• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  964949859
 • Antall ansatte
  1867
 • Opprettet år
  1995
 • Adresser
  Rådhusgata 20
  2850  LENA

Østre Toten kommune oppføring hos:

Østre Toten kommune


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Tilkallingsvikarer som helsesekretær/sykepleier Legesentrene i Østre Toten kommune

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted: Legesentrene Østre Toten kommune Østre Toten kommune har 4 veldrevne legesentre med en travel legepraksis. Det er til enhver tid behov for tilkallingsvikarer. Opplæring vil bli gitt.  Vi kan tilby deg et meget inspirerende og stabilt kollegafellesskap. Fakta om stillingen: Vi søker etter sykepleier/helsesekretær som kan betjene d…

Nattevakt 65% fast helsefagarbeider stilling

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted: Stillingen er en del av sektor for Helse, Omsorg og Velferd (HOV). Helse og omsorgssektorens mål og strategier er forankret i dokumentet «Ny velferd 2040», og fokuserer rundt mestring, selvstendighet, tilhørighet og deltakelse. Stillingen er på Labo, avdeling 1, som er en avdeling for personer med demens. Vi har 24 plasser fordelt på 3 bogru…

Fastlege

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted: Østre Toten kommune har en spennende fastlegehjemmel og vikariat for fastlege ledig ved Kolbu legesenter med snarlig tiltredelse. Vi tilbyr gode økonomiske vilkår. Velkommen til oss! Østre Toten kommunes visjon er livskvalitet ved Mjøsa. Helse og omsorgssektorens mål og strategier er forankret i dokumentet «Ny velferd 2040», og fokuserer …

Helgestillinger som helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider og assistent for fast ansettelse

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted:  Østre Toten kommunes visjon er livskvalitet ved Mjøsa. Helse og omsorgssektorens mål og strategier er forankret i dokumentet «Ny velferd 2040», og fokuserer rundt mestring, selvstendighet, tilhørighet og deltakelse. Tilrettelagte tjenester er et tjenesteområde i HOV bestående av fire enheter; Meieritunet, Kvam og Fossen, Vestbygda samt L…

Spesialpedagog 100 % fast

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted:  Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) har kontorer i kommunens rådhus på Lena sammen med skole- og barnehageadministrasjon. PP-tjenesten har ca. 6 årsverk inkl. merkantil funksjon, logoped og leder. I tillegg kommer kommunens spesialpedagogiske team som også ligger under PP-tjenesten, og består av 3,8 årsverk. Disse jobber ut mot barneh…

Sykepleier 100% midlertidig stilling med mulighet for forlengelse

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted: Stillingen er en del av sektor for Helse, Omsorg og Velferd (HOV). Helse og omsorgssektorens mål og strategier er forankret i dokumentet «Ny velferd 2040», og fokuserer rundt mestring, selvstendighet, tilhørighet og deltakelse.  Stillingen er pt. i Labo, avdeling 4, som er en avdeling med somatiske langtidspasienter. Vi har 26 plasser for…

Barnehagelærer 50 % fast

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted:  Sektor for barn og oppvekst består av barnehage, skole, læringssenter, pedagogisk psykologisk tjeneste, helsestasjon- og skolehelsetjeneste, og barneverntjeneste. I Østre Toten kommune satser vi på forebyggende arbeid og tidlig og helhetlig innsats for barn, unge og familier. Kommunen arbeider etter BTI -modellen(Bedre Tverrfaglig Innsats) …

Pedagogisk leder , 2 x 100 % vikariater

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted:  Sektor for barn og oppvekst består av barnehage, skole, læringssenter, pedagogisk psykologisk tjeneste, helsestasjon- og skolehelsetjeneste, og barneverntjeneste. I Østre Toten kommune satser vi på forebyggende arbeid og tidlig og helhetlig innsats for barn, unge og familier. Kommunen arbeider etter BTI -modellen(Bedre Tverrfaglig Innsats) …

