• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  935478715
 • Antall ansatte
  14231
 • Opprettet år
  1995
 • Nettside
  Bærum kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Arnold Haukelands plass 10
  1338  SANDVIKA

Bærum kommune oppføring hos:

Bærum kommune

Bærum er en kommune i Akershus fylke i Norge, og er Norges femte største kommune etter innbyggertall. Bærum utgjør sammen med nabokommunen Asker den vestlige delen av Akershus fylke, fysisk adskilt fra de øvrige delene av fylket og kollektivt omtalt som Asker og Bærum.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Helsefagarbeider i turnus

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker deg som er opptatt av fag, liker å jobbe selvstendig, ønsker å lære nye prosedyrer og er en god lagspiller for kollegaene dine. Distrikt Sandvika består av to avdelinger som yter hjemmesykepleietjenester, Sandvika og Tanum. Vi holder til i fine lokaler i Sandvika sentrum med gode kollektive reisealternativer både til Oslo og Drammen. Vi har et fin…

Vi søker etter en dyktig konsulent til skoleadministrasjonen

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi løfter i flokk». Vil du være med på laget? Høvik skole har sentral beliggenhet med kort vei til både buss, tog og bane. 502 elever, 68 ansatte, foreldre og nærmiljø hegner om skolen sin. Nytt og rehabilitert bygg gir gode rammer for store og små; lyst, luftig og vennlig. Kulturen på skolen kjennetegnes av engasjement og godt samarbeid. Høye ambisjoner o…

Vil du bidra inn i eventyrets magi?

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sleiverud barnehage er en liten basebarnehage med 44 barn fordelt på fire baser med søskengrupper 1-5 år. Bygget vårt har mange muligheter, bl.a. et spennende gymrom i kjelleren og ulike aktivitetsrom i våre fellesarealer. Barnehagen vår ligger i et hyggelig nærmiljø med kort avstand til skogen og Bærums Verk senter. Det er gode bussforbindelser hit. Vi er …

Vil du bli vår nye økonomirådgiver?

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Som økonomirådgiver hos oss vil du kunne være med å utvikle våre tjenester og du vil få ansvar for å betjene tre av våre tjenestesteder. Det vil være tjenestestedene Vann og avløp, Avfall og gjenvinning og Transport. Vi tilbyr utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver. Du vil ha ansvar for utarbeidelse og vedlikehold av budsjett samt delta i utviklingsarbeid…

Spesialpedagog

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du en engasjert spesialpedagog som ønsker å jobbe med voksne mennesker? Voksenopplæringssenteret er en spennende og fremtidsrettet skole som gir tilbud om norskopplæring til voksne minoritetsspråklige, introduksjonsprogram for flyktninger, eksamensrettet grunnskoleopplæring for voksne, samt spesialundervisning og logopedi. Det gis opplæring etter integr…

Vi søker helsefagarbeidere i turnus

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du ute etter en spennende og utfordrende jobb, så er kanskje nettopp dette stillingsannonsen du bør fortsette å lese. Vi søker deg som er klar for nye utfordringer i en nyoppstartet bolig. Stabekk/Sandvika boliger består av 4 boliger i områdene Bekkestua, Sandvika, Stabekk og Fornebu. Meglergården  ligger sentralt på Bekkestua med kort vei til buss og …

Mest helt om natten?Helsefagarbeider/student helsefag Våken nattevakt 4. hver helg

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du lyst til å bli en del av et helt nytt team av nattevakter? Vi trenger nattens helter, som vil være med på å skape trygge og gode rammer for unge mennesker med kognitiv funksjonsnedsettelse. Arbeid hver 4. helg fra natt til fredag, lørdag, søndag, mandag. Flunkende nye Gullhaug boliger ved Bærums Verk åpner i januar 2024. Her skal det bo 11 unge med…

Er du en helsefagarbeider med interesse for fag og kvalitet?

