Fagarbeider/driftsoperatør vann

Eidsvoll kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hovedarbeidsoppgaver vil være drift og vedlikehold av vannbehandlingsanlegg og ledningsnett. Stillingen er nyopprettet og skal inngå i avdelingen vann men med fokus på lekkasjesøk. Stillingen lyses ut med forbehold om godkjent politisk vedtak i budsjetteringsprosessen. Arbeidsoppgaver Eidsvoll kommune drifter og vedlikeholder vannbehandlingsanlegg og ca 270 …
1 Ledig jobb eidsvoll 06.12.2019

Dritfsoperatør / fagarbeider - avløpsanlegg

Eidsvoll kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er innenfor avløp ledig stilling som fagarbeider. Arbeidet består i drift og vedlikehold av avløpsanlegg. Stillingen lyses ut med forbehold om godkjent politisk vedtak i budsjetteringsprosessen. Driftsoperatør - 100 % fast stilling Arbeidsområde: Eidsvoll kommune drifter og vedlikeholder ca 160 km med avløp- og overvannsledninger med tilhørende kummer og…
1 Ledig jobb eidsvoll 06.12.2019

Sykepleiere - helgestillinger

Eidsvoll kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Eidsvoll Legevakt med de kommunale ø.hjelps senger (KØH) er lokalisert i nye lokaler og er underlagt Vilberg kompetansesenter. Legevakten har nå følgende faste ledige sykepleierstillinger: Helgestilling natt - 28,17 % stilling - arbeid hver 3. helg Helgestillinger i turnus - 4 stillinger - 14,08 14,55 % stilling - arbeid hver 3. helg Arbeidsoppgaver Mottak i…
1 Ledig jobb eidsvoll 06.12.2019

Arbeidsleder vann

Eidsvoll kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidsleder vann - 100% fast stilling Arbeidsleder har ansvar for den operative driften og skal bistå avdelingsleder ved behov. Stillingen rapporterer til avdelingsleder vann og er underlagt virksomheten Kommunalteknikk. Arbeidsoppgaver Arbeidsledersleder har fagansvar sammen med avdelingsleder vann. Avdelingen består av 8 stillingshjemler. Opplæring vil bl…
1 Ledig jobb eidsvoll 05.12.2019

Vil du bli en del av teamet vårt?

Eidsvoll kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Eidsvoll kommune satser på hjemmebaserte tjenester og vi har fått tilført flere sykepleiehjemler. Vi har nå ledige stillinger i alle våre distrikter. Sykepleiere - 8 x 100 % stilling i turnus, arbeid hver 3. helg Sykepleier - 100 % stilling - svangerskapsvikariat Hjemmebaserte tjenester er inndelt i tre distrikter og består av hjemmesykepleie, praktisk bista…
1 Ledig jobb eidsvoll verk 03.01.2020

Vil du bli vår nye avdelingsleder?

Eidsvoll kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdelingsleder for hjemmebaserte tjenester, avdeling ytre sør, 100 % fast stilling. Hjemmebaserte tjenester er inndelt i tre distrikter og består av hjemmesykepleie, praktisk bistand, brukerstyrt personlig assistanse, trygghetsalarm og vurderingsteam. Vi yter tjenester til hjemmeboende uavhengig av alder, diagnose eller funksjonssvikt, og er et ledd i en hel…
1 Ledig jobb eidsvoll verk 06.12.2019

Fagarbeider i barnehage - vikariat

Eidsvoll kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stensby barnehage på Minnesund er en barnehage for barn i alderen 0-6 år. vi er delt inn i tradisjonelle avdelinger med to småbarns avdelinger med barn fra 0-3 år, og 2 avdelinger med barn fra 2- 6 år. Vi har et stort uteområde som gir rom for ulike aktiviteter sommer og vinter. Barnehagen har skogen som nærmeste nabo, så den brukes jevnlig til alle årstider…
1 Ledig jobb minnesund 20.11.2019

Vikariat som pedagogisk leder

Eidsvoll kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stensby barnehage på Minnesund er en barnehage for barn i alderen 0-6 år. vi er delt inn i tradisjonelle avdelinger med to småbarns avdelinger med barn fra 0-3 år, og 2 avdelinger med barn fra 2- 6 år. Vi har et stort uteområde som gir rom for ulike aktiviteter sommer og vinter. Barnehagen har skogen som nærmeste nabo, så den brukes jevnlig til alle årstider…
1 Ledig jobb minnesund 20.11.2019

