Vi ser nå etter en mekaniker ved vårt verksted på Kløfta

Felleskjøpet Agri

Landbruk

Felleskjøpet er bondens partner. Vi er Norges ledende og nyskapende leverandør av varer, tjenester og teknologi til landbruket, park & anlegg, og produkter til privatpersoner. En av våre ambisjoner er å skape Nordens beste faghandelsvirksomhet basert på det bonden kan. Vår kunnskap sikrer et rent norsk landbruk med kvalitetsprodukter! &t;/p> Da vår oppdragsm…
1 Ledig jobb lillestrøm 24.09.2019

Sykepleier natt 80-100% Pålsetunet Bo og Servicesenter

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Er du sykepleier og glad i å jobbe på natt? Vi søker en omsorgsfull og engasjert sykepleier i 80-100% stilling. Ønsker du deg et godt arbeidsmiljø og utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver? På Pålsetunet Bo og Servicesenter er vi opptatt av fagmiljø og god fagdekking. Pålsetunet er et sykehjem i Fet kommune med plasser innen korttid, somatikk, og demens. …
1 Ledig jobb lillestrøm 29.09.2019

Er du den nye operatøren ved vår fabrikk på Bergneset?

Felleskjøpet Agri

Landbruk

Felleskjøpet er bondens partner. Vi er Norges ledende og nyskapende leverandør av varer, tjenester og teknologi til landbruket, park & anlegg, og produkter til privatpersoner. En av våre ambisjoner er å skape Nordens beste faghandelsvirksomhet. Vår kunnskap sikrer et rent norsk landbruk med kvalitetsprodukter! Felleskjøpet søker nå en dyktig operatør til vår…
1 Ledig jobb lillestrøm 11.10.2019

Vi ser nå etter en ny kundemottaker på vårt verksted på Hamar

Felleskjøpet Agri

Landbruk

Felleskjøpet er bondens partner. Vi er Norges ledende og nyskapende leverandør av varer, tjenester og teknologi til landbruket, park & anlegg, og produkter til privatpersoner. En av våre ambisjoner er å skape Nordens beste faghandelsvirksomhet basert på det bonden kan. Vår kunnskap sikrer et rent norsk landbruk med kvalitetsprodukter! Vi søker nå etter en ku…
1 Ledig jobb lillestrøm 15.10.2019

Vi ser nå etter en mekaniker ved vårt verksted på Gol

Felleskjøpet Agri

Landbruk

Felleskjøpet er bondens partner. Vi er Norges ledende og nyskapende leverandør av varer, tjenester og teknologi til landbruket, park & anlegg, og produkter til privatpersoner. En av våre ambisjoner er å skape Nordens beste faghandelsvirksomhet basert på det bonden kan. Vår kunnskap sikrer et rent norsk landbruk med kvalitetsprodukter! Vi ser nå etter en land…
1 Ledig jobb lillestrøm 20.09.2019

Felleskjøpet på Kongsvinger har nå en spennende stilling som Verkstedleder!

Felleskjøpet Agri

Landbruk

Felleskjøpet er bondens partner. Vi er Norges ledende og nyskapende leverandør av varer, tjenester og teknologi til landbruket, park & anlegg, og produkter til privatpersoner. En av våre ambisjoner er å skape Nordens beste faghandelsvirksomhet. Vår kunnskap sikrer et rent norsk landbruk med kvalitetsprodukter! Til vårt verksted på Kongsvinger søker vi en eng…
1 Ledig jobb lillestrøm 20.09.2019

Felleskjøpet ser nå etter en reservedelsansvarlig i Levanger

Felleskjøpet Agri

Landbruk

Felleskjøpet er bondens partner. Vi er Norges ledende og nyskapende leverandør av varer, tjenester og teknologi til landbruket, park & anlegg, og produkter til privatpersoner. En av våre ambisjoner er å skape Nordens beste faghandelsvirksomhet basert på det bonden kan. Vår kunnskap sikrer et rent norsk landbruk med kvalitetsprodukter! Vi har nå en ledig stil…
1 Ledig jobb lillestrøm 22.09.2019

Er du den nye mekanikeren på verkstedet vårt på Holstad?

Felleskjøpet Agri

Landbruk

Felleskjøpet er bondens partner. Vi er Norges ledende og nyskapende leverandør av varer, tjenester og teknologi til landbruket, park & anlegg, og produkter til privatpersoner. En av våre ambisjoner er å skape Nordens beste faghandelsvirksomhet basert på det bonden kan. Vår kunnskap sikrer et rent norsk landbruk med kvalitetsprodukter! Vi øker nå bemanningen,…
1 Ledig jobb lillestrøm 22.09.2019

Liker du å skru på store maskiner og ha en variert hverdag? Da bør du se på denne stillingen som mekaniker!

Felleskjøpet Agri

Landbruk

Felleskjøpet er bondens partner. Vi er Norges ledende og nyskapende leverandør av varer, tjenester og teknologi til landbruket, park & anlegg, og produkter til privatpersoner. En av våre ambisjoner er å skape Nordens beste faghandelsvirksomhet basert på det bonden kan. Vår kunnskap sikrer et rent norsk landbruk med kvalitetsprodukter! Vi øker nå bemanningen,…
1 Ledig jobb lillestrøm snarest

Felleskjøpet i Skien ser nå etter en butikkselger på heltid

Felleskjøpet Agri

Landbruk

Felleskjøpet er bondens partner. Vi er Norges ledende og nyskapende leverandør av varer, tjenester og teknologi til landbruket, park & anlegg, og produkter til privatpersoner. En av våre ambisjoner er å skape Nordens beste faghandelsvirksomhet basert på det bonden kan. Vår kunnskap sikrer et rent norsk landbruk med kvalitetsprodukter! Vi søker en positiv og …
1 Ledig jobb lillestrøm 21.09.2019

Felleskjøpet Agri søker en småmaskinreparatør i Larvik

Felleskjøpet Agri

Landbruk

Felleskjøpet er bondens partner. Vi er Norges ledende og nyskapende leverandør av varer, tjenester og teknologi til landbruket, park & anlegg, og produkter til privatpersoner. En av våre ambisjoner er å skape Nordens beste faghandelsvirksomhet basert på det bonden kan. Vår kunnskap sikrer et rent norsk landbruk med kvalitetsprodukter! Vi søker en positiv og …
1 Ledig jobb lillestrøm 18.10.2019

Enhetsleder for undersøkelse - Barneverntjenesten i Lillestrøm kommune

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Barneverntjenesten i Lillestrøm kommune vil ha 82,5 fagstillinger fordelt på seksjoner for mottak/akutt, undersøkelse, tiltak barn, tiltak ungdom / ettervern, fosterhjemsteam og fag/støtte. Det ytes tjenester etter "Lov om barneverntjenester" i form av familie/nettverksarbeid og oppfølging for tiltak i kortere og lengre perioder, herunder fosterhjem og insti…
1 Ledig jobb lillestrøm 07.10.2019

Helsefagarbeider ved Stalsberg boliger 3 stillinger - natt 63,75% og helg 17-40%

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Stalsberg boliger ligger ved Stalsberg Sykehjem. Stalsberg boliger består av en personalgruppe som består av ulike yrkesgrupper, men som alle ønsker å gjøre hver dag bedre for brukerne som vi har i fokus. Vi har en variert brukergruppe tilknyttet boligen. Noen sitter i rullestol, noen gjør ikke. Noen er det det man kaller godt fungerende, andre er ikke. Noen…
1 Ledig jobb lillestrøm 01.10.2019

Ny advokatstilling ved det fremtidige advokatkontoret i Lillestrøm kommune

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Fra januar 2020 etableres nye Lillestrøm kommune. Lillestrøm kommune vil bli landets 9. største kommune med ca 87 000 innbyggere. Kommunens verdier er tillit, nyskaping og inkludering, noe som skal være synlig gjennom hele organisasjonen. I nye Lillestrøm kommune vil Interne advokattjenester bli samlet i et flerfaglig miljø i rådmannens stab. Advokattjeneste…
1 Ledig jobb lillestrøm 20.09.2019

Arkitekt/byggesaksbehandler

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Lillestrøm kommune. Fra januar 2020 etableres nye Lillestrøm kommune. Lillestrøm kommune vil bli landets 9. største kommune med ca. 87 500 innbyggere, og kommunen vil være den største arbeidsplassen mellom Oslo og Trondheim, med ca. 9000 arbeidstakere. Regionbyen Lillestrøm ligger sentralt på Romerike, bare 10 min fra Oslo S med tog, og 10 min fra Oslo Lufth…
1 Ledig jobb lillestrøm 08.10.2019

Kokk ved Cafe Flisbyen

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Kjerulfsgate bo- og aktivitetssesnter ligger sentralt i Lillestrøm. Senteret driftes av Lillestrøm kommune. Her finnes det 85 omsorgsboliger med base for hjemmesykepleien og Måsan aktivitetssenter i byggets første etasje. Her holder frivillighetssentralen, frivillige lag og organisasjoner og Frikslivssentralen til. Med kafe og fleksible lokaler tilpasset kul…
1 Ledig jobb lillestrøm 01.10.2019

Seksjonsleder for «Seksjon tidlig inn

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Fellesnemda for Lillestrøm kommune har satt ambisiøse mål for kommunen; Lillestrøm kommunes utvikling skal bygge på FNs bærekraftsmål Klima og miljø Lillestrøm kommune skal redusere klimagassutslippene og ha en god ressursforvaltning, samtidig som kommunen skal håndtere forventet befolkningsvekst By- og tettstedsutvikling Lillestrøm kommune skal ha en attrak…
1 Ledig jobb lillestrøm 04.10.2019

Sykepleier natt 54% fast stilling ved Lillestrøm BBS Lillestrøm kommune

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Lillestrøm bo- og behandlingssenter avd. 3 etg trenger nå en sykepleier til 54 % natt stilling, med arbeid hver 3. helg. Vi søker deg som er faglig sterk, engasjert og har erfaring fra å jobbe med eldre. Du liker å jobbe på natt, og brenner for faget. Hos oss vil du trives! Vi er godt bemannet med sykepleiere og hjelpepleiere som jobber sammen mot et felles …
1 Ledig jobb lillestrøm 01.10.2019

