• Bedrift
  Holmestrand kommune
 • Søknadsfrist
  01.08.2021
 • Sted:
  HOLMESTRAND
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  HOLMESTRAND
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3937508
 • Se her for andre jobber fra Holmestrand kommune

Virksomhetsleder Hjemmetjenester

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du lyst til å lede en spennende virksomhet i utvikling?

Området Helse og velferd søker etter deg som vil være med på å videreutvikle fremtidens kommunale helse- og omsorgstjenester i samskaping med brukere og faglig dyktige medarbeidere.

Kommunen kan tilby en spennende virksomhetslederstilling ved én av 7 virksomheter i Helse og velferd. Virksomhet hjemmebaserte tjenester består av om lag 150 årsverk fordelt på tre hjemmesykepleie avdelinger, omsorgsboliger, nattjeneste og praktisk bistand. Målsetningen for virksomheten er å legge til rette for at innbyggerne kan bo i eget hjem så lenge som mulig.

Kommunens helse- og omsorgstjenester er i endring, og det arbeides nå med Helhetlig innsatstrapp, som skal gi brukerne «rett tjeneste, på rett sted, med riktig kompetanse til rett tid».

Holmestrand kommune har ambisjon om å legge til rette for digitalisering og er i gang med bred implementering av ulike typer velferdsteknologi, der alle virksomheter har et delansvar.

Viktigste arbeidsoppgaver

 • Sikre at ansvar og krav som ligger til fagområdet blir ivaretatt
 • Personal-, fag-, økonomi- og informasjonsansvar for virksomheten
 • Aktiv deltaker i medarbeiderutvikling og mestringsorientert ledelse
 • Lede og delta i kvalitets- og utviklingsarbeid
 • Forberede og svare opp saker til politisk behandling
 • Inngå i kommunalsjefens ledergruppe
 • Bidra til utvikling og innovasjon på tvers av fag og virksomheter innen Helse og velferd.

Krav til kvalifikasjoner

 • Relevant helse- eller sosialfaglig utdanning fra høyskole eller universitet 
 • Formell lederutdanning og solid ledererfaring
 • God forståelse for kommunal forvaltning og tjenesteyting
 • God kjennskap til lov og avtaleverk
 • Kunnskap og erfaring med økonomioppfølging, budsjettprosesser og ressursstyring
 • Gode resultater fra personalledelse
 • Erfaring fra omstillings- og utviklingsprosjekter
 • God digital kompetanse

Personlige egenskaper

 • Du har god rolleforståelse og evne til samarbeid med overordnede, kollegaer og samarbeidspartnere
 • Du må være en tydelig og samlende ledertype
 • Du er selvstendig og målrettet
 • Du er nytenkende og handlekraftig
 • Du har evne til å ta beslutninger og opptre tydelig
 • Du er god på kommunikasjon og samarbeid
 • Du har god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Du har godt humør og stå-på-vilje
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 Kommunen kan tilby

 • En spennende og utfordrende virksomhetslederstilling innenfor et fagfelt med stor samfunnsbetydning og stor offentlig interesse.
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente og hyggelige medarbeidere og kollegaer.
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling.

Lønn i henhold til avtale. Medlemskap i pensjonsordning og gode personalforsikringer. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

 
 • Bedrift
  Holmestrand kommune
 • Søknadsfrist
  01.08.2021
 • Sted:
  HOLMESTRAND
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  HOLMESTRAND
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3937508
 • Se her for andre jobber fra Holmestrand kommune