• Bedrift
  Stange kommune
 • Søknadsfrist
  04.10.2021
 • Sted:
  STANGE
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  STANGE
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4095386
 • Se her for andre jobber fra Stange kommune

Vil du være med å skape god og bærekraftig stedsutvikling i Stange kommune?

Stange kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Staten er i ferd med å gjøre historiske investeringer i infrastruktur gjennom Stange kommune. Dette gir muligheter og forpliktelser. I en slik situasjon opplever kommunen økt aktivitet og behov for å oppdatere sitt plangrunnlag. Stange kommune er i gang med oppstarten av rullering for kommuneplanens arealdel, samt samfunnsdel. FNs bærekraftsmål med hovedknaggene nyskaping, klima og miljø samt by- og tettstedsutvikling skal implementeres i kommunens planverk. Stange kommune arbeider med stedsutvikling og fortetting med kvalitet i kommunens tettsteder gjennom områdeplaner. For å løse forestående oppgaver har vi behov for en faglig dyktig og engasjert arealplanlegger med på laget!

Arealplanleggeren tilhører virksomheten Plan, bygg og oppmåling. Virksomheten har per i dag 17 ansatte med ansvaret for tjenester innenfor områdene planlegging, GIS, miljøvern, byggesaksbehandling, kart og oppmåling, samt eiendomsskatt. Innenfor virksomheten er det for tiden ca. 5 stillinger tilknyttet tjenesteområde (areal)planlegging i tillegg til plansjefen. Dette er et tverrfaglig kompetent team bestående av landskapsarkitekter, arealplanleggere og samfunnsplanlegger.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegging og saksbehandling etter plan- og bygningsloven herunder behandling av private forslag, reguleringsplaner.
 • Analyse-, utviklings- og prosjektarbeid innenfor hele fagområdet.
 • Kontakt og samarbeid med politikere, næringsliv og andre aktører, grunneiere, samt befolkningen for øvrig.

Kvalifikasjoner:

 • For stillingen kreves relevant utdanning på bachelor- eller masternivå, fortrinnsvis sivilarkitekt, arealplanlegger, geograf, landskapsarkitekt eller tilsvarende med arealplanlegging i fagkretsen.
 • Manglende teoretisk utdanning kan kompenseres med god realkompetanse innen fagfeltet arealplanlegging.
 • Arbeidserfaring fra fagområdet vil bli vektlagt.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Ønskelig med kompetanse på planleggingsprosesser etter plan- og bygningsloven.
 • Ønskelig med kunnskap om offentlig forvaltning.
 • Ønskelig med kompetanse innen arkitektur, stedsforming og fortetting.

Personlige egenskaper:

 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter og evner å kommunisere godt med ulike typer interessenter og behov.
 • Du er en god formidler og trives i møter i ulike forsamlinger, både fysisk og digitalt.
 • Du arbeider målbevisst og pragmatisk.
 • Du arbeider godt selvstendig, samtidig som du er flink til å samarbeide med andre for å oppnå gode resultater.

Vi tilbyr:

 • Engasjerte og kompetente medarbeidere i et tverrfaglig kompetansemiljø.
 • Fadderordning.
 • Fleksitid.
 • Pensjonsordning i KLP.
 • Lønn etter gjeldende lov- og avtaleverk.
 
 • Bedrift
  Stange kommune
 • Søknadsfrist
  04.10.2021
 • Sted:
  STANGE
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  STANGE
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4095386
 • Se her for andre jobber fra Stange kommune