• Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  950611839
 • Antall ansatte
  5835
 • Opprettet år
  1995
 • Adresser
  Besøksadresse
  Halfdan Wilhelmsens alle 1
  3110  TØNSBERG

Tønsberg kommune

Tønsberg kommune har ca 45.000 innbyggere, ca. 3200 årsverk, 34 virksomheter og 5 fagenheter. Vi er organisert som en 2-nivåmodell med rådmannen som øverste administrative leder.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.


Bli med i vår Kandidatbank!

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Assistent og tilkallingsvikar

Tønsberg kommune

Offentlig forvaltning

Vi har ledige vikariater som assistent i de kommunale barnehagene i Tønsberg kommune. Det vil være vikariater i ulike stillingsstørrelser og behov for tilkallingsvikarer.  For mer informasjon om barnehagene: www.tonsberg.kommune.no Vi er opptatt av å skape god kvalitet i relasjoner mellom voksen og barn og jobber for å være psykisk helsefremmende ba…

Barne- og ungdomsarbeider

Tønsberg kommune

Offentlig forvaltning

Vi søker  deg som er Barne- og ungdomsarbeider til våre ledige faste stillinger og vikariater i: Fon, Brekkeåsen, Ilebrekke,Ekely, Kongseik og Råelåsen barnehager Det kan bli ledige stillinger i øvrige kommunale barnehager i Tønsberg kommune. For mer informasjon om barnehagene: www.tonsberg.kommune.no Vi er opptatt av å skape god kvalitet i relas…

Barnehagelærer

Tønsberg kommune

Offentlig forvaltning

Vi søker deg som er barnehagelærer til ledige faste stillinger og vikariater i: Solerød, Revetal, Ringshaug, Ilebrekke, Kongseik, Skjeggestadåsen, Råelåsen og Slagen barnehager. Det kan bli ledige stillinger i øvrige kommunale barnehager i Tønsberg kommune. Kort informasjon om barnehagene i Tønsberg kommune finner du på nettsiden vår. www.tonsbe…

Familieveileder

Tønsberg kommune

Offentlig forvaltning

Barneverntjenesten i Tønsberg kommune har ledig 100% fast stilling som familieveileder i vårt Familieteam fra og med 01.09.22. Barneverntjenesten er en egen virksomhet med 70 ansatte. Barneverntjenesten er i en spennende utvikling med fokus på ny reform og ny barnevernlov. Vi er særlig opptatt av fag- og tiltaksutvikling. Tjenesten gjennomførte en omorgan…

Helgestilling

Tønsberg kommune

Offentlig forvaltning

HELGESTILLING BOLIGER FOR MESTRING OG FYSISK HELSE Virksomhet Boliger for mestring og fysisk helse består av 9 avdelinger og tilbyr tjenester til mennesker over 20 år med ulike funksjonsnedsettelser, utviklingshemminger og ervervede skader. I et av våre tiltak har vi ledig helgestilling på ca. 27%, annenhver helg. Vaktene er dag og kveldsvakter. Vi…

Fastlege

Tønsberg kommune

Offentlig forvaltning

Vi er på jakt etter tre engasjerte leger som kan trives med å jobbe sammen! Er du en av dem? Og kjenner du kanskje noen du kan tenke deg å jobbe sammen med? Eik legekontoret ligger sentralt på Eik, et tettsted om lag to km fra sykehuset og tre km fra Tønsberg sentrum. Kontoret er organisert som et selskap med delt ansvar (DA), og har to dyktige sekretærer i …

Undervisningsstilling

Tønsberg kommune

Offentlig forvaltning

Kirkevoll skole er en barneskole, 1.-7. trinn, beliggende landlig til i Tønsberg kommune. Skolen har 270 elever og rett i underkant av 60 ansatte neste skoleår. Skolen har SFO og en Forsterket avdeling. På Kirkevoll skole er vi opptatt av godt skolemiljø hvor alle trives, opplever læringsglede og utvikling. Våre fokusområder er læringsmiljø, digitaliserin…

Barne- og ungdomsarbeider

Tønsberg kommune

Offentlig forvaltning

Volden skole søker en barne- og ungdomsarbeider i 100% fast stilling i skole og SFO. Volden skole ligger idyllisk til ca. 8 km utenfor Tønsberg sentrum med tilgang både til sjø- og skogområder.  Vi har ca. 160 elever og 26 ansatte. Skolen satser på å ha et inkluderende skolemiljø der vi gir opplevelser av mestring, læringsglede og felleskap. Vi er en fleksib…

100% årsvikariat som lærer

Tønsberg kommune

Offentlig forvaltning

Solerød skole har ledig årsvikariat i 100% stilling som lærer for skoleåret 2022-23. Solerød skole har pr. i dag 97 elever fra 1.-7.trinn som skal starte til høsten. Vi har fokus på de positive kvalitetene i arbeidet med elever, og i utvikling av skolen. Vi jobber målrettet mot at alle skal trives og oppleve et trygt og godt skolemiljø. Vi ser mulighet…

Samfunnsanalytiker

Tønsberg kommune

Offentlig forvaltning

-Vi søker deg som vil bidra til å fremskaffe kunnskap for å hjelpe kommunesamfunnet Tønsberg inn i en bærekraftig utvikling og realisere visjonen vår "der barn ler" Tønsberg kommune styrker virksomhet for folkehelse, klima og stedsutvikling og søker samfunnsanalytiker. Enheten har et sterkt fagmiljø med ansvaret for overordnet planlegging, klimaomstilling…

IKT-fagarbeder

Tønsberg kommune

Offentlig forvaltning

Tønsberg kommune består av 19 skoler med til sammen ca. 6200 elever og ca. 1000 ansatte. Fakta om stillingen Tønsberg kommune har ledig en fast 100% stilling som IKT-fagarbeider innenfor skolesektoren. IKT-fagarbeideren har teknisk ansvar og support for digitale enheter og utstyr i Tønsbergskolene. Skolene har en-til-en dekning med PC på ungdomsskolen…

100% fast stilling som kontaktlærer på Kongseik ungdomsskole

Tønsberg kommune

Offentlig forvaltning

På Kongseik ungdomsskole søker vi en lærer som kan undervise 100% som kontaktlærer på 8. trinn. Det er spesielt behov for fagene matematikk, naturfag og kroppsøving, men det kan også være aktuelt med andre fag. Kvalifikasjoner: Vi søker etter deg som har godkjent lærerutdanning og som har kompetanse innenfor matematikk, naturfag og kroppsøving …

Fagarbeider i skole/SFO

Tønsberg kommune

Offentlig forvaltning

Solerød skole har ledig 40 % fast stilling som fagarbeider fra 01.08.22.  Solerød skole har pr. i dag 96 elever fra 1.-7.trinn. Vi har fokus på de positive kvalitetene i arbeidet med elever, og i utvikling av skolen/SFO. Vi jobber målrettet mot at alle skal trives og oppleve et trygt og godt skolemiljø. Vi ser muligheter, og jobber for at våre elever s…

100% fast stilling som lærer på ungdomstrinnet

Tønsberg kommune

Offentlig forvaltning

Vear skole er en 1 til 10 skole med 520 elever. Ungdomskolen har 3 paraleller med 215 elever. Vi jobber målrettet med god trivsel, godt læringsmiljø og høyt læringsutbytte. Skolen er pilot i "inkluderende praksis og spesialundervisning" samt utprøving i bruk av VR-briller i undervisningen. Teknologi, programering og algoritmisk tenkning er satsningsområder. …

Fagarbeider

Tønsberg kommune

Offentlig forvaltning

Virksomhet boliger for psykisk helse og miljøarbeid i Tønsberg kommune tilbyr tjenester til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Vi har ledig 2 x 100% fast stilling som fagarbeider tilknyttet vikarsenteret vårt i BPHM. Tiltredelse 01.10.2022. Virksomheten BPHM har totalt 10 botiltak: Brår Øst (Revetal) Brår Vest (Revetal) Olgar Dalhs ve…

Sykepleier i 100 % fast stilling

Tønsberg kommune

Offentlig forvaltning

Har du lyst til å være med å utvikle fremtidens hjemmetjeneste sammen med en sterk og entusiastisk gjeng? Da anbefaler jeg at du leser denne teksten! Vi har en fast 100% stilling ledig som sykepleier her i vår sone på Sem i Tønsberg kommune. Det vi ser etter hos vår nye sykepleier er en person som er utviklingsvillig, faglig sterk, liker å dele sin faglig…

Sykepleier 100%

Tønsberg kommune

Offentlig forvaltning

Vi søker etter sykepleier på langtidsavdeling  for personer med demens på Eik sykehjem. Stillingene kan reguleres fra 80-100%, og tilpasses ditt behov.   Om du har lang erfaring eller er nyutdannet, har vi tro på at akkurat du kan bidra til en meningsfull hverdag for våre pasienter. Ulik bakgrunn og kompetanse vil kunne styrke et godt arbeidsmilj…

Psykologspesialist/psykolog 100% fast stilling på Familiehuset/Psykisk helse barn og unge

Tønsberg kommune

Offentlig forvaltning

Psykisk helse barn og unge/Familiehuset, Tønsberg kommune,  søker etter psykologspesialist/psykolog i 100% fast stilling.  Barn og unge (BOU-helse) er en tverrfaglig virksomhet i Tønsberg kommune.  Den består av Psykisk helse barn og unge/Familiehuset, Helsestasjons -og skolehelsetjenesten og Tjeneste for barn med nedsatt funksjonsevne (TFF).  Kommunalomr…

Sykepleier/ Vernepleier (100 % stilling, vikariat)

Tønsberg kommune

Offentlig forvaltning

Mestring og oppfølgingstjeneste er organisert under Virksomhet psykisk helse og avhengighet. Virksomheten yter tjenester til personer med utfordringer innen psykisk helse og rus. Det er også 8 tilrettelagte boliger med bemanning til personer med psykiske lidelser og rusutfordringer i vår virksomhet. Vi søker  deg som har en genuin interesse for psykisk…

Helsefagarbeider/ Miljøarbeider

Tønsberg kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Virksomhet boliger for psykisk helse og miljøarbeid i Tønsberg kommune tilbyr tjenester til mennesker med ulike funksjonshemminger fordelt i 10 botiltak. To av våre bemannede boliger har nå ledige helgestillinger. Vi har behov for helsefagarbeider/ miljøarbeider i div. still.% på helg, vi ønsker oss også studenter innen sykepleie, vernepleie og medisin.  …