• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  07.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0579, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4689792
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
 • Oppdatert 02.07.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Vil du være med på å bekjempe arbeidslivskriminalitet og brudd på etisk handel i Oslo kommune?

Offentlig forvaltning

Vi søker 1-2 rådgivere for arbeidslivskriminalitet og etisk handel.

Har du kjennskap til arbeidslivskriminalitet og/eller etisk handel og ønsker å bidra til å forebygge og avdekke arbeidslivskriminalitet og brudd på sosiale krav i våre kontraktsforhold? Vi ser etter deg som vil være en operativ fagressurs og pådriver for at Bymiljøetaten sikrer etterlevelse av Oslo kommunes seriøsitetsbestemmelser og sosiale krav.

Bymiljøetaten har ansvar for å planlegge, gjennomføre og drifte et stort antall prosjekter innenfor gate, park, friområder og idrettsanlegg. I tillegg har vi ansvar for sommer- og vinterdrift av store deler av byens allerede eksisterende park og friområder, samt gater. Bymiljøetaten er som følge av dette en stor innkjøpsorganisasjon, og for nå etatens mål om å gjøre Oslo til en trygg, vakker, grønn og aktiv by inngås det årlig kontrakter for varer, tjenester og bygg- og anlegg for ca. 2 milliarder. Oslo kommune har som tiltak mot arbeidslivskriminalitet og brudd på etisk handel/sosiale krav inntatt Oslomodellen i våre standardkontrakter. Oslomodellen innebærer et sett med krav innen arbeidslivskriminalitet og etisk handel som må følges opp i kontraktsperioden med våre leverandører. 

I forbindelse med oppfølging av Oslomodellen ser vi behov for flere dedikerte rådgiverressurser til mer operativ bistand ut til de ulike fagenhetene i etaten.
Rådgiverstillingen er plassert i seksjon Kontrakt og samfunnsansvar som sammen med seksjon Anskaffelser, er én av to seksjoner i avdelingen Anskaffelser og entreprise. Seksjonen skal ivareta etatens satsningsområder innen samfunnsansvar og kontraktsoppfølging på en juridisk og strategisk god måte. Vi innehar blant annet spisskompetanse innen Oslo kommunes seriøsitetsbestemmelser tilknyttet arbeidslivskriminalitet og etisk handel/sosiale krav (Oslomodellen), samt entrepriserett. Seksjonen skal utgjøre en faglig ressurs som skal bidra med bistand, veiledning, strategisk rådgivning og operativ støtte i etaten. Kunnskapsoverføring og kompetansedeling gjennom veiledning, opplæring og kurs er en sentral del av seksjonens arbeidsoppgaver.

Du vil veilede og bistå fagavdelingene i det operative arbeidet med å forebygge arbeidslivskriminalitet og brudd på sosiale krav. Arbeidet innebærer utstrakt samarbeid med prosjekteiere, prosjektledere, byggeledere, avtaleforvaltere, ledere, andre interne a-krim ressurser, leverandører, og andre kommunale etater. Du vil bistå med å følge opp seriøsitetsbestemmelsene og de sosiale kravene i praksis, herunder å gjennomføre risikovurderinger, kontrolltiltak og vurdering og lukking av avvik. Arbeidet innebærer kontakt med interne og eksterne parter, og du må derfor være serviceinnstilt, glad i å dele kunnskap med andre og flink til å kommunisere og forankre. Du vil også trolig få tildelt en portefølje hos dedikert fagavdelinger som du skal bistå.

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå og sørge for at prosesser og rutiner for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår og sosiale krav følges i fagavdelingene
 • Veilede, bistå og støtte fagavdelingene i det operative arbeidet med å forhindre arbeidslivskriminalitet og sosial dumping og brudd på sosiale krav, ved blant annet å gjennomføre:
  • Risikovurderinger
  • Innhenting av dokumentasjon
  • Stedlig kontroll
  • Bostedskontroll
  • Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår og sosiale krav
  • Oppfølging av avvik
  • Sammenstille rapporter om gjennomførte kontroller
  • Utforming av brev
 • Bidra til å videreutvikle prosess og metodikk
 • Intern kursing og opplæring

Hovedansvarsområdene til stillingen kan endres og andre oppgaver kan tilkomme.

Kvalifikasjoner:

 • Fullført relevant høyere utdanning (tilstrekkelig relevant praktisk erfaring kan oppveie for formalkravet)
 • Kjennskap til arbeidsrett og/eller etisk handel og/eller Oslomodellen med tilhørende aktuelle fagområder
 • Praktisk erfaring innen ett eller begge fagområdene er en fordel
 • Fordel med kunnskap om arbeidsmiljøloven og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter
 • Fordel med kunnskap om tariffavtaler
 • Fordel med kjennskap til HMSREG
 • Fordel med kjennskap til åpenhetsloven og/eller etisk handel med tilhørende rammeverk 
 • Erfaring med å være en støtteressurs til flere fagavdelinger eller prosjekter er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper:

 • Initiativtaker og gjennomfører med stå-på-vilje
 • Strukturert, systematisk og analytisk
 • Kunnskapsrik og nysgjerrig
 • Tillitsskapende og bygger raskt gode relasjoner
 • Endrings- og forbedringsorientert
 • Humørfylt og glad i å dele

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Spennende, selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for videre utvikling i et sterkt fagmiljø med en stor portefølje
 • Tverrfaglig og profesjonell samhandling internt og eksternt
 • Moderne lokaler i nytt kontorbygg sentralt i Oslo med gode kommunikasjonsforbindelser
 • Kantine, fleksitidsordning, et godt arbeidsmiljø og et balansert forhold mellom jobb og fritid
 • Fleksibel arbeidstid 37,5 timer pr.uke
 • Meget gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Som ansatt i Oslo kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd 
 • Stillingene lønnstrinn fra ltr.40-55 (som for tiden utgjør kr.591 700- kr.783 900) etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønnsplassering vurderes.

Relevante vitnemål og attester skal vedlegges søknaden elektronisk. Om dette ikke er praktisk mulig ber vi om at disse blir tatt med til et eventuelt intervju. 

   

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  07.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0579, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4689792
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
 • Oppdatert 02.07.2022