• Bedrift
  Senja kommune
 • Søknadsfrist
  15.08.2021
 • Sted:
  FINNSNES
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  FINNSNES
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3972317
 • Se her for andre jobber fra Senja kommune

Virksomhetsleder Barne og familietjenesten

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Barne- og familietjenesten i Senja kommune består av avdelingene helsestasjon og skolehelsetjenesten, pedagogisk psykologisk tjeneste og barnevern. Kommunelogoped, rådgiver barn og unge, prosjektet HOPP (helsefremmende oppvekst) og SLT-arbeidet er også organisert under tjenesten. Det er i overkant av 50 ansatte i virksomheten.  I forbindelse med barnevernsreformen vil Senja kommune vurdere hvilke forebyggende tiltak som tjenesten skal tilby og det forventes at det vil være behov for noen flere ansatte.

Virksomheten inngår i kommunalområdet oppvekst og kultur. Virksomhetsleder er direkte underlagt kommunalsjefen for kommunalområdet. Virksomhetsleder vil være nærmeste leder for 3 avdelingsledere i tillegg til ansatte i staben.

 

Virksomhetsleder sitt ansvar:

 • Se til at mål fastsatt i lovkrav og i lokale og sentrale styringsdokumenter innfris
 • Riktig kapasitet og nivå på tjenester innenfor eget virksomhetsområde     
 • Være en pådriver og initiativtaker til å styrke og videreutvikle tjenesteområdet
 • God økonomistyring
 • God internkontroll
 • Gode medvirknings- og samskapingsprosesser med barn, foreldre og relevante brukergrupper og samarbeidsaktører       
 • Trygge og gode oppvekstvilkår for barn og unge
 • Aktiv inkludering og forebygging av utenforskap
 • Å gjøre hverdagen enklere for innbyggerne       
 • Fremtidsrettede, bærekraftige og effektive løsninger
 • Samhandling og samarbeid mellom ulike sektorer, virksomheter, kommunalområder og mellom ledernivåer, til beste for kommunens innbyggere
 • God samhandling med og bred involvering av de ansatte og tillitsvalgte for å oppnå best mulig tjenester
 • Saksutredninger

 

Det er ønskelig med følgende kompetanse:

 • Forståelse for lederskap og erfaring fra personalledelse og linjeledelse
 • Solid faglig kunnskap og erfaring innen ansvarsområdet
 • Relevant erfaring fra omstillings- og utviklingsarbeid
 • God økonomiforståelse og forståelse for rammebetingelser
 • God rolleforståelse
 • Aksept og forståelse for politiske prosesser
 • God organisasjonsforståelse og evne til å håndtere kompleksiteten i tjenestene
 • God til å kommunisere muntlig og skriftlig

 

Kompetansekrav

Høyere utdanning innenfor fagområdet og relevant ledererfaring.
Ønskelig med lederutdanning og kompetanse innenfor barnevernsfeltet.

 

Lederstil/ personlige egenskaper:

 • Inkluderende og involverende ledelse og gode relasjonelle egenskaper
 • Etterrettelig, målrettet, beslutningsdyktig og gjennomføringssterk
 • Høy integritet
 • Løsningsorientert og med stor arbeidskapasitet
 • Analytisk, evne til å tenke helhet og strategisk
 • Evne til å begeistre og motivere
 • Evne til å oppnå resultater i samarbeid med ledergruppa
 • Utviklingsorientert
 • Evne til koordinering av komplekse tjenester og organisasjoner

 


Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatt skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. 

 

Etter søknadsfristens utløp vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

 
 • Bedrift
  Senja kommune
 • Søknadsfrist
  15.08.2021
 • Sted:
  FINNSNES
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  FINNSNES
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3972317
 • Se her for andre jobber fra Senja kommune