Lærer

Oppegård kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker etter kontaktlærer fra 1. desember 2019 og ut skoleåret. Stillingen er et vikariat med mulighet for fast ansettelse. Tårnåsen skole er en veldrevet barneskole med 600 flotte elever og cirka 75 ansatte. Vi har en utbredt delingskultur ved skolen, også på tvers av trinnene. Vi er opptatt av at vi sammen skal lykkes. Skolens visjon er «Skolen i skogen,…
1 Ledig jobb kolbotn 23.09.2019

Sykepleier/vernepleier 51 % fast stilling - våken nattevakt

Oppegård kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingen er i virksomheten Psykisk helsetjeneste, og du skal delta i å videreutvikle tilbudet innen rus og psykisk helsearbeid. Vi organiserer vårt tjenestetilbud til brukere ut i fra forløpstenkningen som skisseres i veilederen «Sammen om Mestring». Vi er opptatt av brukermedvirkning og recovery og er i godt i gang med å innføre FIT (feedback informerte t…
1 Ledig jobb kolbotn 25.09.2019

Miljøterapeut 100 % stilling

Oppegård kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

TILTAK OG TJENESTER FOR FUNKSJONSHEMMEDE Ved Pastor Løkens vei boliger får fem beboere med varierende grad av bistandsbehov hjelp hele døgnet. I tillegg til bistand med dagliglivets gjøremål, skal ansatte også følge opp beboere ved ulike typer aktiviteter. Vi tilbyr interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en veldrevet organisasjon preget av et godt arb…
1 Ledig jobb kolbotn 09.10.2019

Tilkallingsvikar skole - Ressursbanken

Oppegård kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Som medarbeider i Ressursbanken kan du bidra til å gi gode tjenester til innbyggerne våre. Vi ser etter deg som ønsker å jobbe som lærervikar eller assistent i skolen og SFO, og vi kan tilby kortere og lengre vikariater i skolene. Arbeidsoppgaver lærervikar i barne- og ungdomsskole assistent i barne- og ungdomsskole jobbe på SFO med lek, lekselesing og annen…
1 Ledig jobb kolbotn 31.10.2019

Tilkallingsvikar barnehage - Ressursbanken

Oppegård kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Som medarbeider i Ressursbanken kan du bidra til å gi gode tjenester til innbyggerne våre. Vi ser etter deg som ønsker å jobbe som fagarbeider/assistent i barnehage og kan tilby kortere og lengre vikariater i barnehagene. Som vikar hos oss kan du jobbe i følgende barnehager: Augestad, Greverudlia, Haukeliveien, Kolbotn, Mellomåsen, Rognebærlia, Trolldalen, V…
1 Ledig jobb kolbotn 31.10.2019

Sykepleiere i 100% stilling

Oppegård kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Høyås bo- og rehabiliteringssenter er Oppegård kommunes største sykehjem med 111 sykehjemsplasser i drift og dagaktivitetsplasser for 32 hjemmeboende brukere. Sykehjemmet har 16 korttidsplasser, 31 spesialplasser for demens og 64 langtidsplasser. Høyås ligger flott til nær grensen til bydel Søndre Nordstrand, med offentlig kommunikasjon rett utenfor døren. V…
1 Ledig jobb kolbotn 30.09.2019

Åpen søknad – Vikar i barnehage

Oppegård kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Akkurat nå har flere av våre barnehager behov for dyktige vikarer og tilkallingsvikarer - er det deg? Denne utlysningen gjelder for tilkallingsvikarer i Bråten, Gimleveien, Hareveien, Kapellveien og Sætreskogen barnehager. For de andre barnehagene må du søke i egen utlysning for Ressursbanken, se oversikt over annonser her. I disse barnehagene er det jevnlig…
1 Ledig jobb kolbotn 30.11.2019

Familieterapeut

Oppegård kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Barnevernstjenesten er i en sammenslåingsprosess med Ski barnevernstjeneste, og vil fra 01.01.2020 være Nordre Follo barnevernstjeneste. Virksomheten jobber i dag etter generalistmodell med omsorgsteam som spesialist. I tillegg består virksomheten av en merkantilgruppe, kompetanseteam, Utekontakt, SLT-koordinator og to bofellesskap for enslige mindreårige fl…
1 Ledig jobb kolbotn 24.09.2019

Pedagogisk-psykologisk rådgiver

Oppegård kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Oppegård kommune har ledig fast stilling som pedagogisk-psykologisk rådgiver i førskoleavdelingen. Fra 2020 vil PPT i Ski og Oppegård bli Nordre Follo PPT. Vi har 25 ansatte fordelt på én grunnskoleavdeling og én førskoleavdeling. I tillegg har vi fagteam med spesialiseringer. Nordre Follo PPT legger vekt på forsknings…
1 Ledig jobb kolbotn 25.09.2019

Vi søker engasjerte og nytenkende sykepleiere til nye omsorgsboliger

Oppegård kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Høsten 2019 står Kolbotn omsorgsboliger ferdig. Omsorgsboligene består av 72 leiligheter og ligger midt i Kolbotn sentrum. Bygget vil i tillegg til boligene inneholde kafé og dagaktivitetssenter. Pasienter og personale fra Bjørkås omsorgsboliger er snart i gang med å flytte inn i de nye lokalene. Vi er en veletablert og godt fungerende personalgruppe som bes…
1 Ledig jobb kolbotn 20.09.2019

Er du helsefagarbeider? Vi trenger deg!

Oppegård kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Greverud sykehjem er et av kommunens tre sykehjem. Sykehjemmet har tre langtidsavdelinger, en alderspsykiatrisk enhet, en korttidsavdeling og et dagaktivitessenter. Sykehjemmet ligger ved Greverud togstasjon, cirka 20 minutter fra Oslo. Ønsker du deg et godt arbeidsmiljø og gode muligheter for å videreutvikle kompetansen din? På Greverud sykehjem er vi oppta…
1 Ledig jobb kolbotn 30.09.2019

Tilkallingsvikarer

Oppegård kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Greverud er et moderne sykehjem med 64 store rom og inntil 30 brukere på dagaktivitetssenteret for hjemmeboende. Sykehjemmet har tre langtidsavdelinger, en alderspsykiatrisk enhet og en korttidsavdeling. Sykehjemmet ligger ved Greverud togstasjon, cirka 20 minutter fra Oslo. Søknadene vil bli videreformidlet til avdelingslederne, som tar kontakt når behovet …
1 Ledig jobb kolbotn 31.12.2019

Vil du bli del av en spennende arbeidsplass under utvikling?

Oppegård kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker fire sykepleiere i faste stillinger, mellom 80 og 100 prosent, turnus dag/kveld. Arbeidsoppgaver utøve god, pasientrettet sykepleie etter gjeldende krav til kvalitet for langtidspasienter på sykehjem og i overensstemmelse med gjeldende lover, retningslinjer og prosedyrer undervise, veilede og informere ansatte, pasienter og pårørende bidra aktivt ti…
1 Ledig jobb kolbotn 07.10.2019

Fast stilling som pedagogisk leder Gimleveien barnehage

Oppegård kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hvis du brenner for gode relasjoner og engasjerer deg i barn og voksne for å skape høyere kvalitet i barnehagen – da vil vi snakke med deg! I Oppegård kommunes barnehager leker og lærer hver dag ca. 1600 barn, og vi er opptatt av at de skal få den beste starten på opplæringsløpet som mulig. Det er der du kommer inn! 100 % fast stilling som pedagogisk leder e…
1 Ledig jobb kolbotn 06.10.2019

Servicetekniker ventilasjon

Solheim og Larsen Klima AS

Bygg og anlegg

Solheim og Larsen Klima AS ekspanderer og har behov for 1-2 Serviceteknikere. Våre kunder er primært i Oslo og Akershus. Vi søker 1-2 serviceteknikere som liker nye utfordringer, er utadvendt, kontaktskapende og har evne til å arbeide selvstendig mot våre offentlige rammeavtaler. Arbeidsoppgaver: Drift og vedlikehold av ventilasjonsanlegg, oppfølging av serv…
2 Ledig jobb trollåsen snarest Servicetekniker