Ledig stilling

Forsvaret

Vil du være med å styrke militær luftromsovervåking?

Vi søker etter deg som i tillegg til kvalitetsledelse og system engineering har kunnskap om- og interesse for systemintegrasjon og leveranse. Du vil bli en del av et tverrfaglig team. 

Investeringsprosjektet skal anskaffe åtte radaranlegg innenfor en kostnadsramme på ca. 8,1 milliarder kroner. Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter har det overordnede prosjektansvaret for de tre involverte etatene Forsvarsbygg, Forsvaret og vår egen etat.  

De nye anleggene vil være med på å gjøre Norge tryggere, og opprettholde og forbedre forsvarets evne til å overvåke norsk og nærliggende luftrom, samt være NATOs øyne i nord. Radarene vil bidra til å styrke Norges forsvarsevne. 

Om IKT-kapasiteter: 
Sikre informasjons- og kommunikasjonstjenester er viktigere enn noen gang. I en tid med stor teknologisk utvikling er samfunnet og Forsvaret mer sårbare fordi vi er avhengig av IKT i både i operasjoner og i det daglige virke. IKT-kapasiteter utruster Forsvaret med IKT- løsninger som virker godt sammen, og gjør dette i samarbeid med norsk og internasjonal industri.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for utarbeidelse og etterlevelse av kvalitetsplanen
 • Initiere og lede kvalitetssikringsaktiviteten i prosjektet 
 • Planlegge og gjennomføre interne revisjoner i samarbeid med prosjektledelsen 
 • Identifisering av avvik og implementering av korrigerende tiltak 
 • Følge opp leverandør på bærekraft og miljøkrav 

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.  

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på bachelornivå eller tilsvarende innen relevant studieretning
 • Erfaring fra system engineering og kvalitetsarbeid  
 • God kjennskap til relevante standarder 
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk og engelsk 
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/NATO Secret 

Ønskelig 

 • Utdanning på masternivå eller tilsvarende innen relevant fagområde 
 • Kjennskap til forsvarssektoren og spesielt Forsvaret 
 • God kjennskap til og erfaring fra systemforvaltning 

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Analytisk og systematisk
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr:

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø 
 • Fleksibel arbeidstid  
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage 
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon  

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som 1181 Senioringeniør, lønnsspenn kroner 661.400,- til 839.900,- brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes to prosent  lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. 
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  
Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.