• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  964949859
 • Antall ansatte
  1867
 • Opprettet år
  1995
 • Adresser
  Rådhusgata 20
  2850  LENA

Østre Toten kommune oppføring hos:

Østre Toten kommune


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Sykepleier natt, fast stilling 65,7%

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted: Labo  Helse- og omsorgstjenestene i Østre Toten står foran store og spennende utviklingsprosesser. I 2020 tok vi i bruk nytt helse- og omsorgssenter, Labo. Labo omfatter heldøgnstjenester med sykehjemsdrift, dag- og aktivitetstilbud, kjøkken, hjemmetjenester, rus- og psykiatritjenester og fysio- og ergoterapitjenester. Sykehjemstilbudet ved La…

Brannkonstabel deltid

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted:  Brannstasjonen på Lena Fakta om stillingene:  Østre Toten brannvesen er et kommunalt brannvesen med ansvar for brann- og redningsoppgaver i Østre Toten kommune som har ca. 15 000 innbyggere. Brannvesenets administrasjon holder til på kommunens brannstasjon. Det er 25 ansatte i brannvesenet. Vi søker 2 stillinger som brannkosta…

Helsefagarbeider 60% fast stilling

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted:  Stillingen er pt. i Labo, avdeling 2, som er en langtidsavdeling for personer med demens. Vi har 24 plasser fordelt på 3 bogrupper med 8 beboere på hver gruppe. Labo er kommunens nye sykehjem som åpnet i januar 2020. Vi er glade for  å komme inn i et nytt bygg som gir oss mange unike muligheter til å yte gode tjenester for kommunens befolkn…

Sykepleier

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hjemmetjenesten i Østre Toten kommune er lokalisert på nye Labo sykehjem på Lena. Hjemmetjenesten er organisert i fire avdelinger med 3 distriktsinndelte mestrings- og oppfølgingsteam og et team med felles oppfølgingsfunksjoner. Hjemmetjenesten i Østre Toten kommune satser på fagutvikling og kompetanse, og er en tjeneste i utvikling som er i tråd med oms…

Vaktmester

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted: Bygg og eiendom er en avdeling innenfor Østre Toten kommune som har ansvar for å forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle kommunens bygg og eiendommer. Avdelingen har også ansvaret for kommunale veger og drift av kommunens hjelpemiddellager. Vi har nå ledig en 100 % fast stilling som vaktmester. Vi kan tilby en interessant og selvstendig jo…

Tilkallingsvikarer som lærer ved Østre Toten læringssenter skoleåret 2022/2023

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted Læringssenteret i Østre Toten kommune har 2 avdelinger, voksenopplæring og flykningetjeneste. Nærmere opplysninger om senteret finnes på kommunens hjemmeside www.ostre-toten.kommune.no.   Fakta om stillingen Stillingen innebærer undervising av voksne deltakere innen grunnskole og norskopplæring. Vikariat av varierende lengde og s…

Lærervikarer i grunnskolen skoleåret 2022/2023

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

  Arbeidssted Grunnskolene i Østre Toten kommune har 7 barneskoler og 2 ungdomsskoler. Nærmere opplysninger om hver skole finnes på kommunens hjemmeside www.ostre-toten.kommune.no   Fakta om stillingen Vikariater av varierende lengde og størrelse gjennom hele skoleåret. Tilsetting skjer kontinuerlig.   Krav til søker Det er ønskeli…

Korttidsvikarer/ tilkallingsvikarer i kommunale barnehager 2022/2023

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fakta om stillingen Vi søker etter personer som på kort varsel kan vikariere i barnehagene ved fravær, sykdomsfravær o.l. Barnehagene tar direkte kontakt hvis det blir aktuelt å tilby et vikariat. Kvalifikasjoner Det kreves ingen formell kompetanse for å søke, men det vil være en fordel med utdanning som barne- og ungdomsarbeider. Personer med et anne…

Fagarbeidere og assistenter i grunnskolen 2022/2023

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted Østre Toten kommune har 9 kommunale skoler - 7 barneskoler og 2 ungdomsskoler. Nærmere opplysninger om hver skole finnes på hjemmesiden www.ostre-toten.kommune.no Fakta om stillingen Vikariater av varierende varighet og størrelse i skole og SFO. Vi trenger vikarer for våre fast tilsatte barne- og ungdomsarbeidere og assistenter ved kortere…

Bemanningsplanlegger

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

    Arbeidssted:  Helse, omsorg og velferdssektoren i Østre Toten kommune er inne i en periode med rivende utvikling, spennende utviklingsløp, digitalisering i og av tjenestene og utfordrende omstillinger som gjør at vi lærer noe nytt hver dag. Vi har en politisk vedtatt strategi for utvikling av tjenestene i et langsiktig perspektiv, Ny velferd 20…

Rekrutteringsstillinger for studenter i sykepleie/ vernepleie

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

  Østre Toten kommune er en digital kommune som er langt fremme i teknologisk utvikling og har tatt dette i bruk i alle tjenester. Vi ønsker din kompetanse, og vil satse på deg som er opptatt av høy faglighet. Ønsker du å bli en del av vår nytenkende tjeneste? Fakta om stillingen:  Vi har rekrutteringsstillinger som er forbeholdt sykepleierstudent…