Vi inviterer DEG til å bli vår neste REGNSKAPSFØRER OG ØKONOMIRÅDGIVER

Bedriftskonsulent Carine Helgesen

Konsulenter og frie yrker

GP Gruppen AS beskriver seg selv slik: «GP Gruppen er heleier / deleier i selskapene GP Økonomi AS, GP Dataservice AS og GP Media AS. Totalt er vi nærmere 40 medarbeidere og omsetter for rundt 60 millioner kroner i året. I GP Huset, der vi nylig har flyttet inn i toppmoderne lokaler i Haldens beste gate, samarbeider vi med flere andre spennende aktører som g…
1 Ledig jobb sarpsborg snarest Rådgiver

Data Analyst

Borregaard AS

Kjemi og kjemisk Industri / Produksjon

I Borregaard tenker vi nytt og beveger verden mot et grønnere samfunn gjennom å kombinere bruk av teknologi med kompetanse og innovasjon. Vi har stolthet i kunnskap og det er kompetansen vår vi lever av. Å tenke nytt handler også om å arbeide med interne forbedringstiltak ved stadig å finne bedre måter å framstille produktene på gjennom smartere organisering…
1 Ledig jobb sarpsborg snarest

Elektro/Automasjon – ingeniør

ÅF Pöyry

Konsulenter - Teknisk konsulentvirksomhet

ÅF og Pöyry har slått seg sammen for å bli et ledende europeisk ingeniør-, design- og rådgiver selskap med ambisjon om skape spennende muligheter for å støtte våre kunder over hele verden i å opprettholde bærekraft, samt de globale trendene innen urbanisering og digitalisering. Og dermed også interessante oppdrag og karrieremuligheter for våre ansatte ÅF Pöy…
4 Ledig jobb sarpsborg snarest Konsulent

SENIOR INGENIØR - VVA/KOMMUNALTEKNIKK

ÅF Pöyry

Konsulenter - Teknisk konsulentvirksomhet

ÅF og Pöyry har slått seg sammen for å bli et ledende europeisk ingeniør-, design- og rådgiver selskap med ambisjon om skape spennende muligheter for å støtte våre kunder over hele verden i å opprettholde bærekraft, samt de globale trendene innen urbanisering og digitalisering. Og dermed også interessante oppdrag og karrieremuligheter for våre ansatte ÅFPöyr…
5 Ledig jobb sarpsborg snarest Rådgiver

Ingeniør/sivilingeniør maskin / prosess.

ÅF Pöyry

Konsulenter - Teknisk konsulentvirksomhet

ÅF og Pöyry har slått seg sammen for å bli et ledende europeisk ingeniør-, design- og rådgiver selskap med ambisjon om skape spennende muligheter for å støtte våre kunder over hele verden i å opprettholde bærekraft, samt de globale trendene innen urbanisering og digitalisering. Og dermed også interessante oppdrag og karrieremuligheter for våre ansatte ÅFPöyr…
5 Ledig jobb sarpsborg snarest Konsulent

Ingeniører /sivilingeniører bygg

ÅF Pöyry

Konsulenter - Teknisk konsulentvirksomhet

ÅF og Pöyry har slått seg sammen for å bli et ledende europeisk ingeniør-, design- og rådgiver selskap med ambisjon om skape spennende muligheter for å støtte våre kunder over hele verden i å opprettholde bærekraft, samt de globale trendene innen urbanisering og digitalisering. Og dermed også interessante oppdrag og karrieremuligheter for våre ansatte ÅF Pöy…
3 Ledig jobb sarpsborg snarest Konsulent

Resepsjonist

Borregaard AS

Kjemi og kjemisk Industri / Produksjon

Er du en person som trives med administrative oppgaver, og kan håndtere mange «baller i luften» samtidig? Da vil vi gjerne komme i kontakt med deg! Borregaard er verdens mest avanserte bioraffineri. Gjennom 1100 ansatte i til sammen 16 land, selger vi våre produkter til kunder i alle verdensdeler. Nå søker vi en imøtekommende og serviceinnstilt person til st…
1 Ledig jobb sarpsborg 06.10.2019

Technical Sales Manager Feed Americas

Borregaard AS

Kjemi og kjemisk Industri / Produksjon

As part of continued growth Borregaard LignoTech (BLT) is looking for a Technical Sales Manager (TSM) to drive sales for its animal feed business in North America, with extra focus on the Western United States. Responsibilities The main areas of responsibility include: Sales of BLT’s products to the animal feed industry, including pelleting aids, acidifiers …
1 Ledig jobb sarpsborg 03.10.2019

Area Business Manager Feed Americas

Borregaard AS

Kjemi og kjemisk Industri / Produksjon

Borregaard LignoTech welcomes candidates to apply for an interesting and demanding role as Area Business Manager Feed Americas. The Area Business Manager Feed is responsible for leading a team of highly experienced technical sales managers as well as for the commercial activities within LignoTech’s Feed additives in the Americas. As ABM you are a part of a g…
1 Ledig jobb sarpsborg 03.10.2019

Rådgiver bærekraft

Borregaard AS

Kjemi og kjemisk Industri / Produksjon

Gjennom kompetanse innen salg og marked, forskning og produksjon, har Borregaard utviklet et bioraffineri i verdensklasse. Våre produkter er alternativer til oljebaserte produkter og møter dermed langsiktige, globale utfordringer knyttet til befolkningsvekst, ressurstilgang og miljø- og klimabelastninger. I Borregaard tenker vi nytt og beveger verden mot et …
1 Ledig jobb sarpsborg 22.09.2019

Vernepleiere ønskes til Enhet Bo og miljøarbeidertjeneste

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vernepleiere ønskes til følgende stillinger: 100% X 5 faste stillinger i turnus i avdelingene Opalveien, Grønliveien, Isebakke og Frøyasvei Beskrivelse av arbeidssted: Avdelingene gir individuelle tjenester til brukere med ulike bistandsbehov etter enkeltvedtak. Oppgavene er varierte og det jobbes etter metoden målrettet miljøarbeid. Enheten har kunnskapsbas…
1 Ledig jobb halden 14.10.2019

Sykepleier i 100 % fast stilling ved Vaterland / Hagegata

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Beskrivelse av arbeidssted: Halden kommune har en hjemmebasert omsorgsprofil hvor målet er at våre brukere skal få rett bistand til rett tid på rett sted. Omsorgsboligene har en svært sentral rolle i å nå denne målsettingen og vi har nå ledig et 100 % løpende vikariat for sykepleier i turnus. Vi vektlegger kompetanse og engasjement. Hos oss finner du mulighe…
1 Ledig jobb halden 09.10.2019

Ledig 100 % avtalehjemmel i fastlegeordningen

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I veldrevet og godt innarbeidet legepraksis er det ledig 100 % fastlegehjemmel da hjemmelsinnehaver gir seg ved oppnådd aldersgrense, etter 39 år i praksisen. Hjemmelen vil være ledig f.o.m 01.01.20. Fastlegehjemmelen har per i dag listetak på 1200 pasienter. Praksisen har vært drevet som en solopraksis, men i forbindelse med utlysningen flyttes fastlegehjem…
1 Ledig jobb halden 07.10.2019

Sykepleier 100% stilling ved helsestasjon for rus-avhengige og aktivitetssenter for rus og psykisk helse

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi ser etter en engasjert sykepleier til vår helsestasjon for rusavhengige og aktivitetssenteret for rus og psykisk helse. Enhet rus og psykisk helse er kommunens kompetansesenter innen fagfeltet og er et satsingsområde i helse og omsorg. Psykisk helseteam, Rusteam, Aktivitetssenter for rus og psykisk helse og Helsestasjon for rusavhengige er i dag samlokali…
1 Ledig jobb halden 03.10.2019

Nattsykepleier i 80% stilling

Våler kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Våler kommune ligger sentralt i Østfold med grense til Moss, Rygge, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, Spydeberg, Hobøl og Vestby. Kommunen leverer gode tjenester gjennom medarbeidere med høy kompetanse. Vi satser for fremtiden, og ser nå etter flere medarbeidere som ønsker å være med på vår utvikling. Vi har ledig fast 80 % sykepleierstilling i nattjenesten Beskriv…
1 Ledig jobb våler i østfold 25.09.2019

Saksbehandler tildelingskontor

Våler kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Beskrivelse: Vi har ledig 100 % vikariat som saksbehandler ved tildelingskontoret i Våler kommune. Vikariatet er ledig fra fra januar 2020. Kontoret er organisert direkte under kommunalsjef for seksjon Helse og velferd, hvor avdelingsleder for Tildelingskontoret har ansvar for daglig drift. Tildelingskontoret behandler henvendelser etter Lov om pasient og br…
1 Ledig jobb våler i østfold 22.09.2019

