Ledig stilling

Holmestrand kommune

Virksomhet Kultur og fritid leter etter en engasjert kulturkonsulent i et vikariat

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Virksomheten består av kulturkontoret, fritidsklubbene, bibliotekene, kulturskolen og frivilligsentralene. Sammen jobber vi for at flest mulig innbyggere kan oppleve kultur og delta i meningsfulle og tilfredsstillende kultur- og fritidsaktiviteter, som fører til økt livsglede og tilhørighet.

Innhold i stillingen

Kulturkonsulenten jobber på kulturkontoret og rapporterer til virksomhetsleder. Vikariatet (100%) er foreløpig til våren 2026.

Stillingen er allsidig og utfordrende. Oppgavene strekker seg fra administrasjon og politisk saksbehandling, til operative oppgaver i samarbeid med de andre fagenhetene i kultur og fritid, med frivilligheten og andre kommunale tjenester.

Innhold i stillingen vil være innenfor kunst- og kulturformidling, med blant annet følgende oppgaver:

 • Planlegge, booke og gjennomføre kulturarrangementer i hele kommunen.
 • Gjennomføre arrangementer i samarbeid med andre, f.eks. frivillige organisasjoner eller profesjonelle artister.
 • Utvikle Biorama til et levende kulturhus med mye aktivitet
 • Booke, planlegge og administrere prosjekter og produksjoner i den kulturelle skolesekken
 • Markedsføre og strømme arrangementer
 • Organisere utdelingen av kultur- og frivillighetspris

Det kan også være andre oppgaver, avhengig av kompetanse, erfaring og oppgavene innenfor virksomheten. Saksbehandling, journalføring og å søke tilskuddsmidler er også en del av oppgavene. Arbeid på kveldstid og i helgene hører til i stillingen. Ved tilsetting vil det bli lagt stor vekt på personlig egnethet for stillingen.

Krav til kvalifikasjoner:
 • Relevant utdanning innenfor kulturfeltet på bachelornivå evt. med noe tilleggsutdanning
 • God kunnskap om (og nettverk) profesjonelle artister
 • Erfaring med markedsføring og sosiale medier
 • Gode IT kunnskaper på f.eks. Excel, TicketCo, BookUp, Compilo, DKS-portalen
 • Relevant erfaring fra offentlig sektor er en fordel
 • Erfaring med strømming av arrangementer og digital formidling er en fordel
 • Et nettverk i eller kunnskap om Holmestrand kommune er en fordel
 • Førerkort og bil
Personlig egenskaper
 • Serviceinnstilt, har innbyggere og deres behov i fokus
 • Veldig ryddig og meget systematisk, kan organisere og samarbeide
 • Visjonær, kreativ, utadvendt og idérik, bidrar til å utvikle kulturkontorets og kommunens tjenester videre i et langsiktig perspektiv
 • Fleksibel, kan spille inn i nye situasjoner, gjør en innsats der hvor det trengs
 • Kontaktskapende og motiverende, bygger opp god kontakt med frivillige, frivillige organisasjoner og samarbeidspartnere og bidrar til et godt arbeidsmiljø på jobben.
 • Selvstendig, kan gjennomføre oppgavene alene og i samarbeid med andre
 • Gode skriftlige ferdigheter, kan skrive fengende tekster
Vi tilbyr
 • Meningsfylte og varierte arbeidsoppgaver.
 • Et engasjert team med et godt arbeidsmiljø og mye humor.
 • En interessant arbeidshverdag preget av høyt tempo.
 • Lønn i henhold til hovedtariffavtale og jfr. kravene til utdanning.
 • Medlemskap i pensjonsordning og gode personalforsikringer. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. offentleglova.  Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søkeren varsles om dette.