Vernepleier/sykepleier

Våler kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kommunen satser for fremtiden og ser nå etter flere medarbeideres om ønsker å være med på vår utvikling. Bofellesskap består av Bergskrenten og Kornveien. Bergskrenten er gjennomgangsboliger for personer med utfordringer rundt psykisk helse og rus. Kornveien er boliger for personer med funksjonsnedsettelse. Det er ledig fast 100% stilling som vernepleier i K…
1 Ledig jobb våler i østfold 31.07.2019 Ønskelig

Barnehagelærer

Våler kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Augerød barnegage er organisert som egen virksomhet i Våler kommune, og er en av våre tre kommunale barnehager. Barnehagen gir et barnehagetilbud til ca 100 barn og de har ca. 25 årsverk. Fra høsten 2018 startet barnehagen med aldershomogene avdelinger fra 1-5 år. Vi har fem avdelinger som er fordelt på to hus. Et- og to-åringene holder til i det vi kaller «…
1 Ledig jobb våler i østfold 10.08.2019 Ønskelig

Sykepleier

Våler kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ledig fast 100 % sykepleierstilling i hjemmetjenesten i Våler kommune. Våler kommune har ca 5500 innbyggere, ligger sentralt i Østfold og med grense til Moss, Rygge, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, Spydeberg, Hobøl og Vestby. Kommunen har et rikt forenings- og organisasjonsliv, gode muligheter for friluftsliv og leverer gode tjenester gjennom medarbeidere med høy…
1 Ledig jobb våler i østfold 01.08.2019 Ønskelig