2. gangs utlysning. Enhetsleder/leder PPT Halden og Aremark

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ledig fast stilling som enhetsleder / leder Pedagogisk-psykologisk tjeneste for Halden og Aremark. Beskrivelse av arbeidssted: Enhet PPT består av Pedagogisk-psykologisk tjeneste for Halden og Aremark kommuner samt Halden kommunes logopedtjeneste. Det er samlet 12 stilling inkl. sekretær ansatt knyttet til tjenestene. PPT har i tråd med overordnede statlige …
1 Ledig jobb halden 23.09.2019

Avdelingsleder for rustjenesten 100% fast stilling

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi trenger ny avdelingsleder til rustjenesten i Halden kommune! Enhet rus og psykisk helse er kommunens kompetansesenter innen fagfeltet og er et satsingsområde i helse ogomsorg. Psykisk helseteam, Rusteam, Aktivitetssenter for rus og psykisk helse og Helsestasjon for rusavhengige er i dag samlokalisert i sentrum av byen. Det bidrar til nærhet til brukergrup…
1 Ledig jobb halden 24.09.2019

Fosby Stillas AS søker dyktig stillasmontør!

Fosby AS

Bygg og anlegg

Arbeidsoppgaver: Montering/demontering av stillas iht. gjeldende forskrifter Kontroll av stillas Følge opp fremdrift Elektronisk innrapportering Dine kvalifikasjoner og egenskaper: Praktisk erfaring fra bygg/anlegg, industri eller offshore Fagbrev eller minimum godkjent stillaskurs over 9 meter Trives med fysisk arbeid og å jobbe i team Førerkort klasse B. G…
1 Ledig jobb sarpsborg snarest Håndverker

Sykepleiere til nye Bergheim bo og aktivitetssenter

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker etter sykepleiere til langtidsavdeling, bestående av små bogrupper som er tilrettelagt for personer med demens. Våren 2019 åpnet Halden kommune et nytt og innovativt sykehjem, Bergheim bo og aktivitetssenter. I den forbindelse søker vi etter en flere sykepleiere. På Bergheim bo og aktivitetssenter er det plass til 96 pasienter fordelt på 4 avdelinge…
1 Ledig jobb halden snarest

Tilkallingsvikarer for enhet Bo og miljøarbeidertjeneste

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tilkallingsvikarer søkes til enhet Bo og miljøarbeidertjeneste - Vernepleiere/Hjelpepleiere/helsefagarbeidere/studenter. Stillingens arbeidsområder/oppgaver: Vil være en viktig del av det faglige arbeidet i boligen Bidra til at tjenesteutøvelsen er i tråd med gjeldende lov og forskrift i samarbeid med fagpersonene Gi tjenester etter gjeldene arbeidsinstruks …
1 Ledig jobb halden 31.12.2019

Vi søker en dyktig TEKNISK SELGER/ SALGSINGENIØR!

Bedriftskonsulent Carine Helgesen

Konsulenter og frie yrker

Vi søker en dyktig TEKNISK SELGER/ SALGSINGENIØR! C. H. Evensen Industriovner AS (CHE) sier om seg selv: «Vi er en ledende produsent av avansert industrielt varmebehandlingsutstyr. Vi selger, konstruerer, produserer og installerer vesentlig i Europa, men også i den øvrige del av verden. Vi ønsker å ligge i front og være best på automasjon, gode løsninger og …
1 Ledig jobb sarpsborg snarest Salg

Er du genuint interessert i automasjon og industriell IT?

Bedriftskonsulent Carine Helgesen

Konsulenter og frie yrker

Er du genuint interessert i automasjon og industriell IT? C. H. Evensen Industriovner AS (CHE) sier om seg selv: «Vi er en ledende produsent av avansert industrielt varmebehandlingsutstyr. Vi selger, konstruerer, produserer og installerer vesentlig i Europa, men også i den øvrige del av verden. Vi ønsker å ligge i front og være best på automasjon, gode løsni…
1 Ledig jobb sarpsborg snarest Produksjon

