Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Vil du være med å utvikle Microsoft-porteføljen til Lillestrøm kommune? 

Offentlig forvaltning

Lillestrøm kommune
Lillestrøm kommune har ambisjoner om å levere digitale tjenester som begeistrer, som understøtter kommunens arbeid med bærekraftsmålene og som skaper en effektiv og friksjonsfri kommune. Innbyggerne skal i størst mulig grad kunne benytte selvbetjeningsløsninger for å løse sine behov, og oppleve at kommunen er åpen og tilgjengelig med digitale løsninger som er lette å bruke. Kommunen skal utfordre leverandørmarkedet på gode løsninger og være en pådriver for stadig bedre fellesløsninger i offentlig sektor. Digitalisering handler også om å utforske nye muligheter, arbeide med innovasjon, lære og være nytenkende.  

IT-Seksjonen
IT-Seksjonen består av enhetene Brukerstøtte og service, IT-drift og IT-systemforvaltning i Digitaliseringsavdelingen. Enhetene har ansvar for alle kommunens IT systemer og forvaltningsansvar for fagsystemene i tjenesteområdene Helse og mestring og Oppvekst. Brukerstøtte og service omfatter intern IT-brukerstøtte og kommunens servicesenter.

IT-drift består p.t. av 15 årsverk og vi ser nå etter to dyktige rådgivere innenfor Microsoft-porteføljen vår. Lillestrøm kommune satser på digitalisering som et av svarene på å møte fremtiden hvor kommunen må øke sin effektivitet. Vi har blant annet en stor satsning på bruk av teknologi i helse for å møte eldrebølgen som kommer. Du vil bidra til at Lillestrøm kommune tar i bruk mer av Microsoft tjenester på en forsvarlig, skalerbar og sikker måte. Du vil bli en viktig brikke for å forenkle og effektivisere Lillestrøm kommune.

Ser du etter en ny utfordrende jobb og vil slippe pendling til storbyen har du muligheten her. Hos oss vil du få mange dyktige og hyggelige kollegaer i moderne oppussede og trivelige lokaler sentralt i Lillestrøm by.

Om Lillestrøm kommunes IT-miljø
Lillestrøm kommune etablerte en hybrid IKT-plattform ved kommunesammenslåingen i 2020. Vi har en redundant datasenterplattform on-premise hvor mange av våre fagsystemer kjører. En del fagsystemer kjøres også som SaaS løsninger. Totalt forvaltes ca. 23000 brukere og 11000 klienter i plattformen. I tillegg driftes en rekke andre komponenter og løsninger på 170 ulike lokasjoner.
IT-drift drifter hele IT-miljøet selv, noe som resulterer i en variert og utfordrende arbeidsdag.

Kvalifikasjoner:

 • Du har IT-rettet master eller bachelor utdannelse
 • Krav til formell kompetanse kan fravikes ved bred og relevant erfaring fra tilsvarende arbeid, minimum 5 år
 • Du har minimum 3 års erfaring fra IT-drift
 • God kjennskap til moderne skyløsninger, infrastruktur, kommunikasjon og sikkerhet
 • God kompetanse og erfaring med Microsoft sin teknologi og skyløsninger
 • God kjennskap og erfaring med Microsoft lisensiering
 • Du har erfaring med automasjon av driftsoppgaver
 • Erfaring med sikkerhet, drift, utvikling og forvaltning fra flere av følgende områder:
  • Microsoft 365
  • Microsoft Power Platform (Apps, BI, Automate)
  • Microsoft Azure (PaaS-tjenester, Networking, Storage and Compute)
  • Microsoft AD / Entra ID
  • Microsoft AI / CoPilot
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk

  Personlige egenskaper:

  • Du er initiativrik og selvdreven
  • Du jobber selvstendig samtidig som du liker å jobbe i team
  • Du har utpreget serviceinnstilling og setter brukeren i fokus
  • Du er strukturert og trives med en hektisk og variert hverdag
  • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og evner å kommunisere med brukere på alle nivå
  • Du er god til å dokumentere eget arbeid og ser verdien av dette
  • Du har stor interesse for teknologi og IT

  Vi tilbyr:

  • Fri mobil avtale ihht kommunens retningslinjer
  • Opplæring og kurs
  • Et spennende, utviklende og sterkt fagmiljø
  • En stilling i Norges niende største kommune - en kommune med store ambisjoner
  • En svært spennende stilling med utfordrende arbeidsoppgaver
  • Trivelig arbeidsmiljø med dyktige og kompetente medarbeidere
  • Lønnsinnplassering i henhold til hovedtariffavtalen med stillingstittel IT-rådgiver
  • Hjemmekontor inntil to dager i uken kan avtales
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid
  • Bedriftsidrettslag med gode tilbud til medlemmer

  Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  

   Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste, i samsvar med offentleglova § 25. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlista. Søkere vil bli varslet i forkant dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke tas til følge.