SALG/LEDER STILLING

Meto gruppen AS

Vi søker etter noen som har salg/leder erfaring og kan se muligheter i en bedrift som ønsker å vokse. Ta kontakt hvis du er/har · Svært organisert. · Kan koordinere og iverksette tiltak for best mulig effektiv utnyttelse av råvarer, maskiner og energianvendelse. · Gode strategiske evner med gjennomføringskraft · Høy arbeidskapasitet. · Løsningsorientert, ikk…
1 Ledig jobb fredrikstad snarest Ønskelig

Dyktig lønns-/regnskapsmedarbeider

Park & Anlegg AS

Bygg og anlegg

Arbeidsoppgaver •Kjøre og bokføre lønn • Føre regnskap fra A til Å for flere selskaper • Utarbeide selskaps- og konsernregnskap med noter • Gi faglig bistand til regnskaps- og lønningsmedarbeidere • Bistå ledere i organisasjonen ved behov • Jobbe målrettet med å forbedre rutiner og prosesser • Jobbe målrettet med grensesnittene inn mot andre systemer Stillin…
1 Ledig jobb torp snarest Ønskelig

Prosjektledere bygg og anlegg

Park & Anlegg AS

Bygg og anlegg

Arbeidsoppgaver: Prosjektledelse på våre prosjekter innen bygg (1 stilling) og anlegg (1 stilling) Følge opp underentreprenører Holde kontakt og utvikle samarbeidet med eksisterende og nye kunder Følge opp HMS, økonomi, fremdrift og kvalitet på byggeplass Bistå i kalkulasjon Stillingen rapporter til prosjektsjef Du: Kremmeregenskaper Behersker totalentrepris…
2 Ledig jobb torp snarest Ønskelig

Maskinførere

Park & Anlegg AS

Bygg og anlegg

Arbeidsoppgaver Gravearbeid innen grunnarbeid, VA, utemiljø og anleggsprosjekt Oppfølging av tildelte maskiner Bistå som del arbeidslaget Kvalifikasjoner Lang erfaring innen faget Nødvendige sertifikater og sertifiseringer Gjerne erfaring med maskinstyring Er ryddig, strukturert og målrettet Trives i hektisk miljø Er løsningsorientert og bistår gjerne andre,…
3 Ledig jobb torp snarest Ønskelig

Vei- og anleggs-arbeider (grunnarbeider)

Park & Anlegg AS

Bygg og anlegg

Arbeidsoppgaver Allsidige arbeider innen grunnarbeid, veier, ADK-rørlegging med mer Bistå maskinfører Bistå som del arbeidslaget Kvalifikasjoner Lang erfaring innen faget Er ryddig, strukturert og målrettet Trives i hektisk miljø Er løsningsorientert og bistår gjerne andre, samt dine medarbeidere Fordel med erfaring fra anlegg Jobbe selvstendig og være ansva…
3 Ledig jobb torp snarest Ønskelig

Anleggsgartner/steinsetter

Park & Anlegg AS

Bygg og anlegg

Arbeidsoppgaver Vedlikeholde hageanlegg, parker, grøntanlegg Opparbeiding av grøntanlegg Beplantning Legging av stein slik som muring, kantstein, brostein o.l. Overflategraving Kvalifikasjoner Fagbrev som anleggsgartner Min. 3 års relevant arbeidserfaring som anleggsgartner Erfaring fra steinarbeid: legging av dekker, kantsteinsetting Førerkort kl. B, klasse…
4 Ledig jobb torp snarest Ønskelig

MANGE SPENNENDE MULIGHETER I MULTICONSULT ØSTFOLD

Multiconsult ASA avd. Fredrikstad

Konsulenter - Teknisk konsulentvirksomhet

VI SØKER NÅ FLERE NYE MEDARBEIDERE: Bygg og eiendom Siv.ing/Ingeniør byggeteknikk, Fredrikstad Siv.ing/Ingeniør byggeteknikk, Moss Senior Siv.ing/Ingeniør VVS, Fredrikstad Siv.ing/Ingeniør VVS, Moss Samferdsel og infrastruktur Siv.ing/Ingeniør elektro jernbane, Fredrikstad Siv.ing/Ingeniør elektro veg, Fredrikstad Siv.ing/Ingeniør VA, Fredrikstad/Moss Siv.in…
12 Ledig jobb fredrikstad snarest Påkrevet