Vi søker dyktig og erfaren anleggsmaskinfører til Fosby Anlegg AS

Fosby AS

Bygg og anlegg

Dine kvalifikasjoner og egenskaper: Maskinførerbevis (M2) eller fagbrev i anleggsmaskinførerfaget Minst 3 års relevant erfaring som maskinfører innen grunnarbeid med tilhørende infrastruktur Erfaring fra vei, vann og avløp Erfaring fra utbygging og opparbeidelse av tomter for større bygningsmasser Førerkort klasse C er det en fordel, men ikke et krav Forstå …
1 Ledig jobb sarpsborg snarest Annet

Avd leder bygg og konstruksjoner

Park & Anlegg AS

Bygg og anlegg

Hovedarbeidsoppgaver • Være daglig leders rådgiver innen strategi for virksomhet innen Bygg og Konstruksjon. • Sikre at strategiske veivalg besluttes og implementeres i avdelingen. • Opprettholde en aktiv ekstern aktivitet som sikrer tilgang til spennende nye forretningsmuligheter • Lede egne prosjekter og være en god coach • Sørge for at sikkerheten og lønn…
1 Ledig jobb torp snarest Lederstilling

Prosjektleder anlegg

Park & Anlegg AS

Bygg og anlegg

Arbeidsoppgaver: Prosjektledelse på våre prosjekter Følge opp underentreprenører Holde kontakt og utvikle samarbeidet med eksisterende og nye kunder Følge opp HMS, økonomi, fremdrift og kvalitet på byggeplass Bistå i kalkulasjon Stillingen rapporter til prosjektsjef Du: Kremmeregenskaper Behersker totalentreprisekontrakter godt Ha god kunnskap til tekniske f…
1 Ledig jobb torp snarest Lederstilling

Montørbakgrunn med interesse for bobil eller båt?

Bee2Bee AS

Rekruttering og bemanning

Har du montørbakgrunn, eller er du interessert i bobil eller båt er det deg vi ser etter. Svakstrømserfaring er positivt. For vår kunde søker vi etter montør og bobilklargjørere for denne sesongen. Varighet på oppdrag er ca 6 måneder. Nye bobiler bestilles ofte med ekstrautstyr, og dette monteres etter anvisning fra fabrikken før kunden henter sin nye bil. D…
2 Ledig jobb halden snarest Annet

Anleggsgartner søkes!

Miljølandskap Anlegg AS

Gartnerier og dyrking

Miljølandskap søker en allsidig, pålitelig og praktisk anlagt anleggsgartner med relevant arbeidserfaring. Nødvendige kvalifikasjoner: Erfaring med anleggsarbeider Norsktalende Tilgjengelig for snarlig tiltredelse Ønskede kvalifikasjoner: Fagbrev (anlegg/anleggsgartner etc.) er ønskelig, men ikke et krav Maskinførerbevis er ønskelig, men ikke et krav Miljøla…
1 Ledig jobb mysen snarest Anleggsarbeider

Freelancer med næringsfokus

Næringssavisen.no

Media, informasjon og PR

Freelancer ? Content marketing kreatør ? Vi ønsker å komme i kontakt med lokale krefter over hele landet som kan skrive lokale artikler for oss. Vi søker kreative og selvgående mennesker, gjerne med en genuin interesse for det lokale næringslivet. Et godt utbygget nettverk kan komme deg til nytte, men om du er flink til å oppsøke ukjente mennesker, og skape …
15 Ledig jobb moss snarest Annet

Annonseselger

Næringssavisen.no

Media, informasjon og PR

Annonseselger se her Vi selger content marketing Vi har har lokale freelancere til å produsere innholdet Vi jobber både på nett og papir Du Har erfaring med mediesalg Har mange baller i luften Har klare mål Sammen Former vi Næringsavisen Finner vi nye prosjekter Journalister og lokale nærings foreninger lager vi lokale utgaver Vi tilbyr Høy provisjon Frihet …
1 Ledig jobb moss snarest Markedsføring

Sommervikariater - sykepleier, helsefagarbeider og assistent

Aremark kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Virksomhet pleie og omsorg består av sykehjem, hjemmesykepleie, boliger for fysisk og psykisk funksjonshemmede og praktisk bistand (hjemmehjelp). Sommeren 2019 har vi behov for sykepleiere, helsefagarbeidere, helsefagarbeidere og assistenter. Vi ønsker oss: Medarbeidere som har god samarbeidsevne og arbeidsvilje. Søker må ha fylt 18 år og beherske norsk, båd…
1 Ledig jobb aremark snarest

