BADEVAKT

Aremark kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Aremark kommune har ledig 42,67 % fast stilling som badevakt. Vi søker etter deg som kan jobbe tre kvelder pr. uke og annenhver lørdag i perioden 1.september til 1.mai. Vi søker deg som: Som badevakt vil du ha ansvaret for sikkerheten og velværet til de badende i anlegget. Derfor søker vi etter deg som er ansvarsbevisst, selvstendig og fleksibel, og som i ti…
1 Ledig jobb aremark 24.06.2019 Ønskelig

Barnehagelærere

Våler kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Visjon for Våler kommune: Vi dyrker nærhet for å skape fremtidens muligheter. Fakta om Våler kommune i Østfold: www.valer-of.kommune.no. Ved de kommunale barnehagene i Våler kommune er følgende stillinger ledige for barnehagelærere: Augerødbarnehage: 1 hel stilling som pedagogisk leder, vikariat fra 01.08.2019 til 31.01.2020. Kirkebygden barnehage: 1 hel fas…
1 Ledig jobb våler i østfold 05.06.2019 Ønskelig

SALG/LEDER STILLING

Meto gruppen AS

Vi søker etter noen som har salg/leder erfaring og kan se muligheter i en bedrift som ønsker å vokse. Ta kontakt hvis du er/har · Svært organisert. · Kan koordinere og iverksette tiltak for best mulig effektiv utnyttelse av råvarer, maskiner og energianvendelse. · Gode strategiske evner med gjennomføringskraft · Høy arbeidskapasitet. · Løsningsorientert, ikk…
1 Ledig jobb fredrikstad snarest Ønskelig

Sykepleiere, 4. avd Halden Helsehus

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du være med på å videreutvikle Halden Helsehus? Beskrivelse av arbeidssted: Vi søker etter faglig engasjerte sykepleiere til vår allsidige avdeling. Vi har ledig både faste stillinger og langtidsvikariater med mulighet for fast ansettelse. Stillingsstørrelse fra 75% og oppover. 4.avdeling består av 24 plasser hvor 6 plasser er spesielt satt av til pallia…
1 Ledig jobb halden 11.06.2019 Ønskelig

Sykepleiere til hjemmesykepleien

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Beskrivelse av arbeidssted: Halden kommune har en hjemmebasert omsorgsprofil hvor målet er at våre brukere skal få rett bistand til rett tid på rett sted. Hjemmesykepleien har en svært sentral rolle i å nå denne målsettingen. Vi er en arbeidsplass med mange dyktige medarbeidere som har fått nye og spennende oppgaver som følge av samhandlingsreformen. Utvikli…
1 Ledig jobb halden 10.06.2019 Ønskelig

Lærerstilling 80 % med kontaktlæreransvar

Aremark kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Aremark kommune/Aremark skole. Ledig undervisningsstilling. Fra l. august 2019 blir det ledig en 80% lærerstilling med kontaktlæreransvar på barnetrinnet. Undervisningskompetanse for mellomtrinnet. Aremark skole er en 1-10 skole med en klasse pr. trinn. Det er 156 elever fordelt på barnetrinn og ungdomstrinn. Vi søker etter deg som er en positiv, raus, varm …
1 Ledig jobb aremark 28.05.2019 Påkrevet

RÅDMANN

Aremark kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Aremark kommune ligger sørøst i Østfold og grenser i hele sin lengde mot Sverige. Aremark er en typisk jord- og skogbrukskommune med bygdesentrum ved Fosby. Haldenvassdraget strekker seg parallelt gjennom hele kommunen. Aremark er også en turistkommune og et eldorado for kanopadlere, fiskeentusiaster og andre friluftelskere. Aremark har ca. 1400 innbyggere o…
1 Ledig jobb aremark 16.06.2019 Påkrevet

Vernepleier

Våler kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kommunen satser for fremtiden og ser nå etter flere medarbeidere som ønsker å være med på vår utvikling. Bofellesskap består av Bergskrenten og Kornveien. Bergskrenten er gjennomgangsboliger for personer med utfordringer rundt psykisk helse og rus. Kornveien er boliger for personer med funksjonsnedsettelse. Det er ledig fast stilling 100% som vernepleier i K…
1 Ledig jobb våler i østfold 31.05.2019 Ønskelig

Fastlegevikar (med mulighet for overtagelse av hjemmel)

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I veldrevet og godt innarbeidet legepraksis er det ledig 3-måneders vikariat f.o.m. 3.juni 2019 – som da vil være tellende for spesialisering i allmennmedisin. Det kan bli mulighet for forlengelse av vikariatet, eventuelt for overdragelse av fastlegehjemmelen for den rette kandidat. Søknadsfrist snarest. Søknader vil bli vurdert fortløpende. Fastlegehjemmele…
1 Ledig jobb halden 02.06.2019 Ønskelig

100% fast stilling som vernepleier med teamlederansvar Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Beskrivelse av arbeidssted Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter består av 5 ulike avdelinger, som gir et tilrettelagt arbeids- og aktivitetstilbud på dagtid, primært til personer med funksjonsnedsettelser. Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter ligger under koordinerende fellestjenester. Teamlederstillingen er for tiden knyttet til avdeling Braveien, og …
1 Ledig jobb halden 03.06.2019 Ønskelig

Veileder Nav Halden

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Beskrivelse av arbeidssted: Er du så heldig å få jobb i NAV-Halden vil du få kollegaer innen svært mange yrkesgrupper. Halden kommune har mål om å bli Norges mest innovative kommune. Hos oss er det lov å tenke nytt. Høyteknologisk industri, IKT, forskning, utvikling og innovasjon preger store deler av næringslivet i Halden. Kommunen samarbeider med næringsli…
1 Ledig jobb halden 04.06.2019 Ønskelig

Sykepleiere søkes på Kasper transittmottak

Våler kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kasper transittmottak skal gjenåpnes i høst, og vi søker derfor etter sykepleiere. Vi kan tilby: Fast stilling i Våler kommune Fri alle helger og helligdager Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et flerkulturelt miljø Mulighet til å utforme egen arbeidsplass Lønn etter avtale Du må kunne: Arbeide selvstendig Kommunisere på engelsk og/ eller annet språk ut…
1 Ledig jobb våler i østfold 28.05.2019 Ønskelig

Assisterende rektor og inspektør

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ledig stilling som assisterende rektor er ledig fra 1.august 2019. Hvis det blir intern ansettelse på assisterende rektor vil det bli ledig stilling som inspektør. Skriv i søknaden om du eventuelt søker på begge stillingene. Beskrivelse av arbeidssted: Skolen har fra skolestart 360 elever og en avdeling SMS (skole- og miljøsenter ) som er et tilbud for alle …
1 Ledig jobb halden 28.05.2019 Påkrevet

Assisterende rektor Os skole

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Os skole er en 1-7 skole med 310 elever og 45 ansatte og den ligger midt i sentrum av Halden. Vi har en byomfattende mottaksklasse for nyankomne minoritetsspråklige elever og er FOKUS-skole for NAFO. Spesielt for stillingen: Er en 100% stilling med 60% lederressurs og 40% undervisning. Det er planlagt at Os barneskole fra august 2022 skal slås sammen med Rød…
1 Ledig jobb halden 27.05.2019 Bachelor

Rektor/Enhetsleder Rødsberg ungdomsskole

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Beskrivelse av arbeidssted: Administrativ stilling - grunnskolen i Halden Med virkning fra 1. august 2019 er det ledig stilling som rektor/enhetsleder ved Rødsberg ungdomsskole Skolen har fra skoleåret 2018/2019 om lag 295 elever fordelt på 8. - 10. trinn. Skolen har assisterende rektor og undervisningsinspektør. Merkantil stilling ved skolen er p.t. 80 %. S…
1 Ledig jobb halden 27.05.2019 Bachelor

Ledig vikariat som barnehagelærer/spesialpedagog 80% stilling

Våler kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fra 15.08.2019 er det ledig et vikariat i 80%-stilling som barnehagelærer/spesialpedagog. Visjon for Våler kommune: Vi dyrker nærhet for å skape fremtidens muligheter. I Våler kommune har vi 5 ordinære barnehager og en privat familiebarnehage: Augerød barnehage, Kirkebygden barnehage og Svinndal barnehage – kommunale barnehager, Våk barnehage og Læringsverks…
1 Ledig jobb våler i østfold 27.05.2019 Ønskelig

Miljøveileder / miljøterapeut

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ledig 2 x faste stillinger som miljøveileder/miljøterapeut ved Gimle skole Beskrivelse av arbeidssted: Gimle skole er en barneskole for 1.-7. trinn. Skolen har per i dag ca. 270 elever. Skolens SFO brukes av rundt 70 elever hver dag og vi tilstreber å tilby et variert og aktivt tilbud for barna.Gimle skoles visjon er; Kunnskap, mestring og glede! For å fremm…
2 Ledig jobb halden 28.05.2019 Påkrevet

