• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  18.05.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3795725
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Vil du være med på å undervise og utforske elektrisitet som energi sammen med fremtidens elektrofagarbeidere eller digitalisere hverdagen med morgendagens dataelektronikere?

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Kuben videregående skole er Osloskolens største videregående skole med drøyt 1800 elever og nær 300 ansatte. Skolen er en del av Kuben yrkesarena. Vår visjon er at Kuben skal utdanne morgendagens beste fagarbeidere og sikre at elevene fullfører og består med bred kompetanse for arbeidsliv og videre studier. Vi skal være en spydspiss innen skoleutvikling og faglig samarbeid med næringslivet. 

Les mer om Kuben her og følg oss på Facebook

Vil du være med på å undervise og utforske elektrisitet som energi sammen med fremtidens elektrofagarbeidere eller digitalisere hverdagen med morgendagens dataelektronikere? 

             

Avdeling for elektrofagene på Kuben videregående skole søker fagpersoner innenfor elenergi- og ekomfagene samt datateknologi og elektronikk og har inntil 200% fast stilling innenfor disse områdene.

Vi leter etter fagpersoner innenfor elenergi- og ekomfagene som har en sterk interesse i hvordan elektrisitet brukes som energi og som infrastruktur for kommunikasjon i det moderne samfunnet. Personer som er opptatt av hvordan eksisterende energiforsyning, -forbruk og behov preger hverdagen til individet og samfunnet og hvordan den teknologiske utviklingen vil prege fremtidens bruk av elektrisitet oppfordres til å søke.

Videre er elektroavdelingen også på utkikk etter kandidater innenfor datateknologi og elektronikk som har en sterk interesse i hvordan elektronisk utstyr og datateknologi fungerer, og hvordan det preger hverdagen til individet og samfunnet. Vi søker etter en fagperson som interesserer seg i hvordan utviklingen i datateknologi og elektronikk vil prege fremtiden.

Du ønsker å skape en trygg, aktiv læringsarena for at fremtidens elektrofagarbeidere og dataelektronikere også tar del i det faglige engasjementet sammen med lærerteamene på elektroavdelingen på Kuben videregående skole.

Elektroavdelingen på Kuben tilbyr opplæring innen et bredt spekter av elektrofagene og består av Vg1 elektro og datateknologi, Vg2 og Vg3 datateknologi og elektronikk, Vg2 og Vg3 automatisering, Vg2 elenergi og ekom, Vg2 kulde- og varmepumpeteknikk. Med robotikklinja tilbyr Kuben et treårig tilbud innen robotikk med studiespesialisering. Kuben er blant de mest søkte skolene innen yrkesfagene og elevene på elektroavdelingen kommer fra hele Oslo by.

Hos oss vil du finne et stort og godt faglig arbeidsmiljø. Vi tilbyr også moderne undervisningslokaler og utstyr samt ansattkantine og treningsmuligheter.

Riktig kandidat har relevant og oppdatert erfaring fra yrkes- eller næringsliv. Ved manglende godkjent pedagogisk kompetanse er det mulighet for ansettelse på vilkår.

Tiltredelse snarest eller etter avtale.

Lønns- og arbeidsvilkår er fastsatt i lov- og avtaleverk. Medlemskap i Statens Pensjonskasse. Tilsettingen er betinget av godkjent politiattest. Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju.

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning og elevoppfølging
 • Kvalitetssikring av elevenes praksisopplæring gjennom kontakt med bedrifter og næringsliv
 • Faglig teamsamarbeid og utviklingsarbeid for å tilpasse undervisningen med den teknologiske utviklingen og fremtidens arbeidsmarked

Kvalifikasjoner:

 • Faglige kvalifikasjoner innenfor elenergi og ekom: 
  • Relevant fagbrev, fagskole- eller høyere utdanning innen elektrofagene
  • Oppdatert og relevant kompetanse innen elektrofagene innen flere av følgende områder:
   • Eksisterende bransjenormer og regelverk
   • Eksisterende og moderne styringssystemer
   • Eksisterende og moderne kommunikasjonsnett
   • Praktisk erfaring med å planlegge og utføre arbeid på elektriske og elektroniske anlegg og installasjoner
   • Grunnleggende koding, konfigurering og utvikling av elektriske og elektroniske løsninger

    

 • Faglige kvalifikasjoner innenfor datateknologi og elektronikk: 
  • Relevant fagbrev, fagskole- eller høyere utdanning innen elektronikk og datateknologi
  • Oppdatert og relevant kompetanse innen datateknologi og elektronikk innen flere av følgende områder:
   • Datamaskinvare og operativsystemer (oppbygging, konfigurering og feilsøking)
   • Servere og datanettverk (konfigurering, drifting og feilsøking)
   • Elektroniske apparater og systemer (Sikkerhet, AV, IoT, Smarthus, Droner)
   • Grunnleggende koding, konfigurering og utvikling av elektroniske løsninger

    

 • Godkjent undervisningskompetanse. Ved manglende godkjent pedagogisk kompetanse er det mulighet for ansettelse på vilkår.

Personlige egenskaper:

 • Du er utviklings- og samarbeidsorientert
 • Du har en praksisorientert tilnærming til ditt fag
 • Du har høye ambisjoner på vegne av elevene
 • Du har god formidlingsevne og vurderingskompetanse
 • Du er en ryddig og tydelig leder i undervisningen
 • Du er engasjerende og fleksibel
 • Du evner å bygge gode relasjoner til elevene, kolleger og næringslivet
 • Du bruker IKT og web aktivt i opplæringen
 • Du er løsningsorientert i samarbeid med elever, lærere og ledelsen
 • Personlig egnethet vektlegges
 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  18.05.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3795725
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune