Ledig stilling

Oslo kommune

Virksomhetscontroller

Offentlig forvaltning

Velferdsetaten i Oslo kommune har fra 1. august opprettet en styrings- og strategistab. Staben skal bistå ledelsen med strategisk utvikling og styring og kontroll. Har du lyst å bli med å forme denne viktige avdelingen for Velferdsetaten, slik at etaten kan oppfylle sitt samfunnsoppdrag om å bidra til gode levevilkår for dem som trenger det mest? God virksomhetsstyring blir en kjerneoppgave i staben, og nå trenger vi en til med på laget som er opptatt av god risikostyring og internkontroll, og som liker å lage system for styringsinformasjon og som kan utarbeide analyser og risikokartlegginger, spesielt innenfor økonomiområdet

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for overordnet system for risikostyring i Velferdsetaten
 • Ansvar for overordnet internkontrollarbeid for både plan- og budsjettarbeid i Velferdsetaten, inkl. oppfølging av avvik og bidra til at det iverksettes nødvendige tiltak
 • Ansvar for økonomiske analyser, ad hoc analyser og risikokartlegginger innen økonomiområdet
 • Ansvar for å videreutvikle styringsinformasjon, inkl. formidling av styringsinformasjon
 • Ansvar for å implementere overordnede krav til virksomhetsstyring og internkontroll
 • Bidra i årlig budsjettprosess og i etatens langsiktige økonomiske planlegging
 • Bidra til at planarbeidet blir godt koblet på budsjettarbeidet
 • Bidra til forbedring av virksomhetsstyring i Velferdsetaten
 • Ta initiativ til forbedringer av prosesser, samhandling og organisasjonsutvikling innen eget fagområde
 • Ta initiativ til å foreslå relevante analyser på eget fagområde
 • Samarbeide med andre i staben i arbeidet med forbedring og utvikling av virksomhetsstyringen i etaten

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere universitets- eller høyskoleutdanning (master) fortrinnsvis innen økonomi, samfunnsvitenskap eller tilsvarende. Krav til formell utdanning kan fravikes ved lang relevant arbeidserfaring
 • Relevant erfaring fra plan- og budsjettarbeid, inkl. økonomioppfølging og budsjettplanlegging
 • Kompetanse og erfaring med analyse arbeid og behandling av kvantitativ og kvalitativ informasjon
 • Gode IKT-ferdigheter og svært god kompetanse i excel
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne tilsvarende minimum C1 i henhold til Det felles europeiske rammeverket for språk   
 • Ønskelig med god evne til å formidle komplekse sammenhenger på en enkel måte
 • Ønskelig med god kjennskap til rammebetingelsene som offentlig sektor må forholde seg til

Personlige egenskaper:

 • Gode analytiske og strategiske evner
 • God gjennomføringsevne, er systematisk og tydelig
 • Evne til å forstå komplekse problemstillinger og håndtere dem helhetlig
 • Utviklings- og resultatorientert, og har stor arbeidskapasitet
 • Staben består av seks ansatte som alle arbeider innenfor et spesifikt fagområde, og det betyr at du må like å arbeide selvstendig, og samtidig samarbeide og støtte andre i staben på deres spesialfelt. Du må også trives med å samarbeide bredt ut mot Velferdsetaten, slik at vi sammen kan lage de beste forutsetninger for etatens overordnede målsetting 

Vi tilbyr:

 • En sentral stilling i en nyopprettet stabsenhet, med mulighet for å påvirke at Velferdsetaten oppnår sitt samfunnsoppdrag om å bidra til gode levevilkår for dem som trenger det mest ut fra din kompetanse med risikostyring og internkontroll
 • Et inkluderende arbeidsmiljø med dyktige og dedikerte medarbeidere
 • Fleksitidsordning og mulighet for avtale om hjemmekontor
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring. Oslo kommune betaler som arbeidsgiver hele pensjonspremien etter nettolønnsordningen. Du trekkes ikke 2 prosent av din brutte lønn til pensjonsinnskudd
 • Stillingen lønnes som spesialkonsulent II i lønnstrinn 52 – 56 tilsvarende kr. 737 200 –801 700 per år i Oslo kommunes lønnsregulativ. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes