Innkjøpssjef, Bygg Øst / Bygg Norge

Peab AS

Bygg og anlegg

Innkjøpssjef er en del av ledergruppen i Bygg Øst, som består av Region Oslo, Region Telemark Vestfold Buskerud, Region Østfold og Region Innlandet. Innkjøpssjef vil ha et overordnet ansvar for innkjøpsfunksjonen i Peab AS, og det overordnede målet er å skape verdier gjennom arbeid med innkjøpsprosesser og leverandører. Denne stillingen vil ha en fordeling p…
1 Ledig jobb lysaker 06.12.2019 Innkjøp

Avdelingsleder Vann og avløp - Prosjektenheten

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Prosjektenheten - realisering av spennende prosjekter! Prosjektenheten styrer Bærum kommunes prosjekter innen teknisk infrastruktur; vei, vann og avløp, byutvikling, renovasjon, samt grønt i form av turveier, parker og gravplasser. Vi er 28 ansatte, som ivaretar kommunens byggherreansvar gjennom ledelse av prosjekter fra konseptfasen til gjennomføring og ove…
1 Ledig jobb sandvika 08.12.2019

Skolekonsulent

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Trives du med å ha en sentral rolle i et dynamisk miljø? Er du serviceorientert, løsningsorientert og evner å jobbe strukturert og fokusert, selv om det er mye som skjer rundt deg? Som skolekonsulent på Gjettum skole vil du være sentral i mye av driften på skolen, og du vil i mange tilfeller være den første både elever, foresatte og lærere møter både ansikt …
1 Ledig jobb gjettum 29.11.2019

Helsesykepleier

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du vår nye helsesykepleier? Helsetjenester barn og unge omfatter helsefremmende og forebyggende helsetjenester til barn og unge innen helsestasjon og skolehelsetjenesten i grunnskole- og videregående skoler. Vi er organisert i avdeling helsestasjoner øst og vest, skolehelsetjeneste for barneskoler og skolehelsetjenester for ungdom. I tillegg er det tre ps…
1 Ledig jobb sandvika 29.11.2019

Rektor - Hosletoppen skole

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker en rektor som har ambisjoner på vegne av elevene ved Hosletoppen skole Visjonen for bærumsskolen er at elever skal få maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang. Dette gjennomsyrer læringsarbeidet i bærumsskolen, sammen med digital skolehverdag og hovedområdene i Rammeverk for kvalitet – dybdelæring, livsmestring og nye vurderingsformer.…
1 Ledig jobb hosle 02.12.2019

Førstekonsulent - Avdeling stab - Barneverntjenesten

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Barneverntjenesten i Bærum kommune er en av Norges største barneverntjenester med ca 125 faste stillinger. Barneverntjenesten består av barnevernsjef, avdeling stab og seks fagavdelinger; avdeling mottak/barnevernvakt/akutt, avdeling undersøkelse, avdeling barn, avdeling ungdom, avdeling tiltak og avdeling omsorg. Avdeling stab ivaretar stabs- og styringsfun…
1 Ledig jobb gjettum 01.12.2019

Lærer i spansk

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi vil ha deg som kollega! Er du en engasjert, målbevisst og faglig dyktig pedagog med høye ambisjoner på elevenes vegne? Som lærer i bærumsskolen vil du jobbe i en skole som påvirker og tilpasser seg samfunnsutviklingen, alltid med elevenes læring og utvikling i sentrum. Alle våre elever skal ha trygge rammer for læring, samspill og utvikling i et læringsmi…
1 Ledig jobb hosle 28.11.2019

Sykepleier 100% stilling

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ønsker du til å bidra til omsorg og pleie for våre pasienter, er dette kanskje jobben for deg? Stillingen som sykepleier er ved vår alderspsykiatriske avdeling, men er samtidig en del av den totale sykepleierbemanningen ved institusjonen. Du må bidra til en sykepleiefaglig god omsorg og pleie for våre pasienter, slik at pasientene opplever en meningsfylt og …
1 Ledig jobb rykkinn 15.12.2019

Nevropsykolog

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

SSE er Norges eneste spesialsykehus for mennesker med epilepsi, og gir utrednings- og behandlingstilbud til barn, ungdom og voksne fra hele landet. Ved Avdeling for kompleks epilepsi (SSE), seksjon for klinisk psykologi og nevropsykologi er det ledig et vikariat for nevropsykolog fom.1.3.2020 - 31.12.2021. Vi ønsker en spesialist i klinisk nevropsykologi, sø…
1 Ledig jobb sandvika 24.11.2019

Brukerstyrt personlig assistent - Bærums Verk

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for den som har behov for bistand i dagliglivet. Bruker leder assistentens daglige arbeid, og Bærum kommune har arbeidsgiveransvaret. Kvinne ved Bærums Verk ønsker kvinnelig assistent ca. 10 timer per uke. Søker må ha førerkort og være god i engelsk. Tiltredelse så …
1 Ledig jobb bærums verk 28.11.2019

Helsefagarbeider 100% stilling

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Gjettum og Bærums Verk boliger gir tjenester til mennesker med ulike bistandsbehov. Vi holder til i 7 boenheter beliggende på Gjettum, Sandvika og Bærums Verk. Vi søker deg, dyktige og engasjerte helsefagarbeider, som ønsker å bli med på å videreutvikle arbeidsplassen som et faglig, profesjonelt og godt sted å være for både brukere og medarbeidere. Stillinge…
1 Ledig jobb bærums verk 10.12.2019

Regnskapskonsulent

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Regnskapsenheten i Bærum kommune har i dag 35 faste ansatte. Enheten består av tre avdelinger, hvorav denne stillingen inngår i Inntektsavdelingen. Denne avdelingen består av 11 faste ansatte inkludert avdelingsleder. Regnskapsenhetens mål er å være en sterk og kompetent regnskapsfaglig enhet med effektive digitale løsninger, hvor mye er automatisert. Inntek…
1 Ledig jobb sandvika 24.11.2019

Sykepleier

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Kirurgisk sengepost på Bærum Sykehus består av ulike seksjoner: gastro, uro, generell. I tillegg har vi gynekologiske- og plastikk pasienter i helg. Sengeposten har 36 senger og pasienter legges inn akutt og for planlagte operasjoner. Vi kan tilby en spennende og hektisk avdeling med positive og engasjerte kollegaer. Vi har følgende ledige stillinger: 80 - 1…
1 Ledig jobb gjettum 02.12.2019

Barnehagelærer med 2-årig spesialpedagogikk - Spesialpedagogisk tjeneste barnehage

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Å bidra til at barna i Bærum får en trygg og god start på sitt utdanningsløp er for oss lek på ramme alvor. Høy barnehagekvalitet er et satsingsområde for kommunen, noe vi bidrar til å oppfylle. Når du begynner som barnehagelærer med spesialpedagogikk hos oss, får du dyktige kolleger med et faglig engasjement, smittende yrkesstolthet og en hjelpende hånd. Vi…
1 Ledig jobb bekkestua 02.12.2019

Vil du jobbe med barn og unges psykiske helse?

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Bærum BUP har ledig 100 % fast stilling som psykologspesialist/klinisk pedagog/klinisk sosionom. Stillingen er knyttet til et av generalistteamene ved Bærum BUP. BUPA, med ca. 320 stillinger, er organisert som egen avdeling i Klinikk for psykisk helse og rus. Avdelingen dekker et opptaksområde med totalt 100.000 barn og unge. Faglig prosjektutvikling og klin…
1 Ledig jobb sandvika 30.11.2019

Enhetsleder - Avdeling for kompleks epilepsi

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Seksjon for barn og ungdom med epilepsi ved Avdeling for kompleks epilepsi (SSE), har ledig 100 % stilling som enhetsleder fra 1.1.2020. SSE er en nasjonal behandlingstjeneste for pasienter med vanskelig behandlingsbar epilepsi. Avdelingen har ansvar for den delen av epilepsipasienter i Norge som ikke oppnår anfallsfrihet med medikamentell behandling, og/ell…
1 Ledig jobb sandvika 03.12.2019

Hjelpepleier/helsefagarbeider - Vangkroken 3 boliger

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du miljøarbeider? Da trenger vi deg til en helgestilling her hos oss ved Gamle Lommedalsvei boliger og Hauger Park. Arbeidet består i å kvalitetssikre og gi tjenester til personer med ulike bistandsbehov. Din kompetanse blir viktig i et tett samarbeid med fagutviklingsvernepleiere, vernepleiere, sykepleiere, miljøterapeuter, helsefagarbeidere og øvrig per…
1 Ledig jobb rud 24.11.2019

Sykepleiere i turnus

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Legevaktens kjerneoppgave er å gi øyeblikkelig helsehjelp til Asker og Bærums innbyggere. Vi vurderer og behandler akutt sykdom og skade. Pasientene våre har tilstander som varierer fra allmennmedisinske til kompliserte tilstander som er i behov av rask helsehjelp og videre behandling i spesialisthelsetjenesten. Dette medfører at vi innehar en bredde i kunns…
1 Ledig jobb gjettum 08.12.2019

Vernepleier

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Rud/ Vøyenenga tjenestested er fire boligkomplekser i området Rud og Rykkinn. Vi trenger deg som vernepleier her hos oss i Vangkroken 3. Vangkroken 3 boliger har 12 beboere med bistandsbehov. Arbeidet består i å kvalitetssikre og gi tjenester til personer med ulike bistandsbehov. Dette er i hovedsak mennesker med utviklingshemming og atferdsvansker. Din komp…
1 Ledig jobb rud 27.11.2019

Sykepleier

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling for rus og avhengighet er en av ni avdelinger i klinikk for psykisk helse og rus. Avdelingen består av 5 seksjoner, geografisk spredt innenfor Asker/Bærum og Buskerud. Vi gir tilbud om avgiftning, utredning, døgnbehandling og legemiddelassistert rehabilitering - LAR. Avdelingen har ett tett samarbeid med klinikkens øvrige avdelinger innen voksenpsyk…
1 Ledig jobb gjettum 25.11.2019

VIKAR MED MULIGHET FOR FORLENGELSE

Sandvika hud og Kroppssenter AS

Personlige tjeneste- og servicebedr.

Er du en utdannet hudpleier eller hud og kroppsterapeut så søker vi deg som trives som terapeut og som vil lære noe nytt, følge med på markedet og som interesserer seg for yrket! Du må være blid, utadvent og like mennesker. Vi ønsker deg som vil være med på å løfte salongen og skape en god opplevelse for kundene. Vi har en terapeut som jobber en 100% stillin…
1 Ledig jobb sandvika 30.11.2019 Vikar

Spesialsykepleier/sykepleier

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Barne- og ungdomsavdelingen på SSE ligger landlig til i Bærum. Avdelingen har 30 pasienter i alderen 0-18 år. Alle pasienter er innlagt med en forelder eller annen omsorgsperson. Arbeidsoppgaver Observasjon av pasienter og yte sykepleie ved behov. Anfallsregistrering og- håndtering. Informasjon og veiledning til foreldre og pasienter. Koordinering av pasient…
1 Ledig jobb sandvika 26.11.2019

Vil du bli pedagogisk leder i Jongskollen barnehage? Bærum kommune søker deg som vil spille en viktig rolle for barns utvikling!

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker en pedagogisk leder til Jongskollen barnehage fra 1. januar 2020. Høy barnehagekvalitet er et satsingsområde for kommunen. Gjennom systematisk arbeid bidrar vi til at barna i Bærum får en trygg og god start på livet og sitt utdanningsløp. Våre barnehager skal støtte barnas lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring. Barn lærer gjenno…
1 Ledig jobb sandvika 24.11.2019

Fagkonsulent

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Flyktningkontoret søker fagkonsulent med ansvar for analyse og fagsystemene Flyktningkontoret har ansvar for å bosette og etablere flyktninger i Bærum kommune, samt koordinere innsatsen rundt voksne flyktninger i introduksjonsprogrammet. Kommunestyrets resultatmål er at minst 60 prosent av de arbeidsføre flyktningene skal være i ordinært arbeid eller utdanni…
1 Ledig jobb sandvika 22.11.2019

