Ledig stilling

Tønsberg kommune

Virksomhetsleder barnehage 100% stilling

Offentlig forvaltning

Er du klar for en topplederstilling innenfor barnehagefeltet? Da er du kanskje vår nye virksomhetsleder for de kommunale barnehagene!

«Der barn ler» er visjonen til Tønsberg kommune. Vi ønsker å skape et samfunn der barn trives og har det bra. Da er gode, trygge barnehager selvfølgelig helt sentralt, og nå er vi på jakt etter deg som kan tenke deg å ha det overordnede ansvaret for de kommunale barnehagene i kommunen vår.

I Tønsberg kommune har vi 28 kommunale barnehager av ulik størrelse. Barnehagene har 31 styrere, 550 ansatte og 1760 barn.

Som virksomhetsleder får du delegert rollen som barnehageeier. Du får ansvaret for å utvikle sektoren, og du vil ha det overordnede ansvaret for at barnehagene drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Barnehagene våre deltar blant annet i regional kompetanseordning i regi av Statsforvalteren og i Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Sektoren styres i stor grad gjennom regelmessige styrersamlinger. I samarbeid med et arbeidsutvalg av styrere vil du sette agendaen for disse samlingene. Du vil også kunne hente inn nødvendig ressurser og kompetanse fra kommunens stab- og støttetjenester ved behov.

Som virksomhetsleder for barnehagene vil du også sitte i ledergruppa til kommunalsjef for oppvekst og læring. Det betyr at du vil bidra i utviklingen av hele oppvekstsektoren i Tønsberg kommune.

Vi søker en samlende og faglig engasjert virksomhetsleder med god relasjonskompetanse.
Sammen med styrerne i de kommunale barnehagene skal du videreføre arbeidet med å skape en lærende organisasjon og et enhetlig tilbud i hele kommunen.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Personalansvar og lederoppfølging av kommunale styrere
 • Ansvar for budsjett og økonomi
 • Helhetlig og overordnet ansvar for faglig kvalitet og utvikling ute i barnehagene, i tråd med sentrale og kommunale styringsdokumenter
 • Sikre at barnehagene drives i tråd med gjeldene lover og regler.
 • Forberede saker til politisk behandling.
 • Overordnet ansvar for spesialpedagogisk tiltak
 • Sikre et godt partssamarbeid

Kvalifikasjoner

 • Godkjent barnehagelærerutdanning og bred barnehageerfaring
 • Relevant lederutdanning fra universitets-/ høgskolenivå.
 • Solid lederkompetanse og ledererfaring kan erstatte krav om videreutdanning
 • Erfaring fra offentlig sektor, gjerne innenfor barnehageadministrasjon er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • God økonomisk forståelse

Personlige egenskaper

 • Er en samlende leder som lytter til sine medarbeidere og utøver tillitsbasert ledelse
 • Er synlig, varm og tilstedeværende leder med gode relasjonelle ferdigheter 
 • Har en lederstil preget av åpenhet, involvering og god gjennomføringsevne
 • Strukturert med evne til å skape oppslutning om felles mål
 • Gode samarbeidsevner med hjelpetjenestene
 • Trygg med godt humør og mye pågangsmot
 • Innovativ og nytenkende
 • Er bevisst på forpliktelsen til lærerprofesjonens etiske plattform
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Spennende utfordringer i en aktiv og engasjert kommune i vekst
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • Lønn etter avtale

Søker må kunne legge fram politiattest.

Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med til intervju.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost.