Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Forsvaret

Vil du være med på å formidle Forsvarets historie?

Forsvarets museer (FM) forvalter, forsker og formidler Norges krigs-, forsvars- og militærhistorie, i tillegg til den militære kulturarv og tradisjon. En sentral del av oppdraget består i å forvalte statens eierskap til bevaringsverdig militært materiell og nasjonal kulturarv slik at det kan benyttes for å spre kunnskap om Forsvaret til kommende generasjoner. Museet bidrar også til å ivareta og videreutvikle militær profesjonsidentitet og profesjonskultur gjennom sin etatsrolle.

FM består av syv museer spredt rundt i landet. Museene dekker alle forsvarsgrenene og har ofte et regionalt perspektiv. Forsvarsmuseet på Akershus festning er hovedmuseet.

Stillingen som formidlingsleder er plassert i forsknings- og formidlingsavdelingen hvor sentrale oppgaver er forskning, formidling og utstilling av våre samlinger. Formidlingsleders hovedoppgaver er å lede Forsvarsmuseets formidlingsvirksomhet, og gi faglige råd til FMs organisasjon. Ansvaret i stillingen er knyttet til publikums- og formidlingsvirksomhet ved Forsvarets museer.

Vår formidlingsleder er ute i foreldrepermisjon og avdelingen har nå et ledig vikariat i inntil 12 måneder, med mulighet for forlengelse.

Det er ønskelig med oppstart så raskt som mulig.      

Arbeidsoppgaver:

I denne stillingen skal du blant annet:

 • ivareta ansvaret for sosiale medier på Forsvarsmuseet i tillegg til produksjon og publisering
 • utvikle, publisere og følge opp nettsiden forsvarsmuseet.no
 • bistå i kommunikasjonsarbeid for Forsvarets museer
 • utarbeide og følge opp artikler på DigitaltMuseum
 • bidra med å planlegge og gjennomføre ulike prosjekter for Forsvarets museer
 • støtte avdelingens øvrige arbeid

FM skal innen 2024 overføres fra Forsvaret ved Forsvarsdepartementet til Kultur- og likestillings departementet (KUD). Denne organisasjonsendringen kan påvirke arbeidsoppgaver og ansvarsområde i stillingen.

Kvalifikasjoner:

 • Masterdanning innen kulturhistoriske fag. Annen relevant utdanning og lang erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende utdanning.
 • Gode digitale ferdigheter
 • Erfaring med tekstproduksjon for flere flater
 • Du kan norsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Relevant arbeidserfaring

  Personlige egenskaper:

  I denne stillingen ser vi etter deg som er kreativ,  løsningsorientert og engasjert. Du  kommuniserer og arbeider godt sammen med andre også på tvers av fagmiljøer.
  I tillegg er du flink til å formidle og har gode pedagogiske evner. Det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg. Dessuten er du strukturert og evner å jobbe både selvstendig og som en del av et team.

  Vi legger vekt på personlig egnethet. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. 

  Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Avsluttende høyere utdanning gjennomført utenfor Norge, må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

  Vi tilbyr:

  • Spennende arbeidsoppgaver
  • Hyggelig arbeidsmiljø og gode muligheter for personlig og faglig utvikling
  • Betalt overtid og mulighet for fleksibel arbeidstid 
  • Gode pensjons- og velferdsordninger med blant annet mulighet for trening i arbeidstiden
  • Lønn etter Statens lønnsregulativ som rådgiver, stillingskode 1434,  lønnstrinn 59 - 65, pt. kr 534 300 - 594 300 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.