Negledesigner søkes

A Costa Saks

Hår- og skjønnhetspleie

Positiv og serviceinnstilt negledesigner søkes. A Costa Saks frisørsalong har ledig plass til negledesigner som ønsker å jobbe på provisjon. Vi er en veletablert frisørsalong i Sandvika som har utvidet ved å tilby manikyr til våre kunder. Dine egenskaper: utdannelse innen negler selvgående lidenskap for negler kunne godt norsk gode samarbeidsevner positiv og…
1 Ledig jobb sandvika snarest Negledesigner

Frisør søkes

A Costa Saks

Hår- og skjønnhetspleie

A Costa Saks AS eies og drives av Sissel Eriksen Nygaard. Frisørsalongen holder til i Sandvika. A Costa Saks tilbyr helhetspleie innen hår, hud, vipper, fotpleie og negler. Vi er opptatt av å gi kundene våre en god helhetsopplevelse der personlig veiledning står i sentrum. Vi er i dag 5 ansatte. For mer informasjon se vår hjemmeside: www.acosta.no Ønskede kv…
1 Ledig jobb sandvika 31.12.2019 Frisør

Er du vår nye frisørlæring?

A Costa Saks

Hår- og skjønnhetspleie

Er det frisør du vil bli, kan vi hjelpe deg frem til svennebrevet. Vi samarbeider med opplærlingskontoret i Akershus, hvor de kjører mange kurs og konkurranser. Ser fram til å høre fra deg! Ta kontakt på mail: sissel@acosta.no
1 Ledig jobb sandvika 31.12.2019 Frisørlæring

Bestyrer (vikariat)

Ditt Apotek

Apotektjenester og farmasi

Liseapoteket Sandvika søker nå bestyrer. Dette er en gylden mulighet dersom du ønsker å prøve deg som leder. Vi søker bestyrer til vårt apotek i Sandvika, Sandvika Stasjon. Apoteket ligger godt etablert på Sandvika Stasjon, der hvor du kommer av toget. Vår apoteker skal i permisjon fra 1 april. Vi søker en dyktig farmasøyt med apotekerfaring. Tiltredelse 1 a…
1 Ledig jobb sandvika 16.12.2019

Vi søker prosjekteringsleder konstruksjoner

Bane NOR SF

Bygg- og anleggsleverandører, Jernbane og sporvei, Transport

Vi skaper fremtidens jernbane - vil du være med? Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging, utredning og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR. Vi har en av Norges største prosjektporteføljer innen infrastruktur. Porteføljen inkluderer blant annet hele InterCity-utbyggingen med prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen og …
1 Ledig jobb sandvika snarest

Eiendomslandmåler - Avdeling for oppmåling og matrikkel

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdelingen Oppmåling og matrikkel søker en person til fast stilling. Avdelingen utfører lovpålagte oppgaver relatert til matrikkel- og eierseksjonsloven. Avdelingen har elleve ansatte og er organisert under tjenestestedet Geodata. Bærum kommune bruker Norkart sin programvare, samt sak- og arkivsystemet WebSak. Vi har godt samarbeid i avdelingen og felles lær…
1 Ledig jobb sandvika 20.11.2019

Erfaringskonsulent - Sosialkontoret NAV

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du vår nye medarbeider? Bærum kommune har igangsatt et tverrfaglig prosjekt, "Lyset i hverdagen". Prosjektet gir tilbud til 15 unge i aldersgruppen 18-30 år med rusutfordringer, som er pålagt aktivitetsplikt via NAV og har sammensatte utfordringer. Prosjektets mål er å få på plass en solid grunnplattform, økt livskvalitet og hensiktsmessig oppfølging for …
1 Ledig jobb sandvika 24.11.2019

Barnevernkonsulent

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

100 % stilling i turnus Stillingen er plassert i avdeling barnevernvakt, mottak og akutt. Det er en turnusstilling med arbeid hver 4. helg. Hver 8. uke inngår man i bakvaktsordningen på natt fra mandag til mandag. På dagtid er vi lokalisert i barneverntjenestens lokaler i Brynsveien 88 a på Gjettum. Arbeidsoppgavene er knyttet til mottaksarbeid, avklaring av…
1 Ledig jobb gjettum 27.11.2019

