Ledig stilling

Lyngdal kommune

Virksomhet for Habilitering søker student, vernepleier og helsefagarbeider til ledige stillinger

Virksomhet for habilitering yter tjenester innenfor helse- og omsorgstjenesteloven og gir praktisk bistand og praktisk bistand opplæring, aktivitetstilbud og avlastning til mennesker med ulike former for nedsatt funksjonsevne. Virksomhet for habilitering er nå en egen virksomhet, og ønsker å utvikle tjenesten ytterligere.

Vi søker etter deg som er motivert for å bidra til videreutvikling i daglig oppfølging, og som kan være en bidragsyter til faglig vekst.

Virksomhet for habilitering er delt inn i 5 avdelinger hvor hver avdelingsleder innehar fag-, budsjett og personalansvar.

HAB 2

 • Vernepleier 75% Vikariat fra dags dato – 07.01.2023

HAB 3

 • Studentstilling 25% fast stilling 3. hver helg
 • Helsefagarbeider 25% fast stilling 3. hver helg

Ved interne ansettelser kan det komme andre ledige stillinger innen virksomhet for Habilitering.

STILLINGENES ARBEIDSTID OG INNHOLD

 • Helgefrekvens for vernepleierstillingen er hver 4. helg med langvakter inntil 12,5 timer
 • Helgefrekvens for resterende stillinger er 3. hver helg.

Hovedoppgaver:

 • Gi ulike typer bistand til mennesker med sammensatte behov
 • Generell og spesifikt miljøarbeid
 • Oppfølging av tiltak og dokumentasjon i fagprogrammet profil
 • Atferds terapeutiske arbeid og målrettet miljøarbeid
 • Faglig veiledning, både via intern undervisning og daglig oppfølging
 • Koordinator for individuelle planer
 • Medisinsk, omsorgs- og behandlingsrelatert oppfølging
 • Primærkontaktfunksjon

KVALIFIKASJONER

 • Autorisert vernepleier
 • Autorisert helsefagarbeider
 • Syke- eller vernepleierstudent

Arbeidserfaring/ annen erfaring som er ønskelig:

 • Erfaring fra lignende arbeid / arbeid med habilitering
 • Erfaring med å gi veiledning og kunne lede ansvarsmøter
 • Erfaring med å bruke ulike kartleggingsmetoder
 • Tilstrebe tverrfaglig samarbeid
 • Bidragsyter til ett godt arbeidsmiljø
 • Kunne anvende atferdsanalyse som grunnprinsipp i arbeidet
 • Ha kjennskap til ASK (alternativ supplerende kommunikasjon)
 • Ha kjennskap til helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kan jobbe selvstendig og effektivt, både alene og i team
 • Motivert, serviceinnstilt og fleksibel
 • Vilje til å stå på
 • Tar initiativ, ansvar og liker utfordringer
 • Være kreativ i utøvelse av arbeidsoppgaver.
 • Et godt forankret faglig ståsted, hvor tjenesten kan forvente at du holder deg faglig oppdatert.

DET TILBYS:

 • Spennende og varierte oppgaver med fokus på kvalitet
 • Opplæring, oppfølging og faglig veiledning fra tjenestens eget personale
 • Godt arbeidsmiljø

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. For denne stillingen kreves det politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.
Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune. Søknadskjema, med veiledning, finner du på www.lyngdal.kommune.no

Søknadsfrist: 29.05.2022

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:
Avdelingsleder HAB 3 Sylvia Ljøkjell 46917004
Avdelingsleder HAB 2 Susanne Foss 91113212