Vil du være ekstravakt og jobbe med mennesker med ROP-lidelser?

Stavanger Kommune

Vil du være med å videreutvikle målrettet og faglig miljøarbeid? Da bør du søke jobb hos oss. Bo og aktivitet- psykisk helse oppretter et nytt botiltak basert på de beste erfaringene de siste 10 årene. Som ekstravakt hos oss vil du sammen med kollegaer være en aktiv bidragsyter/samarbeidspartner inn i Stavanger kommunes forsknings- og utviklingsprosjekt «Tjenesteutvikling for mennesker med alvorlige ROP-lidelser».

Vi ønsker å jobbe med deg som ønsker å bidra til god tjenesteutvikling for mennesker med ROP-lidelser gjennom målrettet og faglig miljøarbeid hvor livskvalitet, mestring, trygghet og stabilitet er sentralt. 

Botiltaket er døgnbemannet med 4 leiligheter og ligger godt plassert i nærheten av servicetilbud og kollektivtransport. Boligen er nyopprettet og nyrenovert med moderne fasiliteter både inne og ute. 

Vi samarbeide tett med Universitetet i Stavanger, som vil bistå med følge- og samarbeidsforskning. Hensikten med forskningssamarbeidet er å utvikle nye måter å koordinere og organisere tjenestetilbudet til mennesker med ROP-lidelser. 

Hos oss skal nytenkning og faglig utvikling være sentralt. Som en del av vårt team vil du ha et medansvar for at du, dine kollegaer og botiltaket utvikler seg i en positiv og innovativ retning.
Vi er opptatt av et sosialt og godt arbeidsmiljø. For oss betyr det at vi både er faglig dyktige, har humor, kjenner hverandre godt og er trygge på hverandre.  

Arbeidsoppgaver:

Dine arbeidsoppgaver blir:
Arbeidsoppgaver er individuelt tilpasset den enkelte beboer og består blant annet i å jobbe med målrettet miljøterapi i tråd med gjeldende planer, der du legger til rette for en trygg og god hverdag ved å bistå beboerne når de trenger det. Det betyr at du sammen med kollegaer, beboere, pårørende og andre samarbeidspartnere bistår beboere med å gjennomføre daglige gjøremål i bolig. Dette gjennom tilstedeværelse, støttesamtaler, råd og veiledning når beboerne trenger det.

I tillegg vil du: 
Dokumentere i vårt journalsystem.
Dele ut medisiner.
Jobbe målrettet med aggresjon- og voldsforebyggende arbeid.
Samarbeide med andre som spesialisthelsetjenesten, fastlege og pårørende.

Faglig tilnærming:
Botiltaket vil jobbe etter en Recovery orientert tilnærming, i tillegg vil traumebevisst omsorg innføres. Som nyopprettet botiltak er vi opptatt av å tilegne oss kunnskap gjennom opplæring, kurs, fagdager og veiledning både av interne og eksterne aktører. 

Kvalifikasjoner:

Vernepleier og sykepleier studenter oppfordres til å søke.

Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med psykiatri, atferd og/eller rus. 
Vi er opptatt av god kommunikasjon med beboere, kollegaer, pårørende og samarbeidspartnere. Du må derfor ha gode språklige ferdigheter både muntlig og skriftlig. 
Dersom du har et annet morsmål enn norsk må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk. 
Det er ønskelig at du har førerkort klasse B.

Personlige egenskaper:

Personlig egnethet definerer vi som faglig engasjement og forståelse. Du er i stand til å knytte, bevare og være utholdende i relasjoner til beboerne. Det betyr at du er tålmodig og har en trygg, robust og forutsigbar fremtoning i møte med andre. 
Det er naturlig for deg å bruke deg selv aktivt i jobben, og du har evnen til å være kreativ og løsningsorientert. Du er fleksibel, med dette mener vi at du kan tilpasse deg endrede situasjoner, krav og nye mennesker. Du har en positiv og imøtekommende fremtoning og tar initiativ til å ha et aktivt og sosialt fellesskap med kollegaene dine.
Du har et engasjement for brukergruppen og et blikk for hvor suksesskriteriene og utfordringene ligger i det å gi helhetlig og koordinerte tjenester til målgruppen. I tillegg fungerer og samarbeider du godt med dem du møter i arbeidsforholdet.
Du er pliktoppfyllende, jobber strukturert og målrettet gjennom dokumentasjonsarbeid. Du er opptatt av egenutvikling gjennom læringsfokus og veiledning.

Vi tilbyr:

Vi tilbyr muligheten til en spennende og lærerik utfordring i etableringen av et helt nytt botiltak.
Du vil kunne ta del i fagutvikling med ulike fag- og forskningsmiljø.
Et arbeidsmiljø hvor vi er opptatt av godt samarbeid og at personalet er trygge på hverandre.
Du vil få tilbud om deltakelse på relevante kurs, kompetanseheving og veiledning.
Vi er pilotkommune i innføring av MAP (Møte med aggresjonsproblematikk).

Stillingen lønnes etter gjeldende tariff og stillingskoder:

658300: Pleiemedarbeider: 301500-405100 etter ansiennitet.

For studenter:
601405: Sykepleierstudent: 1. års student: 323 900. Etter avsluttet 1. år: 346 000. Etter avsluttet 2. år: 368 400.
For studenter i siste semester og før dokumentert bestått eksamen og fremlagt autorisasjon: 385 500.
601405: Vernepleierstudent: 1. års student: 323 900. Etter avsluttet 1. år: 346 000. Etter avsluttet 2. år: 368 400.
For studenter i siste semester og før dokumentert bestått eksamen og fremlagt autorisasjon: 385 500.