• Bransje
 • Bedriftstype
 • Organisasjonsnummer
  964965226
 • Nettside
  Stavanger Kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Stavanger Kommune
  4005  STAVANGER

Stavanger Kommune oppføring hos:

Stavanger Kommune

Gjennom sitt engasjement og sin jobbutførelse bidrar kommunens ansatte hver dag til at Stavanger er et godt sted å leve, bo og arbeide – i dag og for framtiden.


Bli med i vår Kandidatbank!

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Vikevåg skule trenger grunnskolelærer   

Stavanger Kommune

HAR DU LYST Å JOBBE PÅ EN SKOLE MED ENGASJERTE MEDARBEIDERE OG HØYT FOKUS PÅ TRIVSEL OG LÆRING ? Vi har behov for både faste stillinger og vikariater. Spennende jobb på en av Stavangers utkantskole i naturnære flotte omgivelser på Rennesøy. Flotte turområder som brukes aktivt av elever og voksne. Vi ønsker deg velkommen til kjekke og inkluderende medarbeide…

Utfører av spesialpedagogisk hjelp

Stavanger Kommune

Utfører av spesialpedagogisk hjelp skal ansettes i kommunale barnehager, med virksomhetsleder som øverste leder. Virksomheten har også ansvar for å utføre den spesialpedagogiske hjelpen ved Oppvekstbarnehagene (Fogn, Ombo og Sjernarøy) samt Utsyn barnehage (privat). Siden området som skal dekkes er stort, kan det være aktuelt å dele opp stillingen i mindre s…

STOLT / TA -avdelingen ved Tasta skole trenger miljøarbeider

Stavanger Kommune

Tasta skole er en barneskole med rundt 340 elever og bortimot 80 ansatte. Skolen har en bydekkende STOLT-avdeling med 17 elever. Dette er en spesielt tilrettelagt avdeling for barn med spesielle behov, hvor de fleste har autisme. Jobben består i å følge elever i klasse eller gruppe og bidra til et godt miljø på SFO. Arbeidsoppgaver: - Bistå i opplæringen av…

STOLT / TA-avdelingen ved Tasta skole trenger miljøveileder

Stavanger Kommune

Tasta skole er en barneskole med rundt 340 elever og bortimot 80 ansatte. Skolen har en bydekkende STOLT-avdeling med 17 elever. Dette er en spesielt tilrettelagt avdeling for barn med spesielle behov, hvor de fleste har autisme. Jobben består i å følge elever i klasse eller gruppe, noen ganger individuelt. Legge til rette for læring og et godt miljø på SFO.…

Helsefagarbeider - kombinasjonsstilling  dagsenter / hjemmesykepleie ved Rennesøy helse og omsorgssenter,- vikariat.

Stavanger Kommune

Rennesøy helse- og omsorgssenter ligger i nydelig natur og er en virksomhet under tjenesteområdet Helse og velferd i Stavanger kommune. Rennesøy helse og omsorgssenter består av sykehjem, korttidsavdeling, bofellesskap og hjemmesykepleie. Senteret har eget kjøkken, kantine, kafe, dagsenter og fysioterapiavdeling. Senteret ligger en ca. 25 minutters kjøretur…

Helgestillinger søkes

Stavanger Kommune

Har du lyst på en meningsfull jobb i bofellesskap for beboere med psykiske lidelser og ROP?  Beboerne bor i hver sin leilighet med en personalbase i tilknytning. Basert på en Recovery-filosofi og miljøterapeutisk relasjonsarbeid skal vi støtte beboerne til å kunne få en livskvalitet slik at de på sikt kan bo i selvstendige boliger, eller på et lavere omsorg…

Helgevikarer hjemmesykepleien

Stavanger Kommune

Hjemmesykepleien, avdeling Hinna, har behov for flere pleiemedarbeidere som kan hjelpe oss i helgene og som tilkallingsvikar. Vi i hjemmesykepleien leverer tjenester hos mennesker som trenger hjelp, pleie og omsorg i ulike faser i livet. Oppgavene våre består i stor grad på å assistere og hjelpe brukerne til å ivareta seg selv slik at de kan bo hjemme lengst…

Helgestilling og tilkallingsvikar i hjemmesykepleie

Stavanger Kommune

Helgestilling i hjemmesykepleien Arbeidsoppgaver: Gi helsetjenester til hjemmeboende. Dette innebærer hjelp og veiledning i stell, tilbereding av mat, utdeling av medisiner, enkle sårstell og andre prosedyrer. Arbeid hver 2. eller 3. helg, dag- og kveldsvakter.Kvalifikasjoner: Førerkort B Gode skriftlige og muntlige språkkunnskaper Norsk Medisinkurs Erfari…

Sykepleier i hjemmesykepleien på Rennesøy

Stavanger Kommune

Vi har gjort en liten omorganisering av virksomheten, og ønsker å styrke sykepleierstaben i avdelingen med en 80% stilling. Størrelsen på stillingen kan diskuteres. Vi søker deg som er engasjert og vil være med å utvikle hjemmesykepleien på de grønne øyene videre og bygge laget hjemmesykepleien. Avdelingen hjemmebaserte tjenester består av hjemmehjelp, dagse…

Helsefagarbeider .

Stavanger Kommune

Hjemmesykepleien ved Eiganes og Tasta hjemmebaserte tjenester trenger flere dyktige og selvstendige medarbeidere på laget.  Hjemmesykepleien gir tjenester til hjemmeboende i ulike pasientforløp som har behov for nødvendig helsehjelp, opptrening, opplæring eller hjelp til å mestre dagliglivets aktiviteter. Hverdagsmestring er et viktig mål som avtales i samar…

Miljøarbeider

Stavanger Kommune

Tastarustå er en ungdomsskole med 390 elever og 57 ansatte. Vi er en skole som også tilbyr særskilt tilrettelagt opplæring, Stolt. Skolen ble bygget i 2002 og hadde en ombygning i 2014 og fremstår i dag med et flott skolebygg. Skolens visjon er "Rusta for livet", faglig og sosialt. Skolen legger til rette for fysisk aktivitet i Tastaruståhallen og i skolens …

Kokk

Stavanger Kommune

Stavanger kommune er en av distriktets største arbeidsgiver. Med ansvaret for skolegang, barnehage, sosialhjelp, barnevern, legehjelp og sykehjem for innbyggerne i byen vår. Seksjon Kjøkken er organisatorisk plassert under Bymiljø og utbygging, henholdsvis avdeling Eiendom.   Seksjonen har ansvar for produksjon av mat til flere sykehjem, skoler, kantinedrif…

Kokk, vikariat

Stavanger Kommune

Stavanger kommune er en av distriktets største arbeidsgiver. Med ansvaret for skolegang, barnehage, sosialhjelp, barnevern, legehjelp og sykehjem for innbyggerne i byen vår. Seksjon Kjøkken er organisatorisk plassert under Bymiljø og utbygging, henholdsvis avdeling Eiendom.   Seksjonen har ansvar for produksjon av mat til flere sykehjem, skoler, kantinedri…

Sykepleier til vår fine korttidsavdeling ved  Rennesøy helse og omsorgssenter

Stavanger Kommune

Rennesøy helse og omsorgssenter består av sykehjem med 20 langtidsplasser, korttidsavdeling med 7 plasser og 12 boliger i bofellesskap. Hjemmesykepleien i Rennesøy kommunebydel har tilholdssted ved senteret. Senteret har eget institusjonskjøkken, kantine, kafe, aktivitetssenter og fysioterapiavdeling.  Det er nå ledige stilling på korttidsavdelingen. Kortt…

Helsefagarbeider, 50% natt ved Rennesøy helse- og omsorgssenter

Stavanger Kommune

Rennesøy helse- og omsorgssenter ligger i nydelig natur like ved Prestvågen på Rennesøy. Rennesøy helse og omsorgssenter består av sykehjem med 20 langtidsplasser, korttidsavdeling med 7 plasser og 12 enheter i bofellesskap. Senteret har eget institusjonskjøkken, kantine, kafe, dagsenter og fysioterapiavdeling. Senteret ligger en ca. 25 minutters kjøretur f…

Helgestillinger ledige ved Rennesøy helse og omsorgssenter

Stavanger Kommune

Rennesøy helse og omsorgssenter er en virksomhet under tjenesteområdet Helse og velferd i Stavanger kommune. Senteret ligger ca. 25 minutters kjøring fra Stavanger sentrum. Busstilbudet i helgene er begrenset så du må ha sertifikat og disponere bil om du ikke bor i gå eller sykkelavstand. Senteret vårt består av sykehjem med 20 langtidsplasser, korttidsavde…

Helsefagarbeider med ønske om å jobbe på et korttidssykehjem?