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du en engasjert helsefagarbeider som setter beboerens behov foran deg selv? Ønsker du å bidra til et godt, trygt og varmt sykehjem for de som ikke lenger kan bo hjemme? Da er du velkommen som vår nye kollega. Vi går for heltidskultur, men er åpne for andre stillingsbrøker. Stabæktunet sykehjem ligger sentralt på Stabekk, med kort vei til offentlig komm…

Lærer

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Eineåsen skole er en ungdomsskole som for øyeblikket holder til i midlertidige lokaler på Bærums Verk. Eineåsen skole er en skole i endring. Nytt skolebygg skal stå klart ved årsskiftet 23/24. Det bygges en 6-parallell skole med plass til 540 elever. Hos oss har du mulighet til å være med å utforme fremtidens skole og være med å sette preg på, samt forme sk…

Vil du bli pedagogisk leder i Ås barnehage? Bærum kommune søker deg som vil spille en viktig rolle for barns utvikling!

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Høy barnehagekvalitet er et satsingsområde for kommunen. Gjennom systematisk arbeid bidrar vi til at barna i Bærum får en trygg og god start på livet og sitt utdanningsløp. Våre barnehager skal støtte barnas lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring. Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer, og vi ser på leken som et bærende element i …

Er du klar for nye utfordringer? Vi søker rådgiver til vårt lavterskeltilbud

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling Rådgivning rus og psykisk helse ligger under kommunalsjefsområde psykisk helse og rus i Bærum kommune. Tjenesteområdet er et utviklingsorientert og fremtidsrettet tjenesteområde. Vi sørger for å tilby gode og forsvarlige tjenester gjennom systematisk kvalitetsforbedring og videreutvikling av våre tjenester. Formålet med avdelingen er å være en åpen…

Vil du jobbe som miljøterapeut/vernepleier på Emma Hjorth skole?

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Emma Hjorth skole er en spennende 1.-7. trinn skole med 280 elever og 40 ansatte. Vi er opptatt av faglig og sosial læring, og vi "drar lasset sammen".  Vi ønsker å være i front på å utvikle den enkelte elevs muligheter, og tett oppfølging og samarbeid med hjemmet er en viktig del av dette arbeidet. Skolens opprinnelige bygning fra 1998 totalrenoveres og t…

Er du helsefagarbeider og ønsker nye og spennende utfordringer? 

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

På distrikt Rykkinn har vi nå ledig 100% fast stilling med arbeid hver 3. helg. Vi tilbyr hjemmesykepleie og hjemmehjelp til pasienter i alle aldre som har behov for bistand som følge av sykdom og funksjonsnedsettelse. Vi har fokus på brukermedvirkning og hverdagsmestring. I tillegg jobbes det mye med kompetanseforskyvning mellom de ulike faggruppene. Dette…

Dyktig og trygg lærer søkes

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du opptatt av å sette spor hos elevene dine, vekke lærelysten deres og sikre at de er godt rustet til å mestre livet de står på terskelen til? Har du i tillegg ambisjoner om å bidra til videreutviklingen av bærumsskolen? Da kan en stilling på vår skole være midt i blinken for deg. I Bærum skal både elever, lærere og skolen selv være godt rustet for frem…

Vil du lede arbeid innen tekniske fag og digitalisering i Bærum kommune Eiendom?

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bærum kommune Eiendom er en av landets største byggherrer og eiendomsaktører med snart 1 million kvadratmeter eiendom og mange spennende prosjekter i porteføljen. Virksomheten er organisert under kommunens direktørområde Bymiljø og Eiendom. Bærum kommune Eiendom har rundt 300 ansatte i et sterkt tverrfaglig kompetansemiljø. Dette gjør oss i stand til å vær…

Sykepleierstudent, student helsefag/pleiemedarbeider med erfaring

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hjemmebaserte tjenester, distrikt Østerås, består av avdelingene Eiksmarka, Øvrevoll, Hosle, hukommelsesteam og kreftsykepleier. Hjemmesykepleie og hjemmehjelp er et tilbud til hjemmeboende i alle aldre med behov for bistand som følge av sykdom og funksjonsnedsettelse. Vi arbeider strukturert med å ruste våre tjenester for fremtidens endringer med fokus på …

