Vernepleiere ønskes til Enhet Bo og miljøarbeidertjeneste

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vernepleiere ønskes til følgende stillinger: 100% X 5 faste stillinger i turnus i avdelingene Opalveien, Grønliveien, Isebakke og Frøyasvei Beskrivelse av arbeidssted: Avdelingene gir individuelle tjenester til brukere med ulike bistandsbehov etter enkeltvedtak. Oppgavene er varierte og det jobbes etter metoden målrettet miljøarbeid. Enheten har kunnskapsbas…
1 Ledig jobb halden 14.10.2019

Sykepleier i 100 % fast stilling ved Vaterland / Hagegata

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Beskrivelse av arbeidssted: Halden kommune har en hjemmebasert omsorgsprofil hvor målet er at våre brukere skal få rett bistand til rett tid på rett sted. Omsorgsboligene har en svært sentral rolle i å nå denne målsettingen og vi har nå ledig et 100 % løpende vikariat for sykepleier i turnus. Vi vektlegger kompetanse og engasjement. Hos oss finner du mulighe…
1 Ledig jobb halden 09.10.2019

Ledig 100 % avtalehjemmel i fastlegeordningen

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I veldrevet og godt innarbeidet legepraksis er det ledig 100 % fastlegehjemmel da hjemmelsinnehaver gir seg ved oppnådd aldersgrense, etter 39 år i praksisen. Hjemmelen vil være ledig f.o.m 01.01.20. Fastlegehjemmelen har per i dag listetak på 1200 pasienter. Praksisen har vært drevet som en solopraksis, men i forbindelse med utlysningen flyttes fastlegehjem…
1 Ledig jobb halden 07.10.2019

Sykepleier 100% stilling ved helsestasjon for rus-avhengige og aktivitetssenter for rus og psykisk helse

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi ser etter en engasjert sykepleier til vår helsestasjon for rusavhengige og aktivitetssenteret for rus og psykisk helse. Enhet rus og psykisk helse er kommunens kompetansesenter innen fagfeltet og er et satsingsområde i helse og omsorg. Psykisk helseteam, Rusteam, Aktivitetssenter for rus og psykisk helse og Helsestasjon for rusavhengige er i dag samlokali…
1 Ledig jobb halden 03.10.2019

2. gangs utlysning. Enhetsleder/leder PPT Halden og Aremark

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ledig fast stilling som enhetsleder / leder Pedagogisk-psykologisk tjeneste for Halden og Aremark. Beskrivelse av arbeidssted: Enhet PPT består av Pedagogisk-psykologisk tjeneste for Halden og Aremark kommuner samt Halden kommunes logopedtjeneste. Det er samlet 12 stilling inkl. sekretær ansatt knyttet til tjenestene. PPT har i tråd med overordnede statlige …
1 Ledig jobb halden 23.09.2019

Avdelingsleder for rustjenesten 100% fast stilling

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi trenger ny avdelingsleder til rustjenesten i Halden kommune! Enhet rus og psykisk helse er kommunens kompetansesenter innen fagfeltet og er et satsingsområde i helse ogomsorg. Psykisk helseteam, Rusteam, Aktivitetssenter for rus og psykisk helse og Helsestasjon for rusavhengige er i dag samlokalisert i sentrum av byen. Det bidrar til nærhet til brukergrup…
1 Ledig jobb halden 24.09.2019

Sykepleiere til nye Bergheim bo og aktivitetssenter

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker etter sykepleiere til langtidsavdeling, bestående av små bogrupper som er tilrettelagt for personer med demens. Våren 2019 åpnet Halden kommune et nytt og innovativt sykehjem, Bergheim bo og aktivitetssenter. I den forbindelse søker vi etter en flere sykepleiere. På Bergheim bo og aktivitetssenter er det plass til 96 pasienter fordelt på 4 avdelinge…
1 Ledig jobb halden snarest

Fagarbeider

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Beskrivelse av arbeidssted: Halden kommune søker fagarbeider for drift- og vedlikeholdsoppgaver til kommunalteknikk sin driftsavdeling. Avdelingen har i dag ca. 40 ansatte inkludert avdelingsleder. Avdelingen utfører drift- og vedlikeholdsoppgaver på kommunens vann- og avløpsanlegg, samt på vei, park- og idrettsanlegg. Avdelingen bidrar også med ressurser på…
1 Ledig jobb halden 19.09.2019

Tilkallingsvikarer for enhet Bo og miljøarbeidertjeneste

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tilkallingsvikarer søkes til enhet Bo og miljøarbeidertjeneste - Vernepleiere/Hjelpepleiere/helsefagarbeidere/studenter. Stillingens arbeidsområder/oppgaver: Vil være en viktig del av det faglige arbeidet i boligen Bidra til at tjenesteutøvelsen er i tråd med gjeldende lov og forskrift i samarbeid med fagpersonene Gi tjenester etter gjeldene arbeidsinstruks …
1 Ledig jobb halden 31.12.2019

Montørbakgrunn med interesse for bobil eller båt?

Bee2Bee AS

Rekruttering og bemanning

Har du montørbakgrunn, eller er du interessert i bobil eller båt er det deg vi ser etter. Svakstrømserfaring er positivt. For vår kunde søker vi etter montør og bobilklargjørere for denne sesongen. Varighet på oppdrag er ca 6 måneder. Nye bobiler bestilles ofte med ekstrautstyr, og dette monteres etter anvisning fra fabrikken før kunden henter sin nye bil. D…
2 Ledig jobb halden snarest Annet

Tillkallings vakt

Halden Redning & Bilhjelp AS

Bil, kjøretøyer og utstyr Salg / Verksted

Søker må ha godt humør, være løsnings orientert, kunne arbeide selvstendig, bil faglig kunnskap samt ha minimum B og C i førerkort.
3 Ledig jobb halden snarest Annet

Fast turnus vakt hver 4 uke

Halden Redning & Bilhjelp AS

Bil, kjøretøyer og utstyr Salg / Verksted

Hver 4 uke kjører man turnus vakta si på kveld / natt. Søker må ha godt humør, være løsnings orientert, kunne arbeide selvstendig, ha bil faglig kunnskap samt ha minimum B og C i førerkort.
3 Ledig jobb halden snarest Annet

Prosjektleder Ingeniør

Glomsrød Mekanisk verksted AS

Maskiner og utstyr Produksjon / Service

1 Kompetanse halden

Fagarbeider

Glomsrød Mekanisk verksted AS

Maskiner og utstyr Produksjon / Service

3 Kompetanse halden