Stavanger Kommune

Hei! Vi har ledig spennende helsefagarbeider stillinger! Kunne du tenke deg å bli en del av vårt flotte fagmiljø? Vi er et sykehjem som i januar 2018 ble etablert som Stavanger kommunes største korttidssykehjem. Ganske store er vi med våre 70 korttidssenger fordelt på 3 avdelinger. Vi har også et dagsenter og er så heldige at vi har vårt eget kjøkken. Vi jo…

Helgestillinger søkes

Stavanger Kommune

Har du lyst på en meningsfull jobb i bofellesskap for unge voksne beboere med psykiske lidelser?  Tasabekken bofellesskap er et døgnbemannet bofellesskap for 5 beboere med psykiske lidelser og ulik tilleggs problematikk. Beboerne bor i hver sin leilighet med en personalbase i tilknytning. Basert på en Recovery-filosofi og miljøterapeutisk relasjonsarbeid sk…

Helsefagarbeider søkes

Stavanger Kommune

Har du lyst på en meningsfull jobb i bofellesskap for unge voksne beboere med psykiske lidelser?  Tasabekken bofellesskap er et døgnbemannet bofellesskap for 5 beboere med psykiske lidelser og ulik tilleggs problematikk. Beboerne bor i hver sin leilighet med en personalbase i tilknytning. Basert på en Recovery-filosofi og miljøterapeutisk relasjonsarbeid ska…

Helgestillinger søkes

Stavanger Kommune

Har du lyst på en meningsfull jobb i bofellesskap for unge voksne beboere med psykiske lidelser?  Tasabekken bofellesskap er et døgnbemannet bofellesskap for 5 beboere med psykiske lidelser og ulik tilleggs problematikk. Beboerne bor i hver sin leilighet med en personalbase i tilknytning. Basert på en Recovery-filosofi og miljøterapeutisk relasjonsarbeid sk…

Sykepleier Stavanger øyeblikkelig hjelp

Stavanger Kommune

Har du lyst å jobbe med akutt sykepleie / øyeblikkelig hjelp da er Stavanger Øyeblikkelig Hjelp kanskje noe for deg. Stavanger Øyeblikkelig Hjelp søker en sykepleier i 100% fast stilling. Avdelingen ligger i 1.etasje på Stokka sykehjem. Innleggelse på avdelingen er ment som et alternativ til innleggelse i spesialist helsetjenesten. Planen er at pasienten p…

Trinnpedagog

Stavanger Kommune

Vi søker deg som har relevant utdanning for jobb i SFO, og som selvstendig kan planlegge et trinn sine aktiviteter og videreformidle planene dine til kolleger på trinnet ditt.  Kvalifikasjoner: - Relevant 3-årig høyskoleutdanning. - Kompetanse/erfaring med å planlegge og videreformidle planer til kolleger.  Personlige egenskaper: - Du er en tydelig, tr…

Studenter, under utdanning, helsefagarbeidere, miljøterapeuter

Stavanger Kommune

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med overkant av 11000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen bygger vi fellesskap.  Bo og aktivitet sør er en virksomhet som leverer bo- og omsorgstjenester til mennesker med ulike hjelpebehov.…

Avlaster

Stavanger Kommune

Avlastningstiltak er ett tilbud til personer og familier som har særlig tyngende omsorgsarbeid for barn med nedsatt funksjonsevne. Avlastningen skal gjøre det mulig for omsorgsyterene å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosialt nettverk og gi mulighet for nødvendig og regelmessig fritid og ferie. Som avlaster bidrar du til å hindre overbelastning …

Sykehjemslege Bergåstjern

Stavanger Kommune

Bergåstjern er et sykehjem som ligger på Hillevåg med totalt 76 døgnplasser. Av de er 25 korttidsplasser, 20 rehabiliteringsplasser, 31 langtidsplasser. Det er 2 andre leger tilknytta rehabiliteringsavdeling og langtidsavdeling. Lege som søker får ansvar for 25 korttidspasienter. Pasientene som kommer på korttidsavdeling har et behov for et tidsavgrensa opp…

Systemansvarlig for telefonløsninger og møteromsløsning

Stavanger Kommune

Digitale løsninger er med på å effektivisere stadig mer av virksomheten i Stavanger kommune, og her inngår ulike løsninger for telefoni og møterom. IT-avdelingen i Stavanger kommune søker derfor etter en person som skal ha systemansvar for disse tjenestene. Dette er en nyopprettet stilling i seksjonen IT systemforvaltning. Vi har allerede høy kompetanse på…

Skolekonsulent/pedagogisk medarbeider - Vassøy skole

Stavanger Kommune

Er du klar for nye utfordringer? Da er kanskje Vassøy skole stedet for deg. Vi er på jakt etter ny medarbeider som skal jobbe i 50% fast stilling som skolekonsulent og 30% som pedagogisk medarbeider. Ønsket oppstart er 1.august 2022. Skolekonsulenten er skolens ansikt utad i hverdagen og en viktig støtte for skolens ledelse. Skolekonsulenten har en sentral …

Jordmor i svangerskapsvikariat

Stavanger Kommune

Jordmortjenesten er en avdeling i Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Stavanger kommune. Vi er lokalisert i fine nye lokaler i Arkaden kjøpesenter, 5.etasje, og på Rennesøy- og Finnøy helsestasjon. Sentrum helsestasjon har også lokaler i Arkaden kjøpesenter. Vi har til sammen 14 årsverk fordelt på 18 jordmødre. Vi har nå ledig 1 vikariat i 100% stillin…

Assistent / barne- og ungdomsarbeider

Stavanger Kommune

K valeberg-barnehagene søker deg som ønsker å gi barna en trygg start! I Kvaleberg-barnehagene er vi opptatt av at alle ansatte skal ha en felles forståelse av visjonen en trygg start. Verdiene varm, tydelig og tilgjengelig beskriver hvilken kompetanse og praksis vi skal ha for å gi barna en trygg start i barnehageårene. Alle ansatte i Kvaleberg-barnehag…

Miljøarbeider

Stavanger Kommune

Dagsenter og avlastning er en bydekkende virksomhet i Stavanger kommune som gir stabile og tilrettelagte tilbud til mennesker med ulike bistandsbehov. Virksomheten består av seksjon avlastning, seksjon bolig og seksjon dagtilbud samt bydekkende veiledningsteam. Seksjon avlastning består pr i dag av 5 avlastningsboliger, vi gir avlastningstilbud til ca 120 …

Hinna Bofellesskap – Helgestilling 43,13 %

Stavanger Kommune

Bo og aktivitet sør er en virksomhet som leverer Bo og omsorgstjenester til mennesker med ulik behov. Vi har pr i dag 16 bofelleskap. Hinna Bofellesskap startet opp 1. februar i fjor og består nå av 8 beboere + 1 beboer i satelittleilighet. Vi søker ansatt til ledig helgestilling. Turnus med langvakter hver 4. helg samt en aftenvakt hver uke.   Arbeidsoppg…

Avdelingsleder

Stavanger Kommune

Tastabarnehagene har ledig stilling som avdelingsleder! Tastabarnehagene består av barnehagene Eskeland, Vardeneset, Gullfaks, Barnehagen Tasta, Smietunet og Smiene. Lederteamet består av virksomhetsleder og 5 avdelingsledere. Til stillingen som avdelingsleder i en kommunal barnehagevirksomhet i Stavanger kommune, ligger ansvar for drift og utvikling av vir…

Helsefagarbeider

Stavanger Kommune

Vil du arbeide på et sykehjem som ønsker å gå foran og vise vei i pasientsikkerhetsarbeid og forbedringsarbeid? Vi mener at systematisk kvalitetsarbeid og fokus på kompetanseheving og brukermedvirkning er med på å gi trygge og sikre tjenester. Vi har erfaring med gjennomføring av forbedringsprosjekter på sykehjemmet da vi tidligere har deltatt på innsatsområ…

