• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  917151229
 • Antall ansatte
  1858
 • Opprettet år
  2016
 • Nettside
  Holmestrand kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Rådhusgaten 11
  3080  HOLMESTRAND

Holmestrand kommune

Holmestrand og Sande er i en sammenslåingsprosess. Hof og Holmestrand ble en ny kommune fra 1.1.2018, og Sande skal med fra 1.1.2020. Den nye kommunen vil ha ca. 24 000 innbyggere og ca. 1 800 årsverk ved sammenslåingen. Kommunen ligger vakkert til med lang kystlinje, flott natur, innsjø, elver, skog og fjell. Jernbanen og E18 går gjennom kommunen og gir god kommunikasjon både nordover og sørover.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Spesialkonsulent, 100 % fast stilling i Voksenhabilitering

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Virksomhet Voksenhabilitering yter helhetlige tjenester til personer over 18 år med funksjonsnedsettelser innenfor områdene bolig, ambulerende tjeneste, arbeid- og aktivitetstilbud, avlastning og støttekontakt. Virksomheten er i utvikling og er en viktig tjenesteyter i en kommune i vekst. Voksenhabilitering består av ca. 180 årsverk og sju avdelinger som …

Virksomhetsleder Hof og Holmestrand bo- og behandlingssenter

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Området Helse og velferd søker etter deg som vil være med på å videreutvikle fremtidens kommunale helse- og omsorgstjenester i samskaping med brukere og faglig dyktige medarbeidere. Kommunen kan tilby en spennende virksomhetslederstilling ved Hof og Holmestrand BBS, én av 7 virksomheter i Helse og velferd. Virksomheten har to lokasjoner, med til sammen 89…

Spennende 100% fast stilling som vernepleier, dagtid Svingen arbeids – og aktivitetssenter

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Virksomhet Voksenhabilitering består av åtte døgnbemannede botilbud til personer med nedsatt funksjonsevne, Svingen arbeids – og aktivitetssenter, og støttekontakt - og avlastningstilbud. Svingen arbeids- og aktivitetssenter er et tilbud til personer over 18 år med nedsatt funksjonsevne bosatt i Holmestrand kommune. Vi gir tilbud fem dager i uka og har i …

Miljøterapeut/helsefagarbeider/studenter

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tunnelveien 44-46 er en av de døgnbemannede botilbudene i virksomhet voksenhabilitering. Virksomhet voksenhabilitering drifter også et aktivitetssenter og koordinerer støttekontakt- og avlastningstilbud. Boligen er lokalisert sentralt på Rove i Holmestrand. Fjellheisen gjør at det kun tar ca. fem minutter å komme seg fra togstasjonen til boligen. Det er god …

Fysioterapeut 100% fast stilling

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

  Holmestrand kommune lyser ut etter 100% fast stilling som fysioterapeut. Ansvarsområde vil være delt på oppfølging av voksne/eldre og helsefremmende innsats innen frisklivsoppfølging. Er du en fysioterapeut med stort engasjement for voksne/eldre samt helsefremmende innsats, og trives med en variert arbeidshverdag? Da håper vi du søker! Vi søker en fa…

Lærer – 2 vikariater

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Botne skole ligger på Gullhaug i Holmestrand kommune, sentralt midt mellom Tønsberg og Drammen. Skolen har ca. 360 elever og 52 ansatte skoleåret 2022/2023. Det er ledig ett vikariat i 100% stilling fra 01.01.2023-31.12.2023 (vikariat 1) og ett vikariat i 100% stilling fra 01.01.2023-16.06.2023 (vikariat 2). Vi ber om at du oppgir i søknaden om du søke…

Fagarbeider vann og avløp – 2 100% stillinger

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Holmestrand kommune er en kommune i vekst, med ca. 26000 innbyggere. Kommunen har et omfattende ledningsnett med tilhørende pumpestasjoner, 4 avløpsrenseanlegg, og et vannrenseanlegg. Kommunens VA avdeling har en egen driftsavdeling som står for drift og vedlikehold av alle kommunens VA installasjoner. Holmestrand kommune søker 2 engasjert fagarbeidere…

