Detaljer

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  31.01.2021
 • Sted:
  RAUFOSS
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  RAUFOSS
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3366528
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Vil du være med å bidra til at all ammunisjon i Forsvaret håndteres på en sikker måte?

Vi har ledig stilling som senioringeniør innen ammunisjonssikkerhet.

Vi søker deg som vil ivareta utvikling og kvalitetssikring av fagområdet risikovurderinger. Oppgaven omfatter vedlikehold og utvikling av metoder for kvantitative analyser, der eksplosivvirkning, responsberegninger, situasjonsanalyser og hendelseshyppighet inngår i beskrivelse av risiko. 

Om Forsvarsmateriell landkapasiteter:
Har ansvar for en bred portefølje av kjøretøy som stridsvogner og feltvogner, våpen som artilleri og tunge og lette maskingevær, og simulatorer og elektrooptisk materiell. Vi har i tillegg ansvar for utrustningen soldaten bærer nærmest, samt sanitetsmateriell, verktøy, kjøkkenutstyr, kraftforsyning, test, veterinærtjenester, drivstoff, ammunisjon og eksplosiver. Mye av materiellet brukes av alle Forsvarets avdelinger, men de største brukerne er Hæren og Heimevernet. 

Arbeidsoppgaver
 • Rådgi, kravstille og gi underlag for godkjenning av forsvarssektorens ammunisjonshåndtering
 • Utarbeide og vedlikeholde forslag til nødvendig faglig nivå for å kunne etterleve lovgivning og STANAG
 • Utføre saksbehandling og bidra til utarbeiding av STANAG
 • Utarbeide nødvendig underlag for utvikling av verktøy og metoder for risikovurdering, herunder oppdrag til FFI og Forsvarsbygg

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.  

Kvalifikasjoner
 • Utdanning på masternivå med ønsket spesialisering innenfor realfaglig utdannelse slik som mekanikk, eiendom, bygg og anlegg, kjemi, sikkerhet eller elektronikk
 • Annen utdanning og/eller spesiell relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning 
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til HEMMELIG/ NATO Secret

Ønskelig 

 • Relevant erfaring
 • Kunnskap om forsvarssektoren
 • Kjennskap til produktene fagmyndighet er ansvarlig for
Personlige egenskaper
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg 
 • Du er strukturert og har en systematisk arbeidsmetodikk som bidrar til god oversikt, klare mål for arbeidet ditt og for dine medarbeidere 
 • Du evner å ta helhetsansvar for eget fagområde og saksbehandle selvstendig 
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner  
 • Du har et sterkt engasjement, med stor grad av gjennomføringsevne 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.  

Vi tilbyr
 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø 
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag  
 • Fleksibel arbeidstid  
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • Parkeringsmuligheter 
 • Mulighet for trening i i arbeidstiden


Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som senioringeniør kode 1181, lønnsspenn kroner 643 000 til 817 000 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

Neste gang du ser en av Forsvarets menn og kvinner på jobb; tenk gjerne over alt materiell som må være der, virke og være trygt. Slik at de er best mulig beskyttet mens de beskytter oss. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.  
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling. 
Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.