• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  16.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5757397
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
Ledig stilling

Kongsberg kommune

Virksomhetsleder for helse og omsorgsforvaltningen

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kongsberg kommune har ca 28.900 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Universitetet i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Teknologibyen Kongsberg er stolt av sin historie og teknologi i verdensklasse. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkede forhold for friluftsliv sommer som vinter.

Helse og omsorgsforvaltningen har ansvar for:

 • Saksbehandling og tildeling av helse og omsorgstjenester
 • Koordinerende enhet
 • E- helse
 • Koordinatorfunksjoner

Som leder av denne seksjonen vil du ha stor påvirkningskraft på et viktig område i kommunen. Du vil delta i en rekke strategiske beslutninger både på kort og lang sikt.  Stillingen rapporterer til og er en del av kommunalsjefen sitt lederteam.

Kommunen er inne i en omstilling hvor tildeling av helse og omsorgstjenester vil ha en sentral plass for å skape en bærekraftig tjenesteleveranse fremover. Kongsberg kommune vektlegger myndiggjorte medarbeidere, tillitsbasert ledelse og ønsker ledere som tilstreber nærhet til sine medarbeidere. Seksjonen har 20 årsverk.

Innhold i stillingen

Stillingen innebærer delegert ansvar for

 • oppfølging av personal, fag/kvalitet og økonomistyring
 • delegert forvaltningsmyndighet for vedtak og tildeling av helse og omsorgstjenester tjenester
 • ulike koordinatorfunksjoner
 • ansvar for oppfølging av avtaler knyttet til tjenestekjøp og følge opp systematisk tilsyn av kjøpte tjenester
 • ansvar for oppfølging og utvikling av kommunens e-helseløsninger
 • sørge for at virksomheten jobber systematisk med å ha innsikt i, og god oversikt over tjenestebehov i samfunnet, samt utarbeide analyse og styringsdata til bruk i utviklingsarbeid

Vi ser etter deg som har denne profilen:

 • Engasjert, kreativ og tydelig
 • Analytisk og strategisk
 • Relasjonsskapende og med gode samarbeidsevner
 • Evne til å beslutte og gjennomføre
 • Evne til å delegere, ansvarlig gjøre og motivere
 • Erfaring med endring og omstilling
 • Har lang ledererfaring, primært fra kommunehelsetjenesten
 • Har erfaring eller kompetanse innen helserett

Vi legger stor vekt på at du har personlige kompetanser som passer til jobben.

Vi stiller store krav til norske språkkunnskaper og til muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Kunnskap om og forståelse av norske kommuner og helsevesenets oppbygging er nødvendig. Det er viktig for oss at du er motivert for å være en del av lederteamet i Helse- og omsorgstjenesten.

Formelle kvalifikasjonskrav

Relevant bachelor innen helse og omsorgsfag og/eller annen relevant utdanning på høgskolenivå/universitetsnivå.
Relevant lederutdanning, gjerne på masternivå

Vi tilbyr

 • Samfunnsnyttig og ansvarsfullt arbeid
 • Utfordrende og spennende lederoppgaver
 • Opplæring og veiledning etter behov
 • Et fagmiljø med stort fokus på gode rutiner og kompetanseheving
 • Ansvar og mulighet for å forme en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling
 • Fokus på helsefremmende arbeidsplasser
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.
I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. 
For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA skal også dette leveres før tiltredelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  16.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5757397
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune