Psykologspesialist/psykolog

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Vår målgruppe er barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister. I tillegg til klinisk virksomhet drives det et betydelig forskningsarbeid. Familieklinikken i Arendal har følgende stillinger…
1 Ledig jobb lørenskog 22.09.2019

Intensivsykepleier

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ønsker du å jobbe som ekstravakt ved PO/intensiv i Akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus (OUS)? Personalformidling ansetter nå ekstravakter i stillingsgruppen intensivsykepleier. Vi kan tilby variasjon i arbeidshverdagen, et bredt faglig nettverk og mange spennende utfordringer ved ulike enheter ved Akuttklinikken i OUS. Du vil være en ressurs både ved…
1 Ledig jobb lørenskog 30.12.2019

Sykepleier-/vernepleierstudenter

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

2 x 18 % faste stillinger 1 x 18 % vikariat Seksjonen har idag ledig 3 helgestillinger på ca 18 % stillingsstørrelse. 1 vikariat og 2 faste, som er tenkt sykepleier-/vernepleierstudenter. Stillingene er for tiden i 2-delt turnus med jobbing 3. hver helg. Seksjon for affektive lidelser er en av 9 døgnseksjoner i psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering på s…
1 Ledig jobb lørenskog 30.09.2019

Helsesekretær

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering - kontor søker: Helsesekretær - 80 % vikariat i perioden 01.11.19 - 31.08.20 med mulighet for forlengelse. Arbeidssted er for tiden ved Helse- og arbeidspoliklinikken, Vear. Hovedoppgaven vil være å betjene resepsjon samt andre kontorfunksjoner. Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på ar…
1 Ledig jobb lørenskog 20.09.2019

Psykiatrisk sykepleier/eller annen relevant bachlor med videreutdanning

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

DPS Strømme består av psykiatrisk poliklinikk i Kristiansand og Mandal, døgnpost samt Ambulant akutteam (AAT). Poliklinikken i Mandal består av to team, allmennpsykiatrisk team og rehabiliteringsteam. Begge teamene er tverrfaglige. Vi har ledig vikariat 1 x 100 % st. som psykiatrisk sykepleier. Stillingen kan bli fast. Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatt…
1 Ledig jobb lørenskog 22.09.2019

Overlege

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker en dyktig, engasjert og interessert overlege i Alderspsykiatrisk poliklinikk. Poliklinikken er et team som som løser spennende faglige utfordringer i fellesskap. Arbeidsoppgaver Utredning/diagnostisering og behandling av alderspsykiatriske tilstander og kompliserte demenstilstander Utstrakt samarbeid med pasientenes familie Samarbeid med kommunale o…
1 Ledig jobb lørenskog 01.10.2019

Kokk med fagbrev, Skien

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling Ernæring er sykehusets leverandør av mat til pasienter, ansatte, pårørende og besøkende. Avdelingen består av 88 ansatte fordelt på 56 årsverk. Vårt strategiske mål er at vi skal være en pådriver av ernæringsmessige behov tilpasset god pasientbehandling og gi et godt mattilbud til våre pasienter, pårørende, besøkende og ansatte. Vi søker etter kokk …
1 Ledig jobb lørenskog 20.09.2019

Sykepleier / Spesialsykepleier

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

100 % fast kombinasjonsstilling, hvorav 75 % på barne- og ungdomsklinikken og 25 % ved bemanningsavdelingen 75 % vikariat ved barne- og ungdomsklinikken Vennligst oppgi i søknaden ønsket stillingsstørrelse og om du ønsker kombinasjonsstilling. Vi søker nye medarbeidere som skal være med på å drive og utvikle barne- og ungdomsklinikkens døgnområde og mottak i…
1 Ledig jobb lørenskog 06.10.2019

Lege i spesialisering 2-3 - Indremedisin

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

2 x 100 % stillinger, vikariater for LIS 2-3 og med mulighet for fast ansettelse Sykehuset i Østfold er et moderne sykehus med spennende arbeidsoppgaver for våre ansatte. Vi søker etter deg som brenner for faget og vil være med i prosessen med å utvikle Sykehuset Østfold videre i fremtiden. Stillingene er underlagt akuttmedisinsk avdeling i klinikk for medis…
1 Ledig jobb lørenskog 13.10.2019

Psykiatrisk sykepleier natt

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP) tilbyr et høyspesialisert behandlingstilbud til barn, ungdom og voksne med alvorlig spiseforstyrrelse. Seksjonen er organisert under Avdeling for nasjonale og regionale funksjoner i Klinikk psykisk helse og avhengighet. RASP har pr i dag en døgnenhet for voksne, en for barn- og ungdom, en intensivpsykiatrisk døg…
1 Ledig jobb lørenskog 02.10.2019

Helsepersonell i Ambulant team

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ambulant team ved DPS Halden/Sarpsborg er et tverrfaglig sammensatt team i spesialisthelsetjenesten som tilbyr rask vurdering av pasienter som opplever kriser eller rask forverring av sin psykiske tilstand. Vi ønsker å være arenafleksible og tilbyr hjemmebesøk til våre pasienter. Vi tilstreber et nært samarbeid med øvrige DPS seksjoner og kommunale tjenester…
1 Ledig jobb lørenskog 27.09.2019

Lege i spesialisering – Plastikkirurgi

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

100 % fast stilling Kirurgisk avdeling består av fagseksjonene gastrokirurgi, urologi, karkirurgi, bryst- og endokrin kirurgi samt seksjon for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi. Avdelingen har gruppe 1-status for spesialisering i generell kirurgi med muligheter for B-gren innenfor samtlige fagseksjoner. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om s…
1 Ledig jobb lørenskog 30.09.2019

Radiografer

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

100 % fast stilling ledig fra 1. januar 2020 80 % og 75 % fast stilling ledig fra 1. november 2019 Seksjon akutt Kalnes ligger under avdeling for bildediagnostikk. Seksjonen dekker all akutt beredskap samt har en stor elektiv virksomhet. Seksjonen har: Døgnkontinuerlig drift med 46 radiografstillinger Eget angio-/intervensjonsteam med bakvaktsordning Radiogr…
1 Ledig jobb lørenskog 18.09.2019

Klinisk sosionom

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Seksjon for fysioterapi-, ergoterapi- og sosionomtjenester ved Kongsberg sykehus er en del av medisinsk avdeling og yter tjenester til inneliggende pasienter i hele klinikken. Det er til sammen 10 årsverk i seksjonen og vi har nå ledig 50 % stilling som sosionom. Hovedarbeidsområdene vil være palliasjon og slag/geriatri. Arbeidsoppgaver Orientere om, veilede…
1 Ledig jobb lørenskog 23.09.2019

Psykiatrisk sykepleier/vernepleier med spesialutdanning

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Stilling som psykiatrisk sykepleier/vernepleier med spesialutdanning ledig ved Ambulant psykoseteam, BUPA Seksjon for utredning. Seksjon for utredning består av en døgnenhet og et ambulant psykoseteam. Døgnenheten har fire sengeplasser. Vi har elektive innleggelser etter henvisning fra de andre seksjonene i BUPA. Seksjonen har et spesielt ansvar for utrednin…
1 Ledig jobb lørenskog 22.09.2019

Lege i spesialisering

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Drammen DPS er et distriktpsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde omfatter kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande og Svelvik med et befolkningsgrunnlag på ca. 130.000 innbyggere. Drammen DPS består av tre polikliniske seksjoner og en døgnseksjon. Poliklinikken Sentrum og Seksjon Psykiske helse, rus og avhengighet (PRA) …
1 Ledig jobb lørenskog 20.09.2019

Tilkallingsvikar for studenter innen sykepleie og vernepleie - Psykiatrisk avdeling Blakstad

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Psykiatrisk avdeling Blakstad er en av Norges største sykehusavdelinger for behandling av psykiske lidelser. Befolkningen for vårt opptaksområde er i underkant av 500.000 innbyggere fordelt på 26 kommuner. Avdelingen består av 12 spesialiserte døgnseksjoner, et bredt poliklinisk tilbud, spesialisert tilbud for autismespekter lidelser, sikkerhetspsykiatri og …
1 Ledig jobb lørenskog 06.10.2019

