Vinstra vidaregåande skule - Undervisningsstilling i dansefag (fast og vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Vinstra vidaregåande skule har ledig inntil 25% fast og inntil 15% årsvikariat undervisningsstilling i dansefag fra 01.08.2021.

Vi søker deg som

 • Ee en dyktig danselærer for videregående opplæring
 • er tydelig, og har god framdrift i læringsarbeidet
 • har høyere utdanning innen dans, og har kompetanse i samsvar med kompetansemålene i fagene   
 • kjenner bredden i dansefeltet, og ser verdien av sammenhengen mellom fagene
 • liker å arbeide med ungdom, ser hver enkelt, god til å motivere,  og evner å tilpasse undervisningen
 • liker både å arbeide både selvstendig og i fagteam, og bidrar aktivt i det faglige fellesskapet
 • har gode kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig
 • evner å sette seg inn i og jobbe i henhold til læreplaner og lovverk, og ser muligheter istedenfor begrensninger i dette arbeidet
 • har orientering mot dansefaglig kompetansebehov i samfunnet i dag  
 • er en aktiv danser
 • har god digital kompetanse
 • er pålitelig, positiv, kreativ

Vi tilbyr

 • godt arbeidsmiljø med motiverte elever, lærere og ledere.
 • gode fasiliteter, flott og dels ny skole og fin MDD-avdeling med to flotte dansesaler, egen kultursal (196 seter), kostymelager m.m
 • vi er opptatt av at arbeidsmiljøet vårt preges av: glede, kreativitet, raushet, ansvarlighet, fleksibilitet og tillit
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • skolen har ledig inntil 15% vikariat i dansefag i perioden 01.08.21-31.07.2022
 • samt inntil 25% fast stilling (15% og 10%) fra 01.08.2021 ved studieprogrammet musikk, dans og drama

Arbeidsoppgaver

 • 15% fast stilling i faget scenisk dans/fordypning, rettet mot moderne
 • 15% vikariat i faget ergonomi og bevegelse og tilgjengelige dansefag.
 • 10% fast stilling i faget scenisk dans/fordypning, rettet mot HipHop og andre urbane stiler

Ønskede kvalifikasjoner

 • høyere utdanning innen dans, og pedagogisk utdanning.
 • god kompetanse i ulike dansestiler, behov per i dag moderne og hiphop (kan deles i to stillinger)
 • god orientering mot dansefaglig kompetansebehov i samfunnet i dag
 • god utøver. Dette er en forutsetning for å kunne veilede elevene mot den dansefaglige forståelsen læreplanene legger opp til, og at utdanningen forbereder dem til høyere utdanning og yrkesliv
 • i stillingen på 10% hiphop er relevant erfaring både pedagogisk og utøvende like viktig som den formelle kompetansen, og vil kunne bli vektet foran
 • noe kompetanse på folkedans er en fordel 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.