• Bransje
    Bibliotek
  • Bedriftstype
  • Organisasjonsnummer
    976029100
  • Nettside
    Nasjonalbiblioteket
  • Adresser

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket er et multimedialt kunnskapssenter som har som oppgave å bevare og gjøre tilgjengelig den norske kunnskaps- og kulturarven. Det gjør vi gjennom ulike typer medier, som for eksempel bøker, tidsskrifter, aviser, musikk, film, foto, kringkasting og nett, med spesielt fokus på digitalisering og tilbud på digitale tjenester.

Basert på dette har Nasjonalbiblioteket som oppdrag å bidra til å utvikle en nasjonal bibliotekpolitikk for alle bibliotek.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Rådgiver Musikk

Nasjonalbiblioteket

Bibliotek

I Avdeling Fag og forskning er det ledig en 50 prosent midlertidig stilling som rådgiver tilknyttet Nasjonalbibliotekets musikkseksjon. Seksjon for musikk er en av seks seksjoner i Avdeling for fag og forskning. Seksjonens sentrale oppgaver består av innsamling og registrering av arkivmateriale, samlingsbasert forskning og formidling, samt notepublisering av…

Skanneroperatører

Nasjonalbiblioteket

Bibliotek

Avdelingen Kulturarvdigitalisering har ansvaret for all digitalisering i Nasjonalbiblioteket. Det aller meste av digitaliseringsaktiviteten foregår i Mo i Rana. De siste året har vi økt digitaliseringskapasiteten for å ha kapasitet til å digitalisere både Nasjonalbibliotekets egen samling, og materiale fra andre arkiv, bibliotek og museum.  Stillingene vil …

Seksjonsleder – Tilvekst og kunnskapsorganisering

Nasjonalbiblioteket

Bibliotek

Vi søker etter leder for seksjon Kunnskapsorganisering pliktavlevert materiale. Dette er en fast 100% stilling med arbeidssted Mo i Rana. Seksjonen har 15 medarbeidere i Rana og 4 i Oslo. Oppgavene i seksjonen er å katalogisere og emneindeksere pliktavlevert materiale til katalog og nasjonalbibliografi, samt å utarbeide Samisk bibliografi og tildele ISSN …

Seksjonsleder

Nasjonalbiblioteket

Bibliotek

Den som tilsettes i stillingen skal lede en nyopprettet seksjon i avdeling Kulturarvdigitalisering. Seksjonen utgjøres av digitaliseringsteamet som er fysisk plassert i Oslo. Teamet har per i dag fire ansatte, og det forventes at seksjonslederen også bidrar vesentlig i digitaliseringsarbeidet. Teamet jobber med digitalisering av papirbasert kulturarv, samt b…

Vil du være med å videreutvikle vårt verdensledende digitale bibliotek? Vi søker en dyktig software arkitekt

Nasjonalbiblioteket

Bibliotek

Nasjonalbiblioteket sørger for at den norske kulturarven blir bevart for ettertiden og tilgjengeliggjort på nett for nåtiden. Nasjonalbiblioteket høster nettsider, tar imot digitale strømmer fra avishus og andre utgivere, digitaliserer ulike analoge medietyper, og bevarer det digitale innholdet for kommende generasjoner – vi har virkelig et digitalt 1000-år…

Senior systemutviklere for videreutvikling av vårt verdensledende digitale bibliotek!

Nasjonalbiblioteket

Bibliotek

Alle bøker utgitt i Norge tilgjengelig på nett. Alle aviser utgitt i Norge på internett i løpet av de neste fem årene. Radiohistorien fra 1930-tallet og fram til i dag og TV-historien fra starten av 1960 er på god vei til å bli digitalt tilgjengelig. Norsk musikk og filmhistorie. Alt dette vil vi i Nasjonalbiblioteket gjøre tilgjengelig på nett i løpet av de…

Vil du være med å bygge Nasjonalbibliotekets tjenesteplattform for fremtiden? Vi søker plattformutvikler / systemadministrator

Nasjonalbiblioteket

Bibliotek

Nasjonalbiblioteket sørger for at den norske kulturarven blir bevart for ettertiden og tilgjengeliggjort på nett for nåtiden. Nasjonalbiblioteket høster nettsider, tar imot digitale strømmer fra avishus og andre utgivere, digitaliserer ulike analoge medietyper, og langtidsbevarer det digitale innholdet for kommende generasjoner – vi har virkelig et digitalt…