Spesialpedagog eller barnevernspedagog - Vernepleier eller sykepleier med videreutdanning

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Seksjon poliklinisk utredning og behandling inngår i avdeling for barne og ungdomspsykiatri og barnehabilitering ved Sykehuset Østfold (avdeling BUP/HABU). Seksjonen er beliggende på Åsebråten i Fredrikstad. Målgruppen er barn og unge i alderen 0-18 år med ulike nevropsykiatriske tilstander som blir henvist fra de lokale poliklinikkene i Østfold. Seksjonen b…
1 Ledig jobb fredrikstad 26.11.2019

Psykologspesialist i FACT

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

100 % fast stilling ledig fra 01.01.2020 Poliklinikk for Rus- og avhengighetsbehandling, Fredrikstad, gir tilbud til pasienter bosatt i Fredrikstad og Hvaler kommune, ca 85.000 innbyggere. Poliklinikken er tverrfaglig sammensatt og har fagstillinger bestående av psykologspesialister, psykologer, legespesialister og høyskoleutdannede med videreutdanning. Vi e…
1 Ledig jobb fredrikstad 15.11.2019

Overlege - psykiatri

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

100 % fast stilling som overlege Ambulant teamet består av seksjonsleder, overlege, psykologspesialist, og 15 sykepleiere / vernepleiere /sosionom med videreutdanning psykisk helsevern. Teamet dekker Fredrikstad og Hvaler kommune som tilsammen utgjør ca. 86 000 innbyggere. Teamet er samlokalisert med DPS døgn og poliklinikk, og samarbeider tett med disse. Am…
1 Ledig jobb fredrikstad 24.11.2019

CFO

Garuda Oslo AS

Rekruttering og bemanning

Isegran Eiendom har som mål å bygge opp en egen stab, som på sikt skal gjøre selskapet til en komplett eiendomsaktør. Selskapet skal bemannes med personer med et bredt spekter av kompetanse innenfor eiendomsfaget, som kan håndtere både utvikling, forvaltning og drift. CFO er den første stillingen som skal rekrutteres. CFO skal ha det overordnede ansvaret for…
1 Ledig jobb fredrikstad 25.11.2019

Visual Merchandiser - Sollentuna C

KappAhl AS

Annet

Till Sollentuna C söker vi nu en vikarierande Visual Merchandiser på 25 timmar i veckan. Kan du skapa köplust genom en inspirerande varuvisning? VISUAL MERCHANDISER PÅ KAPPAHL Som Visual Merchandiser ansvarar du för att förverkliga KappAhls koncept och för att skapa köplust genom en inspirerande, föränderlig varuvisning. Du planerar och följer upp kampanj- o…
1 Ledig jobb fredrikstad snarest Dekoratör/Visual merchandiser i butik

ADK-Rørlegger/grunnarbeider

Park & Anlegg AS

Bygg og anlegg

Arbeidsoppgaver Allsidige arbeider innen ADK-rørlegging, grunnarbeid, veier, med mer Innmåling Kvalitetssikring Være en sentral del av arbeidslaget Kvalifikasjoner ADK- og plastsveis-sertifikat er ønskelig Lang erfaring innen faget Er ryddig, strukturert og målrettet Trives i hektisk miljø Er løsningsorientert og bistår gjerne andre, samt dine medarbeidere K…
1 Ledig jobb torp snarest Håndverker

Avd leder bygg og konstruksjoner

Park & Anlegg AS

Bygg og anlegg

Hovedarbeidsoppgaver • Være daglig leders rådgiver innen strategi for virksomhet innen Bygg og Konstruksjon. • Sikre at strategiske veivalg besluttes og implementeres i avdelingen. • Opprettholde en aktiv ekstern aktivitet som sikrer tilgang til spennende nye forretningsmuligheter • Lede egne prosjekter og være en god coach • Sørge for at sikkerheten og lønn…
1 Ledig jobb torp snarest Lederstilling

Prosjektleder anlegg

Park & Anlegg AS

Bygg og anlegg

Arbeidsoppgaver: Prosjektledelse på våre prosjekter Følge opp underentreprenører Holde kontakt og utvikle samarbeidet med eksisterende og nye kunder Følge opp HMS, økonomi, fremdrift og kvalitet på byggeplass Bistå i kalkulasjon Stillingen rapporter til prosjektsjef Du: Kremmeregenskaper Behersker totalentreprisekontrakter godt Ha god kunnskap til tekniske f…
1 Ledig jobb torp snarest Lederstilling

Maskinførere

Park & Anlegg AS

Bygg og anlegg

Arbeidsoppgaver Gravearbeid innen grunnarbeid, VA, utemiljø og anleggsprosjekt Oppfølging av tildelte maskiner Bistå som del arbeidslaget Kvalifikasjoner Lang erfaring innen faget Nødvendige sertifikater og sertifiseringer Gjerne erfaring med maskinstyring Er ryddig, strukturert og målrettet Trives i hektisk miljø Er løsningsorientert og bistår gjerne andre,…
3 Ledig jobb torp snarest Produksjon

Vei- og anleggs-arbeider (grunnarbeider)

Park & Anlegg AS

Bygg og anlegg

Arbeidsoppgaver Allsidige arbeider innen grunnarbeid, veier, ADK-rørlegging med mer Bistå maskinfører Bistå som del arbeidslaget Kvalifikasjoner Lang erfaring innen faget Er ryddig, strukturert og målrettet Trives i hektisk miljø Er løsningsorientert og bistår gjerne andre, samt dine medarbeidere Fordel med erfaring fra anlegg Jobbe selvstendig og være ansva…
3 Ledig jobb torp snarest Produksjon

Anleggsgartner/steinsetter

Park & Anlegg AS

Bygg og anlegg

Arbeidsoppgaver Vedlikeholde hageanlegg, parker, grøntanlegg Opparbeiding av grøntanlegg Beplantning Legging av stein slik som muring, kantstein, brostein o.l. Overflategraving Kvalifikasjoner Fagbrev som anleggsgartner Min. 3 års relevant arbeidserfaring som anleggsgartner Erfaring fra steinarbeid: legging av dekker, kantsteinsetting Førerkort kl. B, klasse…
4 Ledig jobb torp snarest Produksjon