Ledig stilling

Færder kommune

Virksomhetsleder

Offentlig forvaltning

Færder kommune søker ny virksomhetsleder til Lindhøy barnehage. Lindhøy barnehage ligger i et fint område ca. 1 km fra Tjøme sentrum. Skolen ligger vegg i vegg med Lindhøy skole og Tjømehallen. Lindhøy barnehage har for tiden 54 barn og 20 ansatte. Barnehagen sto ferdig i 2018 og har flotte lekearealer ute og inne.  

Færder kommune er opptatt av å skape mestringsorienterte og helsefremmende miljøer på arbeidsplassen og i samfunnet. Kommunen søker en leder for Lindhøy barnehage som ser sammenhengen mellom det store samfunnsoppdraget og ledelse av Lindhøy barnehage. 

Stillingen er en del av virksomhetsdirektør for oppvekst sin ledergruppe og innebærer primært ansvar for egen virksomhet, men også for oppvekstsektoren og for helheten i Færder kommune. Virksomhetsleder for barnehage er en viktig del av det store oppvekstlaget i Færder kommune som skal bidra til at barn og unge når sine fulle potensial og blir trygge, aktive og deltakende mennesker. 

Færder kommune har nylig utarbeidet en helhetlig plan for oppvekst som gir tydelig retning og høye ambisjoner for barn og unges oppvekst. Sammen med implementering av rammeplanen for barnehage utgjør helhetlig plan for oppvekst kjernen i oppdraget som barnehageleder ikke skal løse alene, men sammen med det store laget rundt barn og unge.  

Færder kommune er opptatt av høy kvalitet i arbeidet med barn og unges oppvekst. Barnehagene skal gi de minste barna en god start og bidra til trygge, inkluderende miljøer der alle blir sett og får optimale muligheter til å utvikle seg.   

Lindhøy barnehage er særlig opptatt av å gjøre barna robuste, la dem være aktive ute og inne og det å ha blikk for gode relasjoner. 

For å styrke det viktige overgangsarbeidet forventes et nært samarbeid med barneskolen. Det vil i nærmeste tid bli gjort en strukturgjennomgang av alle virksomheter i oppvekst i kommunen. Det å bygge sterke oppvekstsentre og laget rundt barnet, både tverrprofesjonelt og gjennom å mobilisere ressurser i lokalsamfunnet, er viktig for kommunen og for barnehagen. Målsettingen er tilhørighet og vekstmuligheter for alle elever i sterke lokalsamfunn. 

Har du lyst til å lede denne barnehagen som, oppfordrer vi deg til å søke.  

Ansvarsområde: 

 • lede og videreutvikle barnehagen pedagogisk, personalmessig og administrativt, samt bidra til god kvalitetsutvikling av kommunens samlede barnehagetilbud. 
 • ha ansvar for at virksomheten drives i overensstemmelse med gjeldende lover, regler og forskrifter. 
 • utarbeide virksomhetens målsettinger, basert på kommunens overordnede strategiske mål og ambisjoner. 
 • bidra til at personalet får være del av et tillitsbasert, helsefremmende og utviklende arbeidsmiljø der samskaping og medvirkning står sentralt. 
 • legge til rette for kontinuerlig kompetanseheving og lærende fellesskap. 
 • arbeide for at det store laget rundt barn mobiliseres, samarbeide godt med andre oppveksttjenester og bidra til at barn og deres familier er delaktige i utformingen av tilbudet. 
 • bidra til at alle barn får være aktører i eget liv på veien mot å nå sine fulle potensial i et raust og inkluderende læringsmiljø 

Kompetanse: 

 • relevant barnehagefaglig kompetanse, helst styrerutdanning eller annen lederutdanning 
 • allsidig og relevant lederkompetanse. 
 • kompetanse og erfaring fra relasjonell ledelse og utvikling av sunne, utviklende og robuste leke- og læringsmiljøer  
 • evne til å lede prosesser og skape en lærende organisasjon    
 • Evne til å arbeide systematisk   
 • God digital kompetanse, både for administrativt og pedagogisk bruk  
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne 
 • behersker samspillet og har god rolleforståelse for forholdet mellom administrasjon og politikk 

Personlige egenskaper: 

 • raus og varm med et tydelig mestringsorientert menneske- og læringssyn 
 • er innovativ og åpen for å tenke nytt  
 • er en samlende lagspiller som evner å kommunisere godt og ser verdien av å lede i nettverk 
 • ser betydningen av tverrprofesjonell samhandling og ressursmobilisering 
 • er analytisk, strukturert og systematisk 
 • holder seg faglig oppdatert 
 • anerkjenner mangfold og bidrar til et raust og inkluderende arbeidsmiljø 
 • tenker helhetlig rundt barns vekst og utvikling 
 • våger å vise andre tillit 
 • handlekraftig og har god arbeidskapasitet

Kommunen tilbyr: 

 • et godt og inkluderende lederlag som er opptatt av å støtte hverandre og jobbe sammen i lærende prosesser 
 • utstrakt delegering 
 • lederopplæring/lederstøtte 
 • lønn etter avtale 

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet og barnehagens behov. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. 

Færder kommune er en arbeidsplass preget av mangfold. Kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke.