• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  917151229
 • Antall ansatte
  1858
 • Opprettet år
  2016
 • Nettside
  Holmestrand kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Rådhusgaten 11
  3080  HOLMESTRAND

Holmestrand kommune

Holmestrand og Sande er i en sammenslåingsprosess. Hof og Holmestrand ble en ny kommune fra 1.1.2018, og Sande skal med fra 1.1.2020. Den nye kommunen vil ha ca. 24 000 innbyggere og ca. 1 800 årsverk ved sammenslåingen. Kommunen ligger vakkert til med lang kystlinje, flott natur, innsjø, elver, skog og fjell. Jernbanen og E18 går gjennom kommunen og gir god kommunikasjon både nordover og sørover.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Byggesaksbehandler med tilsynsansvar

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker en engasjert og løsningsorientert byggesaksbehandler med tilsynsansvar til vår enhet for byggesaker. Stillingen vil involvere et bredt spekter av oppgaver knyttet til tilsyn, ulovlighetsoppfølging, samt behandling av vanlige byggesaker, dispensasjoner og klager. Dette er en unik mulighet til å bidra til en positiv utvikling i vår kommune ved å sikre…

Psykolog - fast 100 %

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi kan tilby en spennende og inspirerende psykologstilling i psykisk helsetjeneste for voksne. Om virksomheten Virksomhet psykisk helse og avhengighet har ansvar for behandling og oppfølging av innbyggere over 18 år med psykisk helse- og/eller avhengighetsutfordringer av ulik alvorlighetsgrad. Virksomhet psykisk helse og avhengighet består av tre avdelin…

Faste helgestillinger i hjemmetjenesten

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kan du tenke deg å jobbe helger hos oss med et givende arbeid i et hektisk arbeidsmiljø med gode kollegaer? Virksomhet hjemmebaserte tjenester består av hjemmesykepleie og praktisk bistand. Hjemmesykepleien yter tjenester til  hjemmeboende i alle aldre som har rett på nødvendig helsehjelp i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven. Det er per i dag e…

100% fast stilling ved NAV Holmestrand

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig en fast 100 % stilling som mearbeider i ung teamet på Talenthuset. Talenthuset er en integrert del av Ungteam, og der jobber vi med oppfølging og aktiviteter for unge opp til 30 år. Nav Holmestrand holder til i nye flotte lokaler sentralt plassert i Holmestrand, og vi er 60 ansatte fordelt på tre avdelinger. Talenthuset har eget lokale i Havn…

Virksomhetsleder/styrer i Nordre Jarlsberg barnehage

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Holmestrand kommune har til sammen ca. 25 000 innbyggere.  Vi ønsker å jobbe helhetlig innenfor oppvekst, og har utarbeidet en strategiplan for inkluderende oppvekst i Holmestrand med fokus på inkludering, livsmestring, trivsel og læring. Vi jobber i et helhetlig opplæringsløp 0-16 år, og er opptatt av høy kvalitet og gode sammenhenger. Samhandling av tjenes…

Lærere i Holmestrandsskolen

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du en relasjonsbygger som vil utdanne elever i takt med utviklingen i samfunnet? Da kan det å jobbe i Holmestrandsskolen være noe for deg.  Holmestransskolen er opptatt av en inkluderende praksis der alle elever føler mestring. «Inkluderende oppvekst» (kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis) er satsingsområde for alle skoler og …

Vi søker etter sykepleier/vernepleier til 100 % stilling ved Sande bo- og behandlingssenter - skjermet avdeling

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sande bo- og behandlingssenter ligger sentralt i Sande sentrum, i gangavstand til tog og buss. Sande bo- og behandlingssenter har 57 plasser fordelt på rehabiliteringsavdeling, 2 langtidsavdelinger, 2 demensavdelinger og 2 forsterkede skjermet enheter.  Bo- og behandlingssenteret er delt opp i små og oversiktlige avdelinger. Om stillingen   Vi søker etter…

Sommervikarer til vårt botiltak Hagenhoff ressurssenter i virksomhet Habilitering

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker medarbeider med helse og sosial faglig utdanning eller god klinisk erfaring innen fagfeltet. Vi kan tilby ulike vakt typer Langvakter 14 timer Døgnvakter – med hvilende natt Våkne nattevakter 10 timer Tidsrommet for sommer avvikling er fra uke 25 – til og med uke 33. Søker også etter flere vikarer til vår vikarpool utenom de…