Tilkallingsvikar - Psykiatrisk avdeling Blakstad

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Psykiatrisk avdeling Blakstad er en av Norges største sykehusavdelinger for behandling av psykiske lidelser. Befolkningen for vårt opptaksområde er i underkant av 500.000 innbyggere fordelt på 26 kommuner. Avdelingen består av 12 spesialiserte døgnseksjoner, et bredt poliklinisk tilbud, spesialisert tilbud for autismespekter lidelser, sikkerhetspsykiatri og …
1 Ledig jobb lørenskog 06.10.2019

Tilkallingsvikar for sykepleiere og vernepleiere - Psykiatrisk avdeling Blakstad

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Psykiatrisk avdeling Blakstad er en av Norges største sykehusavdelinger for behandling av psykiske lidelser. Befolkningen for vårt opptaksområde er i underkant av 500.000 innbyggere fordelt på 26 kommuner. Avdelingen består av 12 spesialiserte døgnseksjoner, et bredt poliklinisk tilbud, spesialisert tilbud for autismespekter lidelser, sikkerhetspsykiatri og …
1 Ledig jobb lørenskog 06.10.2019

Vernepleier

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Psykiatrisk avdeling Blakstad har 12 døgnseksjoner, med tilhørende spesialiserte polikliniske tilbud. Avdelingen har ansvar for et opptaksområde med 26 kommuner og en befolkning på ca. 470.000. Vi er en glad gjeng som ønsker oss en ny medarbeider. Akutt C består av to team pr i dag. Stillingen vil primært være tilknyttet Team I men ved behov må du også hjelp…
1 Ledig jobb lørenskog 10.11.2019

Vi søker portører

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Portørene ligger inne under transportseksjonen i Drammen og har sitt daglige oppmøtested ved Drammen sykehus. Seksjonen har ansvar for en del varierte serviceoppgaver, men portørtjenesten har i hovedsak ansvar for pasienttransport inne på sykehuset. Arbeidsoppgaver Transport av pasienter til og fra undersøkelser inne på sykehuset og over på brystsenteret. Tr…
1 Ledig jobb lørenskog 06.10.2019

Hjelpepleier/helsefagarbeider 45%

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Somatisk døgn-dagbehandling, intermediær avdeling på Hallingdal sjukestugu er en avdeling med plass til 20 inneliggende pasienter. I tillegg har vi kreftpoliklinikk, hjerteskole og annen dagbehandling lokalisert i samme avdeling. Sengeavdelingen består av 10 interkommunale plasser og 10 spesialisthelsetjeneste plasser. Vi har mange ulike typer pasienter; ø-h…
1 Ledig jobb lørenskog 20.09.2019

Sykepleier 45%

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Er du sykepleier og har lyst til å jobbe i en aktiv, utfordrende og spennende avdeling? Somatisk døgn-dagbehandling, intermediær avdeling på Hallingdal sjukestugu er en avdeling med plass til 20 inneliggende pasienter. I tillegg har vi kreftpoliklinikk, hjerteskole og annen dagbehandling lokalisert i samme avdeling. Sengeavdelingen består av 10 interkommunal…
1 Ledig jobb lørenskog 20.09.2019

Sykepleier 100%

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Er du sykepleier og har lyst til å jobbe i en aktiv, utfordrende og spennende avdeling? Somatisk døgn-dagbehandling, intermediær avdeling på Hallingdal sjukestugu er en avdeling med plass til 20 inneliggende pasienter. I tillegg har vi kreftpoliklinikk, hjerteskole og annen dagbehandling lokalisert i samme avdeling. Sengeavdelingen består av 10 interkommunal…
1 Ledig jobb lørenskog 20.09.2019

 Jordmor

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Føde/barselavdelingen er em moderne avdeling som legger stor vekt på kvalitet og service i samsvar med brukernes ønsker og behov. Vi har ca. 720 fødsler pr.år Vi har en kombinert føde, barsel og gynekologisk avdeling hvor jordmødrene rullerer mellom postene. Vi har også føde og barselpoliklinikk hvor det er stor aktivitet for gravide og barselkvinner. Vi er …
1 Ledig jobb lørenskog 03.10.2019

Ledig vikariat for LIS

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Øre-nese-halsavdelingen har områdefunksjon for hele Vestre Viken med 470.000 innbyggere. Avdelingen har egen operasjonsavdeling med fire operasjonsstuer og egen postoperativ avdeling, poliklinikk og hørselssentral i nær tilknytning til hverandre. Sengeposten deles med øye- og urologisk avdeling. Legene har for tiden 10-delt hjemmevakt med tilstedetid 08 – 21…
1 Ledig jobb lørenskog 24.09.2019

Overleger innen radiologi

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Er du radiolog og har lyst å kombinere en spennende jobb med aktiv fritid? Da må du søke stilling hos oss! Ved Bildediagnostisk avdeling på Gjøvik og Lillehammer har vi fokus på å levere faglig god radiologi til de ca 200 000 innbyggerne i Oppland. Etterspørselen etter kvalitetsradiologi øker og vi søker flere radiologer med på laget! Sykehuset Innlandet er …
1 Ledig jobb lørenskog 07.10.2019

Sykepleier - operasjonssykepleier - kirurgisk poliklinikk - Gjøvik

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Det er ledig 60% fast stilling for sykepleier/operasjonssykepleier i kirurgisk poliklinikk, SI Gjøvik, fra desember 2019. Vi ønsker og ansette deg som har interesse og erfaring fra arbeid med ortopediske pasienter. I kirurgisk poliklinikk er det konsultasjoner innenfor både ortopedi og gastrokirurgi. Vi har også egen sykepleierstyrt sårpoliklinikk. Arbeidsop…
1 Ledig jobb lørenskog 01.10.2019

Overlege

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Sykehuset Innlandet HF sine oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har tilbud på 41 ulike steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern og rusomsorg. Som ett av landets største helseforetak, med 8 500 ansatte, er vi den største kompetanseorganisasjonen i Innlandet. Enhet for akutt, utred…
1 Ledig jobb lørenskog 30.09.2019

Overlege psykiatri

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Distriktpsykiatrisk senter Gjøvik er et landets største, med ca 220 årsverk og består av 8 kliniske enheter; Poliklinikk Hadeland, Poliklinikk Valdres, Poliklinikk Gjøvik, Enhet for akuttpsykiatri Gjøvik, Enhet for allmennpsykiatri Gjøvik, Enhet for spiseforstyrrelser Gjøvik, Enhet for allmennpsykiatri Valdres, og Ambulant Akuttenhet Gjøvik. Merkantile tjene…
1 Ledig jobb lørenskog 01.10.2019

Psykologspesialist

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Distriktpsykiatrisk senter Gjøvik er ett av landets største, med ca 220 årsverk og består av 8 kliniske enheter; Poliklinikk Hadeland, Poliklinikk Valdres, Poliklinikk Gjøvik, Enhet for akuttpsykiatri Gjøvik, Enhet for allmennpsykiatri Gjøvik, Enhet for spiseforstyrrelser Gjøvik, Enhet for allmennpsykiatri Valdres, og Ambulant Akuttenhet Gjøvik med FACT team…
1 Ledig jobb lørenskog 20.09.2019

Poliklinisk behandler- LAR

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Distriktpsykiatrisk senter Gjøvik har ca 220 årsverk og består av 8 kliniske enheter; Poliklinikk Hadeland, Poliklinikk Valdres, Poliklinikk Gjøvik, Enhet for akuttpsykiatri Gjøvik, Enhet for allmennpsykiatri Gjøvik, Enhet for spiseforstyrrelser Gjøvik, Enhet for allmennpsykiatri Valdres, og Ambulant Akuttenhet Gjøvik. Merkantile tjenester er organisert som …
1 Ledig jobb lørenskog 23.09.2019

Psykologspesialist/psykolog

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Det er ledig 100 % fast stilling for psykologspesialist/psykolog fra 01.10.19, og 100 % vikariat for psykologspesialist/psykolog fra 15.09.19 til og med 04.08.20. Poliklinikk for smerter og sammensatte lidelser har fagkompetanse innen smerte- og utmattelsestilstander. Vi tilbyr tverrfaglig utredning og behandling av langvarige smertetilstander og CFS/ME, pol…
1 Ledig jobb lørenskog 18.09.2019

Eiendomssjef

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker en erfaren sivilingeniør, eventuelt en ingeniør med erfaring, som ønsker en faglig variert og utfordrende stilling i et arbeidsmiljø preget av høy faglig kvalitet og høyt arbeidstempo. Vår eiendomssjef har ansvar for utvikling, forvaltning, planlegging, gjennomføring og oppfølging av alle oppgaver knyttet til bygg, anlegg og eiendom. Eiendomssjef er…
1 Ledig jobb lørenskog 29.09.2019

Ledig 100 % avtalehjemmel i ØNH lokalisert Askim

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

100 % avtalehjemmel for spesialistpraksis i ØNH er ledig for overtakelse så snart som mulig. Praksisen er i dag lokalisert til Roald Amundsensgt. 16, Askim ØNH Det drives i dag med mye hørselsutredning og høreapparattilpasning i praksisen, og denne profilen skal videreføres. Det er ansatt to audiografer i praksisen, og det vil bli ansatt ytterligere en. Prak…
1 Ledig jobb lørenskog 15.10.2019

4 Ledige 100 % avtalehjemler i psykiatri lokalisert til bydelene Bjerke, Østensjø eller Grorud

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Fire 100 % avtalehjemler for spesialistpraksis i voksenpsykiatri er ledig for snarlig tiltredelse. Praksisen skal lokaliseres til bydelene Bjerke, Grorud eller Østensjø. Praksis med avtalehjemmel skal drives i samsvar med nevnte Rammeavtale. Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis. Plasser…
1 Ledig jobb lørenskog 01.10.2019

Ny 100 % avtalehjemmel i øyesykdommer/medisinsk oftalmologi - lokalisert til Notodden eller Bø

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Det skal etableres en ny 100 % avtalehjemmel for spesialistpraksis i medisinsk oftalmologi. Praksisen skal lokaliseres til Notodden eller Bø. Praksis med avtalehjemmel skal drives i samsvar med Rammeavtalen som er inngått mellom de fire regionale helseforetakene og den norske legeforening. Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr.…
1 Ledig jobb lørenskog 01.10.2019

20 % avtalehjemmel/ seniorpolitikk i indremedisin-lungesykdommer - lokalisert til Oslo

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

20 % avtalehjemmel i seniorpolitikk for spesialistpraksis i indremedisin- lungesykdommer er ledig for snarlig tiltredelse. Praksisen er lokalisert til KAL- klinikken, Sognsvn. 75 F i Oslo og er del av en gruppepraksis. Det er en forutsetning at den som tildeles hjemmelen skal drive i samme lokaler og i nært samarbeid med dagens hjemmelsinnehaver. Den som til…
1 Ledig jobb lørenskog 01.10.2019

Ledig 100 % avtalehjemmel i ØNH - lokalisert til Hønefoss med utekontor på Ål.

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

100 % avtalehjemmel for spesialistpraksis i øre-nese-halssykdommer er ledig for snarlig tiltredelse. Det er forutsatt at hjemmelen skal ha sitt hovedkontor på Hønefoss i kombinasjon med et utekontor i Hallingdal, fortrinnsvis på Hallingdal sjukestugu på Ål. . Fordelingen mellom de to lokalisasjonene er åpent for diskusjon. Det er et krav at det i avtalen ska…
1 Ledig jobb lørenskog 01.10.2019

Ledig 100 % avtalehjemmel i klinisk voksenpsykologi lokalisert til Follo

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

100 % avtalehjemmel for spesialistpraksis i klinisk voksenpsykologi er ledig for snarlig tiltredelse. Praksisen skal lokaliseres til Follo. Praksis skal drives i samsvar med den til enhver tid gjeldende rammeavtale mellom Helse Sør-Øst RHF og Norsk psykologforening. Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administr…
1 Ledig jobb lørenskog 23.09.2019