Virksomhetsleder ved Røros lærings- og veiledningstjeneste

Røros kommune

Kort om stillingen

Vi har ledig e 100 % stilling som virksomhetsleder ved Røros lærings- og veiledningstjeneste (RLVT). Stillingen er ledig fra 1. mars, eller tidligere hvis det er aktuelt.

Som virksomhetsleder er du overordnet leder for Røros lærings- og veiledningstjeneste, og har ansvar for videreutvikling av tjenesten. Du vil ha oppfølgingsansvar for de to avdelingslederne som er tilknyttet virksomheten, og vil inngå i kommunedirektørens ledergruppe.

Om oss

Røros lærings- og veiledningstjeneste har 17,4 årsverk og totalt 20 ansatte, og er en av 12 virksomheter i Røros kommune. Virksomheten holder til ved Røros videregående skole og består av to avdelinger; pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) og Røros voksenopplæringssenter. 

PP-tjenesten har 6,6 årsverk og 8 ansatte, og er inndelt i to team; PP-tjenesten og spesialpedagoger i barnehage. PP-tjenesten er en interkommunal tjeneste for Holtålen og Røros. Tjenesten er kommunenes sakkyndige organ i spørsmål om spesialpedagogisk hjelp i hjem, barnehage og skole. Spesialpedagogene i barnehagen arbeider kun i Røros kommunes private og kommunale barnehager.

Røros voksenopplæringssenter har 10,8 årsverk fordelt på 12 ansatte, og består av tre team; spes.ped voksne, norskopplæring og flyktningetjeneste. Røros voksenopplæringssenter tilbyr opplæring for voksne som har rett til dette. Det inkluderer norsk og samfunnsfag for fremmedspråklige som har rett til opplæring, grunnskoleopplæring for flyktninger og spesialpedagogisk tilbud. Flyktningetjenesten tar imot og bistår flyktninger som skal bosettes, og bidrar til at integreringsprosessen blir best mulig for den enkelte.

Fra våren 2022 vil ny inkluderingskoordinator i kommunen legges inn under virksomheten.

Kvalifikasjoner
 • relevant høyere utdanning innen oppvekst
 • det er ønskelig med god økonomiforståelse
 • kjennskap til lov- og avtaleverk er en fordel
 • god digital kompetanse
 • ønskelig med ledererfaring og lederutdanning
 • personlig egnethet vil bli vektlagt 
Arbeidsoppgaver og ansvar
 • delegert og overordnet ansvar for budsjett, fag og personal for virksomheten
 • ansvar for videreutvikling av virksomheten
 • oppfølging av avdelingsledere
 • bidra sammen med ledergruppa til å bygge felles kultur og finne løsninger på tvers av organisasjonen
 • inspirere og bygge gode samarbeidsrelasjoner til elever, brukere og ansatte
 • delegere oppgaver/myndighet
 • tett samarbeid med avdelingsledere og andre ledere i kommunen
Personlige egenskaper
 • gode samarbeidsevner
 • tydelig og har evne til å ta beslutninger
 • strukturert og målrettet
 • opptatt av å utvikle og motivere medarbeiderne
 • kunne drive utviklingsarbeid
 • stort pågangsmot og godt humør
Vi kan tilby
 • en spennende arbeidsplass og tjeneste som du vil være med på å utvikle 
 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • lønn etter kvalifikasjoner
 • konkurransedyktig pensjonsordning
 • vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere

Søknadsfrist: 10.01.22

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kommunalsjef Marit Trollerud, epost: marit.trollerud@roros.kommune.no, eller tlf. 97 54 13 76.

Før tiltredelse må politiattest av nyere dato fremlegges (maks. tre måneder gammel) jf. opplæringsloven § 10-9.

Hvordan søker du?

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju. 

Ved spørsmål om søknadssystemet ta kontakt med HR-konsulent Viviann Solbakken tlf. 95048284 eller epost: viviann.solbakken@roros.kommune.no

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.