Allmennlærere

Eidsvoll kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Allmennlærere med erfaring i forhold til barn med spesielle behov - 2 faste stillinger Kan innebære kontaktlæreransvar Tilkallingsvikarer med relevant kompetanse i forhold til barn med spesielle behov Dal skole ligger lengst sør i Eidsvoll og er en barneskole med ca 450 elever fra høsten 2019, fordelt på 23 basisgrupper. Dal skole er en PALS-skole med positi…
1 Ledig jobb dal 25.11.2019

Er du rett leder for en engasjert og utviklingsorientert faggruppe? 

Eidsvoll kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdelingsleder går av med pensjon, etter å ha jobbet hos oss over mange år. Vi søker en initiativrik og positiv leder, er du den rette for oss? Avdelingsleder for avd. Folkehelse, fysio- og ergoterapi, 100% fast stilling. Dette er en lederstilling med personal-, fag-, og økonomiansvar for avd. Folkehelse, fysio- og ergoterapi. Avdelingsleder har ansvar for 2…
1 Ledig jobb eidsvoll 25.11.2019

Lærer - vikariat

Eidsvoll kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Råholt skole er 1-7 skole med ca. 380 elever. Vi har et meget stabilt personale med høy trivsel. Skolen er i sterk vekst. Nytt skolebygg skal stå ferdig i 2022. Råholt skole er en PALS- skole med positiv fokus og klare forventninger på alle skolens arenaer. Vi har dyktige og engasjerte elever, foreldre og ansatte. Alle jobber aktivt sammen for å opprettholde…
1 Ledig jobb råholt 25.11.2019

Er du klar for nye utfordringer?

Eidsvoll kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Feiring 1-10 skole ligger vakkert til på vestsida av Mjøsa. Vi har ca 125 elever: 90 på barnetrinnet og 35 på ungdomstrinnet. Skolen er fådelt, det vil si at læringsarbeidet skjer i aldersblandede grupper. Vi har i dag 15 lærere med høy kompetanse og engasjement. Lærerstilling som vil inneholde en-til-en undervisning, undervisning i grupper samt to-lærer i k…
1 Ledig jobb feiring 25.11.2019

Allmennlærer

Eidsvoll kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Eidsvoll Verk skole er en barneskole med ca. 240 elever og 35 ansatte. Skolen har et meget stabilt og høyt kvalifisert personale. Det er gode forbindelser til Eidsvoll Verk med offentlige kommunikasjonsmidler, og reisetiden med tog fra Oslo S er ca en halv time. Vi søker allmennlærer - 80 % fast + 20 % midlertidig stilling 1. - 7. trinns lærer Menn oppfordre…
1 Ledig jobb eidsvoll verk 25.11.2019

Prosjektledere - Vann og avløp

Eidsvoll kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kommunalteknikk består av driftsavdelingen med ansvar for veg, vann og avløp, samt prosjektavdelingen som forvalter investeringene og fagstab. Prosjektledere ved prosjektavdelingen skal bistå og gjennomføre prosjekter innenfor vann og avløp, for eksempel rehabilitering av ledningsnett og produksjonsanlegg. Vi søker etter deg som evner å være fleksibel og øns…
1 Ledig jobb eidsvoll 26.11.2019

Helsefagarbeider - Helgestillinger

Eidsvoll kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling Aktivitet og bistand underlagt virksomheten Helse og bistand gir tjenester til voksne som er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å mestre dagliglivets gjøremål. Avdeling aktivitet og bistand har følgende ledige helgestillinger ved Hybelhuset: 3 x 14,08% stilling ledig per d.d., fast stilling 19,72% stilling ledig fra 01.01.2020, fast stil…
1 Ledig jobb eidsvoll verk 15.11.2019

Ekstravakter

Eidsvoll kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling Aktivitet og bistand søker ekstravakter. Avdelingen er fordelt på ni tjenestesteder og gir praktisk bistand til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Hjelpepleiere, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, høyskolestudenter og elever oppfordres til å søke. Vakter innebærer turnusarbeid med for eksempel dag, kveld, helger og ved enkelte tjenestested…
1 Ledig jobb eidsvoll snarest