• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  25.05.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3793469
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Vil du være med å styrke Forsvarets  mangfold og likestillingsarbeid?

Forsvaret

Vil du jobbe i et engasjert miljø, der du har ansvaret for å utvikle og ivareta Forsvarets systematiske mangfold- og likestillingsarbeid? 

Forsvaret søker hele tiden etter de beste løsningene for Forsvarets personell og for oppdragsløsningen. Mangfolds- og likestillingsarbeid er også viktig for Forsvarets innovasjon, teknologi og holdningsarbeid. For å lykkes vil vi heve kompetansen vår, og styrke den helhetlige tilnærmingen vår til temaet.

I denne stillingen blir du ledelsens rådgiver og skal ivareta Forsvarssjefens myndighetskrav innen feltet mangfold og likestilling. Du vil være en pådriver for iverksettelse og oppfølging av lovverk og retningslinjer. Du vil få gode muligheter til å bruke din kompetanse og utvikle deg gjennom utfordrende oppgaver på et fagfelt i stor utvikling.   

Forsvarsstaben (FST) har, på vegne av Forsvarssjefen, utøvende myndighet for ledelse og styring av Forsvaret. FST skal sørge for at oppdrag blir gitt helhetlig til ansvarlige sjefer i Forsvaret, samt at mål og resultater blir fulgt opp. Forsvarssjefen har i enkelte sammenhenger også sektoransvar; eksempelvis innen investeringer, IKT og modernisering & effektivisering.

HR-avdelingen har det overordnede ansvaret for HR-virksomheten i Forsvaret og styrer fagområdene personell, lederskap og kompetanse i Forsvaret. Avdelingen har ansvaret for HR-området i Forsvarets strategiske og operative planverk. I tillegg utøver HR-avdelingen arbeidsgiveransvaret på vegne av forsvarssjefen.

Arbeidsoppgaver:

 • bidra i utforming av virksomhetens overordnede strategi og sikre at Forsvaret utvikler mangfold- og likestillingsarbeidet til et konkurransefortrinn
 • rådgi om Forsvarets plikter og oppgaver opp mot gjeldende lovverk og Regjeringens handlingsplaner, samt sørge for rapportering av aktiviteter
 • forvalte Forsvarets oppgaver opp mot FN-resolusjon 1325 i samarbeid med øvrige avdelinger i Forsvarsstaben
 • analysere og utvikle strategier for Forsvarets arbeid med mangfold og likestilling.
 • du får også ansvaret for å gi råd, koordinere, instruere og veilede både internt og eksternt.
 • utvikle og forvalte eksternt og internt regelverk
 • delta i og gjøre selvstendig stabsarbeid innenfor gitte fullmakter

Over tid kan innholdet i stillingen blir endret ut fra kompetanse og avdelingens behov. 

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på bachelor nivå innenfor relevante fagfelt, fortrinnsvis innen likestilling og mangfold eller samfunnsfag 
 • Du må ha minimum 3 års relevant erfaring fra mangfold- og likestillingsarbeid i større organisasjoner i offentlig eller privat sektor.
 • Du må ha god kjennskap til aktivitets- og redegjørelsesplikten, og implementering av tiltak i tråd med likestillings- og diskrimineringsloven.
 • Du bør ha erfaring med systematisk arbeid med mangfold generelt.
 • Du må kunne bruke ulike dataverktøy, primært MSOffice.
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse.

Over tid kan innholdet i stillingen blir endret ut fra kompetanse og avdelingens behov.

Ønskelige krav:

 • Det er ønskelig med tidligere arbeidserfaring fra Forsvaret.

Annen relevant utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning.

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som;

 • er analytisk, ansvarsfull og jobber strukturert
 • har gode vurderingsevner og helhetsforståelse
 • har evne til å skape gode relasjoner med interne og eksterne fagmiljøer
 • har gode ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig
 • evner raskt å sette deg inn i komplekse problemstillinger
 • kan jobbe selvstendig, ta initiativ og evner å drive prosesser fremover
 • har stor arbeidskapasitet, og er lojal, etterrettelig og imøtekommende og kjenner deg igjen i Forsvarets kjerneverdier; respekt – ansvar – mot

Vi legger vekt på personlig egnethet. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

Vi tilbyr:

 • et godt arbeidsmiljø med kompetente kollegaer som arbeider med utvikling av HR-feltet i Forsvaret
 • fleksibel arbeidstid
 • attraktivt boliglån gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse
 • statlig pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • gode personlige og faglige utviklingsmuligheter

Lønn etter Statens lønnsregulativ som rådgiver, ltr. 65 - 72, pt. kr 586 500 – 670 100 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner.
Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

 
 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  25.05.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3793469
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret