Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Vil du være med å bygge IKT på fremtidens sykehus?

Offentlig forvaltning

Avdeling Prosjektledelse Bygg IKT i Sykehuspartner jobber med ledelse og styring av IKT-leveranser til nye sykehus. Vi skal levere IKT til 10+ nye sykehus/bygg i regionen de neste 10-15 årene. Prosjektene er varierte i lengde, kompleksitet og størrelse – fra ombygging av eksisterende bygg til helt nye sykehus. Eksempler på våre prosjekter: Nytt sykehus Drammen, Nye Aker sykehus, Nye Rikshospitalet, Nytt klinikk - og protonbygg Radiumhospitalet, Nytt psykiatribygg AHUS og Sørlandet sykehus mfl. Nå søker vi etter nye kollegaer.

Prosjektledelse Bygg IKT har bygd en kultur rundt prinsippene «Samme lag, samme mål» og «alt er mulig». Vi jobber sammen for å øke kvaliteten i det vi gjør, og etterstreber nye og effektive måter å løse utfordringer på, gjennom proaktivt å søke forbedringer.

Fremdriftsplanlegger
Sykehuspartner er IKT tjenesteleverandør for alle sykehus i HSØ, og har derfor en sentral rolle ved bygging av ny sykehus.
Godt planverk, for IKT leveransene, er en kritisk faktor for at byggingen av de nye sykehusene skal bli en suksess.
Fremdriftsplanlegger skal bidra til at det etableres og vedlikeholdes planverk for Sykehuspartner sine leveranser til nye sykehusbygg, og sikre at planverket holder en tilfredsstillende standard for fremdrifts og avviksrapportering. Rollen vil operere i grensesnittet mellom bygg og IKT prosjekter.

Arbeidsoppgaver:

Sentrale oppgaver for en fremdriftsplanlegger i Sykehuspartner vil være:

 • Etablering og vedlikehold av Sykehuspartner sin leveranseplan til det enkelte byggeprosjekt
 • Samordne Sykehuspartner sin leveranseplan med byggeprosjektets felles styringsplan
 • Oppretting og vedlikehold av avhengighetsregister
 • Bistå prosjektleder med rapportering av fremdrift

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra tilsvarende funksjon i større prosjekter
 • Erfaring fra arbeid/prosjekter innen IKT-infrastruktur og/eller systemtilpasninger
 • Relevant verktøykompetanse
 • Relevant høyere utdanning

Personlige egenskaper:

 • Du kjenner deg igjen i våre verdier "Fremoverlent - Ansvarlig - Medspiller"
 • Du engasjerer - og lar deg engasjere
 • Du er løsningsorientert med en sterk gjennomføringsevne og lyst til å gå den ekstra mila
 • Du liker å bygge gode relasjoner, hver dag
 • Du har godt humør og gode kommunikasjonsevner
 • Du liker å dele av din erfaring, samtidig som du er åpen for ny kunnskap
 • Du er tydelig, med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Du er strukturert, selvstendig og målrettet, og evner å ha flere «baller i luften» samtidig

Personlig egnethet kan bli vektlagt sterkere enn enkelte krav til kompetanse og erfaring

Vi tilbyr:

 • Utfordrende, varierte og spennende prosjektoppdrag for innføring av IKT i nye sykehusbygg
 • Et faglig prosjektledermiljø med erfarne og motiverte kollegaer
 • Mulighet for å være med å utvikle fagområdet og egen stilling
 • Å være en del av et samlet lag, som jobber mot samme mål
 • Eget lederutviklingsprogram og gode muligheter for faglig utvikling og kompetansebygging
 • Sertifisering i Prince2 innenfor prosjektledelsesfaget
 • Fleksibel arbeidstid, overtidsordning og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Balansert jobb-familieliv
 • Bedriftsidrett og støtte til treningsabonnement
 • Lønn etter avtale

Dersom du har ytterligere spørsmål til stillingen kan du ta kontakt med prosjektleder PMO Truls Arnesen, telefon 920 96 865, eller avdelingsleder Sven-Erik Wilmo, telefon 907 39 068.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.