Vernepleier/Sykepleier - Våken nattevakt

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Asklia bolig er en bolig tilrettelagt for 12 beboere i alderen 18 år og oppover med store sammensatte funksjonshemninger som trenger medisinsk oppfølging. Boligen ligger på Emma Hjort. Vi har ledig 2 faste stillinger i 50 % som våken nattevakt. For stillingene foretrekkes søkere med 3-årig helse - og sosialhøyskole, sykepleiere og vernepleiere. Søkere med an…
1 Ledig jobb sandvika 02.12.2019

Førstekonsulent - Folkehelsekontoret

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du effektiv, målbevisst og engasjert? Da bør du søke jobb på Folkehelsekontoret, ved fagenhet fastlegeordningen. Bærum kommune er den 5. største kommunen i Norge. Det er Folkehelsekontoret, fagenhet fastlegeordningen som administrerer fastlegeordningen i vår kommune. Vi har i dag 116 fastleger og 3 LIS1-leger i fastlegeordningen. Vi ønsker oss en humørfyl…
1 Ledig jobb sandvika 30.11.2019

Sykepleier til avdeling Berger

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vurderer du nytt arbeidssted? Du er kanskje ikke klar over hvor mange spennende og avanserte sykepleiefaglige oppgaver som utføres i hjemmesykepleien? Her har du en mulighet! Du ønskes velkommen til distrikt Rykkinn. Hjemmesykepleien i distrikt Rykkinn består av to avdelinger med hver sine tilknyttede områder der vi tilbyr nødvendig pleie og omsorg til syke …
1 Ledig jobb kolsås 24.11.2019

PÅHÅRET avd. HØVIK SØKER FRISØR/SALONG LEDER

PÅHÅRET Høvik

Hår- og skjønnhetspleie

PÅHÅRET Det Gule Huset AS på Høvik søker frisør med ansvarsoppgave som salong leder. Her er det mange utviklingsmuligheter, personlig og faglig. Sammen med et team på 5 frisører vil du kunne få være med å utvikle salongen til å nå nye høyder. I PÅHÅRET jobber vi aktivt med å utvikle faget slik at vi kan være de dyktigste frisørene for kundene. PÅHÅRET Høvik …
1 Ledig jobb høvik 30.11.2019 Frisør/salong leder

Lærer automatisering/industriteknologi

Akershus Fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Er du tydelig og trygg med gode kommunikasjonsevner kan du være vår nye lærer innen automatisering og industriteknologi Rud videregående skole har en ledig vikariat (med mulighet for fast ansettelse) i 100 % innen automatisering og industriteknologi. Stillingen kan deles, men søkere med kompetanse innen både automatisering og industriteknologi oppfordres til…
1 Ledig jobb rud 21.11.2019

Miljøterapeut - Psykisk Helse og Rus, bolig med beamanning

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker etter miljøterapeut i tjenesteområdet psykisk helse og rus, boliger med bemanning. Vi er et visjonært og framtidsrettet tjenesteområde. Vi sørger for å tilby gode og forsvarlige tjenester gjennom et systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og videreutvikling. Vår visjon er å være en foregangstjeneste faglig, etisk og profesjonelt. Tjenesten er pre…
1 Ledig jobb kolsås 25.11.2019

Medisinstudent, sykepleierstudent og sykepleier

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Asker og Bærum legevakt har ledig 6 faste helgestillinger for sykepleiere, sykepleiestudenter og legestudenter. Oppstart snarest mulig. Legevakten tar imot pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp innenfor allmenmedisin. Kvalifikasjoner: • Sykepleier med norsk autorisasjon. HPR-nr registreres i CV • Alternativt er du legestudent med fullført 6.semester ell…
1 Ledig jobb gjettum 29.11.2019

Ingeniør til teknisk saksbehandling - Vann og avløp

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du være med å jobbe i en av Norges beste VA-kommuner? Er du engasjert i samfunn og miljø? Har du en teknisk bakgrunn? Er du opptatt av riktig og galt? Da kan en jobb hos oss være fremtiden du søker! Her kommer du tett på kommunens utvikling gjennom byggesaker, prosjekter, juridiske floker og feltarbeid. Sammen er vi ansvarlig for kommunens VA-tjenester t…
1 Ledig jobb sandvika 24.11.2019