• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  22.09.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4068194
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Vil du være med og forvalte Forsvarets investeringer?

Forsvaret

Forsvarsstaben (FST) har på vegne av Forsvarssjefen (FSJ) utøvende myndighet for ledelse og styring av Forsvaret. FST skal sørge for at oppdrag blir gitt helhetlig til ansvarlige sjefer i Forsvaret, i tillegg til at mål og resultater blir fulgt opp. Forsvarssjefen har i enkelte sammenhenger også sektoransvar eksempelvis innen investeringer, IKT, modernisering og effektivisering.
 
Investeringsavdelingen er en nyopprettet avdeling i FST og har som hovedoppgave å støtte FSJ i rollen som prosjekteier for investeringer innen eiendom/materiell, bygg og anlegg (EBA) til Forsvaret, og beslutte Forsvarets bruk av materiell og EBA. I tillegg skal avdelingen ivareta Forsvarets interesser og den overordnede helhetlige koordineringen av investeringer på tvers av forsvarssektorens etater. Det innebærer blant annet å følge opp planer, framdrift og effektiv ressursbruk. Avdelingen skal også godkjenne og autorisere endringer og avvik innenfor gitte fullmakter, og dessuten sikre at prosjektenes etterspurte operativ evne og effekter oppnås innenfor rammer og føringer gitt av Forsvarsdepartementet (FD). Investeringsavdelingen jobber tett med de øvrige avdelinger i FST og øvrige etater i forsvarssektoren for å realisere effekter av investeringene. 

Ved vår innovasjons- og utviklingsseksjon har vi nå ledig stilling som rådgiver innen innovasjon og utvikling. Seksjonens oppgaver omfatter blant annet å følge opp Forsvarsdepartementets forsknings- og utviklingsstrategi, og ivareta det overordnede ansvaret for konseptutvikling og eksperimentering i Forsvaret.

Arbeidsoppgaver:

I denne stillingen vil du blant annet:

 • bidra til å utvikle dokumentasjon av metode og prosesser
 • støtte investeringsrelaterte aktiviteter
 • medvirke til å utøve avdelingens rolle som prosjekteier
 • ta del i avdelingens leveranser i Forsvarsstabens hovedprosesser og innenfor avdelingens øvrige oppgaver

Kvalifikasjoner:

 • Universitets-/høgskoleutdanning på bachelornivå med relevant fagkrets innen samfunnsfag, økonomi eller teknologi
 • Minimum 3 års relevant erfaring med investeringer og beste praksis innen prosjekt- og programarbeid
 • Relevant brukererfaring med digitaliserte prosesser
 • Du kan norsk godt, både muntlig og skriftlig.
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET før tiltredelse

Annen relevant utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning.

Det er ønskelig at du har:

 • arbeidserfaring fra Forsvarssektoren
 • erfaring med Statens prosjektmodell

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som har evne til å skape gode relasjoner med interne og eksterne fagmiljøer, og som har anlegg for å sette deg raskt inn i komplekse problemstillinger. Du er i stand til å forbedre og videreutvikle allerede eksisterende systemer/løsninger. Du er dessuten flink til å kommunisere og jobber godt sammen med andre. Du har i tillegg gode analytiske evner og helhetsforståelse. Du jobber også strukturert og systematisk. Videre er du ansvarsbevisst, har høy integritet og stor arbeidskapasitet. 

Vi legger vekt på personlig egnethet. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons- og velferdsordninger.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som rådgiver, ltr. 65 - 72, pt. kr 594 300 – 677 600 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
 
 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  22.09.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4068194
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret