• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  942402465
 • Antall ansatte
  3281
 • Opprettet år
  1995
 • Nettside
  Kongsberg kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Kirkegata 1
  3616  KONGSBERG

Kongsberg kommune

Kongsberg kommune har 27.400 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Universitetet i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med Teknologibyen Kongsberg er stolt av sin historie og teknologi i verdensklasse.et variert studietilbud. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkede forhold for friluftsliv sommer som vinter.


Kongsberg kommune bidrar til videreutvikling av byens særpreg med fokus på livs- og miljøkvalitet. Vi er ca. 1900 stolte medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Barne- og ungdomsarbeider - Idrettsparken barnehage

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Idrettsparken barnehage er en kommunal barnehage etablert i 2015 med idretts-og friluftsprofil. Vi har ca 80-90 barn i alderen 1-6 år organisert på 6 avdelinger. Barnehagens fokusområde er fysisk aktivitet på ulike måter og sunt kosthold. Vår visjon er «Glede i hver bevegelse!». Det betyr at du som skal jobbe hos oss må ha kompetanse om, være villig til og h…

PP-rådgiver

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

PPT-OT for Numedal og Kongsberg består av kommunene Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal, samt Viken fylkeskommune. Kongsberg kommune er vertskommune, og i byen er også våre kontorer. PPT-OT leverer tjenester etter Opplæringsloven og Barnehageloven, og PPT-OT for Numedal og Kongsberg er en 'gjennomgående tjeneste'. Det betyr at tilbudet på tjenes…

Badebetjent - Idretts- og svømmehallen

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 Kongsberg Idretts- og svømmehall har et 25 m. svømmebasseng og en idrettshall i full håndballstørrelse det er også noen andre treningsrom. Hele bygget brukes som gymanlegg for videregående skole på dagtid. I tillegg er det svømmeundervisning for alle byens grunnskoler. På ettermiddag/kveld og helger er det mange idrettslag som har aktivitet i hallen. Bassen…

Avdelingsleder

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du tanker om hvordan tjenesten til mennesker med nedsatt funksjonsevne bør organiseres for å møte målsetningen om å leve frie og selvstendige liv på lik linje i samfunnet? Er du nytenkende og har engasjement for hvordan tjenesten skal nå dette målet? Da ønsker vi å ha med deg på laget. Vi har for tiden ledig stilling som avdelingsleder ved Møllergata …

Pedagogisk leder - Idrettsparken barnehage

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Idrettsparken barnehage er en kommunal barnehageetablert i 2015 med idretts-og friluftsprofil. Vi har ca 80-90 barn i alderen 1-6 år, organisert på 6 avdelinger. Barnehagens fokusområde er fysisk aktivitet på ulike måter og sunt kosthold. Det betyr at du som skal jobbe her må ha kompetanse om, være villig til, og ha fysiske forutsetninger for å gjennomføre o…

Barne - og ungdomsarbeider - Kragsgate barnehage

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om arbeidsstedet Kragsgate barnehage er en liten, hyggelig 2-avdelings barnehage plassert sentralt i Kongsberg. Fakta om stillingene:  100% fast stilling, hvorav 60% stilling som fagarbeider med tegnspråk. Inntil 70% midleridlertidig stilling i perioden 01.10.22 til og med 31.07.23. Om stillingene 60% fast stilling er per tiden fagarbeider med te…

Sykepleier/vernepleier

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om avdelingen Edvardsløkka Bo- og aktivitetssenter er et nytt omsorgsbygg i Kongsberg Kommune. Bo- og aktivitetssenteret ligger på Raumyr, ca 1,2 km fra sentrum i naturskjønne omgivelser. 1 etasje inneholder dagaktivitetssenter, tannklinikk, hovedkjøkken og kafeteria. Bygningen er omkranset av en flott sansehage og turstier i nærområdet. Edvardsløkka er …

Helsefagarbeider

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om avdelingen Edvardsløkka Bo- og aktivitetssenter er et nytt omsorgsbygg i Kongsberg Kommune. Bo- og aktivitetssenteret ligger på Raumyr, ca 1,2 km fra sentrum, i naturnskjønne omgivelser. 1 etasje består av aktivitetssenter, tannklinikk, hovedkjøkken og kafeteria. Bygningen er omkranset av en flott sansehage og turstier i nærområdet. Edvardsløkka er kl…

Daglege - Kongsberg interkommunale legevakt

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kongsberg kommune har 27.000 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Byen er bl.a. kjent for sin teknologiindustri og Universitetet i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkede forhold for friluftsliv sommer som vinter. Kongsberg er en kommune i vekst som satser på barn og unge. Kommu…

Fagleder ved sentralarkivet i Kongsberg kommune

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kongsberg kommune har ledig 100% stilling som fagleder ved sentralarkivet. Kort om stillingen Sentralarkivet i Kongsberg kommune fungerer som en journalenhet med felles postjournal og sak-/arkivsystem for hele kommunen inkl. kommunale foretak. Alle enheter journalfører og arkiverer i sak-/arkivsystemet Elements. Organisatorisk er sentralarkivet plasse…

Sykepleier

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen Glitre bofellesskap er en bemannet omsorgsbolig med 48 leiligheter for personer med ulike sykdomsbilder og hjelpebehov, som har behov for heldøgns omsorg. Glitre er organisert under seksjon for institusjoner og heldøgns omsorgsboliger, og vi samarbeider med de andre institusjonene i kommunen. Vi ønsker en engasjert sykepleier med en be…

Helsefaglig operatør

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kongsbergregionens responssenter for trygghets- og varslingsteknologi i helse- og omsorgstjenestene.   Om Responssenteret: Kongsbergregionen har etablert et døgnbemannet responssenter for trygghets- og varslingsteknologi i helse- og omsorgstjenestene. Dette startet opp i mai 2019. Responssenteret er et samarbeid mellom de 7 kommunene i Kongsbergr…

PP-rådgiver

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

PPT-OT for Numedal og Kongsberg består av kommunene Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal, samt Viken fylkeskommune. Kongsberg kommune er vertskommune, og i byen er også våre kontorer. PPT-OT leverer tjenester etter Opplæringsloven og Barnehageloven, og PPT-OT for Numedal og Kongsberg er en 'gjennomgående tjeneste'. Det betyr at tilbudet på tjenes…