• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  935478715
 • Antall ansatte
  14231
 • Opprettet år
  1995
 • Nettside
  Bærum kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Arnold Haukelands plass 10
  1338  SANDVIKA

Bærum kommune oppføring hos:

Bærum kommune

Bærum er en kommune i Akershus fylke i Norge, og er Norges femte største kommune etter innbyggertall. Bærum utgjør sammen med nabokommunen Asker den vestlige delen av Akershus fylke, fysisk adskilt fra de øvrige delene av fylket og kollektivt omtalt som Asker og Bærum.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Vil du skape gode kundeopplevelser for IT brukerstøtte?

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Brukerhenvendelser er en tverrfaglig enhet bestående av IT Brukerstøtte, Servicesenteret og Veiledningstorget. Sammen hjelper vi brukerne med det meste innen IT støtte og administrative tjenester. Vi er tilgjengelige gjennom flere forskjellige kanaler, og har en tydelig ambisjon om å bli best på service gjennom best mulig kvalitet på tjenestene og riktig se…

Vil du lede arbeidet med Smarte Bygg, digitalisering og sikkerhet i Bærum kommune Eiendom?

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bærum kommune Eiendom er en av landets største byggherrer og eiendomsaktører med snart 1 million kvadratmeter eiendom og mange spennende prosjekter i porteføljen. Virksomheten er organisert under direktørområde Bymiljø, Eiendom og Utbygging. Bærum kommune Eiendom har rundt 300 ansatte i et sterkt tverrfaglig kompetansemiljø. Dette gjør oss i stand til å vær…

Helsefagarbeider - vi trenger deg!

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tokes vei 2 bolig ligger på det naturskjønne Emma Hjorth-området med kort vei til Sandvika. Vi søker etter helsefagarbeidere som som er opptatt av å gi våre beboere en fin hverdag.     Her i Tokes vei yter vi kommunale helse- og omsorgstjenester til mennesker med store bistandsbehov. Arbeidet vil blant annet innebære å gi bistand i dagliglivets gjøremål. Vi…

Har du lyst til å jobbe i et godt tverrfaglig miljø?

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lyst til å jobbe i et godt tverrfaglig miljø med fokus på spe- og småbarn? Vi har nye, moderne og lyse lokaler med sentral beliggenhet og god offentlig kommunikasjon til nærområder og Oslo. Nå har vi 2 ledige faste stillinger som helsestasjonslege fordelt på Eiksmarka, Bekkestua og/eller Storøya helsestasjon. Dersom du ønsker større stilling, er det muligh…

Fagrådgiver brann og beredskap

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fagrådgiver brann og beredskap har ansvar for oppfølging av brannsikkerhet og sikring av kommunens eiendommer, samt å bidra til at krav til sikkerhet ivaretas ved nybygging og rehabilitering av eiendommene. Det forventes også at rollen følger beredskapsarbeidet i Eiendom, og videreutvikler rutiner knyttet til dette. Fagrådgiver brann og beredskap jobber tet…

Vernepleier/miljøterapeut

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Rykkinn boliger består av 4 samlokaliserte boliger på Rykkinn og Vøyenenga. Her bor det mennesker med forskjellige typer utviklingshemming. Her tilbyr vi nå en kombinert spennende stilling innenfor utviklingshemning og autisme. Her får du en kombinert spennende stilling med 50 % på bolig og 50 % på dagtilbud. Dagtilbudet innebærer å følge opp og trene på u…

Fagutviklingsvernepleier

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Emma Hjorth boliger, avdeling Tokes vei 2, søker etter en fagutviklingsvernepleier eller fagutviklingssykepleier. Vi ser etter deg som er engasjert, løsningsorientert og ønsker å være en drivkraft i utvikling av tjenestene for beboerne våre i tett samarbeid med den andre fagutviklingsvernepleieren i boligen. Tokes vei 2 er en ny og flott bolig med mye poten…

Vi ønsker oss en ny kollega!

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vikariat som skoleassistent, Anna Krefting skole Anna Krefting skole er en passe stor skole som ligger ved inngangen til Lommedalen, med kultur- og historiestedet Bærums Verk i umiddelbar nærhet. Skolen vår er oppkalt etter Anna Krefting som var en driftig dame på 1600-tallet. Hun drev jernverket med stødig hånd, og var opptatt av at barna på verket skull…

Vil du bli pedagogisk leder i Toppenhaug barnehage? Bærum kommune søker deg som vil spille en viktig rolle for barns utvikling!

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Høy barnehagekvalitet er et satsingsområde for kommunen. Gjennom systematisk arbeid bidrar vi til at barna i Bærum får en trygg og god start på livet og sitt utdanningsløp. Våre barnehager skal støtte barnas lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring. Vi deltar i kvalitetssatsingen til Bærum kommune: "TETT PÅ – Kvalitet i bærumsbarnehagen". …

Ønsker du å spille en viktig rolle for barns utvikling?

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Jarenga barnehage flyttet i januar 2021 inn i nye, flotte lokaler sentralt på Jar i Bærum kommune. Barnehagen er en basebarnehage, med 168 barn, som består av i alt 4 torg med tilhørende tre baser per torg. I tillegg finnes det fleksible rom i barnehagen; mindre aktivitetsrom hvor man kan skjerme lek og aktivitet eller ha lengre prosjekt. Vi har også vår eg…

Kvalifiserings- og integreringsavdelingen ved NAV Bærum har behov for to nye medarbeidere

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

På bakgrunn av krigen i Ukraina er det mange flyktninger som bosettes i kommunen, og vi utlyser et engasjement i 100 % stilling som veileder i vårt flyktningarbeid. Det utlyses videre et vikariat i 100 % stilling som veileder i kvalifiseringsprogrammet. Begge stillinger er i første omgang for et halvt år med mulighet for forlengelse. Oppstart snarest. Vi se…

Vil du lede en stor investeringsportefølje i Bærum kommune? 

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bærum kommune Eiendom er en av landets største byggherrer og eiendomsaktører med snart 1 million kvadratmeter eiendom og mange spennende prosjekter i porteføljen. Bærum kommune eiendom ligger under direktørområde Bymiljø, eiendom og utbygging. Enheten Byggherre sin oppgave er å utvikle og bygge Bærum kommunes formålsbygg. Det dreier seg om barnehager, skol…

Barneveileder på SFO

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du en engasjert, inkluderende og trygg voksen med høye ambisjoner på barns vegne? Vi ønsker deg som er leken, driftig, selvstendig og fleksibel i møtet med barn, foresatte og kolleger. Du må ha et ønske og en evne til å aktivisere barn i lek og gjennom aktiviteter, med utgangspunkt i egne interesser og ferdigheter. Hvis du har interesser innen idrett, fr…

Hjelpepleier/helsefagarbeider i turnus

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du ute etter en spennende og utfordrende jobb, så er det kanskje nettopp denne stillingsannonsen du bør fortsette å lese. Vi søker etter en dyktig og engasjert person som er klar for nye utfordringer i hyggelige Fornebu bolig. Stabekk/Sandvika samlokaliserte boliger består av 4 avdelinger i områdene Sandvika, Bekkestua, Stabekk og Fornebu. Fornebu bolig …

Ønsker du en meningsfull helgestilling ved siden av studiene?

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker engasjerte studenter som ønsker en helgestilling ved siden av studiene. Om du studerer en retning innen helse, er du velkommen til å søke. Det være seg sykepleie, fysioterapi, medisin, vernepleier, helsefag el. En helgestilling hos oss vil være en mulighet for deg til å fylle på med kunnskap og erfaring innen det du studerer samtidig som du får re…

Strukturert og selvstendig pedagogisk-psykologisk rådgiver søkes

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) har som mål å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte behov sikres gode opplærings- og utviklingsmuligheter. PPT er kommunens sakkyndige instans når det gjelder spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning. PPT har også ansvar for å bistå barnehager og skoler i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling …

Engasjert kontaktlærer søkes

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du en lærer som ønsker å utgjøre en forskjell for elevene våre gjennom god og variert undervisningspraksis, og et klassemiljø som bærer preg av trygge og gode relasjoner? Da kan en lærerstilling på Tanum skole være noe for akkurat deg. Tanum skole er en barneskole med ca. 345 elever og 45 ansatte. Vi er en to-parallell skole på 2.-7. trinn, og 3-paralle…

Er du fleksibel, og har tid, lyst og engasjement til å være tilkallingsvikar, gjerne ved siden av lærerstudier?

