• Bransje
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  922421498
 • Antall ansatte
  1560
 • Opprettet år
  2019
 • Adresser
  Prost Birkelands gate 4
  4580  LYNGDAL

Lyngdal kommune oppføring hos:

Lyngdal kommune


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Ledig vikariat i 50% merkantil stilling på Byremo ungdomsskole

Lyngdal kommune

Byremo ungdomsskole er en interkommunal ungdomsskole med elever fra Hægebostad og Lyngdal kommune. Skolen er lokalisert på Byremo. Lyngdal kommune er vertskommune. For tiden er det ca. 135 elever fordelt på 7 klasser. Det er for tiden 25 ansatte ved skolen.  Varighet for vikariatet: Snarest og frem til 31.07.25 Stillingen innebærer blant annet: …

Ledige stillinger innen habilitering, Team barn og Konsmogarden 14

Lyngdal kommune

Vi søker dyktige og engasjerte ansatte til spennende stillinger ved virksomhet for habilitering. Som en ansatt hos oss vil du ha en sentral rolle i arbeidet med å bistå og støtte mennesker med ulike funksjonsnedsettelser i deres hverdag. Virksomhet for Habilitering gir ulike tilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne, medfødte eller tidlig ervervede t…

Ledige stillinger som vernepleier ved virksomhet for habilitering

Lyngdal kommune

Vi søker dyktige og engasjerte ansatte til spennende stillinger ved virksomhet for habilitering. Som en ansatt hos oss vil du ha en sentral rolle i arbeidet med å bistå og støtte mennesker med ulike funksjonsnedsettelser i deres hverdag. Virksomhet for Habilitering gir ulike tilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne, medfødte eller tidlig ervervede t…

Ledig fast stilling som kokk Byremo omsorgssenter

Lyngdal kommune

Virksomhet for institusjons- og hjemmetjenester  består av 2 institusjoner, Byremo omsorgssenter og Lyngdal Helsehus. Til sammen er det 8 avdelinger med døgndrift i virksomheten. Ved institusjon er langtidsavdelinger, køh, korttid- og rehab.avdeling. I tillegg er det kjøkken og vaskeri ved begge institusjonene. Hjemmetjenester består av praktisk bistand hjem…

Virksomhetsleder tekniske tjenester - Lyngdal kommune

Lyngdal kommune

Vi søker nå en dyktig virksomhetsleder for Tekniske tjenester. Som en viktig del av vårt lederteam vil du ikke bare ha ansvaret for våre tekniske fagområder, men også bidra til å fornye våre tilnærminger og forene våre krefter for å forme en enda mer levedyktig fremtid for Lyngdal. I tråd med vår visjon som er «Fornye og forene»! Bli med oss på denne spen…

Lærer Byremo ungdomsskole

Lyngdal kommune

Om stillingen: Vi har nå ledig 100% fast stilling som lærer på Byremo ungdomsskole med undervisningskompetanse i engelsk. Det er også pr i dag ledig inntil 200 % vikariat men det kan være behov for mer enn dette. Fagønsker for vikariatene vil være norsk , grunnleggende norskopplæring, spesialpedagogikk og engelsk. Ansatte må kunne fungere som både …

Institusjon avdeling 1 søker Sykepleierstudenter og helsefagarbeidere til ledige helgestillinger

Lyngdal kommune

Vil du være en del av vårt team og bidra til å gi omsorg og helsetjenester av høy kvalitet? Vi søker dedikerte helsefagarbeidere og sykepleiestudenter til virksomhet for institusjon og hjemmetjenester. Bli med oss og bidra til å gjøre en forskjell i menneskers liv! Virksomhet for institusjons- og hjemmetjenester består av 2 institusjoner, Byremo omsorgsse…

Fastlegevikarer

Lyngdal kommune

Lyngdal legesenter har 10 fastlegehjemler samt en turnuslege, og holder til i velutstyrte og moderne lokaler i sentrum av Lyngdal. Senteret har et velfungerende og stabilt hjelpepersonell, og et trivelig arbeidsmiljø. Det benyttes Pasientsky journalsystem. Lyngdal kommune drifter legesenteret. Kommunen stiller med kontor, utstyr og hjelpepersonell …

Faste helgestillinger for syke- og vernepleiestudenter innen omsorgstjenesten - Høsten 2023

Lyngdal kommune

Selv om vi har et stabilt personale i omsorgstjenestene er det behov for flere syke- og vernepleierstudenter som kan ta helgevakter innen omsorgstjenestene. Omsorgstjenestene i Lyngdal kommune er inndelt i 3 virksomheter med avdelinger både i Lyngdal, Konsmo og Byremo. Virksomhet for forebygging og livsmestring består av døgnenheter psykisk helse, (Te…