Siv.ing / ingeniør byggeteknikk - Fredrikstad

Multiconsult ASA avd. Fredrikstad

Konsulenter - Teknisk konsulentvirksomhet

Stillingsbeskrivelse Til vår avdeling Bygg og Eiendom søker vi etter senior ingeniør i byggeteknikk. Vi søker etter personer som er selvstendige, fleksible og omgjengelige og har god skriftlig framstillingsevne. Som ansatt i Multiconsult har du muligheten til å delta i store prosjekter både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Ansvarsområde Vi søker primæ…
1 Ledig jobb fredrikstad snarest Påkrevet

Siv.ing/ ingeniør VA

Multiconsult ASA avd. Fredrikstad

Konsulenter - Teknisk konsulentvirksomhet

Vi søker etter en ing/siv ing med kompetanse innen vann, avløp og overvann. Oppgaver vil være å planlegge, prosjektere VA-prosjekter. Vi har både enfaglige og tverrfaglige prosjekter, og de skal ledes og styres med tanke på framdrift, kvalitet og økonomi. Kvalifikasjoner Høyere utdanning fra universitet/høyskole eller tilsvarende faglig bakgrunn innen VA-tek…
1 Ledig jobb fredrikstad snarest Påkrevet

Senior ingeniør VVS - Østfold

Multiconsult ASA avd. Fredrikstad

Konsulenter - Teknisk konsulentvirksomhet

Stillingsbeskrivelse En spennende mulighet for deg som ønsker en stilling hvor du får brukt din spisskompetanse i en virksomhet som utgjør en spydspiss innen teknologisk utvikling. Stillingen byr på varierte arbeidsoppgaver innen rådgivning og prosjektering. Dersom du liker å jobbe tverrfaglig og kunderettet i en variert og utfordrende rolle, er dette en sti…
1 Ledig jobb fredrikstad snarest Påkrevet

Landskapsarkitekt

Multiconsult ASA avd. Fredrikstad

Konsulenter - Teknisk konsulentvirksomhet

Arbeidsoppgaver Ansvar og oppgaver vil avhenge av erfaring. Aktuelle oppgaver er: Oppdragsleder Disiplinleder Prosjektmedarbeider i flerfaglige og enfaglige oppdrag innenfor alle planfaser Rådgivning Kvalitetssikring Kvalifikasjoner Høyere utdanning fra universitet/høyskole innen landskapsarkitektur Minimum 3 års relevant erfaring. Nyutdannede med relevant f…
1 Ledig jobb fredrikstad snarest Påkrevet

Siv.Ing/Ingeniør konstruksjonsteknikk

Multiconsult ASA avd. Fredrikstad

Konsulenter - Teknisk konsulentvirksomhet

Stillingsbeskrivelse Stillingen vil bestå i og utføre rådgivning og prosjektering innen byggeteknikk, med arbeidsoppgaver som dimensjonering/analyser, 3D-modellering og utarbeidelse av tegninger. Dersom du liker å jobbe tverrfaglig og kunderettet i en variert og utfordrende rolle, er dette en stilling du bør se nærmere på. Arbeidssted er ved vårt kontor i Fr…
1 Ledig jobb fredrikstad snarest Fag- / Svennebrev

Senior Prosjektleder/Prosjekteringsleder - Østfold

Multiconsult ASA avd. Fredrikstad

Konsulenter - Teknisk konsulentvirksomhet

Stillingsbeskrivelse Vi trenger å styrke avdeling for "Prosjektledelse og spesialrådgivning" med en erfaren prosjektleder/prosjekteringsleder. En spennende mulighet for deg som ønsker en stilling hvor du får brukt din spisskompetanse i en virksomhet som utgjør en spydspiss innen teknologisk utvikling. Stillingen byr på varierte arbeidsoppgaver innen rådgivni…
1 Ledig jobb fredrikstad snarest Påkrevet

SeniorIngeniør Byggeteknikk

Multiconsult ASA avd. Fredrikstad

Konsulenter - Teknisk konsulentvirksomhet

Stillingsbeskrivelse Vi søker Senioringeniør innen til Avdeling Industri, Olje & Gass, Energi, seksjon konstruksjonsteknikk. Vi søker selvstendig og innovative person som ønsker å jobbe og utvikle seg innen fag og prosjektering av konstruksjoner. Avdelingens oppdragsportefølje dekker hele landet og trekker på ressurser fra andre regioner. Det medfører en fle…
1 Ledig jobb fredrikstad snarest Bachelor