Nattevakter til ambulant natt-team

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tjenesteområdet Psykisk helse og rus tilrettelagte boliger og akutte tjenester er et visjonært og framtidsrettet tjenesteområde. Vi sørger for å tilby gode og forsvarlige helsetjenester gjennom et systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og videreutvikling av våre tjenester. Vår visjon er å være en foregangstjeneste faglig, etisk og profesjonelt. Tjeneste…

Er du utdannet vernepleier og ønsker nye utfordringer som fagutviklingsvernepleier?

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du ute etter en spennende og utfordrende jobb, så er kanskje nettopp dette stillingsannonsen du bør fortsette å lese. Stabekk/Sandvika boliger består av 4 boliger i områdene Bekkestua, Sandvika, Stabekk og Fornebu. Vi søker etter deg som er engasjert og som ønsker å bidra til at andre mennesker får et bedre liv. Vi er opptatt av at våre beboere får bes…

Sykepleier - vi ønsker deg til vårt faglig sterke team og gode arbeidsmiljø

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Du er kanskje ikke klar over hvor mange spennende og avanserte sykepleiefaglige oppgaver som utføres i hjemmesykepleien? Prøv oss da vel! Vil du også ta del i utviklingen av hjemmebaserte tjenester i fremtiden? Med fokus på velferdsteknologi og nytenkende løsninger. Distriktet har et stort påtrykk av nye pasienter som gir våre sykepleiere nye og spennende…

Vil du sette spor hos neste generasjon?

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hauger skole søker lærer i kunst og håndverk Vil du bli med og sette spor i en skole rustet for fremtiden? Har du lyst til å vekke skaperglede, skape engasjement og stimulere utforskertrang hos elever - sette spor som vil styrke elevene resten av livet? I Bærum skal både elever, lærere og skolen selv være godt rustet for fremtiden. For å sikre det, er vi …

Vil du jobbe i et spennende, tverrfaglig miljø med fokus på kvalitet? Da har du muligheten nå. 

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Du kan nå få mulighet til å bli med i vårt team der vi jobber med fag og utvikling av tjenestene på helsestasjonene i Bærum. Vi søker nå etter en dyktig og engasjert helsesykepleier til en 80% fast stilling. Vi ønsker å gi deg mulighet for faglig utvikling. I Bærum får du en spennende, innovativ og framoverlent arbeidsplass med mange dyktige kollegaer. Du …

Fysioterapeut i privat praksis

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bærum kommune har ledig avtale om tilskudd for privatpraktiserende fysioterapeut med videreutdanning i manuellterapi . Avtalen er individuell og er på 18 t/uke (50 %). Avtalehjemmelen er lokalisert hos Vest helse og trening. Instituttet er et moderne flerfaglig senter samlokalisert med et stort treningssenter. Totalt er det 10 fysioterapeuter med driftsa…

Ønsker du en jobb som gir deg utfordringer, ansvarsfølelse og glede?

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du bidra til å gi god pleie og omsorg til hjemmeboende? Vi søker helsefagarbeidere i turnus som har et brennende engasjement for eldreomsorg, og som ønsker å bidra til at våre hjemmeboende får et meningsfylt liv. Vi er opptatt av at våre beboere får bestemme selv i egen hverdag, og vi jobber hver dag med å legge til rette for mestring i eget liv.  Hos …

Vil du være sykepleier på et nytt og moderne sykehjem med høye faglige ambisjoner?

