Ledig stilling

Nasjonalbiblioteket

Vil du være med å videreutvikle vårt verdensledende digitale bibliotek? Vi søker en dyktig software arkitekt

Bibliotek

Nasjonalbiblioteket sørger for at den norske kulturarven blir bevart for ettertiden og tilgjengeliggjort på nett for nåtiden. Nasjonalbiblioteket høster nettsider, tar imot digitale strømmer fra avishus og andre utgivere, digitaliserer ulike analoge medietyper, og bevarer det digitale innholdet for kommende generasjoner – vi har virkelig et digitalt 1000-års perspektiv. Nasjonalbiblioteket har også en stor formidlingsvirksomhet basert på samlingen vår og vi formidler digitalt innhold til innbyggere og fagfolk gjennom Nettbiblioteket, podkaster, video og sosiale media. Vi anvender AI/ML på innhold som tekst, lyd, bilde og film og produserer store datasett med norsk tekst og tale for språkforskere, språkstudenter og leverandører av språkteknologiske produkter. Alt dette gjør vi, og mere til. 

Vi har en omfattende og avansert portefølje av tjenester, systemer, plattform og infrastruktur med høye krav til kapasitet, automatiseringsgrad, ytelse, redundans, robusthet og sikkerhet. Vi leverer majoriteten av våre IT-tjenester fra egen infrastruktur on-premise, og vi er i full gang med å ta i bruk et nytt, stort datasenter i Nasjonalbibliotekets fjellhaller i Mo i Rana. Vi forvalter kulturarven i digital form - per i dag 12PB innhold lagret i flere instanser, på ulike teknologier og ulike lokasjoner. 

IKT-avdelingen i Nasjonalbiblioteket består i dag av 70 dyktige medarbeidere, og vi skal bli flere. Nasjonalbiblioteket er i full gang med å skru om organisasjonen til å bli mer produktorientert. Vi etablererer produktområder og produkter – og produktteam som er bemannet med medarbeidere både fra IKT og de øvrige fagfeltene i Nasjonalbiblioteket. 

Med stor vekst i digitalt innhold, økt anvendelse av AI/ML og et tydelig moderniseringsbehov, må vi styrke arbeidet med arkitektur. IT-arkitektur blir derfor et svært viktig satsningsområde for oss fremover og vi etablerer et eget team som skal dekke hovedområdene arkitektur og sikkerhet. Som software-arkitekt i teamet vil du være en sentral deltager i arbeidet med å videreutvikle og modernisere applikasjonslandskapet vårt, ved bruk av moderne arkitektur og teknologier. Du vil få samarbeide med et stort antall dyktige fagfolk fra ulike felter både i IKT-avdelingen og i de øvrige fagavdelingene. 

Du vil spille en viktig rolle i utviklingen av arkitekturarbeidet i Nasjonalbiblioteket og du vil få stor frihet til å forme innholdet i egen arbeidshverdag. 

Kvalifikasjoner:

 • God kjennskap til - og erfaring med områder nevnt i annonseteksten er en stor fordel
 • Lang erfaring med programmering i høynivåspråk, fortrinnsvis Java.
 • Relevant IT-utdanning på bachelor- eller masternivå. Relevant realkompetanse kan kompensere for formell utdanning.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Personlige egenskaper:

 • Gjennomføringsevne samt gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Løsningsorientert, analytisk og strukturert.
 • Nysgjerrig og initiativrik.

Vi tilbyr:

 • En organisasjon med kort vei fra utredning til beslutning, og lite ekstra byråkrati.
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger.
 • Mulighet til å kombinere arbeid på kontoret og arbeid hjemmefra.
 • Svært gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving
 • En organisasjon i kontinuerlig utvikling og med et viktig samfunnsoppdrag.
 • Dekning av mobil og bredbånd
 • Trimrom, mulighet for trening i arbeidstiden, dekning av treningsutgifter
 • Stillingen lønnes som Senioringeniør (kode 1181), fra kr 714.000 - kr 864.500 avhengig av kompetanse og erfaring. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid etter gjeldende regler.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse