Ledig stilling

Østre Toten kommune

Virksomhetsleder i hjemmetjenesten 100% fast

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted: 

Stillingen er en del av kommunalområdet Helse, Omsorg og Velferd (HOV). Kommunalområdets mål og strategier er forankret i dokumentet «Ny velferd 2040», og fokuserer rundt mestring, selvstendighet, tilhørighet og deltakelse. Ledergruppen i kommunalområdet er opptatt av kollektivt lederskap hvor alle ledere bidrar, støtter og hjelper hverandre.

Hjemmetjenesten er et tjenesteområde i HOV og er ledet av tjenesteområdeleder. Hjemmetjenesten består av tre avdelinger/team for hjemmebaserte tjenester og eget område for rus og psykisk helse.

Hjemmetjenesten er en av Østre Toten kommunes viktigste bærebjelker i utviklingen av fremtidens helse- omsorg- og velferdstjenester. Hjemmetjenesten i Østre Toten kommune jobber etter mestringsperspektivet, vi bruker hverdagsmestring som tankesett og hverdagsrehabilitering som metode. Teknologi og digitale løsninger er innlemmet i tjenesten, og utvikles stadig. Tjenesten har god fagdekning med en høy andel av sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og andre profesjoner.

Fakta om stillingen: 

Arbeidsoppgaver og ansvarsområde for virksomhetsleder vil være på virksomhetsnivå i kommunen. Virksomhetsleder vil ha delegert myndighet for personell, fag og daglig drift. Virksomhetsleder kan delegere oppgaver og saksansvar til rådgivernivå. Virksomhetsleder rapporterer direkte til tjenesteområdeleder.

Vi har ledig 100 % fast stilling som virksomhetsleder i hjemmetjenesten avdeling 2.

Arbeidsoppgaver:

 • Lederteamet i hjemmetjenesten har kollektivt lederskap som arbeidsmetode. De samarbeider, bidrar og hjelper hverandre både innenfor geografi, tjenesteområder og oppgaver. 
 • Ta aktivt del i å utvikle virksomhetsområdet som helhet i tråd med overordnede mål og strategier for kommunen.
 • Bidra inn i utviklingen av virksomhetsovergripende planer og strategier og ta strategiske beslutninger i området med 1-3 års horisont med resten av lederteamet på nivå 3.
 • Forstå drivere for eget område, oversette for egen virksomhet og sette retning for utvikling av virksomhetsområdet.
 • Virksomhetsstyring og budsjett i eget virksomhetsområde.
 • Levere faglig godt utredete saker til politisk ledelse, og gjennomføre politiske vedtak.
 • Ansvar for virksomhetsområdets resultater.

Kvalifikasjoner:

Må krav:

 • Autorisasjon som sykepleier.
 • Må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig og ha god fremstillingsevne.
 • Forståelse for rammebetingelsene som en offentlig leder må forholde seg til.
 • Erfaring med ledelse fra offentlig sektor.
 • Relevant arbeidserfaring innenfor det aktuelle virksomhetsområdet.
 • Digital kompetanse som støtter opp under kommunens utvikling.

Ønskelige krav:

 • Relevant ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet fra hjemmetjeneste er å foretrekke.
 • Relevant erfaring fra omstillings- og utviklingsarbeid med dokumenterte resultater.
 • Erfaring fra partssamarbeid og god forståelse for tillitsvalgtsrollen i kommunal sektor.
 • Relevant HR og HMS-kompetanse.
 • Kunnskap om og erfaring fra økonomistyring.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Personlige egenskaper:

 • Tillitsskapende og med høy integritet
 • Fleksibel og endringsorientert
 • Du identifiserer deg med våre verdier Stolthet - Mot - Handlekraft – Samarbeid.
 • Praktiserer mestrings- og relasjonsorientert ledelse som motiverer, inkluderer, respekterer og viser tillit.
 • Tydelig og evner å sette retning, strategiske evner.
 • God brobyggende egenskaper på tvers av fagområder og tjenesteområder.
 • Er handlekraftig, proaktiv og nytenkende.
 • Gode kommunikasjons-, formidlings- og samhandlingsevner.
 • Er nøyaktig og strukturert og klarer å jobbe systematisk i et hektisk arbeidsmiljø.
 • Er en leder som er opptatt av lokalt partssamarbeid og samhandling med tillitsvalgte.

Personlig egnehet vektlegges

Vi tilbyr:

Vi tilbyr en interessant lederstilling i en utviklingsorientert og veldrevet kommune med høy kompetanse. Våre virksomhetsledere har gode muligheter til å påvirke utviklingen både i kommunen og i organisasjonen.

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø. Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende reglement, lov- og avtaleverk. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.