Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

 Vurderingskoordinator (Ny utlysning)

Offentlig forvaltning

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) er en avdeling ved Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Avdelingen gir tverrfaglig spesialisert behandling til rusmiddelavhengige i Agder. Avdelingen er organisert i 5 døgnenheter, 3 poliklinikker organisert i ulike team, 1 ambulant enhet og egen forskningsenhet. Det er totalt 250 stillinger fordelt i Arendal, Kristiansand, Byglandsfjord, Mandal og Lister.

Avdelingen har ansvar for utredning, diagnostikk og behandling av alle typer rus- og avhengighetsproblematikk, samt undervisning og forskning innen fagfeltet. ARA har et sterkt fagmiljø, og går aktivt inn for å være en faglig oppdatert organisasjon hvor anerkjente behandlingsmetoder preger arbeidet.

Vi har ledig 100 % fast stilling som vurderingskoordinator.

Vurdering av henvisninger er lagt til eget vurderingsteam (VUT) i Kristiansand. VUT er tverrfaglig sammensatt med psykolog-, medisinsk-, sosial- og sykepleierfaglig kompetanse. Vi har ukentlige møter hvor det gjennomgås alle interne og eksterne henvisninger. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

 • Minimum treårig helse/sosialfaglig utdanning (sykepleier/sosionom/vernepleier). Grunnet tverrfaglig sammensetting i teamet søker vi nå spesielt etter sosialfaglig kompetanse
 • Relevant videreutdanning innen rus og/eller psykisk helse tilsvarende minimum 60 studiepoeng.
 • Erfaring fra klinisk arbeid og/eller saksbehandling/administrativt arbeid innenfor rus/psykisk helse
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Kjennskap til IT-systemet DIPS er ønskelig
 • Førerkort klasse B 

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Evne til å arbeide selvstendig i team
 • Evne til å arbeide systematisk og interesse for kvalitetsutvikling
 • Fleksibilitet og stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr:

 • Som vurderingskoordinator vil du utføre spennende og varierte arbeidsoppgaver, sammen utvikler vi en arbeidsplass vi er stolt av.
 • Teamet er tverrfaglig sammensatt med høy kompetanse og det gir mulighet til faglig og personlig utvikling.
 • Pensjonsordning (2% trekk) som gir rett til alders-, uføre- og etterlattepensjon.
 • Lønn etter gjeldende tariff.
 • Pr. tid fleksibel dagarbeidstid.