Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Virksomhetsarkitekt med kreativt hode

Offentlig forvaltning

 Vi søker deg som kan skape engasjement, tenke innovativt, være pådriver for endring og ikke er redd for å utfordre etablerte, tradisjonelle tankesett. Vi ser etter en tydelig person som skaper resultater og evner å arbeide både operasjonelt og strategisk mot krevende mål.

Sterk satsing på digitalisering
Lillestrøm kommune har ambisjoner om å levere digitale tjenester som begeistrer, som understøtter kommunens arbeid med å nå bærekraftsmålene og skaper en effektiv og friksjonsfri kommune. Digitalisering handler om å utforske nye muligheter, arbeide med innovasjon, lære og være nytenkende. 

Vår nye virksomhetsarkitekt skal bidra til å skape verdi av data ved å sikre at vi har en tydelig informasjonsarkitektur med styrte tilganger. Informasjonssikkerhet og personvern er svært viktige prinsipper som vi alltid skal følge. Vi ønsker å bygge smarte og effektive løsninger for innbyggere og ansatte og vi vet at mye kan gjøres med utgangspunkt i de data vi allerede har. Du skal være en pådriver og inspirator for bruk og utvikling av løsninger som effektiviserer arbeidsprosesser gjennom databasert beslutningsstøtte og automasjon. Du er operativ, hands-on og løsningsorientert, men ivaretar samtidig et overordnet perspektiv. 

Lillestrøm kommune benytter Ardoq for å definere sammenhenger og avhengigheter i vår virksomhetsarkitektur. Du vil ha ansvar for å utvikle denne modellen og gjøre den tilgjengelig, relevant og nyttig i organisasjonen. 

Vårt digitale økosystem består av en rekke ulike fagsystemer. I 2021 etablerte vi datasjø-plattform i Azure. Vi har et scrum-team med solid kompetanse og metodikk som utvikler digitale løsninger for innbyggerdialog, integrasjoner og datafangst på Azure-plattform. Teams er den sentrale arbeidsflaten internt og vi er i startfasen med å utforske mulighetene i Powerplattformen. 

Du vil samarbeide tett med systemforvaltere for å sikre at virksomhetsarkitekturen er oppdatert og med utviklingsteamet for bruk, deling og dokumentasjon av APIer og grensesnitt. Det er en fordel om du har bakgrunn fra systemutvikling. 

Virksomhetsarkitekten rapporterer direkte til direktør for Digitalisering. Lillestrøm kommune engasjerer seg på ulike arenaer for å bidra til utvikling og etablering av nasjonale fellesløsninger. Du vil representere kommunen i ulike interne og eksterne sammenhenger og må trives med å være en synlig pådriver.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for rutiner for å sikre en oppdatert, tilgjengelig og relevant virksomhetsarkitektur
 • Bidra til å tilgjengeliggjøre data på sikre måter internt og eksternt
 • Delta i anskaffelser og andre prosesser som kan påvirke virksomhetsarkitekturen
 • Bidra til sikker informasjonsforvaltning og til at vi følger veilederen "Orden i eget hus"
 • Ansvar for Lillestrøm kommunes Operative føringer, som beskriver våre krav til IT-løsninger
 • Være rådgiver i arbeid med integrasjoner slik at data gjenbrukes effektivt
 • Eksemplifisere og utvikle løsninger basert på datatjenester for å skape gevinster i kommunen

Kvalifikasjoner:

 • Fortrinnsvis master, evt. relevant utdanning på bachelornivå  
 • Erfaring fra arkitekturarbeid
 • Evne til å utarbeide tydelige beslutningsunderlag for strategiske veivalg
 • Ønskelig med solid kjennskap til offentlig sektor, nasjonale felleskomponenter og føringer
 • God kunnskap om Azure og andre skyplattformer
 • Solid forståelse for mikrotjenester, tjenesteorientert arkitektur, bruk av APIer og webtjenester
 • Erfaring med integrasjoner mellom fagsystem, arkiv og portalløsninger
 • Kjennskap til og erfaring med rammeverk for arkitektur og gjerne verktøyet Ardoq
 • Bakgrunn fra utviklingsarbeid og kjennskap til Power-plattformen til Microsoft er en fordel. Det samme gjelder erfaring fra relevante prosjekter i kommunal sektor

Personlige egenskaper:

 • Utpreget evne til å kommunisere klart og tydelig skriftlig og verbalt
 • Svært gode samarbeidsegenskaper
 • Evne til raskt å analysere og forstå arbeidsprosesser og behov
 • Proaktiv, positiv og løsningsorientert
 • Evne til å forankre og kommunisere løsningsforslag

Vi tilbyr:

 • Et veldig hyggelig, utviklende og sterkt fagmiljø
 • En sentral rolle i Norges niende største kommune - en kommune med store ambisjoner
 • En stilling med varierte og utviklende arbeidsoppgaver
 • Fleksitidsordning
 • Tilgang til treningsrom og en rekke andre tilbud i bedriftsidretten
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale