• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  11.04.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0150, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5083887
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
 • Oppdatert 27.03.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Forsvaret

Vil du være med  å lede Forsvarets stabsmusikkorps?

Forsvarets stabsmusikkorps (FSMK) er et av Forsvarets fem musikkorps og Norges største profesjonelle blåseorkester med tilholdssted på Akershus festning. Korpset ble etablert i 1818 og er med sine snart 203 år Oslos eldste musikkinstitusjon. Siden starten har korpset vært Forsvarets viktigste representasjonsorkester med jevnlige oppdrag for Kongehuset, Stortinget, Regjeringen og avdelinger i Forsvaret. Korpset har en utstrakt konsertvirksomhet på Østlandet og deltar årlig på ulike festivaler i både inn- og utland.

FSMK har gjort flere kritikerroste plateinnspillinger, og utgivelsene viser et bredt sjangerspenn. Diskografien kan man se på vår internettside Forsvarets musikk.

Hver 17. mai har «Stabsmusikken» det ærefulle oppdraget å gå fremst i hovedstadens barnetog, og i sommerhalvåret er korpset kjent for de folkekjære vaktparadene fra Akershus festning i tilknytning til vaktskiftet på Det kongelige slott. 
Forsvarets stabsmusikkorps ønsker å være «en arbeidsplass hvor de ansatte trives, presterer og utvikler seg». Dette er vår visjon, og noe vi jobber aktivt med. For ytterligere informasjon om Forsvarets stabsmusikkorps og Forsvarets musikk se vår internettside.

Kvalifikasjoner:

 • Det stilles krav til grunnleggende befalsutdanning (GBU). Søkere som mangler GBU kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre SKMT-kurs. Man må påregne 8 ukers tilpasset militær utdanning. Dette gjennomføres etter tiltredelse i stilling.
 • Du må være norsk statsborger og kunne klareres for hemmelig/ NATO SECRET.
 • Den som tilsettes må være medisinsk skikket for operasjoner i utlandet.
 • Den som tilsettes må bestå fysisk test karakter 4-4. For informasjon om fysiske tester se Forsvaret.no

For alle militære stillinger i Forsvaret kreves det godkjent fysisk test, medisinsk skikkethet for operasjoner i utlandet og godkjent sikkerhetsklarering.
Kravene må være bestått innen prøvetidens varighet på 6 måneder. 

For å kunne bli tilsatt i SKMT kategorien må du ha bachelor innen relevant fagområde. Basert på søkernes bakgrunn, vil vilkår for tilsetning kunne fastsettes.

For nærmere opplysninger om krav kan du henvende deg til oppgitt kontaktperson i annonsen.

Personlige egenskaper:

Til denne stillingen ser vi etter deg som har evne til helhetsforståelse i en kompleks virksomhet som er strukturert og har faglig integritet. Videre er du flink til å kommunisere og jobber godt sammen med andre, gjerne på tvers av ulike fagmiljøer. I tillegg har du gode analytiske evner og jobber godt selvstendig. Vi legger vekt på personlig egnethet. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet for to timer trening i arbeidstiden pr. uke.
 • Stort fokus på et godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, samt lånevilkår gjennom Statens pensjonskasse
 • Stillingskode 1567 Stabssersj/Flottiljemester (OR7). Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnstrinn 60-68, for tiden kr 553 500 til kr 636 700 pr år. Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens Pensjonskasse.
  For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte sjef FSMK major Edwin Pinilla Gustof på telefon 23 09 23 28.

Spesielle kategorier militært tilsatte (SKMT) representerer personell med akademisk utdanning fra sivile høyskoler og universitet, på bachelornivå og høyere. Hensikten med kategorien er å trekke på samfunnets totale kompetansebeholdning, og rekruttere personell med høyere sivil utdanning i militære stillinger.

Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte. Tilsetting snarlig. 

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fortløpende tiltredelse.Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

 

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  11.04.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0150, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5083887
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
 • Oppdatert 27.03.2023