Hjelpepleier/helsefagarbeider 14,20% oppfølgingsboliger psykisk helse

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ledig stillingsstørrelse og type: 14,20% helgstilling Hjelpepleier/ helsefagarbeider erfaring fra psykiatrifeltet. Turnus dag / kveld. Stillingen har arbeid hver 3. helg Beskrivelse av arbeidssted: Enhet Rus og psykisk helse, Oppfølgingsboliger psykisk helse Oppfølgingsboliger psykisk helse gir tjenester til hjemmeboende personer med varige psykiske lidelser…
1 Ledig jobb halden 28.05.2019 Ønskelig

Sykepleier 80% fast stilling Søsterveien omsorgsbolig

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sykepleier med videreutdanning i saksbehandling og helserett til 80 % fast stilling ved Søsterveien omsorgsbolig. Beskrivelse av arbeidssted: Halden kommune har en hjemmebasert omsorgsprofil hvor målet er at våre brukere skal få rett bistand til rett tid på rett sted. Omsorgsboligene har en svært sentral rolle i å nå denne målsettingen og vi har nå ledig en …
1 Ledig jobb halden 28.05.2019 Ønskelig

Assisterende rektor Os skole

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Beskrivelse av arbeidssted: Os skole er en 1-7 skole med 310 elever og 45 ansatte og den ligger midt i sentrum av Halden. Vi har en byomfattende mottaksklasse for nyankomne minoritetsspråklige elever og er FOKUS-skole for NAFO. Spesielt for stillingen: Er en 100% stilling med 60% lederressurs og 40% undervisning. Det er planlagt at Os barneskole fra august 2…
1 Ledig jobb halden 27.05.2019 Ønskelig

Rektor/Enhetsleder

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Beskrivelse av arbeidssted: Administrativ stilling - grunnskolen i Halden Med virkning fra 1. august 2019 er det ledig stilling som rektor/enhetsleder ved Rødsberg ungdomsskole Skolen har fra skoleåret 2018/2019 om lag 295 elever fordelt på 8. - 10. trinn. Skolen har assisterende rektor og undervisningsinspektør. Merkantil stilling ved skolen er p.t. 80 %. S…
1 Ledig jobb halden 27.05.2019 Ønskelig

Er du vår nye kjøreleder på prosjekt?

ColliCare Logistics AS

Transport, logistikk og lager

ColliCare har en sterk vekst både internasjonalt og i Norge. Vi ønsker derfor å styrke vår Domestic avdeling med en medarbeider. Vi ser etter deg med stor arbeidskapasitet, som både er serviceinnstilt og nøyaktig. Samtidig trives du et hektisk miljø. Du fatter riktige beslutninger basert på kundes behov, har kunnskap om hvilke muligheter du har og er løsning…
1 Ledig jobb moss snarest Ønskelig

Ingeniører /sivilingeniører bygg

Pöyry Norway AS

Konsulenter - Teknisk konsulentvirksomhet

ÅF og Pöyry har slått seg sammen for å bli et ledende europeisk ingeniør-, design- og rådgiver selskap med ambisjon om skape spennende muligheter for å støtte våre kunder over hele verden i å opprettholde bærekraft, samt de globale trendene innen urbanisering og digitalisering. Og dermed også interessante oppdrag og karrieremuligheter for våre ansatte ÅF Pöy…
3 Ledig jobb sarpsborg 23.05.2019 Bachelor

Dyktig lønns-/regnskapsmedarbeider

Park & Anlegg AS

Bygg og anlegg

Arbeidsoppgaver •Kjøre og bokføre lønn • Føre regnskap fra A til Å for flere selskaper • Utarbeide selskaps- og konsernregnskap med noter • Gi faglig bistand til regnskaps- og lønningsmedarbeidere • Bistå ledere i organisasjonen ved behov • Jobbe målrettet med å forbedre rutiner og prosesser • Jobbe målrettet med grensesnittene inn mot andre systemer Stillin…
1 Ledig jobb torp snarest Ønskelig

Har du lyst på sommerjobb hos Mesta i Østfold?

