Ledig stilling

Østre Toten kommune

Virksomhetsleder skole, rektor 100 % fast stilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted: 

Østre Toten kommune har 9 kommunale skoler - 7 barneskoler og 2 ungdomsskoler. Kommunen har gode bo- og oppvekstmiljøer, full barnehagedekning og et stort mangfold innenfor kultur og fritidsaktiviteter. Nærmere opplysninger om hver skole finnes på hjemmesiden www.ototen.no.
I Østre Toten kommune satser vi på forebyggende arbeid og tidlig og helhetlig innsats for barn, unge og familier. Kommunen arbeider etter BTI -modellen (Bedre Tverrfaglig Innsats) som grunnlag for å gi rett hjelp til rett tid.

Vilberg skole ligger flott til i Lensbygda med vid utsikt over Toten- landskapet og med store og rike uteområder. Skolen ligger i overkant av 20 km fra Gjøvik og ca 4 km fra kommunesenteret Lena.
Vilberg er en barneskole med 116 elever inneværende skoleår. Det er i underkant av 30 ansatte på skolen.

Vilberg skole er et godt sted å være med fantastiske elever, godt hjem-skole samarbeid og et godt arbeidsmiljø i ansatt gruppa. Vi har god takhøyde blant de ansatte og mye humor i hverdagen. Vi har et raust, faglig dyktig, samarbeidende, lojalt og utviklingsorientert personale som består av både lærere, assistenter/fagarbeidere, sosialfaglig ansatte og merkantil ansatt.
Skolens ledelse består av rektor. I tillegg har vi stedfortreder for rektor og to teamledere.

Fakta om stillingen: 

Vi har ledig 100 % fast stilling som virksomhetsleder på Vilberg skole. Stillingstittel er rektor.

Rektor skal være en pedagogisk og administrativ leder som har ansvar for fag, personale og økonomi ved Vilberg skole.
Rektor skal lede og utvikle det pedagogiske arbeidet, slik at det bidrar til økt læringsutbytte og et godt og trygt læringsmiljø for hver enkelt elev.
Rektor har også ansvar for, sammen med sine ansatte, å videreutvikle Vilberg skole i tråd med de vedtak og satsningsområder som gjelder for skolen i Østre Toten, fra nasjonalt og lokalt hold.
Rektor skal jobbe resultatorientert gjennom systematisk arbeid og gode prosesser.
Alle rektorer som ikke har skolelederutdanning pålegges å gjennomføre dette i løpet av 3 år fra de blir ansatt. Det er mulighet for støtte i slik videreutdanning.

Arbeidsoppgaver:

 • Være personalleder for skolens ansatte
 • Lede skolens pedagogiske arbeid
 • Utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner:

Må-krav:

 • Godkjent lærerutdanning

Ønskelige krav:

 • Erfaring som skoleleder
 • Relasjonskompetanse
 • Videreutdanning i skoleledelse
 • IKT kompetanse
 • God innsikt i læreplanverket, særlig det sosiokulturelle læringssynet.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Personlige egenskaper:

 • Løsnings- og utviklingsorientert
 • Gode samarbeidsevner
 • Fokus på den enkelte elevs læring og utvikling
 • Tydelig og samlende som leder
 • Du er systematisk, effektiv, fleksibel, engasjert og strukturert. 

Politiattest er påkrevet.

Personlig egnethet vil bli tilllagt stor vekt.

Vi tilbyr:

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø. Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende reglement, lovverk og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.