Miljøterapeut 100% fast stilling

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 Arbeidssted:  Stillingene er en del av sektor for Helse, Omsorg og Velferd (HOV). Helse og omsorgssektorens mål og strategier er forankret i dokumentet «Ny velferd 2040», og fokuserer rundt mestring, selvstendighet, tilhørighet og deltakelse.  Tilrettelagte tjenester er et tjenesteområde i HOV bestående av fire enheter; Kvam og Fossen, Vestbygda, Lab…

Saksbehandler 100% fast stilling i tildeling

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted: Tildelingsenheten er en del av sektor helse, omsorg og velferd. Helse- og omsorgssektorens mål og strategier er forankret i dokumentet «Ny velferd 2040», og fokuserer rundt mestring, selvstendighet, tilhørighet og deltakelse. Tildelingsenheten holder til på Labo på Lena. Enheten har per i dag ansvar for tjenestetildeling av helse- og omso…

Kreftkoordinator/ saksbehandler midlertidig ansettelse med mulighet for forlengelse

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted: Tildelingsenheten er en del av sektor helse, omsorg og velferd. Helse- og omsorgssektorens mål og strategier er forankret i dokumentet «Ny velferd 2040», og fokuserer rundt mestring, selvstendighet, tilhørighet og deltakelse. Tildelingsenheten holder til på Labo på Lena. Enheten har per i dag ansvar for tjenestetildeling av helse- og omso…

Helsefagarbeider natt inntil 60% midlertidig stilling med mulighet for fast

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted:  Stillingen er en del av sektor for Helse, Omsorg og Velferd (HOV). Helse og omsorgssektorens mål og strategier er forankret i dokumentet «Ny velferd 2040», og fokuserer rundt mestring, selvstendighet, tilhørighet og deltakelse. Helse- og omsorgstjenestene i Østre Toten står foran store og spennende utviklingsprosesser.  Hjemmetjenesten i…

Helsefagarbeider til fast 64 % stilling + 100 % svangerskapsvikariat

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted:  Stillingene er en del av sektor for Helse, Omsorg og Velferd (HOV). Helse og omsorgssektorens mål og strategier er forankret i dokumentet «Ny velferd 2040», og fokuserer rundt mestring, selvstendighet, tilhørighet og deltakelse. Helse- og omsorgstjenestene i Østre Toten står foran store og spennende utviklingsprosesser.  Hjemmetjenesten …

Avlastere for barn og unge

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted:  Tildelingsenheten er kommunens felles adresse for mottak og behandling av søknader om helse- og omsorgstjenester. Tildelingsenheten er også koordinerende enhet for re-/habilitering. Kommunens boligkontor ligger også her, samt demens-, kreft- og barnekoordinator. Østre Toten kommune er inne i en offensiv satsing på folkehelse, tidlig innsats…

Sommervikarer og vikarer til helgestillinger i helse- og omsorg sektoren

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted: Stillingene er en del av sektor for Helse, Omsorg og Velferd (HOV). Helse og omsorgssektorens mål og strategier er forankret i dokumentet «Ny velferd 2040», og fokuserer rundt mestring, selvstendighet, tilhørighet og deltakelse.  Vi trenger: Helsefagarbeidere/ omsorgsarbeidere/ hjelpepleiere Barne- og ungdomsarbeidere Assist…

Vikarer til hjemmetjenesten

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted:  Stillingene er en del av sektor for Helse, Omsorg og Velferd (HOV). Helse og omsorgssektorens mål og strategier er forankret i dokumentet «Ny velferd 2040», og fokuserer rundt mestring, selvstendighet, tilhørighet og deltakelse.  Hjemmetjenesten i Østre Toten kommune er lokalisert på nye Labo sykehjem. Hjemmetjenesten er organisert i fir…

Helsefagarbeiderstillinger for fast ansettelse 60 - 80%

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted:  Østre Toten kommunes visjon er livskvalitet ved Mjøsa. Helse og omsorgssektorens mål og strategier er forankret i dokumentet «Ny velferd 2040», og fokuserer rundt mestring, selvstendighet, tilhørighet og deltakelse. Tilrettelagte tjenester er et tjenesteområde i HOV bestående av fire enheter; Meieritunet, Kvam og Fossen, Vestbygda samt L…