Mesta AS

Bygg og anlegg

Vi er på jakt etter deg som ønsker sommerjobb ute på vår driftskontrakt Østfold Sør i tidsrommet fra mai til september. Du kan arbeide i deler av eller hele denne prioden. Søkere vil bli vurdert fortløpende . Søknadsfrist snarest. Kontaktperson er: Prosjektleder Glenn Signebøen tlf. 908 27 126 Mesta er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kand…
1 Ledig jobb råde 20.06.2019 Ingen

Sommervikarer søkes til ENHET SYKEHJEM

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

-Sykepleiere / Sykepleie-studenter -Vernepleiere / Vernepleier-studenter -Hjelpepleiere / Helsefag-arbeidere / Helsefag-elever -Renholdsassistenter Enhet sykehjem består av 3 sykehjem, Iddebo sykehjem, Solheim Senter og Bergheim bo og aktivitet senter. Mer informasjon om de ulike sykehjemmene finnes på Halden kommunes nettsider. Kvalifikasjoner: -Helsefaglig…
20 Ledig jobb halden 03.06.2019 Bachelor, vidergånde skole,

SENIOR INGENIØR - VVA/KOMMUNALTEKNIKK

Pöyry Norway AS

Konsulenter - Teknisk konsulentvirksomhet

ÅF og Pöyry har slått seg sammen for å bli et ledende europeisk ingeniør-, design- og rådgiver selskap med ambisjon om skape spennende muligheter for å støtte våre kunder over hele verden i å opprettholde bærekraft, samt de globale trendene innen urbanisering og digitalisering. Og dermed også interessante oppdrag og karrieremuligheter for våre ansatte ÅFPöyr…
5 Ledig jobb sarpsborg snarest Bachelor

Montørbakgrunn med interesse for bobil eller båt?

Bee2Bee AS

Rekruttering og bemanning

Har du montørbakgrunn, eller er du interessert i bobil eller båt er det deg vi ser etter. Svakstrømserfaring er positivt. For vår kunde søker vi etter montør og bobilklargjørere for denne sesongen. Varighet på oppdrag er ca 6 måneder. Nye bobiler bestilles ofte med ekstrautstyr, og dette monteres etter anvisning fra fabrikken før kunden henter sin nye bil. D…
2 Ledig jobb halden snarest Ikke påkrevet

IT-prosjekt konsulent søkes til kontoret vårt i Moss

ColliCare Logistics AS

Transport, logistikk og lager

Vi opplever kraftig vekst og ønsker å styrke vår organisasjon innen IT og søker i denne sammenheng en ny IT konsulent til vår avdeling i Moss, etterhvert til Vestby hvor vi skal flytte. Kan dette være noe for deg? Arbeidsoppgaver: Bistå med vedlikehold og utvikling av våre applikasjoner/driftssystem, spesielt fokus på lager system og støtte systemer rundt de…
1 Ledig jobb moss snarest Påkrevet

Sommervikarer til hjemmesykepleien

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hjemmesykepleien i Halden søker etter sykepleiere, fagarbeidere og studenter som ønsker å jobbe i sommerperioden, uke 25-33. Beskrivelse av arbeidssted Halden kommune har en hjemmebasert omsorgsprofil hvor målet er at våre brukere skal få rett bistand til rett tid på rett sted. Hjemmesykepleien har en svært sentral rolle i å nå denne målsettingen. Vi er en a…
1 Ledig jobb halden 01.06.2019 Ønskelig

Rekrutteringsstillinger for 3.års vernepleiestudenter

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Enhet Bo og Miljøarbeidertjeneste - for personer med funksjonsnedsettelser Er du vernepleierstudent og synes det er supert å vite at du allerede har sikret deg en 100 % stilling etter fullført studie? Da ønsker vi kontakt med deg. Formålet med rekrutteringsstillingene er at vernepleierstudentene skal bli bedre kjent med organisasjonen Halden kommune, og få i…
3 Ledig jobb halden 03.06.2019 Bachelor

Shipping Coordinator

ColliCare Logistics AS

Transport, logistikk og lager

ColliCare har en sterk vekst både internasjonalt og i Norge. Vi ønsker derfor å styrke vår sjøavdeling med to medarbeidere. Våre kunders transporter skal koordineres i samarbeid med våre utekontorer og agenter. Vi ser etter deg med stor arbeidskapasitet, som både er serviceinnstilt og nøyaktig. Samtidig trives du et hektisk miljø. Du fatter riktige beslutnin…
2 Ledig jobb moss snarest Ønskelig

Sommervikarer til enhet Bo og miljøarbeidertjeneste

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Beskrivelse av arbeidssted Enhet Bo og miljøarbeidertjeneste består av : Grønliveien, Rådyrfaret, Svenskegata, Friggsvei, Eklundveien, Niels Stubsgt, Kommandantveien, Kvartsveien, Opalveien, Kvartetten, Isebakkevn, Atomveien, Frøyasvei, Ulvås, Ostunet, Idd og Uteteam. Mer informasjon om de ulike boligene/tjenestesteder kan finnes på Halden kommunes nettsider…
1 Ledig jobb halden 01.06.2019 Ønskelig

Anleggsgartner søkes!

Miljølandskap Anlegg AS

Gartnerier og dyrking

Miljølandskap søker en allsidig, pålitelig og praktisk anlagt anleggsgartner med relevant arbeidserfaring. Nødvendige kvalifikasjoner: Erfaring med anleggsarbeider Norsktalende Tilgjengelig for snarlig tiltredelse Ønskede kvalifikasjoner: Fagbrev (anlegg/anleggsgartner etc.) er ønskelig, men ikke et krav Maskinførerbevis er ønskelig, men ikke et krav Miljøla…
1 Ledig jobb mysen snarest Ønskelig

Freelancer med næringsfokus

Næringssavisen.no

Media, informasjon og PR

Freelancer ? Content marketing kreatør ? Vi ønsker å komme i kontakt med lokale krefter over hele landet som kan skrive lokale artikler for oss. Vi søker kreative og selvgående mennesker, gjerne med en genuin interesse for det lokale næringslivet. Et godt utbygget nettverk kan komme deg til nytte, men om du er flink til å oppsøke ukjente mennesker, og skape …
15 Ledig jobb moss snarest Spesiell sertifisering

Annonseselger

Næringssavisen.no

Media, informasjon og PR

Annonseselger se her Vi selger content marketing Vi har har lokale freelancere til å produsere innholdet Vi jobber både på nett og papir Du Har erfaring med mediesalg Har mange baller i luften Har klare mål Sammen Former vi Næringsavisen Finner vi nye prosjekter Journalister og lokale nærings foreninger lager vi lokale utgaver Vi tilbyr Høy provisjon Frihet …
1 Ledig jobb moss snarest Påkrevet

Beredskapshjem - Akuttiltak i fosterhjem - Behandlingshjem

Uniped AS

Helse og sosial

Uniped AS søker familier med hjertevarme og et ønske om å hjelpe barn som av ulike årsaker ikke kan bo i sitt eget hjem. Beredskapshjem er et midlertidig omsorgstilbud til barn og ungdom. Behandlingsfosterhjem/TFCO, barnet bor hos dere i 9-12 mnd. Du/dere skal ha omsorgen for barnet/ungdommen inntil en annen og mer varig løsning i fosterhjem eller institusjo…
8 Ledig jobb sarpsborg snarest Videregående skole

Sommervikariater - sykepleier, helsefagarbeider og assistent

Aremark kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Virksomhet pleie og omsorg består av sykehjem, hjemmesykepleie, boliger for fysisk og psykisk funksjonshemmede og praktisk bistand (hjemmehjelp). Sommeren 2019 har vi behov for sykepleiere, helsefagarbeidere, helsefagarbeidere og assistenter. Vi ønsker oss: Medarbeidere som har god samarbeidsevne og arbeidsvilje. Søker må ha fylt 18 år og beherske norsk, båd…
1 Ledig jobb aremark snarest Ikke påkrevet

Prosjektledere bygg og anlegg

Park & Anlegg AS

Bygg og anlegg

Arbeidsoppgaver: Prosjektledelse på våre prosjekter innen bygg (1 stilling) og anlegg (1 stilling) Følge opp underentreprenører Holde kontakt og utvikle samarbeidet med eksisterende og nye kunder Følge opp HMS, økonomi, fremdrift og kvalitet på byggeplass Bistå i kalkulasjon Stillingen rapporter til prosjektsjef Du: Kremmeregenskaper Behersker totalentrepris…
2 Ledig jobb torp snarest Ønskelig

Maskinførere

Park & Anlegg AS

Bygg og anlegg

Arbeidsoppgaver Gravearbeid innen grunnarbeid, VA, utemiljø og anleggsprosjekt Oppfølging av tildelte maskiner Bistå som del arbeidslaget Kvalifikasjoner Lang erfaring innen faget Nødvendige sertifikater og sertifiseringer Gjerne erfaring med maskinstyring Er ryddig, strukturert og målrettet Trives i hektisk miljø Er løsningsorientert og bistår gjerne andre,…
3 Ledig jobb torp snarest Ønskelig