• Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  29.01.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1337, SANDVIKA
  BÆRUM
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4944680
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune
 • Oppdatert 20.01.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Bærum kommune

Vil du videreutvikle en av landets største barnevernstjenester?

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I Bærum kommune jobber vi sammen for å skape gode liv og like muligheter. Vi har høye ambisjoner og svært gode forutsetninger for å nå målet om et trygt og godt oppvekstmiljø, som bidrar til like muligheter for alle barn og unge.

Bærum kommune gjennomfører organisasjonsutviklingsprosjektet "Vårt felles lederskap" for å sikre sammenhengende tjenester og fokus på god ledelse i alle tjenester. Vi har nylig etablert et nytt topplederteam for oppvekst som et eget direktørområde. Området består av barnehage, grunnskole, barn-, unge- og familietjenester og barnevern. Vi søker nå kommunalsjef for barnevern som også fyller rollen som barnevernleder.

Barnevernstjenesten i Bærum er en av Norges største barnevernstjenester med rundt 150 ansatte fordelt på seks fagavdelinger og en forvaltningsavdeling. Tjenesten har gjennomført et større utviklings- og endringsarbeid for å møte fremtidens behov og tilpasning til ny barnevernlov. Vi søker en leder som vil videreføre dette arbeidet med utviklingsblikk og gjennomføringskraft. Tverrfaglig samhandling innen hele oppvekstfeltet, og med ulike instanser, vil stå sentralt i kommunalsjefens oppgaver.

Arbeidsoppgaver:

 • Sikre forsvarlig virksomhetsstyring med overordnet resultatansvar for barnevernstjenestens kvalitet og overholdelse av lovkrav
 • Sikre forsvarlig saksbehandling og tiltaksutvikling i tjenesten etter lov og forskrift
 • Utvikle tjenestens ledergruppe og sikre helhetlig og god ledelse
 • Ivareta og videreføre en god kultur og arbeidsmiljø på tjenestestedet
 • Sørge for en god delingskultur og kontinuerlige lærings- og utviklingsprosesser
 • Delta aktivt i direktørens ledergruppe
 • Bidra i arbeidet med å sikre sammenheng og samhandling i, og mellom, de ulike tjenestene innen oppvektsområdet

Kvalifikasjoner:

 • Barnevernsfaglig mastergrad eller annen relevant utdanning i henhold til lov om barnevern og kompetansekrav til ledere § 15-6.
 • Erfaring med/forståelse for virksomhetsstyring og sammenhengen mellom fag og økonomi 
 • Ledelsesutdanning og erfaring med ledelse av ledergrupper
 • God kjennskap til, og erfaring fra, oppvekst- og barnevernsfeltet i Norge
 • God kjennskap til, og erfaring fra, offentlig sektor; innsikt og forståelse for samspillet mellom politikk, fag og administrasjon, inkludert mediehåndtering
 • Kan vise til resultater fra kvalitetsutviklingsarbeid

Personlige egenskaper:

 • En trygg og robust leder som bidrar til at andre lykkes
 • Tydelig såvel som lyttende
 • En ambisiøs leder med stor arbeidskapasitet og god prioriteringsevne
 • En leder som inspirerer og motiverer til endring og utvikling
 • En leder med evne til å se fremover og styre virksomheten med sikte på å møte fremtidens behov
 • En leder med lagånd og som vil sette spor

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt

Vi tilbyr:

 • En lederstilling med stort ansvar og påvirkningsmulighet 
 • En veldrevet barnevernstjeneste med gode strukturer og systemer
 • En organisasjon der de ansatte er stolte av arbeidsplassen sin og som jobber sammen mot felles mål
 • God samhandling med andre tjenester til barn og unges beste
 • Offentlig tjenestepensjon
 

 • Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  29.01.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1337, SANDVIKA
  BÆRUM
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4944680
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune
 • Oppdatert 20.01.2023