Sivilingeniør/ingeniør innen elektro/kontaktledninger jernbane

Multiconsult ASA avd. Fredrikstad

Konsulenter - Teknisk konsulentvirksomhet

Stillingsbeskrivelse En spennende mulighet for deg som ønsker en stilling hvor du får brukt din spisskompetanse i en virksomhet som utgjør en spydspiss innen teknologisk utvikling. Stillingen byr på varierte arbeidsoppgaver innen rådgivning og prosjektering. Dersom du liker å jobbe tverrfaglig og kunderettet i en variert og utfordrende rolle, er dette en sti…
1 Ledig jobb fredrikstad snarest Påkrevet

Sivilingeniør/ingeniør innen elektro veg - Fredrikstad

Multiconsult ASA avd. Fredrikstad

Konsulenter - Teknisk konsulentvirksomhet

En spennende mulighet for deg som ønsker en stilling hvor du får brukt din spisskompetanse i en virksomhet som utgjør en spydspiss innen teknologisk utvikling. Stillingen byr på varierte arbeidsoppgaver innen rådgivning og prosjektering. Dersom du liker å jobbe tverrfaglig og kunderettet i en variert og utfordrende rolle, er dette en stilling du bør se nærme…
1 Ledig jobb fredrikstad snarest Påkrevet

Senior ingeniør vegplanlegging - Østfold

Multiconsult ASA avd. Fredrikstad

Konsulenter - Teknisk konsulentvirksomhet

Stillingsbeskrivelse: Avdeling Samferdsel & Infrastruktur er i inne i en vekstfase. Avdelingen består av tre seksjoner; VA, Samferdselskonstruksjoner og Veg, Areal og Landskap. Sistnevnte seksjon ble opprettet i 2014. Med en rekke spennende prosjekter framover ønsker vi å knytte til oss ytterligere fagkompetanse innen vegplanlegging. Eksempel på oppgaver vi …
1 Ledig jobb fredrikstad snarest Påkrevet

Siv.ing / ingeniør byggeteknikk - Fredrikstad

Multiconsult ASA avd. Fredrikstad

Konsulenter - Teknisk konsulentvirksomhet

1 Kompetanse fredrikstad

Siv.ing/ ingeniør VA

Multiconsult ASA avd. Fredrikstad

Konsulenter - Teknisk konsulentvirksomhet

1 Kompetanse fredrikstad

Senior ingeniør VVS - Østfold

Multiconsult ASA avd. Fredrikstad

Konsulenter - Teknisk konsulentvirksomhet

1 Kompetanse fredrikstad

Landskapsarkitekt

Multiconsult ASA avd. Fredrikstad

Konsulenter - Teknisk konsulentvirksomhet

1 Kompetanse fredrikstad

Siv.Ing/Ingeniør konstruksjonsteknikk

Multiconsult ASA avd. Fredrikstad

Konsulenter - Teknisk konsulentvirksomhet

1 Kompetanse fredrikstad

Senior Prosjektleder/Prosjekteringsleder - Østfold

Multiconsult ASA avd. Fredrikstad

Konsulenter - Teknisk konsulentvirksomhet

1 Kompetanse fredrikstad

SeniorIngeniør Byggeteknikk

Multiconsult ASA avd. Fredrikstad

Konsulenter - Teknisk konsulentvirksomhet

1 Kompetanse fredrikstad

Senior ingeniør vegplanlegging - Østfold

Multiconsult ASA avd. Fredrikstad

Konsulenter - Teknisk konsulentvirksomhet

1 Kompetanse fredrikstad

Sivilingeniør/ingeniør innen elektro/kontaktledninger jernbane

Multiconsult ASA avd. Fredrikstad

Konsulenter - Teknisk konsulentvirksomhet

1 Kompetanse fredrikstad

Sivilingeniør/ingeniør innen elektro veg - Fredrikstad

Multiconsult ASA avd. Fredrikstad

Konsulenter - Teknisk konsulentvirksomhet

1 Kompetanse fredrikstad