• Bransje
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  922421498
 • Antall ansatte
  1560
 • Opprettet år
  2019
 • Adresser
  Prost Birkelands gate 4
  4580  LYNGDAL

Lyngdal kommune oppføring hos:

Lyngdal kommune


Bli med i vår Kandidatbank!

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Har du lyst på en spennende lederstilling i Lyngdal kommune?

Lyngdal kommune

Virksomhet for institusjon og hjemmetjenester søker nå ny avdelingsleder i 100% fast stilling til institusjon. Vi søker en leder som kan lede avdelingen trygt og stødig fremover, og som i tillegg ønsker å bidra til videreutvikling av virksomheten. Kvalitet skal ligge til grunn både for fag-, personal- og økonomistyring. Man blir med i et team bestående av a…

Ledig stilling som terapeut - Psykisk helse i 100% fast stilling

Lyngdal kommune

Virksomhet for forebygging og livsmestring yter tjenester innenfor helsefremming, forebygging, psykisk helse og rusarbeid. Kjernevirksomheten i virksomheten er å gi nødvendig helsehjelp til innbyggere og deres familie med behov for tjenester innenfor nevnte områder. Nødvendig helsehjelp er den hjelp og bistand den enkelte og deres familier trenger for å mes…

Musikalsk leder

Lyngdal kommune

Kulturskolen i Lyngdal søker en dyktig og engasjert person som kan gi et godt tilrettelagt tilbud til gruppen «Sound of Happpiness» som er et musikktilbud til mennesker med særlige behov. I undervisningen er det hovedfokus på sangglede, men tilbudet kan gjerne videreutvikles til opplæring på instrumenter, rytme, dans og bevegelse. Det er viktig å ska…

Ledige stillinger som miljøterapeuter til fast stilling og vikariat

Lyngdal kommune

Virksomhet for forebygging og livsmestring yter tjenester innenfor helsefremming, forebygging, psykisk helse og rusarbeid. Virksomheten består av 4 ulike avdelinger, Kvås bofellesskap, avdeling for barn unge og voksne og avdelinger for døgntjeneste psykisk helse og rus. Kvås bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger er et heldøgns omsorgstilbud …

Digitalisering - Oppvekst

Lyngdal kommune

Det er ledig en 30% fast stilling, (med mulighet for økning), som konsulent innenfor digitalisering i Oppvekstsektoren. Konsulenten skal bistå skoler med kompetanseheving og være en støttefunksjon på tvers i oppvekst, dette særlig innenfor fagsystemer. Stillingen vil samarbeide tett med ledere i skole og barnehage, annen IKT-konsulent i kommunen, samt IKT-k…

Lærer

Lyngdal kommune

Lyngdal er en sørlandskommune som har ca. 10 500 innbyggere og rundt tusen ansatte. Geografisk strekker den nye kommunen seg ca. 80 km, fra Korshamn i sør til Sveindal i nord. Lyngdal har en sentral og strategisk beliggenhet i vestre del av Agder, og er det naturlige handelssenteret mellom Kristiansand i øst og Stavanger i vest. For å sikre oss de beste meda…

Er du over 18 år, har ledig kapasitet og ønsker å jobbe med barn og unge?

Lyngdal kommune

Virksomhet for habilitering yter tjenester innenfor helse- og omsorgstjenesteloven og gir praktisk bistand og praktisk bistand opplæring, aktivitetstilbud og avlastning til mennesker med ulike former for nedsatt funksjonsevne. Virksomhet for habilitering er nå en egen virksomhet, og ønsker å utvikle tjenesten ytterligere. Vi trenger flere sommervikarer ti…

Vi søker flere tilkallingsvikarer og sommervikarer til virksomhet for institusjon og hjemmetjenester

Lyngdal kommune

Har du lyst å jobbe ekstra i sommer? Vi har fortsatt behov for tilkallingsvikarer og sommervikarer til virksomhet for institusjon og hjemmetjenester.  Virksomhet for institusjons- og hjemmetjenester består av 2 institusjoner, Byremo omsorgssenter og Lyngdal Helsehus. Til sammen er det 9 avdelinger med døgndrift i virksomheten. Ved institusjon er langt…

Tilkallingsvikarer søkes til Lyngdal legesenter

Lyngdal kommune

Har du lyst til å jobbe som tilkallingsvikar på Lyngdal legesenter? Selv om vi har et stabilt personale på legesenteret er det et jevnt behov for nye tilkallingsvikarer. Hvis du er interessert, søk gjerne via søknadsskjemaet. Lyngdal legesenter har 10 fastlegehjemler samt en turnuslege, og holder til i velutstyrte og moderne lokaler i sentrum av Lyngda…

