Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vitenskapelig assistent

Offentlig forvaltning

Ledig engasjement som vitenskapelig assistent ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus.

Vi vurderer å ansette 1-2 vitenskapelige assistenter i 50 – 100 % stilling i 6-12 måneder for deltagelse i prosjektarbeid. Både leger (inklusive nyutdannede leger som venter på turnus), sykepleiere og bioingeniører med forskningsinteresse/forskningserfaring er velkommen til å søke. Arbeidet vil foregå på Forskningsavdelingen og på Medisinsk avdeling.

Bærum sykehus er et mellomstort sykehus i Norge, med bred ekspertise innenfor medisin, kirurgi, ortopedi, gynekologi/obstetrikk, anestesi, intensivmedisin, radiologi og laboratoriemedisin.

Forskningsavdelingen ved Bærum sykehus er en klinisk forskningsavdeling med hjerte-/hjerneforskning som satsningsområde, og er ledende i Norge innenfor forskning på atrieflimmer. Vi har også forskningsprosjekter innenfor en rekke andre områder, og samarbeider tett med de kliniske avdelingene på sykehuset.

Avdelingen ledes av avdelingssjef og professor Arnljot Tveit, og har omkring 20 ansatte som inkluderer rådgiver kvalitet, avdelingskonsulent, postdoktor forskere, stipendiater, ekkotekniker og forskningssykepleiere. Vi har et godt arbeidsmiljø og benytter veletablerte metoder og eget utstyr for ekkokardiografi, avansert EKG registrering, langtids-EKG, ergospirometri og biobanking. Vi har gode systemer for kvalitet og stor erfaring i strategisk planlegging, risikovurdering og håndtering av forskningsprosjekter. Vi er ISO-sertifisert i henhold til ISO-9001.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene vil være prosjektbasert og dermed variere. Det vil dreie seg om støttefunksjoner i forskningsprosjekter, som bl.a.:

 • Undersøkelse av pasienter/deltakere i forskningsprosjekter
 • Tekniske prosedyrer i samarbeid med sykepleiere/leger ved avdelingene
 • Blodprøvetaking og behandling av blodprøver til biobank
 • Nedfrysing av blodprøver i biobank
 • Elektronisk dataregistrering
 • Administrative oppgaver
 • Forsendelser
 • Kommunikasjon med deltakere ved oppmøte, telefon eller e-post    

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier, bioingeniør eller lege (inklusive nyutdannede leger som venter på turnus)
 • Erfaring fra eller kjennskap til klinisk forskning er en fordel, inkludert behandling av blodprøver, biobanking, EKG-taking, langtids-EKG, implanterbar loop-recorder, pacemaker, arbeidsbelastnings-EKG, ekkokardiografi, registrering av data i elektroniske løsninger/databaser.

Personlige egenskaper:

 • Det legges avgjørende vekt på personlige egenskaper
 • Evne til å arbeide systematisk og nøyaktig
 • Gode samarbeidsevner, da vi jobber i team
 • God personlig service overfor forskningsdeltakere er viktig
 • Fleksibilitet, entusiasme og sosiale ferdigheter

Vi tilbyr:

 • Gode arbeidsforhold i et stimulerende akademisk og klinikknært forskningsmiljø.
 • En dynamisk arbeidsplass med godt samarbeidsklima, som gjennom flere år har scoret høyt på arbeidsmiljø.