Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vil du være med å gjøre en forskjell? Er du psykologspesialist? Vi trenger flere med på laget vårt!

Offentlig forvaltning

Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSPH) gir behandlingstilbud innen psykisk helsevern til hørselshemmede, synshemmede, døve og døvblinde barn, unge og voksne fra hele landet. I hovedsak er det kliniske arbeidet poliklinisk, samtidig som vi har ansvar for kompetansespredning på vårt ansvarsområde. 

Vi utreder og behandler hele spekteret av psykiske lidelser. Våre pasienter kan ha sammensatte lidelser som utfordrer tradisjonell utredning og diagnostikk. Vi ønsker oss medarbeidere som er kreative og nysgjerrige i møte med nye og utfordrende problemstillinger. Vår visjon er at pasientene skal få et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern som resten av befolkningen.

NBSPH har rundt 35 ansatte og består av tre enheter: Barne- og ungdomsenheten, Voksenenheten og Kompetanseenheten.

Voksenenheten, VOP, har nå ledig en fast psykologstilling, som vil inngå i et team med 14 fagstillinger og to konsulenter.

NBSPH er en seksjon i Klinikk psykisk helse og avhengighet i OUS. Seksjonen er i stadig endring og den som ansettes, vil få gode muligheter til å bidra i den videre utviklingen av tilbudet vårt. Det er satt av god tid til faglig fordypning, videre prioriteres tid til tverrfaglige drøftinger og samarbeid.

NBSPH har to arbeidsspråk, norsk og norsk tegnspråk og hvis du ikke kan tegnspråk fra før må du ha lyst til å lære det.

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. OUS er en arbeidsplass med gode muligheter for både faglig og personlig utvikling.


Om du ønsker å vite mer om NBSPH,  ikke nøl med å ta kontakt. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Utredning og behandling av psykiske lidelser hos pasienter med sansetap
 • Undervisning, veiledning, kompetansespredning og deltagelse i faglige prosjekter
 • Samarbeid med pårørende, primærhelsetjenesten og øvrig spesialisthelsetjeneste
 • Tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å gjøre gode utredninger og gi god behandling til pasienter med sammensatte tilstander.
 • Vi har både et nasjonalt og regionalt ansvar for pasientgruppen; noe reisevirksomhet vil inngå i arbeidet  

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Spesialistgodkjenning i voksenpsykologi, helsepsykologi, nevropsykologi eller annen relevant spesialitet
 • Psykolog uten spesialitet, men med kompetanse på feltet kan søke
 • Evne til å tenke bredt rundt kliniske problemstillinger 
 • God fremstillingsevne i norsk, muntlig og skriftlig
 • Tegnspråkkompetanse eller ønske og interesse for å lære tegnspråk

Personlige egenskaper:

 • Evne til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Engasjement og interesse for fagfeltet sansetap og psykisk helse
 • Tålmodighet og utholdenhet til å stå i kompliserte saker
 • Interesse for utviklingsarbeid
 • God evne til målrettet og strukturert arbeid 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God evne til å få kontakt med mennesker

Vi tilbyr:

 • Vi har et godt arbeidsmiljø og er en trygg arbeidsplass med god kollegastøtte 
 • Nasjonalt nybrottsarbeid - du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig nettverk
 • Klinisk arbeid - individuelt og i gruppe
 • Tegnspråkopplæring
 • NBSPH har ti psykologer ansatt
 • Mulig å kombinere klinisk arbeid og fagutvikling