Lyngdal kommune søker støttekontakter og avlastere

Lyngdal kommune

Lyngdal kommune har ledige oppdrag for støttekontakter og behov for private avlastningshjem både nord og sør i kommunen.   Støttekontakter jobber direkte med én person, og oppdragene er vanligvis fra 2 til 5 timer per uke. Målet med støttekontakt er å bistå til at mennesker får en meningsfull fritid, basert på deres forutsetninger, øn…

Tilkallingsvikar - pedagogisk leder - barnehage - våren 2022

Lyngdal kommune

Har du lyst til å jobbe som tilkallingsvikar i barnehagene i Lyngdal kommune? Lyngdal kommune har disse fire barnehagene: Byremo barnehage, Konsmo barnehage, Lyngtua barnehage og Nygård barnehage.    Selvom vi har et stabilt personale, trenger vi tilkallingsvikarer som vi kan kontakte ved behov.   Hvis du er interessert, søk gjerne via søknadsskjema…

Faste helgestillinger for syke- og vernepleiestudenter innen omsorgstjenesten - Våren 2022

Lyngdal kommune

Selv om vi har et stabilt personale i omsorgstjenestene er det behov for flere syke- og vernepleierstudenter som kan ta helgevakter innen omsorgstjenestene. Omsorgstjenestene i Lyngdal kommune er inndelt i 3 virksomheter med avdelinger både i Lyngdal, Konsmo og Byremo. Virksomhet for forebygging og livsmestring  består av døgnenheter psykisk helse, (Te…

Tilkallingsvikar omsorgstjenesten - Våren 2022 - Syke- og vernepleiere

Lyngdal kommune

Har du lyst til å jobbe som tilkallingsvikar i omsorgstjenesten i Lyngdal kommune? Selv om vi har et stabilt personale i omsorgstjenestene er det et jevnt behov for nye tilkallingsvikarer. Hvis du er interessert, søk gjerne via søknadsskjemaet. Omsorgstjenestene i Lyngdal kommune er inndelt i 3 virksomheter med avdelinger både i Lyngdal, Konsmo og B…

Tilkallingsvikar omsorgstjenesten - Våren 2022 - Fagarbeider/Assistent

Lyngdal kommune

Har du lyst til å jobbe som tilkallingsvikar i omsorgstjenesten i Lyngdal kommune? Selv om vi har et stabilt personale i omsorgstjenestene er det et jevnt behov for nye tilkallingsvikarer. Hvis du er interessert, søk gjerne via søknadsskjemaet. Omsorgstjenestene i Lyngdal kommune er inndelt i 3 virksomheter med avdelinger både i Lyngdal, Konsmo og B…

Tillkallingsvikar

Lyngdal kommune

Har du lyst til å jobbe som tilkallingsvikar i skolene eller barnehagene i Lyngdal kommune? Lyngdal kommune har seks barneskoler, to ungdomsskoler og fire barnehager. Dette er Berge barneskole, Byremo barneskule, Konsmo skole, Kvås skole, Å barneskole, Årnes skole, Lyngdal ungdomsskole, Byremo ungdomsskole, Byremo barnehage, Konsmo barnehage, Lyngtua barn…

Tilkallingsvikar

Lyngdal kommune

Har du lyst til å jobbe som tilkallingsvikar i barnehagene i Lyngdal kommune?   Lyngdal kommune har fire barnehager. Disse barnehagene er: Byremo barnehage, Konsmo barnehage, Lyngtua barnehage og Nygård barnehage.    Vi ønsker å ha tilkallingsvikarer som vi kan kontakte ved behov.   Hvis du er interessert, søk gjerne via søknadsskjemaet i v…

Tilkallingsvikarer - skole: Lærere

Lyngdal kommune

Har du lyst til å jobbe som tilkallingsvikar på skolene i Lyngdal kommune? Lyngdal kommune har seks barneskoler og to ungdomsskoler. Disse skolene er Berge barneskole, Byremo barneskule, Konsmo skole, Kvås skole, Å barneskole, Årnes skole, Lyngdal ungdomsskole og Byremo ungdomsskole. Vi ønsker å ha tilkallingsvikarer som vi kan kontakte ved behov.  …