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du litt mer opptatt av sykepleierfaget enn andre, er det verdt å bruke noen ekstra minutter på å vurdere en jobb hos oss i Bærum kommune. Her får du brukt bredden av din fagkunnskap og dessuten fulgt pasientene over en lengre periode, med ulike sykdomsforløp, diagnoser og pleie- og omsorgsbehov. Du vil raskt få den faglige ballasten til å ta ansvaret for…

Belset omsorgsbolig søker etter kjøkkenassistent til fast helgestilling

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Belset omsorgsbolig består av 46 leiligheter. Som medarbeider hos oss vil arbeidet hovedsakelig bestå i å tilberede mat og forberede måltider til eldre brukere som bor i omsorgsboligen. Det er i tillegg kafedrift med salg for brukere, pårørende/besøkende og ansatte i omsorgsboligen. Arbeid hver tredje helg.  Kvalifikasjoner: Erfaring fra arbeid med kjøkke…

Helsefagarbeider på natt

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Belset omsorgsbolig søker etter en engasjert helsefagarbeider til vår nattjeneste som hvilende nattevakt i 49,30 % stilling med en lønnsprosent på 29,58 %. Stillingen innebærer aktiv vakt fra 22.00-24.00, hvilende vakt fra 24.00 til 06.00 og aktiv vakt fra 06.00-08.00. Belset omsorgsbolig hører til tjenestestedet Hjemmebaserte tjenester Rykkinn distrikt og …

Er du vår nye spesialrådgiver?

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Du er vår person hvis du trigges av å utvikle og tilrettelegge systemer for effektive og gode arbeidsprosesser. Vi trenger deg som ønsker å være en del av vår enhet som består av 29 ansatte, fordelt på 2 avdelinger. Digitalisering er et satsingsområde for kommunen. Det er virksomhetskritisk å lykkes med å møte dagens og fremtidens behov mot digital transform…

Ta sjansen! Helsefagarbeider 100% stilling

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Nå er muligheten her! Vil du være en del av den fantastiske gjengen som både bor og arbeider ved Per Skredders vei bolig? Vi har nå ledig en 100 % stilling som helsefagarbeider i turnus. Per Skredders vei bolig er en avdeling under tjenestestedet Rykkinn/Lommedalen boliger i naturskjønne omgivelser i Lommedalen. Ønsker du et arbeidssted med gode faglige kol…

Strukturert og selvstendig pedagogisk-psykologisk rådgiver søkes

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) har som mål å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte behov sikres gode opplærings- og utviklingsmuligheter. PPT er kommunens sakkyndige instans når det gjelder spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning. PPT har også ansvar for å bistå barnehager og skoler i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling …

Miljøterapeut - tilkallingsvikarer

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bærum kommune har lang erfaring med drift av botiltak for enslige mindreårige flyktninger. Botiltak enslige mindreårige har i dag tre botiltak. Målgruppen er ungdom som har vært på flukt og har kommet til Norge uten foresatte. Alder er primært 15-19 år. Vår visjon er at botiltakene skal være et stabilt hjem og en trygg base, der den enkeltes utvikling er i…

Ønsker du å bidra til en trygg base i boligen for våre nyankomne unge innvandrere?

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Flyktningkontoret har ansvar for å bosette og etablere flyktninger i Bærum kommune i alle aldre. Kontoret koordinerer innsatsen rundt voksne flyktninger i introduksjonsprogrammet og deres familier, og har dessuten ansvar for å drifte botiltak for enslige mindreårige flyktninger. Formålet med arbeidet er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for å nyttigg…

Sykepleier i langvaktsturnus

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Nylig oppstartet bolig søker sykepleier i langvaktsturnus. Som ansatt i Busoppveien bolig vil du som sykepleier være med å tilrettelegge arbeidet rundt brukerne med ekstra ansvar for legemiddelhåndtering og brukernes somatiske helse. Boligen er nylig oppstartet så arbeid vil i starten være å lære rutinen til brukere, påvirke hvordan dagtilbudet til bruker…

Helsefagarbeider/pleiemedarbeider i turnus

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Nadderudbekken bolig søker nå etter en medarbeider i 55 % stilling med arbeid hver fjerde helg i langvaktturnus. Som ansatt vil du inngå i et team hvor du vil være med på gjennomføring av tiltak og tjenester rundt vår beboer. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø, varierte arbeidsoppgaver og mulighet for personlig utvikling. Er du en lojal, engasjert, omsorgsfu…