Direktør

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Fet, Skedsmo og Sørum kommuner slås 1.1.2020 sammen til Lillestrøm kommune. Lillestrøm kommunes viktigste oppgave er å utvikle et godt lokalsamfunn og levere gode tjenester til våre innbyggere. Våre ansatte er den viktigste ressursen for å nå disse målene. Lillestrøm kommune vil med sine 87.500 innbyggere bli landets 9. største kommune. Kommunen vil få store…
1 Ledig jobb lillestrøm 29.09.2019

Sykepleier - natt 35,62% fast stilling ved Åråsveien bo- og omsorgssenter

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Beskrivelse av arbeidssted Åråsveien bo- og omsorgssenter er et sykehjem for mennesker med demens. Fra 01.01.2020 vil dette være ett av 8 sykehjem i nye Lillestrøm kommune. Sykehjemmet er lokalisert på Kjeller, rett i utkanten av Lillestrøm sentrum. Åråsveien bo- og omsorgssenter har f.t. 40 langtidsplasser og 4 korttidsplasser fordelt på 3 etasjer og 6 små …
1 Ledig jobb lillestrøm 06.10.2019

Utøvende spesialpedagog 100 % fast

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Du vil i perioden frem til 01.01.2020 være ansatt i PPT i Sørum kommune med kontor på Sørumsand. Fra 1. januar 2020 blir Lillestrøm egen kommune når kommunene Fet, Skedsmo og Sørum slår seg sammen. Nordli barnehage er en fem avdelings barnehage med landlig beliggenhet ved Lørenfallet i Sørum kommune. Vi er en etablert barnehage med 42 års drift og har et dyk…
1 Ledig jobb lillestrøm 30.09.2019

Bilberger

Bergingstjenester Vidar Nilsen

Bil, kjøretøyer og utstyr Salg / Verksted

Vi ser etter deg: Som er ute etter en variert arbeidsdag og som ikke er redd for å ta i et tak. Liker å jobbe i team og kan løse oppgaver hurtig og effektivt Er positiv, fleksibel og har god bilkunnskap Har førerkort kl. C og gyldig YSK er en fordel. Behersker godt norsk både muntlig og skriftlig. Har plettfri vandel. Vi kan tilby: Lønn etter avtale Full opp…
1 Ledig jobb lillestrøm snarest Bilberger

Operatør Høytrykksspyling/Slamsuging

TT-teknikk AS

Rørinspeksjon og -rensing

Våre operatører foretar kontroll, vedlikehold og utbedring av vann – og avløpsledninger både for private og offentlige kunder. For denne stillingen vil arbeidet hovedsakelig bestå av spyling og kontroll av avløpsledninger for private kunder, men kan også bli involvert i øvrige oppdrag. Arbeidet vil foregå med utspring fra vårt hovedkontor på Kjeller. Du vil …
1 Ledig jobb kjeller snarest

Prosjektmedarbeider

TT-teknikk AS

Rørinspeksjon og -rensing

Stillingen innebærer primært bistand til prosjektledere under gjennomføring av rørfornyingsprosjekter. Arbeidsoppgaver vil da bl.a. omfatte: Kontroll og innhenting av dokumentasjon Utarbeidelse av FDV-dokumentasjon til kunde/byggherre Utsendelse av dokumentasjon til kunder og/eller myndigheter Påse at avvik/endringer blir registrert og fulgt opp Registrere o…
1 Ledig jobb kjeller snarest Administrasjon

Operatør Rørfornying

TT-teknikk AS

Rørinspeksjon og -rensing

Operatør Rørfornying Om rørfornying Rørfornying er en fellesbetegnelse for rehabilitering av vann – og avløpsledninger. Våre metoder for rørfornying av rørledninger består i sprøytebelegging eller installasjon av en utforing i eksisterende rørledning. Resultatet gir rehabiliterte ledninger med tilsvarende egenskaper som nye rørledninger i plast. Metode velge…
2 Ledig jobb kjeller snarest Produksjon

Maskinfører

TT-teknikk AS

Rørinspeksjon og -rensing

Om stillingen: Stillingen inngår i et gravelag bestående av maskinfører og grunnarbeider. Arbeidet består i graveoppdrag for både private og offentlige aktører, med hovedvekt på utbedring av VA-anlegg, drenering, samt nedgravde avfallsbeholdere. Vi ønsker oss personer med stå-på-vilje, som planlegger egne jobber og har teknisk innsikt, som er løsningsoriente…
1 Ledig jobb kjeller snarest

Serviceelektriker

Laukas Elektriske AS

Elektriker og sterkstrøm

1 Kompetanse lillestrøm

Operatør rørfornying

TT-teknikk AS

Rørinspeksjon og -rensing

1 Kompetanse kjeller

Operatør Rørinspeksjon

TT-teknikk AS

Rørinspeksjon og -rensing

1 Kompetanse kjeller