Avdelingsleder

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sande bo- og behandlingssenter trenger deg som ønsker å ta lederansvar! Vi søker etter 2 ledere som er handlekraftig og har visjoner for en verdig alderdom. Sande bo- og behandlingssenter skal være et godt sted å bo! To av våre dyktige avdelingsledere slutter for å ta nye utfordringer. Vi søker derfor etter nye avdelingsledere som ønsker å videreføre …

Faste helgestillinger i Prestegårdsalleen 19

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I Holmestrand kommune har vi åtte døgnbemannede botilbud til personer med nedsatt funksjonsevne, som inngår i virksomheten voksenhabilitering. Virksomheten drifter også et aktivitetssenter, og koordinerer støttekontakt – og avlastningstilbud. Fakta om stillingene: I Holmestrand kommune har vi nå ledig faste helgestilliger. Stillingene er i dag knyttet…

Barneverntjenesten søker psykolog

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du ansvarsfull, utviklingsorientert og har et brennende hjerte for barnevernfaget? Er du opptatt av å utgjøre en forskjell for barn og unge? Da er du nettopp den vi ønsker oss som kollega! Holmestrand kommune søker psykolog i 100 % fast stilling for tiden tilknyttet Barneverntjenesten. Stillingen er ledig fra 01.02.2023. Fakta om stillingen og virkso…

Sykepleier – vikariat på natt

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sande bo- og behandlingssenter ligger sentralt i Sande sentrum. Bo- og behandlingssenteret har 57 plasser fordelt på rehabiliteringsavdeling, 3 langtidsavdelinger, demensavdeling og 2 forsterkede skjermede enheter.  Bo- og behandlingssenteret er delt opp i små og oversiktlige avdelinger. Vi har ledig svangerskapsvikariat 82 % fra 08.01.2023 - 14.10.2023. …

Sykepleier - fast stilling på natt

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sande bo- og behandlingssenter ligger sentralt i Sande sentrum. Bo- og behandlingssenteret har 57 plasser fordelt på rehabiliteringsavdeling, 3 langtidsavdelinger, demensavdeling og 2 forsterkede skjermede enheter.  Bo- og behandlingssenteret er delt opp i små og oversiktlige avdelinger. Vi har nå ledig fast 60% sykepleierstilling på natt.  Mulighet for h…

Vernepleier / Sykepleier 100% fast

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

7-tallet er et døgnbemannet botilbud i virksomhet voksenhabilitering. Virksomhet voksenhabilitering drifter også et aktivitetssenter og koordinerer støttekontakt- og avlastningstilbud. Boligen ligger flott til på toppen av fjellet på Rove i Holmestrand, med heisen opp fra togstasjonen. Fakta om stillingen Vi har ledig en 100 % fast vernepleier /sykepl…

Undervisningsinspektør - 100% fast stilling

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kjeldås skole ligger nord i Holmestrand kommune, og er omkranset av et fantastisk kulturlandskap og flotte uteområder. Her kan elevene boltre seg i lek og læringsaktiviteter året rundt. Det er kort vei til skogen, fotballbaner, skøytebaner og skianlegg. Vi er ca. 167 elever og 30 ansatte som sammen med foresatte utgjør Kjeldås-laget. Våre satsingsområder er…

Sykepleier - 100% fast stilling i hjemmetjenesten sone Sande

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Virksomhet hjemmebaserte tjenester består av hjemmesykepleie og praktisk bistand. Hjemmesykepleien yter tjenester til hjemmeboende i alle aldre som har rett på nødvendig helsehjelp i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven. Det er per i dag et stort antall tjenestemottakere fordelt på sonene Botne/Hof, Kjær/ Rove og Sande som har vedtak på hjemmesykepl…