Sommervikarer - Tyribo omsorgsboliger

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du ute etter sommerjobb? Tyribo omsorgsboliger er organisert under virksomhet Psykisk helse og forvaltning. Omsorgsboligen består pr. nå av 17 leiligheter for brukere med alvorlige psykiske helseutfordringer. Enheten er døgnbemannet. Sommervikarer må kunne jobbe i ukene 26-32. Det må påregnes å kunne arbeide annenhver helg. Du vil få nødvendig oppl…

To faste stillinger som helsesykepleier ved Barne- og familiesenteret

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Holmestrand kommune har ca. 26 000 innbyggere og ca. 1800 årsverk. Kommunen ligger vakkert til med lang kystlinje, flott natur, innsjø, elver, skog og fjell. Jernbanen og E18 går gjennom kommunen og gir gode forbindelser både nordover og sørover. Stillingen er organisert i virksomheten «Barne- og familiesenteret». Virksomheten inneholder helsestasjon for …

Sykepleier natt - 80% fast stilling

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Holmestrand bo- og behandlingsenter ligger flott til på toppen av fjellet i Holmestrand, med heis opp fra togstasjonen. Holmestrand bo- og behandlingssenter er et fremtidsrettet sykehjem med høyt fokus på pasientsikkerhet, fagutvikling og utstrakt bruk av velferdsteknologi. Vi er det sykehjemmet i kommunen som har spisset kompetansen rundt korttid og reha…

Undervisningsinspektør og SFO-leder – 100 % fast stillinger ved Ekeberg skole

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ønsker du en spennende lederutfordring ved en attraktiv barneskole? Ekeberg skole søker undervisningsinspektør for 1. trinn med lederansvar for SFO. I Holmestrandskolen skal vi sammen legge til rette for læring for alle elever og stimulere ​​den enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring. Vi er opptatt av å forebygge utenforskap i et inklud…

Sommervikarer og tilkallingsvikarer søkes i habilitering

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Virksomhet Habilitering har behov for å knytte til seg tilkalling- og sommervikarer til Roveveien 17 og 7-tallet. Vi gir tjenester til mennesker med ulike funksjonsvariasjoner, som har ulike bistandsbehov. Brukergruppen er pr i dag mennesker med mangfold i funksjonsnivå, og arbeidsoppgavene er varierte. Som ansatt bistår man den enkelte med blant annet ivare…

Hjemmetjenesten søker sommervikarer

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du utdannet innen helse eller på vei til å bli det? Holmestrand kommune søker sommervikarer til hjemmetjenesten. Vi søker dyktige sykepleiere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, studenter eller assistenter som sommervikarer. Kanskje du vil bli en del av vårt team? Sommervikarer må kunne jobbe i ukene 26-33, og det må påregnes arbeid an…

Vi søker sommervikarer til omsorgsboligene 3-tallet og Rovebakken

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved å jobbe hos oss får du en innholdsrik arbeidsdag med varierte arbeidsoppgaver. Vi har et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer. Kanskje du vil bli en del av vårt team? Vi søker etter dyktige sykepleiere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, studenter eller assistenter som sommervikarer.  Sommervikarer må kunne jobbe i…

Sommervikarer og tilkallingsvikarer ved Tunnelveien 38-40 og Tunnelveien 44-46 i habilitering.

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Virksomhet habilitering har behov for å knytte til seg tilkalling- og sommervikarer til Tunnelveien 38-40 og Tunnelveien 44-46. Vi er lokalisert sentralt på Rove i Holmestrand. Vi gir tjenester til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser som har ulike bistandsbehov. Brukergruppen er pr i dag mennesker med mangfold i funksjonsnivå, og arbeidsoppgavene er va…

Vikarutlysning ved Springvannsløkka

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Virksomhet habilitering har ni døgnbemannede botilbud. Habilitering drifter også et aktivitetssenter og koordinerer støttekontakt- og avlastningstilbud. Fem av boligene er lokalisert i Holmestrand. To av boligene ligger i kort avstand fra Hof sentrum. To boliger ligger i Sande sentrum. Fakta om stillingene Ved vårt tjenestested Springvannsløkka 29 i Hof …

Praktisk bistand - sommervikarer

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker sommervikarer til praktisk bistand i hjemmet.  Om stillingen Viktigste arbeidsoppgaver: Følge rutiner og vedtak God samhandling med tjenestemottakere Bidra til et godt arbeidsmiljø Ukedager:  I hovedsak renhold i hjemmet etter vedtak. Kan kombineres med oppdrag i hjemmesykepleien når det er formålstjenlig Krav til stillingen…