Vernepleier/ sykepleier fast stilling medlever

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted:  Stillingen er en del av sektor for Helse, Omsorg og Velferd (HOV). Helse og omsorgssektorens mål og strategier er forankret i dokumentet «Ny velferd 2040», og fokuserer rundt mestring, selvstendighet, tilhørighet og deltakelse.  Tilrettelagte tjenester er et tjenesteområde i HOV bestående av fire enheter; Kvam og Fossen, Vestbygda, Meier…

Faste helgestilling i 15 - 25% for helsefagarbeider/ assistenter

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted: Hjemmetjenesten i Østre Toten kommune er lokalisert på nye Labo sykehjem. Hjemmetjenesten er organisert i fire avdelinger med mestrings- og oppfølgingsteam og felles oppfølgingsfunksjoner. Igjennom «Ny velferd 2040» satser hjemmetjenesten på folkehelse og forebyggende innsats. Vi ønsker å bidra til å skape en felleskapskommune, der innbyg…

Helsefagarbeider/hjelpepleier 100 % fast stilling med vikardel

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted: Stillingene er en del av sektor for Helse, Omsorg og Velferd (HOV). Helse og omsorgssektorens mål og strategier er forankret i dokumentet «Ny velferd 2040», og fokuserer rundt mestring, selvstendighet, tilhørighet og deltakelse.  Hjemmetjenesten i Østre Toten kommune er lokalisert på nye Labo sykehjem. Hjemmetjenesten er organisert i fire…

Tilkallingsvikarer som lærer ved Østre Toten læringssenter skoleåret 2023/2024

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted Læringssenteret i Østre Toten kommune har 2 avdelinger, voksenopplæring og flykningetjeneste. Nærmere opplysninger om senteret finnes på kommunens hjemmeside www.ostre-toten.kommune.no.   Fakta om stillingen Stillingen innebærer undervising av voksne deltakere innen grunnskole og norskopplæring. Vikariat av varierende lengde og s…

Fagarbeidere og assistenter i grunnskolen 2023/2024

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted Grunnskolene i Østre Toten kommune består av 7 barneskoler og 2 ungdomsskoler. Nærmere opplysninger om hver skole finnes på hjemmesiden www.ototen.no Fakta om stillingen Vikariater av varierende varighet og størrelse i skole og SFO. Vi trenger vikarer for våre fast tilsatte barne- og ungdomsarbeidere og assistenter ved kortere og lengre fr…

Lærervikarer i grunnskolen 2023/2024

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted:  Grunnskolene i Østre Toten kommune består av 7 barneskoler og 2 ungdomsskoler. Nærmere opplysninger om hver skole finnes på kommunens hjemmeside www.ototen.no  Fakta om stillingen:  Vikariater av varierende lengde og størrelse gjennom hele skoleåret. Vi trenger vikarer for våre fast tilsatte lærere ved kortere og lengre fravær. Tils…

Korttidsvikarer/ tilkallingsvikarer i kommunale barnehager 2022/2023

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fakta om stillingen Vi søker etter personer som på kort varsel kan vikariere i barnehagene ved fravær, sykdomsfravær o.l. Barnehagene tar direkte kontakt hvis det blir aktuelt å tilby et vikariat. Kvalifikasjoner Det kreves ingen formell kompetanse for å søke, men det vil være en fordel med utdanning som barne- og ungdomsarbeider. Personer med et anne…

Rekrutteringsstillinger for studenter i sykepleie/ vernepleie

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

  Østre Toten kommune er en digital kommune som er langt fremme i teknologisk utvikling og har tatt dette i bruk i alle tjenester. Vi ønsker din kompetanse, og vil satse på deg som er opptatt av høy faglighet. Ønsker du å bli en del av vår nytenkende tjeneste? Fakta om stillingen:  Vi har rekrutteringsstillinger som er forbeholdt sykepleierstudent…