Ledig stilling

Lyngdal kommune

VIRKSOMHETSLEDER FOREBYGGING OG LIVSMESTRING

Lyngdal kommune ser nå etter et års vikariat frem til 01.09.23 som virksomhetsleder for Forebygging og livsmestring (FLIV). Virksomheten består av 4 avdelinger med til sammen 80 ansatte. Vi ser etter deg som er oppfinnsom, har god forståelse av internkontroll, god relasjonskompetanse og gode digitale ferdigheter.

Virksomheten Forebygging og livsmestring har i dag 3 x 50 % avdelingsledere og 1 x 100% avdelingsleder som sammen med virksomhetsleder utgjør ledergruppen i «Forebygging og livsmestring». Virksomhetsleder vil være nærmeste leder for avdelingsledere i virksomheten.

Organiseringen i kommunen legger opp til en satsing på tverrfaglighet og helhetstenkning som krever stor grad av samhandling mellom ulike virksomheter, områder og nivåer i organisasjonen. Den som innehar stillingen, som virksomhetsleder for Forebygging og livsmestring, må forplikte seg til å ivareta dette.
Stillingen rapporterer direkte til Leder helse og velferd. Virksomhetsleder skal ivareta og omsette vedtatte strategier til daglig drift.

Arbeidsområder

Virksomhetsleder for FLIV har personal-, fag- og budsjettansvar for sin virksomhet. I tillegg overordnet ansvar for følgende områder

• Psykisk helse og rus dagtid
• Psykisk helse og rus døgntjenester
• Helsestasjonstjenester som inkluderer det nyopprettede familieteamet
• Team rus og somatikk
• Kvås bofellesskap for enslige mindreårige

Kvalifikasjoner

• Høyere utdanning på minimum bachelornivå som er relevant for ansvarsområdet
• Ledelsesutdanning og/eller ledelseserfaring
• Erfaring/kompetanse innen fagfeltene som ligger til ansvarsområdet

Personlige egenskaper

• God faglig innsikt med et perspektiv på forebygging og langsiktighet
• Evne til å tenke helhetlig
• God økonomisk forståelse og forvaltning for å ivareta virksomhetens økonomiske ramme
• Ser potensiale og nye muligheter i samspill med andre ledere i organisasjonen og på tvers i organisasjonen
• Evne til å lede prosesser som er utviklingsrettede og som ivaretar god medvirkning, involvering og samskaping
• Skaper motivasjon med å gå foran med begeistring og arbeidsglede
• Kommuniserer klart både skriftlig og muntlig gjennom å være tydelig, strukturert og synlig. Dialog er en naturlig del av den daglige ledelse, dette inkluderer også samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten.
• Fleksibel og serviceinnstilt
• God forståelse for politiske prosesser og samhandlingen mellom politikk og administrasjon

Vi kan tilby

• Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
• Utfordrende oppgaver innenfor et spennende fagområde
• Gode pensjonsordninger
• Lønn etter avtale

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune. Søknadskjema, med veiledning, finner du på www.lyngdal.kommune.no

For spørsmål om stillingen kan man kontakte Leder Helse og velferd, Ingunn Skretting, tlf: 41624624