Vinstra vidaregåande skule - Undervisningsstillinger i realfag (vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Vinstra vidaregåande skule har ledig inntil 200% undervisningsstillinger i fleire realfag, fordelt på vikariat og mellombels stilling frå 1.august 2021

Vi søker deg som

 • likar ungdom og ser alle!
 • har god relasjonskompetanse
 • er sølvstendig, samarbeidsviljug og bidreg på ein positiv måte i kollektivt utviklingsarbeid
 • har god fagleg kompetanse
 • har god digital kompetanse

Vi tilbyr

 • godt arbeidsmiljø i trivelege omgjevnader
 • vår visjon: “gode forbilde formar framtida”
 • eit bibliotek, IKT-avdeling og kontor som er oppdaterte og yter god service til både elevar og tilsette
 • eit framoverlent kollegie som er opptatt av elevane si læring og utvikling
 • lønn etter gjeldende avtalever
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordningar.

Om stillingene

 • undervisning i matematikk programfag 50%, matematikk YF 50%, fysikk 27%, naturfag 50%, kjemi/biologi 25%
 • undervisning på studiespesialisering og yrkesfag
 • spesialundervisning i matematikk kan bli som ein del av stillinga
 • stillingane gjeld for skuleåret 2021/2022
 • ønskeleg at dei som blir tilsett har undervisningskompetanse i fleire fag

Arbeidsoppgaver

 • undervisning
 • oppfølging av elevar
 • samarbeid med interne- og eksterne samarbeidspartnarar
 • pedagogisk- og fagleg utviklingsarbeid
 • bidra og delta i skulen sitt utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner

 • pedagogisk utdanning med relevant fagleg fordjupning i faget 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.