Maskinførere

Park & Anlegg AS

Bygg og anlegg

Arbeidsoppgaver Gravearbeid innen grunnarbeid, VA, utemiljø og anleggsprosjekt Oppfølging av tildelte maskiner Bistå som del arbeidslaget Kvalifikasjoner Lang erfaring innen faget Nødvendige sertifikater og sertifiseringer Gjerne erfaring med maskinstyring Er ryddig, strukturert og målrettet Trives i hektisk miljø Er løsningsorientert og bistår gjerne andre,…
3 Ledig jobb torp snarest Produksjon

Vei- og anleggs-arbeider (grunnarbeider)

Park & Anlegg AS

Bygg og anlegg

Arbeidsoppgaver Allsidige arbeider innen grunnarbeid, veier, ADK-rørlegging med mer Bistå maskinfører Bistå som del arbeidslaget Kvalifikasjoner Lang erfaring innen faget Er ryddig, strukturert og målrettet Trives i hektisk miljø Er løsningsorientert og bistår gjerne andre, samt dine medarbeidere Fordel med erfaring fra anlegg Jobbe selvstendig og være ansva…
3 Ledig jobb torp snarest Produksjon

Anleggsgartner/steinsetter

Park & Anlegg AS

Bygg og anlegg

Arbeidsoppgaver Vedlikeholde hageanlegg, parker, grøntanlegg Opparbeiding av grøntanlegg Beplantning Legging av stein slik som muring, kantstein, brostein o.l. Overflategraving Kvalifikasjoner Fagbrev som anleggsgartner Min. 3 års relevant arbeidserfaring som anleggsgartner Erfaring fra steinarbeid: legging av dekker, kantsteinsetting Førerkort kl. B, klasse…
4 Ledig jobb torp snarest Produksjon

LETER DU ETTER NYE UTFORDRINGER PÅ JOBBFRONTEN INNEN SALG?

Bedriftskonsulent Carine Helgesen

Konsulenter og frie yrker

1 Kompetanse sarpsborg

Salgsingeniør Service og Prosjekt

Malmbergs Vannteknikk AS

Håndtverkstjenester

Malmberg er et miljøteknologiskselskap som designer, bygger, vedlikeholder og serviserer anlegg for vannrensing, biogass og geovarme. Omsetningen er 500 MSEK med 170 ansatte. Selskapet ble stiftet i 1866 og er familieeid i femte generasjon. Malmberg arbeider for et bedre miljø under dekretet "Ren energi, rent vann". Malmberg skal etablere seg i det Norske ma…
1 Ledig jobb moss snarest

Tømrer

Indre Østfold bygg AS

Bygg og anlegg

Tømrer søkes Arbeidsoppgaver : Nybygg/Tilbygg Rehabilitering Mindre service oppdrag Ønskede kvalifikisjoner: Svennebrev som tømrer Minimum 2-5 års erfaring Førerkort Kl B/BE Vi kan tilby: Gode lønnnsbetingelser Muligheter for firmabil Er dette av interesse så ta kontakt.
3 Ledig jobb spydeberg snarest Produksjon

Vi søker dyktig SVEISER/ PLATEARBEIDER!

Noble Installation AS

Maskiner og utstyr Produksjon / Service

POSITIV UTVIKLING I NOBLE INSTALLATION AS GJØR AT VI SØKER FLERE DYKTIGE FAGFOLK! Om bedriften: NOBLE INSTALLATION AS er et heleid datterselskap av Noble AS, etablert i 2000. Vår virksomhet er innenfor marine operasjoner, offshore installasjon, mekanisk montasje og produksjon. Vi er i stor grad rettet mot offshore-/ maritim sektor, men også landbasert indust…
1 Ledig jobb rakkestad snarest Produksjon

Rørlegger prosjekt

Assemblin AS

VVS og rørlegger

Gode rørleggere til vår avdeling i Sarpsborg Vår visjon om å være landets ledende tekniske entreprenør, kan kun bli virkeliggjort ved at vi har det beste mannskapet i alle ledd. Vår prosjektavdeling i Sarpsborg har fått mange nye, spennende oppdrag, og vi trenger derfor flere dyktige rørleggere. Har du lyst til å jobbe i et ambisiøst konsern sammen med mange…
10 Ledig jobb grålum snarest

Service medarbeider

Tores Radio og TV service

Elektronikk Produksjon / Service

1 Kompetanse aremark