Tilkallingsvikarer søkes til Lyngdal og Konsmo legesenter

Lyngdal kommune

Har du lyst til å jobbe som tilkallingsvikar på Lyngdal eller Konsmo legesenter? Selv om vi har et stabilt personale på legesenteret er det et jevnt behov for nye tilkallingsvikarer. Hvis du er interessert, søk gjerne via søknadsskjemaet. Konsmo legesenter har 2 fastlegehjemler og holder til i velutstyrte lokaler i Konsmo sentrum. Senteret har 2 faste …

Tilkallingsvikar omsorgstjenesten - Høsten 2023 - Syke- og vernepleiere

Lyngdal kommune

Har du lyst til å jobbe som tilkallingsvikar i omsorgstjenesten i Lyngdal kommune? Selv om vi har et stabilt personale i omsorgstjenestene, er det et jevnt behov for nye tilkallingsvikarer. Hvis du er interessert, søk gjerne via søknadsskjemaet. Omsorgstjenestene i Lyngdal kommune er inndelt i 3 virksomheter med avdelinger både i Lyngdal, Konsmo og …

Tilkallingsvikar omsorgstjenesten - Høsten 2023 - Fagarbeider/Assistent

Lyngdal kommune

Har du lyst til å jobbe som tilkallingsvikar i omsorgstjenesten i Lyngdal kommune? Selv om vi har et stabilt personale i omsorgstjenestene er det et jevnt behov for nye tilkallingsvikarer. Hvis du er interessert, søk gjerne via søknadsskjemaet. Omsorgstjenestene i Lyngdal kommune er inndelt i 3 virksomheter med avdelinger både i Lyngdal, Konsmo og B…

Lyngdal kommune søker støttekontakter og avlastere

Lyngdal kommune

Lyngdal kommune har ledige oppdrag for støttekontakter og behov for private avlastningshjem både nord og sør i kommunen. Støttekontakter jobber direkte med én person, og oppdragene er vanligvis fra 2 til 5 timer per uke. Målet med støttekontakt er å bistå til at mennesker får en meningsfull fritid, basert på deres forutsetninger, ønsker og behov. De som …

Tilkallingsvikar - pedagogisk leder høsten 2023

Lyngdal kommune

Har du lyst til å jobbe som tilkallingsvikar i barnehagene i Lyngdal kommune?  Lyngdal kommune har disse fire barnehagene: Byremo barnehage, Konsmo barnehage, Lyngtua barnehage og Nygård barnehage.    Selvom vi har et stabilt personale, trenger vi tilkallingsvikarer som vi kan kontakte ved behov.    Hvis du er interessert, søk gjerne via søkna…

Tilkallingsvikar fagarbeider/assistent - høsten 2023

Lyngdal kommune

I Lyngdal kommune har vi følgene barnehager og skoler: Byremo barnehage Byremo barneskole Byremo ungdomsskole Konsmo barnehage Konsmo barneskole Kvås Barneskole Nygård barnehage Lyngtua barnehage Å barneskole Årnes barneskole Berge barneskole Lyngdal ungdomskole Skoler og barnehager i Lyngdal har behov for robust…

Tilkallingsvikar lærere - høsten 2023

Lyngdal kommune

Har du lyst til å jobbe som tilkallingsvikar i skolene i Lyngdal kommune?  Lyngdal kommune har 6 barneskoler og 2 ungdomsskoler. Disse er: Berge barneskole, Byremo barneskole, Konsmo skole, Kvås skole, Å barneskole, Årnes skole, Byremo ungdomsskole og Lyngdal ungdomsskole.   Selvom vi har et stabilt personale, trenger vi tilkallingsvikarer som vi…

Tillkallingsvikar

Lyngdal kommune

Har du lyst til å jobbe som tilkallingsvikar i skolene eller barnehagene i Lyngdal kommune? Lyngdal kommune har seks barneskoler, to ungdomsskoler og fire barnehager. Dette er Berge barneskole, Byremo barneskule, Konsmo skole, Kvås skole, Å barneskole, Årnes skole, Lyngdal ungdomsskole, Byremo ungdomsskole, Byremo barnehage, Konsmo barnehage, Lyngtua barn…

Tilkallingsvikar

Lyngdal kommune

Har du lyst til å jobbe som tilkallingsvikar i barnehagene i Lyngdal kommune?   Lyngdal kommune har fire barnehager. Disse barnehagene er: Byremo barnehage, Konsmo barnehage, Lyngtua barnehage og Nygård barnehage.    Vi ønsker å ha tilkallingsvikarer som vi kan kontakte ved behov.   Hvis du er interessert, søk gjerne via søknadsskjemaet i v…

Tilkallingsvikarer - skole: Lærere

Lyngdal kommune

Har du lyst til å jobbe som tilkallingsvikar på skolene i Lyngdal kommune? Lyngdal kommune har seks barneskoler og to ungdomsskoler. Disse skolene er Berge barneskole, Byremo barneskule, Konsmo skole, Kvås skole, Å barneskole, Årnes skole, Lyngdal ungdomsskole og Byremo ungdomsskole. Vi ønsker å ha tilkallingsvikarer som vi kan kontakte ved behov.  …