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Emma Hjorth skole er en to-parallell barneskole som planlegges utvidet til en tre-parallell i nærmeste fremtid. I disse dager rehabiliteres og bygges skolen ut, og vi holder til i midlertidige erstatningslokaler på Gjettum. Planen er at vi skal flytte inn i nye flotte lokaler til skolestart i 2024. Det er ca 300 elever på skolen og 40 ansatte. Våre elever k…

Kontaktlærer 5. trinn

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du ambisjoner om å bidra til videreutviklingen av bærumsskolen? Da kan en stilling hos oss være midt i blinken for deg.  I Bærum skal både elever, lærere og skolen selv være godt rustet for fremtiden. For å sikre det, er vi opptatt av å være i utvikling. Søkelyset er på læring, gode relasjoner, livsmestring og tilpasning til samfunnsutviklingen - lærin…

Nyopprettet fastlegehjemmel ved Snarøya Medisinske Senter

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi ønsker å utvide med en fastlege til og søker derfor etter ny kollega til 0-hjemmel ved Snarøya Medisinske Senter, som er et veldrevet senter lokalisert sentralt på Fornebu i flotte nyoppussede lokaler. Kontoret er godt organisert med erfarne og hyggelige kollegaer bestående av helsesekretær, en fastlege, en spesialist i indremedisin og en legespesialist…

Vi øker antall vernepleiere - og trenger deg!

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Nå er muligheten her! Vil du være en del av den fantastiske gjengen som både bor og arbeider ved Per Skredders vei bolig?? Vi øker antall vernepleiere og har ledig en 100% fast stilling. Ønsker du et arbeidssted med gode kollegaer og en meningsfull jobb, hvor du gleder deg til å gå på jobb og brukerne gleder seg til du kommer? Da er dette jobben for deg. Vi…

Prosjektleder - Aktivitetsbasert helsehjelp

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tjenesteområdet Psykisk helse og rus, tilrettelagte boliger og akutte tjenester, tilbyr bolig og helsetjenester til innbyggere med alvorlige og langvarige  problemer/lidelser.  Tjenesteområdet har erfaring som tilsier at for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet, er det ikke alltid tilstrekkelig…

Skui skole søker kontaktlærere på 2.trinn og 7.trinn

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du opptatt av å sette spor hos elevene dine, vekke lærelysten deres og sikre at de er godt rustet til å mestre livet de står på terskelen til? Har du i tillegg ambisjoner om å bidra til videreutviklingen av bærumsskolen?  Da kan en stilling på Skui skole være midt i blinken for deg. Skui skole ligger i utkanten av Bærum og skolekretsen grenser mot Hole…

Vi søker en avdelingsleder med hode og hjerte på rett plass!

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du opptatt av å sette spor for elevene og medarbeiderne dine, åpne skolen for nærmiljøet og samtidig har ambisjoner om å bidra til videreutviklingen av bærumsskolen? I Bærum skal både elever, lærere og skolen selv være godt rustet for fremtiden. For å sikre det, er vi opptatt av å være i utvikling. Søkelyset er på læring, gode relasjoner, livsmestring og…

Våken nattevakt 42% og 76%

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du personen vi søker til et ny oppstartet botilbud for en ung gutt i nærheten av Bekkestua i Bærum? Som ansatt i Busoppveien bolig vil du inngå i et team hvor du vil være med på oppstart og gjennomføring av tiltak og tjenester rundt vår beboer. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø, varierte arbeidsoppgaver og mulighet for personlig utvikling. Er du en loj…

Bli med og skap gode opplevelser for våre gjester!

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bærum idrettspark svømmehall er Norges mest klima- og energivennlige svømmeanlegg, og er Norges første BREEAM-sertifiserte badeanlegg. Dette innebærer blant annet 30 prosent lavere energiforbruk sammenlignet med tilsvarende bygg, passivhus-standard og en gjenvinningsgrad på overskuddsmaterialer på over 90 prosent. Badeanlegget ble åpnet i august 2021 som en…

Vil du være med og skape noe helt nytt?

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Velkommen til Oksenøya barnehage. Vi flyttet inn i helt nye lokaler i august, på Oksenøya senter - Treklang. Oksenøya barnehage jobber med hovedvekt på trygghet, omsorg og tilstedeværelse. Vi har Trygghetssirkelen som en hoveddel av vårt fundament. Du skal kjenne deg selv godt for å jobbe hos oss. Vi deltar i et kvalitets- og kompetanseutviklingsprogram ka…

Har du et friår fra skole og ønsker å jobbe?

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du et friår fra skole og ønsker å jobbe? Da er dette jobben for deg. Vi søker tilkallingsvikarer for snarlig tilsettelse. Capralhaugen omsorgsbolig ligger på Jar med utsikt over Oslofjorden. Omsorgsboligen består av to avdelinger med 43 og 34 leiligheter. Vi yter hjemmesykepleie og hjemmehjelp til beboerne i omsorgsboligene. Vår viktigste oppgave er å g…

Er du vår nye kontaktlærer med fagene engelsk, samfunnsfag og tysk

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du opptatt av å sette spor hos elevene dine, vekke lærelysten deres og sikre at de er godt rustet til å mestre livet de står på terskelen til? Har du i tillegg ambisjoner om å bidra til videreutviklingen av bærumsskolen? Da kan en stilling på en av våre skoler være midt i blinken for deg. I Bærum skal både elever, lærere og skolen selv være godt rustet…

Vi søker en skolebibliotekar som brenner for barns leseglede og utvikling

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

På Bryn og Hammerbakken skole får du muligheten til å utvikle deg i et variert og inkluderende arbeidsmiljø. Vi har ledig 1 stilling som bibliotekar i 35 %. Stillingen er fast og ledig fra 01.12.2022, men gjerne før. Stillingen som skolebibliotekar følger lærernes arbeidsår (39 uker), og lønn utbetales derfor med 89 %. Bryn og Hammerbakken skole er en barne…

Ønsker du å spille en viktig rolle for barns utvikling?

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du lyst til å jobbe i en kommune som satser på høy barnehagekvalitet? Gjennom systematisk arbeid bidrar vi til at barna i Bærum får en trygg og god start på livet og sitt utdanningsløp. Våre barnehager skal støtte barnas lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring. Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer, og vi ser på leken som …

Vi søker engasjerte medarbeidere til helgestillinger hos oss på Lindelia omsorgsbolig

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker faglig sterke og engasjerte medarbeidere til vår nyeste avdeling Lindelia, psykisk helse og rus, tilrettelagte boliger. Tjenesteområdet Psykisk helse og rus, tilrettelagte boliger og akutte tjenester, er et visjonært og fremtidsrettet tjenesteområde. Tjenesteområdet innehar 8 avdelinger som er geografisk spredt i kommunen. Vi sørger for å tilby go…

Vi mangler bare deg! Vi søker dyktig helsefagarbeider

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Solvik sykehjem er et elegant nybygg som ligger i grønne omgivelser på Høvik nær Sandvika i Bærum kommune. Det er gode buss- og togforbindelser til Solvik fra blant annet Oslo. Solvik har flotte uterom med vakre hager og en egen sansehage. Institusjonen har 100 plasser til beboere med langtidsvedtak fordelt på 4 avdelinger. Vi har en hyggelig storstue med k…

Er du en trygg, ansvarsfull og strukturert sykepleier?

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Solvik sykehjem er et elegant nybygg som ligger i grønne omgivelser på Høvik nær Sandvika i Bærum kommune. Det er gode buss- og togforbindelser til Solvik fra blant annet Oslo. Solvik har flotte uterom med vakre hager og en egen sansehage. Institusjonen har 100 plasser til beboere med langtidsvedtak fordelt på 4 avdelinger. Vi har en hyggelig storstue med k…

Hos oss setter vi faget først! Og vi ønsker oss en vernepleier med samme fokus. 

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Utviklingshemmede skal ha et godt liv, og de som bor i Bjørnegårdsvingen bolig skal ha det beste. Vi er en forholdsvis liten bolig med syv unike og flotte unge mennesker vi yter tjenester til. Hvem er vi?  Vi er en godt sammensveiset gjeng som liker å ha det gøy på jobb. Du vil jobbe med blant annet en nordlending som alltid spør deg om du vil ha en kopp …

Vi søker etter en avdelingsleder i  Atriumgården omsorgsbolig

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hjemmebaserte tjenester Distrikt Sandvika består av fire ulike avdelinger med hjemmebaserte tjenester. Tilknyttet distriktet er også et eget dagaktivitetssenter for yngre personer med demens. Atriumgården omsorgsbolig er en av disse avdelingene og som nå skal utvides til å bli til to avdelinger. Distriktet er samlet i omsorgsboligen i Sandvika sentrum med…

Avdelingsleder med hovedansvar for skolemiljø.

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I Bærum skal både elever, lærere og skolen selv være godt rustet for fremtiden. For å sikre det, er vi opptatt av å være i utvikling. Søkelyset er på læring, gode relasjoner, livsmestring og tilpasning til samfunnsutviklingen - læring i det 21.århundre. Vi ønsker, til enhver tid, å være en relevant og aktiv samfunnsaktør. Bærum kommune har en tydelig plan fo…

Lyst på større fagmiljø og nye  utfordringer?

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi trenger nye vernepleiere/sykepleiere/miljøterapeuter som kan hjelpe oss til å bli enda bedre. Åsterud boliger er en avdeling i Bjerkelunden boliger som består av totalt 5 avdelinger. På avdeling Åsterud er vi fra før mange engasjerte medarbeidere med variert faglig bakgrunn, dvs. vernepleier, lærer, fysioterapeut, sosialpedagog, førskolelærer og helsef…

Hvilende nattevakt søkes

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Damveien bolig Er du ute etter en spennende og utfordrende jobb, så er kanskje nettopp dette stillingsannonsen du bør fortsette å lese. Vi søker etter en dyktig og engasjert fagperson som er klar for nye utfordringer. Stabekk/Sandvika boliger består av 4 avdelinger i områdene Bekkestua, Sandvika, Stabekk og Fornebu, hvor det bor voksne personer med ulike …

Brenner du for ungdomsarbeid? Da ønsker vi å ha deg med på laget!

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bærum kommune har lang erfaring med drift av botiltak for enslige mindreårige flyktninger. Botiltak enslige mindreårige har i dag tre botiltak. Vi har nå ledig inntil fem årsengasjement for robuste og omsorgsfulle miljøterapeuter i botiltak for enslige mindreårige. Evner du å være en trygg og forutsigbar voksenperson for ungdommer som bærer på mange vonde o…

Brenner du for ungdomsarbeid? Da ønsker vi å ha deg med på laget!

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bærum kommune har lang erfaring med drift av botiltak for enslige mindreårige flyktninger. Botiltak enslige mindreårige har i dag tre botiltak. Vi har nå ledig to faste stillinger for robuste og omsorgsfulle miljøterapeuter i botiltak for enslige mindreårige. Evner du å være en trygg og forutsigbar voksenperson for ungdommer som bærer på mange vonde oppleve…

Kjøkkenassistent med interesse både for mat og de som skal nyte den

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Seniorsentrene i Bærum kommune tilbyr aktiviteter og tjenester til pensjonister over 60 år. Målet er å fremme god helse, mestring og økt selvhjulpenhet. Sammen skaper vi gylne øyeblikk. Seniorsentrene skal bidra til at eldre søker fellesskap fremfor passivitet og ensomhet. Vi er i dag 12 Seniorsenter.  Kaféene er sentrenes hjerte, og vi trenger hjelp med pr…

En sjelden mulighet - vi kan tilby en stilling som vernepleier på vår skole! Er du den vi leter etter?

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Alle våre elever skal ha trygge rammer for læring, samspill og utvikling i et læringsmiljø som stimulerer og utfordrer. Høvik Verk skole er en barneskole med 378 elever og ca 60 ansatte. Høvik Verk skole ligger i naturskjønne omgivelser med skogen, sjøen og idrettsanlegg i umiddelbar nærhet. Dette gir flotte og spennende muligheter for skole og SFO. Samtidi…

Nyopprettet fastlegehjemmel ved Sandvika legesenter

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sandvika legesenter er et svært veldrevet legesenter med 5 fastleger og en LIS 1. Legesenteret er lokalisert i nye flotte lokaler, meget sentralt i Sandvika. Vi har fire helsesekretærer som fyller 3,6 årsverk og 2 godt utstyrte laboratorier. Vi bruker Webmed journalsystem. Vi er opptatt av å drive effektivt og økonomisk med vekt på faglighet og fleksibili…

Nyopprettet fastlegehjemmel ved Eikeliklinikken

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi ønsker å utvide med en fastlege til og søker derfor etter ny kollega til 0-hjemmel ved Eikeliklinikken, som er en veldrevet to-legepraksis sentralt på Bekkestua i Bærum. Lokalene er moderne og lyse, nyoppussede fra 2018. Vi er opptatt av å drive effektivt og økonomisk med vekt på faglighet og fleksibilitet. Laboratoriet er velutstyrt og vi har EKG, spiro…

Helgestilling med mening. Våre brukere trenger deg!

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Emma Hjorth boliger søker etter personer som kan jobbe fast på helg i deltidsstillinger. Tjenestestedet består av 5 avdelinger. Vi søker primært etter helsefagarbeidere, men dette er ikke et absolutt krav. Studenter og andre med erfaring med brukergruppen oppfordres til å søke. Totalt sett på tjenestestedet så har vi behov for 5-8 medarbeidere som kan jobbe…

Vil du sette spor hos neste generasjon?

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du opptatt av å sette spor hos elevene dine, vekke lærelysten deres og sikre at de er godt rustet til å mestre livet de står på terskelen til? Har du i tillegg ambisjoner om å bidra til videreutviklingen av bærumsskolen? Da kan en stilling på en av våre skoler være midt i blinken for deg. I Bærum skal både elever, lærere og skolen selv være godt rustet…

Vil du være med å starte opp et helt nytt botilbud?

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Meglergården - Nyoppstartet bolig! Er du ute etter en spennende og utfordrende jobb, så er kanskje nettopp dette stillingsannonsen du bør fortsette å lese. Vi søker etter en dyktig og engasjert fagperson som er klar for nye utfordringer i en nyoppstartet bolig. Stabekk/Sandvika boliger består av 4 avdelinger i områdene Bekkestua, Sandvika, Stabekk og Forn…

Vernepleier i turnus søkes til Damveien bolig

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Damveien bolig Er du ute etter en spennende og utfordrende jobb, så er kanskje nettopp dette stillingsannonsen du bør fortsette å lese. Vi søker etter en dyktig og engasjert fagperson som er klar for nye utfordringer. Stabekk/Sandvika boliger består av 4 avdelinger i områdene Bekkestua, Sandvika, Stabekk og Fornebu, hvor det bor voksne personer med ulike …

Tilkallingsvikarer søkes

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du ute etter en spennende og utfordrende jobb, så er kanskje nettopp dette stillingsannonsen du bør fortsette å lese. Stabekk/Sandvika boliger består av 4 avdelinger i områdene Sandvika, Bekkestua, Stabekk og Fornebu, hvor det bor voksne personer med ulike bistandsbehov. Vi bistår beboerne våre i alle daglige aktiviteter. Vårt mål er å gi tjenester av…