Vi trenger sykepleier

Oppegård kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du bidra til å videreutvikle vår avdeling? Da trenger vi deg! Stillingen er 100% fast, dag/kveld og hver fjerde helg. Greverud sykehjem er et av kommunens tre sykehjem. Greverud har tre langtidsavdelinger, en alderspsykiatrisk enhet, korttidsavdeling og dagsenter. Sykehjemmet ligger ved Greverud togstasjon, ca. 15 min. fra Oslo. Greverud sykehjem har et …
1 Ledig jobb oppegård 20.11.2019

Avdelingsleder samtaletjenesten

Oppegård kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingen er i virksomheten Psykisk helse og rus og har ansvaret for samtaletjenesten og rask psykisk helsehjelp. Virksomheten har 8 avdelinger. Avdelingslederen vil også delta i å videreutvikle det totale tilbudet innenfor psykisk helse og rus i nye Nordre Follo kommune. Vi organiserer tjenestetilbudet til pasientene ut fra «forløpstenkningen» som skissere…
1 Ledig jobb kolbotn 30.11.2019

Tilkallingsvikar skole - Ressursbanken

Oppegård kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Som medarbeider i Ressursbanken kan du bidra til å gi gode tjenester til innbyggerne våre. Vi ser etter deg som ønsker å jobbe som lærervikar eller assistent i skolen og SFO, og vi kan tilby kortere og lengre vikariater i skolene. Du blir ansatt i Nordre Follo kommune. Arbeidsoppgaver lærervikar i barne- og ungdomsskole assistent i barne- og ungdomsskole job…
1 Ledig jobb kolbotn 30.11.2019

Tilkallingsvikar barnehage - Ressursbanken

Oppegård kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Som medarbeider i Ressursbanken kan du bidra til å gi gode tjenester til innbyggerne våre. Vi ser etter deg som ønsker å jobbe som fagarbeider/assistent i barnehage og kan tilby kortere og lengre vikariater i barnehagene. Du blir ansatt i Nordre Follo kommune. Som vikar hos oss kan du jobbe i følgende barnehager: Augestad, Bråten, Ekornrud, Greverudlia, Hauk…
1 Ledig jobb kolbotn 30.11.2019

Åpen søknad – Vikar i barnehage

Oppegård kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Akkurat nå har flere av våre barnehager behov for dyktige vikarer og tilkallingsvikarer - er det deg? Denne utlysningen gjelder for tilkallingsvikarer i Bråten, Gimleveien, Hareveien, Kapellveien og Sætreskogen barnehager. For de andre barnehagene må du søke i egen utlysning for Ressursbanken, se oversikt over annonser her. I disse barnehagene er det jevnlig…
1 Ledig jobb kolbotn 30.11.2019

Tilkallingsvikarer

Oppegård kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Greverud er et moderne sykehjem med 64 store rom og inntil 30 brukere på dagaktivitetssenteret for hjemmeboende. Sykehjemmet har tre langtidsavdelinger, en alderspsykiatrisk enhet og en korttidsavdeling. Sykehjemmet ligger ved Greverud togstasjon, cirka 20 minutter fra Oslo. Søknadene vil bli videreformidlet til avdelingslederne, som tar kontakt når behovet …
1 Ledig jobb oppegård 11.11.2019

Servicetekniker ventilasjon

Solheim og Larsen Klima AS

Bygg og anlegg

Solheim og Larsen Klima AS ekspanderer og har behov for 1-2 Serviceteknikere. Våre kunder er primært i Oslo og Akershus. Vi søker 1-2 serviceteknikere som liker nye utfordringer, er utadvendt, kontaktskapende og har evne til å arbeide selvstendig mot våre offentlige rammeavtaler. Arbeidsoppgaver: Drift og vedlikehold av ventilasjonsanlegg, oppfølging av serv…
2 Ledig jobb trollåsen snarest Servicetekniker