Avdelingsleder

Stavanger Kommune

Madla-barnehagene er en kommunal virksomhet i Stavanger kommune. Madla-barnehagene består av byggene Molkeholen, Slåtthaug, Sandal og Bråde.  I tillegg har virksomheten to åpne barnehager. Det er Hafrsfjord åpen barnehage og Smiodden åpen barnehage. Lederteamet består av 4 avdelingsledere i tillegg til virksomhetsleder. Vår visjon er "Sammen i undring, lek …

Pedagogisk leder

Stavanger Kommune

Tastabarnehagene består av Eskeland, Vardeneset, Gullfaks, Barnehagen Tasta, Smietunet og Smiene barnehage. Vi er i en spennende prosess med å bygge ny virksomhet med en felles pedagogisk plattform for alle våre 6 barnehager.  Som pedagogisk leder vil du blant annet ha ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av pedagogisk innhold på avdeling, i…

Utfører av spesialpedagogisk hjelp

Stavanger Kommune

Stavangerbarnehagene trenger flere medarbeidere til å arbeide med utførelse av spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven §31. Utførere skal gi støtte til barn i tråd med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp og skal bistå, sammen med spesialpedagog og pedagogisk leder i planarbeid (mål, tiltaksplan og årsrapport). Stavangerbarnehagene har kommende barn…

Sykepleierstilling fast på                      Lindrende enhet

Stavanger Kommune

Lindrende Enhet har ledig en fast sykepleierstilling for en motiverte og engasjerte ny arbeidskollega med interesse/ videreutdanning i palliasjon og kreftomsorg. Her vil du få bruke mye av kompetansen og erfaringen din. Synes du det høres spennende ut? Lindrende Enhet har 8 sengeplasser, pårørenderom og egen skjermet inngang. Enheten er et korttidstilbud fo…

Helgestilling i hjemmesykepleien Eiganes og Tasta  

Stavanger Kommune

Hjemmesykepleien ved Eiganes og Tasta hjemmebaserte tjenester trenger flere dyktige og selvstendige medarbeidere på laget. Vi holder til i nye og flotte lokaler i Byfjordparken 15. Hjemmesykepleien gir tjenester til hjemmeboende som har behov for nødvendig helsehjelp, opptrening, opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter. Hverdagsmestring er et …

Psykisk helsearbeider

Stavanger Kommune

I Miljøtjenesten i bydelen Rennesøy og Finnøy, ønsker vi en kollega som trives med å ta ansvar i arbeidet med denne bruker gruppen. Miljøtjenesten gir blant annet tilbud om samtaleterapi, veiledning og støttesamtaler til mennesker med psykiske vansker og/eller rusvansker. Bruker medvirkning / involvering er viktig for å kunne gi rette verktøy til egenmestri…

Ergoterapeut for barn og unge

Stavanger Kommune

Fysio- og ergoterapitjenesten, avd. barn og unge har ledig vikariat som ergoterapeut. Avdelingen har som hovedoppgave å gi fysio- og ergoterapitjenester til barn og unge i alderen 0-18 år. Aktuell kandidat vil ha gleden av å jobbe i et stort, samlokalisert fagmiljø sentralt i Stavanger. Varighet: 15.8.22 til 31.12.22 Arbeidsoppgaver: Tjenesten jobber for …

Sykepleier

Stavanger Kommune

Eiganes og Tasta hjemmebaserte tjenester trenger sykepleiere i 80- 100% stilling til avdeling hjemmesykepleien med arbeid dag/aften og hver 3. helg. Virksomheten består av hjemmesykepleie, sykepleieklinikk, miljøtjeneste, hjemmehjelp og bofellesskap for eldre. Hjemmesykepleien er delt i to avdelinger. Personalgruppen består hovedsakelig av helsefagarbeidere,…

Avdelingsleder

Stavanger Kommune

Avdelingsleder i Hundvåg-barnehagene Hundvåg-barnehagene består av Buøy, Vågen, Husebøstykket, Torsahagen og Skeiehagen barnehage. Barnehagene ligger alle plassert med nærhet til turområdet og sjøen. Vårt fokus er likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet for alle barn. I Hundvåg-barnehagene består lederteamet av virksomhetsleder og 4 avdelingsledere. Avde…

Sykepleier natt (vikariat)

Stavanger Kommune

Vil du arbeide på et sykehjem som ønsker å gå foran og vise vei i pasientsikkerhetsarbeid og forbedringsarbeid? Vi mener at systematisk kvalitetsarbeid, fokus på kompetanseheving og brukermedvirkning er med på å gi trygge og sikre tjenester. Vi søker deg som er systematisk, engasjert, og som har god ordenssans og ansvarsfølelse. Du bør kunne tenke helhetlig …

Helsefagarbeidere (100% fast)

Stavanger Kommune

Vil du arbeide på et sykehjem som ønsker å gå foran og vise vei i pasientsikkerhetsarbeid og forbedringsarbeid? Vi mener at systematisk kvalitetsarbeid, fokus på kompetanseheving og brukermedvirkning er med på å gi trygge og sikre tjenester. Vi søker deg som er systematisk, engasjert, og som har god ordenssans og ansvarsfølelse. Du bør kunne tenke helhetlig …

Helsefagarbeidere

Stavanger Kommune

Vil du arbeide på et sykehjem som ønsker å gå foran og vise vei i pasientsikkerhetsarbeid og forbedringsarbeid? Vi mener at systematisk kvalitetsarbeid, fokus på kompetanseheving og brukermedvirkning er med på å gi trygge og sikre tjenester. Vi søker deg som er systematisk, engasjert, og som har god ordenssans og ansvarsfølelse. Du bør kunne tenke helhetlig …

Pedagogisk leder/ Barnehagelærer

Stavanger Kommune

Våland-barnehagene er tre barnehager som ligger på og i nærheten av Våland: Bokkaskogen, Våland og Vålandshaugen barnehage. Det er nå ledig to stillinger for pedagogisk leder eller barnehagelærer. Arbeidsoppgaver: Utøvelse av omsorg til små barn. Planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av pedagogisk opplegg. Personal- og veiledningsansvar for assist…

Brukerstyrt personlig assistent

Stavanger Kommune

Brukerstyrt personlig assistanse er tjenester som ytes til brukeren på individuell basis. Oppgavene er mangfoldige og kan innbefatte hjelp til personlig stell, husarbeid, assistanse ved fritidsaktiviteter osv. Hensikten er at den enkelte skal ha et selvstendig og aktivt liv som mulig. Tjenestene ytes etter enkeltvedtak og er hjemlet i helse- og omsorgstjene…

Helgestilling/ekstravakt

Stavanger Kommune

Fra 1. januar 2017 ble botilbudet for mennesker med utviklingshemming organisert i to virksomheter: Bo og Aktivitet Nord ogBo og Aktivitet Sør. Auglendsdalen Bofellesskap er del av Bo og AktivitetSør som omfatter bydelene Hinna, Hillevåg, Hundvåg og Storhaug, og det er tilsammen 16 avdelinger i virksomheten. Auglendsdalen Bofellesskap ligger på Auglend, og …

Vernepleier/Sykepleier/Miljøterapeut/Miljøveileder

Stavanger Kommune

Fra 1. januar 2017 ble botilbudet for mennesker med utviklingshemming organisert i to virksomheter: Bo og Aktivitet Nord ogBo og Aktivitet Sør. Auglendsdalen Bofellesskap er del av Bo- og AktivitetSør som omfatter bydelene Hinna, Hillevåg, Hundvåg og Storhaug, det er tilsammen 16 avdelinger i virksomheten. Auglendsdalen Bofellesskap ligger på Auglend, og gi…

Sykepleier/Vernepleier 100% fast

Stavanger Kommune

Bo og aktivitet psykisk helse er en virksomhet som i dag har 19 bofellesskap innen psykisk helse og ROP. Vi er et samlet og sterkt fagmiljø, som har fokus på at brukerne våre får gode mestringsopplevelser og tilfriskningsprosesser som kan bidra til en meningsfull hverdag. Vi jobber Recoveryorientert, noe som innebærer at vi er opptatt av selvbestemmelse og b…