Fagutviklingsvernepleier i nyoppstartet bolig

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Nylig oppstartet tilbud søker faglig engasjert fagutviklingsvernepleier. Som ansatt i Busoppveien bolig vil du som fagutviklingsvernepleier være med å lede arbeidet rundt brukerne. Boligen er nylig oppstartet så arbeid vil i starten være å bygge opp et faglig miljø rundt hver enkelt bruker og veilede de ansatte. Du vil jobbe i team sammen med annen fagutvik…

Vil du bli pedagogisk leder i Stabekk barnehage? Bærum kommune søker deg som vil spille en viktig rolle for barns utvikling!

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har et ledig vikariat som pedagogisk leder på vår mellomavdeling Måne (med mulighet for forlengelse). Stabekk barnehage er en 3-avdelings barnehage som holder til i naturskjønne omgivelser på Stabekk. Vi er en nærmiljø-barnehage med svært godt miljø blant foreldre, barn og ansatte. Skogen er vår nærmeste nabo så barna hos oss har mange muligheter for le…

Ønsker du å bidra til et trygt og utviklende ungdomsmiljø?

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ungdom og fritid er en del av kommunens kulturavdeling med ansvar for kultur- og fritidsaktiviteter for ungdom i hele Bærum. Tjenesten har syv fritidssentre og gir et bredt og variert tilbud gjennom hele året. Vi arrangerer og bistår festivaler, action camps, sommerjobber, musikkproduksjon, gaming og selvorganisert idrett. Ungdom og fritids aktiviteter er b…

Fastlege

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det kommunale fastlegekontoret Bærum helse og friskliv søker lege på vårt kontor på Rud. Ledig stilling: Fast 100% stilling med tiltredelse 01.01.2024. Arbeidet vil bestå av uselektert allmennlegevirksomhet og kommunale oppgaver. Det kommunale fastlegekontoret legger til rette for pasienter med store og sammensatte behov. Vi har tilbud til pasienter som ikk…

Vi ønsker deg som vil bli med og sette spor, i en skole rustet for fremtiden!

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du lyst til å vekke skaperglede, skape engasjement og stimulere utforskertrang hos elever - sette spor som vil styrke elevene resten av livet? I Bærum kommune har du ekstra gode forutsetninger for å gjøre nettopp det. Kommunen satser på skolen og har i mange år investert mye i å utvikle en digital skolehverdag sammen med lærerne, der formålet er bedre l…

Barnevernkonsulent - oppfølging av barn under omsorg og ettervern

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Barneverntjenesten i Bærum kommune er en av Norges største barneverntjenester med ca. 150 ansatte. Barneverntjenesten består av barnevernsjef, avdeling stab og seks fagavdelinger; avdeling barnevernvakt, mottak og akutt, avdeling undersøkelse, avdeling barn, avdeling ungdom, avdeling omsorg og avdeling tiltak. Barneverntjenesten ønsker å gå foran innen kva…

Helsefagarbeider i turnus

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hjemmebaserte tjenester distrikt Bekkestua består av avdelingene Stabekk, Lysaker, Blommenholm, Bekkestua Omsorgsbolig, hukommelsesteam og kreftsykepleier. Hjemmesykepleie og hjemmehjelp er et tilbud til hjemmeboende i alle aldre med behov for bistand som følge av sykdom og funksjonsnedsettelse. Vi arbeider strukturert med å ruste våre tjenester for fremtid…

Tanum skole - den lille skolen med det store hjertet

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tanum skole er en barneskole med ca. 350 elever og 50 ansatte. Vi er en to-parallell skole på 1.-7. trinn, og 3-parallell på årets 2. trinn. Skolen ligger landlig til ved porten til Vestmarka, og skolens lærere og elever er ivrige brukere av nærområdet vårt. Med Tanumskogen som nærmeste nabo og alternativ læringsarena, ligger forholdene godt til rette for ut…

Vil du sette spor hos neste generasjon?

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hauger skole søker lærer i norsk og engelsk Vil du bli med og sette spor i en skole rustet for fremtiden? Har du lyst til å vekke skaperglede, skape engasjement og stimulere utforskertrang hos elever - sette spor som vil styrke elevene resten av livet? I Bærum skal både elever, lærere og skolen selv være godt rustet for fremtiden. For å sikre det, er vi o…

Pedagog søkes

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du opptatt av å sette spor hos elevene dine, vekke lærelysten deres og sikre at de er godt rustet til å mestre livet de står på terskelen til? Har du i tillegg ambisjoner om å bidra til videreutviklingen av bærumsskolen? I Bærum skal både elever, lærere og skolen selv være godt rustet for fremtiden. For å sikre det, er vi opptatt av å være i utvikling.…

Ressurslærer

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

DETTE ER EN UNIK MULIGHET TIL Å BLI EN DEL AV GRAV-LAGET Vi søker pedagog/spesialpedagog som med tydelighet og varme skal være en ressurs innenfor spesialpedagogikk og forsterket undervisning på 1. - 4. trinn. Det er ønskelig med erfaring fra undervisning på barnetrinnet, og aller helst erfaring med begynneropplæring. Gode samarbeidsevner, struktur og høy g…

På jakt etter en deltidsstilling ved siden av studier eller som en ekstra jobb?

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du en type som oppriktig bryr deg om folk, og har interesse for å jobbe med mennesker? Synes du også det er viktig å ha det gøy på jobb? Ser du for deg at drømmejobben er å være en del av en fabelaktig sammensatt gruppe ansatte med bred og ulik kompetanse? I så fall bør du vurdere å bli en del av teamet vårt! Vi fokuserer på godt arbeidsmiljø og gode tj…

Fast stilling som miljøarbeider for deg som vil arbeide helg

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Åsterud boliger er en del av Bjerkelunden arbeidslag som består av 5 avdelinger. Åsterud Boliger er lokalisert på Haslum og gir tjenester til 10 voksne mennesker med utviklingshemming. Boligen er døgnbemannet, og vi søker nå etter 4 dyktige miljøarbeidere som kan jobbe i turnus på helg. Vi har turnusordning som gjør at du kan velge. Du kan enten jobbe annen…

Vil du være vår trainee og jobbe med  lønns- og HR-systemer? 

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du innvandrer og ivrig etter å utvikle ferdighetene dine innenfor lønns- og HR-systemer?  Har du en analytisk tilnærming til problemløsning og evnen til å håndtere data?  Da kan en traineestilling som rådgiver i vår lønnsenhet være en unik mulighet for deg. Du er vår person hvis du trigges av å utvikle og tilrettelegge systemer for effektive og gode a…

Trainee - fagrådgiver innen byggetekniske fag

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du innvandrer og utdannet innen bygg-/ingeniørfag? Da kan traineestilling i Byggkompetanse og utvikling være en unik mulighet for deg! Bærum kommune Eiendom har ansvar for utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av en stor og sammensatt bygningsmasse. Vi drifter og forvalter i dag nesten 1.000.000 m2, og skal i årene fremover både videre…

Er du vår prosjektleder-trainee innen rehabiliteringsprosjekter?

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du innvandrer og har utdanning innen bygg og anlegg? Vil du være med på å styre rehabiliteringsprosjekter fra planleggingsfase til overleveringsfase? Da kan en traineestilling som prosjektleder i Eiendom Byggherre være en unik mulighet for deg. Bærum kommune Eiendom har med sine ca. 270 ansatte ansvar for utvikling, utbygging, forvaltning, drift og ve…

Vil du være vår nye prosjektleder-trainee for byggeprosjekter?                                      

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du innvandrer og har  byggfaglig utdanning ? Ønsker du å være med på planlegging og gjennomføring av kommunale byggeprosjekter? Da kan vår traineestilling som prosjektleder- assistent i Eiendom Byggherre vil være en unik mulighet for deg. Bærum kommune Eiendom har med sine ca. 270 ansatte ansvar for utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikeh…