• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  04.09.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  2625, FÅBERG
  LILLEHAMMER
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4707452
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
Ledig stilling

Forsvaret

Vil du være med å utdanne fremtidens cyberkrigere og ingeniører?

Vi søker 2 dyktige medarbeidere med kompetansenivå førstelektor, høgskolelektor eller førsteamanuensis innen cyberoperasjoner.

Ved Cyberingeniørskolen legger vi stor vekt på å sette teori ut i praksis. Du vil derfor få rikelig anledning til å holde laboratorieøvinger som del av din undervisning. Du vil også være en sentral bidragsyter til cybersikkerhetsrelatert innhold i våre unike praksisarenaer Cyberingeniør og Finale, hvor studentene på tredje år i utdanningen selv planlegger, leder og gjennomføre militære cyberoperasjoner.

Forsvarets høgskole er en akkreditert høgskole som tilbyr blant annet bachelor- og masterstudium i militære studier, og har ansvar for høyere utdanning i Forsvaret. Kjerneområdene for FHS er undervisning, forskning, utvikling og formidling. FHS er organisert i avdelingene Fagstaben, Driftsstaben, Institutt for forsvarsstudier, Stabsskolen, Krigsskolen, Sjøkrigsskolen, Luftkrigsskolen, Cyberingeniørskolen, Språk- og etterretningsskolen og Befalsskolen.

Cyberingeniørskolen er en del av Forsvarets Høgskole og utdanner cyberingeniører til hele Forsvaret. Utdanningsavdelingen er lokalisert på Jørstadmoen cirka 10 km nord for Lillehammer, og er cirka 25 ansatte. Som ansatt vil du undervise, forske og delta på praksisarenaer med nøye selekterte studenter som har høy motivasjon for å lære om cybersikkerhet. Cyberingeniørskolen samarbeider tett med andre cybersikkerhetsmiljø i Forsvaret, herunder Cyberforsvarets cybersikkerhetssenter som også er lokalisert på Jørstadmoen.

Det er totalt 1400 studenter ved Forsvarets høgskole, og cirka 120 av disse er tilknyttet Cyberingeniørskolen.

Arbeidsoppgaver:

 • Hovedansvar vil være knyttet til undervisning og fagutvikling i emner knyttet mot cybersikkerhet, for eksempel fagfordypningsemnet Cyberoperasjoner
 • Veileder for cybersikkerhetsrelaterte bacheloroppgaver
 • Være en sentral bidragsyter til cybersikkerhetsrelatert innhold i våre unike praksisarenaer Cyberingeniør og Finale 
 • Bidrar til våre interne og eksternt tilknyttede forskningsmiljøer som har flere spennende forskningsprosjekter
 • Omfanget av forventet bidrag til forskning og utvikling vil være avhengig av dine faglige interesser og utdanningsnivå

Kvalifikasjoner:

 • Relevant mastergrad
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET før tiltredelse 

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Relevant doktorgrad eller tilsvarende 
 • Undervisningserfaring fra høyere utdanning
 • Annen relevant jobberfaring
 • Erfaring med forskning og utviklingsarbeid
 • Kurs i høyskolepedagogikk 
 • Gode muntlige og skriftlige språkferdigheter i norsk og engelsk 

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig, ryddig og systematisk 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God formidlingsevne
 • Høy personlig integritet

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer i et godt og positivt arbeidsmiljø 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Studenter som møter opp, er aktive og engasjerte, og som bidrar til et godt skole- og klassemiljø
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger, bl.a. muligheter for inntil to timers trening i arbeidstiden per uke når arbeidet tillater det
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ (med forbehold om godkjent lønn) som 1011 Førsteamanuensis/1198 Førstelektor, lønnstrinn 66 - 74, per tiden kr. 604 700 - 702 100, eller 1008 Høgskolelektor, lønnstrinn 56 - 68, per tiden kr. 507 600 - 626 100 avhengig av kvalifikasjoner. For særdeles gode søkere kan lønn diskuteres ut over rammer i utlysningen. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger 

 •  Den enkelte søker vil bli vurdert opp mot avdelingens behov for mangfold, fag og teamkompetanse
 •  Du må regne med å gjennomføre intervju og prøveforelesning
 •  Ansettelsesprosessen skjer i henhold til de bestemmelser som følger av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
 •  Skriftlige arbeider som ønskes vurdert skal legges ved søknaden med en liste over arbeidene
 •  Søkere som ikke har kurs i høyskolepedagogikk må gjennomføre dette så snart som mulig etter tiltredelse
 

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  04.09.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  2625, FÅBERG
  LILLEHAMMER
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4707452
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret