• Bransje
 • Bedriftstype
 • Organisasjonsnummer
  964965226
 • Nettside
  Stavanger Kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Stavanger Kommune
  4005  STAVANGER

Stavanger Kommune oppføring hos:

Stavanger Kommune

Gjennom sitt engasjement og sin jobbutførelse bidrar kommunens ansatte hver dag til at Stavanger er et godt sted å leve, bo og arbeide – i dag og for framtiden.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Barne- og ungdomsarbeider /Barnehageassistent

Stavanger Kommune

Er du motivert for å gi et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet? Er du motivert for faglig utvikling? Er du motivert for å bidra i forsknings- og utviklingsarbeid sammen med barnehageforskere?   Har du svart ja på spørsmålene over, ønsker vi veldig gjerne at du søker stilling hos oss i Jåttå universitetsbarnehage.  Barnehagen er en del av Stavangerbarn…

SFO-medarbeider

Stavanger Kommune

Vi skal ha nye medarbeidere på Vardenes SFO. Det er 1-3 stillinger ledig hos oss fra 01.08.24. Vi skal ha medarbeidere 50% stilling i SFO. I skolens ferier kan dette økes opp til 100%. Kvalifikasjoner: Det er en fordel å ha jobbet med barn tidligere. En må kunne hjelpe og støtte barn i lek og samspill med andre. Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig er …

Miljøveileder

Stavanger Kommune

St. Svithun skole ligger kun få minutters gange fra Stavanger sentrum. Skolen har fra høsten 2024 ca. 450 elever fordelt på 17 klasser, og har omtrent 50 ansatte. Skolen mottar elever fra alle barneskolene i Storhaug kommunedel (Nylund, Storhaug og Vassøy). St. Svithun er en MOT-skole, og personalet og elevene jobber med programmene "Robust ungdom" og "Skole…

Sykepleier

Stavanger Kommune

Hjemmesykepleien i Madla og Tjensvoll består av 2 avdelinger med hjemmesykepleie. Vi holder til i nye og lyse lokaler i Forumområdet. Vi har to avdelinger i hjemmesykepleien, Miljøterapeutisk enhet, praktisk bistand og avdeling for Hverdagsrehabilitering. Vi har også egen sykepleieklinikk. Lokalene ligger sentralt plassert i bydelen og vi har gode bussforbin…

Vernepleier og Miljøterapeut stilling

Stavanger Kommune

Stavanger kommune, Dagsenter og avlastning, søker to nye kollegaer til Kalhammaren avlastningsbolig. 100% stillinger med fast ansettelse fra 01.09.2024. Avlastningsboligen, som har 6 sengeplasser, gir tjenester til rundt 27 familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Barna og ungdommene har opphold hos oss med varierende lengde, ut fra behov og hvor stort…

Sommervikar til sykehjem

Stavanger Kommune

Boganes sykehjem ligger i fine omgivelser i Gauselvågen. Sykehjemmet ble bygget i 2006 og har totalt 64 beboerrom.  Avdelingene er små med 8 beboere i hver enhet. Hver avdeling har eget kjøkken med spiseplass og dagligstue for sosialt samvær.   Vi søker etter ferie og ringevikarer til våre avdelinger som er: 

Hinna Bofellesskap – Nattevakt

Stavanger Kommune

Bo og Aktivitet Sør er en virksomhet som leverer Bo og omsorgstjenester til mennesker med ulike behov. Vi har pr i dag 16 bofelleskap. Hinna Bofellesskap startet opp 1. februar 2021 og består av 8 beboere + 1 beboer i satelittleilighet. Vi søker ansatt til ledig fast stilling som nattevakt. Turnus med arbeid hver 3. helg. En uke fri mellom hver jobbperiode…

Dokumentkontroller

Stavanger Kommune

Stavanger byarkiv er Stavanger kommunes arkivinstitusjon og arkivmyndighet. Byarkivet er en egen avdeling organisert i to seksjoner inn under tjenesteområdet innovasjon og støttetjenester. Vi er lokalisert i Arkivenes hus på Ullandhaug. Stavanger byarkiv jobber målrettet med god forvaltning av Stavanger kommunes dokumentasjon og har ansvar for daglig drift …

Rådgiver

Stavanger Kommune

Stavanger byarkiv er Stavanger kommunes arkivinstitusjon og arkivmyndighet. Byarkivet er organisert som egen enhet under innovasjon og støttetjenester i 2 fagseksjoner, med lokaler i Arkivenes hus på Ullandhaug. Stavanger byarkiv jobber målrettet med god forvaltning av Stavanger kommunes dokumentasjon. Digitalisering er et sentralt satsningsområde for Stava…

Helsefagarbeider

Stavanger Kommune

Finnøy helse- og omsorgssenter søker helsefagarbeider i Bofellesskap for eldre og sykehjem langtid. Finnøy helse- og omsorgssenter ligger  sentralt plassert på Judaberg i Finnøy kommunedel. Det går hurtigbåt fra Stavanger sentrum til Judaberg.  Vi har flere avdelinger og driver dagsenter, hjemmesykepleie, korttid- og langtidsavdelinger i sykehjem og bofelle…

Vernepleier / sykepleier med fag i fokus

Stavanger Kommune

Vi styrker laget med vernepleiere og sykepleiere! Madla barne- og ungdomsbolig er lokalisert i flotte og sentrale omgivelser på Madla. Vi er et heldøgns omsorgs- og botilbud for barn og unge. Godt tilpassede bygg og dyktige, engasjerte medarbeidere bidrar til en aktiv og variert hverdag for våre brukere.  Brukerne er for tiden ungdommer som har ulik grad a…

Fagkonsulent sykepleier i avdeling helse

Stavanger Kommune

Helse- og velferdskontor Nord er et av Stavangers to nye helse- og velferdskontor (HVK).  Kontoret har ca 70 ansatte fordelt på 3 avdelinger, de fleste med helse- og sosialfaglig utdanning.  Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid for å utnytte kompetansen til det beste for brukerne.  Kontorets oppgave er å  saksbehandle, bestille og koordinere tjenester til inn…

Helsefagarbeider

Stavanger Kommune

Er du en dedikert og omsorgsfull helsefagarbeider som ønsker å arbeide med mennesker og gjøre en positiv forskjell i andres liv? Ønsker du å utfordre deg selv og få nye arbeidsoppgaver? Da kan Worsegården være stedet for deg! Vi søker etter tålmodige, robuste og trygge ansatte til Worsegården bofellesskap. Bofellesskapet ligger sentralt på Eiganes og er et …

Vernepleier, sykepleier, miljøterapeut

Stavanger Kommune

Er du en dedikert og omsorgsfull vernepleier, sykepleier eller miljøterapeut som ønsker å arbeide med mennesker og gjøre en positiv forskjell i deres liv? Ønsker du å utfordre deg selv og få nye arbeidsoppgaver? Da kan Worsegården være stedet for deg! Vi søker etter tålmodige, robuste og trygge ansatte til Worsegården bofellesskap. Bofellesskapet ligger se…

Morsmålslærere/tospråklig lærere i ukrainsk

Stavanger Kommune

Flerspråklig avdeling ved Johannes læringssenter søker etter inntil 4 tospråklig lærer i ukrainsk. Avdelingen består av 90 lærere som underviser ca. 1000 elever i 38 forskjellige språk fordelt på ca. 46 skoler. Barne- og ungdomskolene i kommunen bestiller timer i tospråklig opplæring i fag og morsmålsopplæring fra Johannes læringssenter. Tiltredelse er 1. …

Dokumentkontroller

Stavanger Kommune

Stavanger byarkiv er Stavanger kommunes arkivinstitusjon og arkivmyndighet. Byarkivet er en egen avdeling organisert i to seksjoner inn under tjenesteområdet innovasjon og støttetjenester. Vi er lokalisert i Arkivenes hus på Ullandhaug. Stavanger byarkiv jobber målrettet med god forvaltning av Stavanger kommunes dokumentasjon og har ansvar for daglig drift …

Lærer teaterkarusell

Stavanger Kommune

Er du vår nye teaterkollega? Ved Stavanger kulturskole er det fra 01.08.2024-31.12.2024 ledig vikariat som kulturskolelærer i faget teaterkarusell. Stillingen er for tiden knyttet til undervisning i kulturskolebygget i Bjergsted på torsdager Stavanger kulturskole er en av landets største kulturskoler med ca. 3750 elever. Skolen har et rikt og solid fagmilj…

Vi satser på deg som helsefagarbeider

Stavanger Kommune

Ø nsker du deg frihet til å vurdere og utforme arbeidsoppgavene  selv?  Ønsker du dine egne pasienter som du skal følge opp og ha full  oversikt over? Ønsker du å kunne sette av tid selv til dokumentasjon og arbeid  med dine primærpasienter? Ønsker du å utvikle deg gjennom utvidet ansvar og pasientnære  oppgaver og prosedyrer? De aller fleste pasiente…

Badevakt/driftsoperatør søkes til Stavanger svømmehall og Gamlingen 

Stavanger Kommune

I seksjon drift bad og idrett er det ledige stillinger som badebetjent / driftsoperatør på Gamlingen og i Stavanger svømmehall.  Idrett og utemiljø har ansvar for utvikling, drift, vedlikehold og forvaltning av alle kommunale idrettsanlegg. Det omfatter blant annet innen- utendørs idrettsanlegg, svømmeanlegg og nærmiljøanlegg. Badevakten jobber med tilsyn o…

Saksbehandler - Innsyn

Stavanger Kommune

Vil du være med å bidra til gode barnevernstjenester i Stavanger kommune? Administrasjonsavdelingen søker etter en saksbehandler i 100% vikarstilling, med mulighet for forlengelse, som skal jobbe med innsynssaker. Rollen som saksbehandler for innsynssaker innebærer at du har myndighetsområde innenfor lov om barnevernstjenester, forvaltningsloven, barnekonve…

Helsestasjon og skolelege  i Stavanger kommune

Stavanger Kommune

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er organisert i enhet for Barn, unge og familie. Enheten inngår i Oppvekst og utdanning. Flere av  våre leger går av med pensjon og en  går ut i permisjon,. Vi har derfor ledig  legestillinger på flere helsestasjoner. Vi har 8 helsestasjoner i Stavanger kommune. Stillingsstørrelse kan diskuteres . Stillinger på flere he…

Saksbehandler personal 

Stavanger Kommune

Er du god på administrative oppgaver, praktisk tilrettelegging og har blikk for hva som må bli gjort? Ved administrasjonsavdelingen trenger vi en dedikert, nøyaktig og pliktoppfyllende person, som ivaretar viktige oppgaver i forhold til oppfølging og utførelse av administrative oppgaver tilknyttet personaloppfølging. Barneverntjenesten i Stavanger har ca 2…

Helsesykepleier

Stavanger Kommune

Ønsker du nye utfordringer i arbeidshverdagen, har vi nå en unik mulighet for deg. Vi trenger nå tre helsesykepleiere som styrker laget vårt.    Kvalifikasjoner: Du må være helsesykepleier, ønskelig med arbeidserfaring fra helsestasjon og/eller skolehelsetjenesten. En av stillingene er det i tillegg ønskelig med erfaring fra arbeid med flyktninger/innvan…

Barne- og ungdomsarbeidere (2)

Stavanger Kommune

Ullandhaug skole er en ungdomsskole med ca. 320 elever i Hillevåg bydel. Her arbeider om lag 35 voksne, der i blant 2 miljøveiledere, for å utgjøre en forskjell for elevene våre. Gode relasjoner, elevmedvirkning og tilpasset opplæring står sentralt i skolehverdagen vår, og profesjonsutvikling er en forutsetning for at vi skal kunne lykkes med oppdraget. Vi …

Miljøveiledere (2)

Stavanger Kommune

Ullandhaug skole er en ungdomsskole med ca. 320 elever i Hillevåg bydel. Her arbeider om lag 35 voksne, der i blant 2 miljøveiledere, for å utgjøre en forskjell for elevene våre. Gode relasjoner, elevmedvirkning og tilpasset opplæring står sentralt i skolehverdagen vår, og profesjonsutvikling er en forutsetning for at vi skal kunne lykkes med oppdraget. Ulla…

Er du vår nye psykiske helsearbeider?

Stavanger Kommune

Stillingen er tilknyttet Stavanger kommunes Frisklivs- og mestringstjeneste på helsehuset. Friskliv og mestring er en lavterskeltjeneste som gir frisklivstilbud og rask psykisk helsehjelp til voksne som har behov for hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Dette inkluderer fysisk aktivitet, kosthold, tobakk, alkohol, søvn, angst, depresjon,…

Robust og engasjert miljøarbeider

Stavanger Kommune

Sunde skole er en 1-7 barneskole med 415 elever og ca 50 ansatte. Sunde skole ligger i Madla og Kvernevik kommunedel. Skolen har flott beliggenhet ved Hafrsfjord og Hålandsvannet. Sunde skole ønsker en ny kollega på laget vårt. Vi har fokus på å være en aktiv skole som bruker nærområdet i undervisningen. Her blir du del av et positivt og fremoverlent persona…

Seksjonssjef HR

Stavanger Kommune

Vil du være med på å utvikle fremtidens HR tjenester i Stavanger kommune? Vi leter etter deg som ser muligheter, trives med å sette retning og lede høyt kompetente medarbeidere. Som en av de største arbeidsgiverne i regionen, kan du vente deg interessante og utfordrende oppgaver. Organisasjon og forhandling er en av fire avdelinger i stab- og støtteområdet…

Helsefagarbeider 60 % stilling ved vakre  Rennesøy helse- og omsorgssenter

Stavanger Kommune

Rennesøy helse- og omsorgssenter ligger i nydelig natur på Rennesøy. Virksomheten vår består av sykehjem med 20 langtidsplasser, korttidsavdeling med 6 plasser og omsorgsboliger. Vi har eget institusjonskjøkken, kantine, dagsenter og fysioterapiavdeling. Det er nå ledig en 60 % stilling for Helsefagarbeider ved institusjonsbaserte tjenester. Stillingsprosen…

Tjensvoll Hageby bofellesskap søker nattevakt 66%

Stavanger Kommune

Tjensvoll Hageby er et helt ny-oppstarta bofellesskap i virksomheten Bo og aktivitet Nord. Bofellesskapet ligger på Tjensvoll og har kort vei til fine turområder. Det er også gode bussforbindelser med et par minutters gange til Tjensvollkrysset. Bofellesskapet er privat eiet av beboerne selv og driftes som et borettslag hvor kommunen bistår med helse- og o…

Rektor Gautesete skole

Stavanger Kommune

Klar for å utnytte ditt potensial og løse nye utfordringer? Gautesete skole søker ny rektor Vår rektor går nå av med pensjon og vi leter deg som vil være med på laget i stavangerskolen, og ta rollen som lagleder på Gautesete skole.    Respekt og tillit - trygghet og trivsel Som rektor på skolen vil du være en ny lagspiller til en samspilt og stabil leder…

Sykepleier 100% Dag/aften

Stavanger Kommune

Har du lyst å jobbe innen akutt sykepleie? Da er Stavanger øyeblikkelig hjelp kanskje noe for deg. Vi søker en sykepleier i 100 % Stilling dag/aften fast stilling fra 15.06.2024 eller etter avtale. Stavanger øyeblikkelig hjelp er en spennende avdeling som tar imot pasienter hele døgnet. Stavanger øyeblikkelig hjelp er en avdeling med med høy kompetanse innen…

Ser du etter en deltidsjobb litt utenom det vanlige?

Stavanger Kommune

Jeg er en sosial, positiv og aktiv ung kvinne på 26 år som bor i egen leilighet på Tasta. Her bor jeg med katten min. Det er fint om du som søker er glad i dyr og ikke allergisk mot katt. Jeg studerer ved Universitetet i Stavanger og er på utkikk etter en assistent til mitt BPA team som kan bidra med å tilrettelegge for at jeg skal kunne delta på studentre…

Vi søker etter nattevakter til oppstart av nytt bofellesskap

Stavanger Kommune

Bo og aktivitet Nord søker etter nattevakt til vårt nye bofellesskap,  Gunnar Wareberg, som åpnet nå i april. Vi søker etter en nattevakt som vil være med og trygge beboerne om natten og gi den hjelpen de har behov for.  Du jobber sammen med en annen våken nattevakt.   Bofellesskapet består av 7 leiligheter. Beboerne er i alder 20 - 26 år med ulike hjelpebe…

Er du vår nye avdelingsleder?

Stavanger Kommune

Hjemmesykepleien ved Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester søker nå etter en faglig sterk, trygg og engasjert avdelingsleder. Vi ønsker å være en nyskapende avdeling med høyt fokus på utvikling av tjenesten, kvalitet, kompetanse og kontinuitet.  Vi skal nå gå fra en til to avdelingsledere og søker etter avdelingsleder for helsefagteamene. Teamene best…

Pedagogisk leder/barnehagelærer

Stavanger Kommune

Vil du være en del av et inkluderende, faglig og utviklende team? Da skal du søke hos oss i Hundvåg-barnehagene. Våre barnehager ligger i nærheten av alt: Skog, sjø, by og land. På Hundvåg er ingenting langt unna. Vårt fokus er et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet for alle barn. Vi har gode ordninger med faste treffpunkter hvor vi jobber med laget …

Vernepleier/ sykepleier

Stavanger Kommune

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Sammen bygger vi fellesskap.  Bo og aktivitet sør er en virksomhet som leverer bo- og omsorgstjenester til mennesker med ulike hjelpebehov. I virksomheten er det for tiden 16 bofellesskap av ulik størrelse i byde…

Sommervikar på barne- og ungdomsbolig

Stavanger Kommune

Er du student innen helse- og omsorgsfaget, eller bare ønsker en meningsfull og lærerik sommerjobb? I så fall er dette jobben for deg!  Madla barne- og ungdomsboliger har behov for sommervikarer, som kan jobbe i turnus. Boligene er lokalisert i flotte og sentrale omgivelser på Madla. Vi er et heldøgns omsorgs- og botilbud for barn og unge. Godt tilpassede…

Helsefagarbeider i barne- og ungdomsbolig

Stavanger Kommune

Vi styrker laget med en helsefagarbeider! Madla barne- og ungdomsbolig er lokalisert i flotte og sentrale omgivelser på Madla. Vi er et heldøgns omsorgs- og botilbud for barn og unge. Godt tilpassede bygg og dyktige, engasjerte medarbeidere bidrar til en aktiv og variert hverdag for våre brukere.  Brukerne er for tiden ungdom og unge voksne med psykisk utv…

Veileder NAV

Stavanger Kommune

Veileder NAV NAV Hundvåg og Storhaug: Jobbsøk og veiledning. Kvalifikasjoner: Fullført utdannelse tilsvarende bachelor, fortrinnsvis innen sosialt arbeid. God digital kompetanse, blant annet erfaring med Microsoft Office 365. Erfaring fra Nav Erfaring fra arbeid hvor du aktivt har jobbet med veiledning, med mål om arbeid/aktivitet. Kunnskap om lokalt og n…

Fastlegehjemmel med §8.2 - Finnøy legekontor

Stavanger Kommune

Dersom du er på utkikk etter en ny utfordring som lege i et fantastisk miljø i nærheten av Stavanger kan dette være din sjanse til å bli en del av et flott team på Finnøy Legekontor, med en gunstig §8-2 avtale! Finnøy legekontor søker etter en engasjert og dyktig lege som ønsker å være del av et trivelige miljø og flott arbeidsplass! På Finnøy Legekontor…

Fast 100% stilling i døgnbemannet botiltak

Stavanger Kommune

Vi ser etter en person som ønsker å bli en del av teamet vårt!    Avdelingen ligger under virksomheten Bo og Aktivitet Psykisk helse, og gir heldøgnstjenester til en beboer som har utfordringer knyttet til regulering av atferd. Vi arbeider for å gi vår beboer økt mestringsopplevelse, fremme selvstendighet, få kontroll over eget liv og økt deltakelse i samfun…

Sykepleier natt

Stavanger Kommune

Slåtthaug er et sykehjem med 54 langtidsplasser fordelt på to avdelinger. Hver avdeling har også en skjermet enhet for pasienter med demenssykdom, samt dagsenter, aktivitetsavdeling og eget kjøkken. Pasientene i sykehjem har i dag komplekse sykdommer hvilket krever høy faglig kompetanse. Sykehjemmet har fagutviklingssykepleier og sykepleierne som arbeider d…

Brukerstyrt personlig assistent

Stavanger Kommune

Vi søker en omsorgsfull assistent til mannlig bruker på snart 60 år. Han bor i godt tilrettelagt leilighet i Hinna bydel. Han har en progredierende sykdom som medfører redusert førlighet i armer og bein. Han bruker elektrisk rullestol og trenger hjelp til de fleste av dagliglivets gjøremål. Arbeidstiden er kl. 10.00 - 17.00 noen ukedager og hver 2. helg Ass…

Lekne og engasjerte medarbeidere søkes!

Stavanger Kommune

Kvernevik er en spennende bydel. Her skal vi bygge ny skole, i et flott rundt skolebygg med inkludert flerbrukshall. Vi har 456 fantastisk flotte elever, unike på hver sin måte! Våre lærere, pedagogiske medarbeidere og helsesykepleier er engasjerte, dedikerte og tilrettelegger for at elevene skal oppleve trivsel, læring og mestring. Vi er en PALS skole, med…

Helgestillinger på barne- og ungdomsbolig

Stavanger Kommune

Madla barne- og ungdomsbolig er lokalisert i flotte og sentrale omgivelser på Madla. Vi er et heldøgns omsorgs- og botilbud for barn og unge. Godt tilpassede bygg og dyktige, engasjerte medarbeidere bidrar til en aktiv og variert hverdag for våre brukere.  Brukerne er for tiden ungdom og unge voksne som har ulik grad av funksjonshemminger og adferdsutfordr…

Avdelingsleder 

Stavanger Kommune

Hjemmesykepleien satser på ledelse og det rigges for framtidens utfordringer. I den anledning har vi opprettet ny lederstillinger. Hjemmesykepleien nylig ble omorganisert hvor bydel Eiganes og Tasta ble delt fra to store avdelinger til fire mindre avdelinger. I tillegg har vi en sykepleieklinikk, miljøtjeneste, hjemmehjelp tjeneste , en bofellesskap for el…

Vil du være med på å forme fremtidens helse- og velferdstjenester som simuleringskoordinator

Stavanger Kommune

Vil du være med på å forme fremtidens helse- og velferdstjenester og tilrettelegge for livslang læring for våre ansatte?  Det er med stort engasjement vi nå skal i gang med et prosjekt som skal innføre systematisk bruk av simuleringsbasert læring for ansatte i helse og velferd. Prosjektet støtter opp under organisasjonsstrategien og helse og velferds' strat…

Praksiskoordinator

Stavanger Kommune

I helse og velferd er vi opptatt av  å styrke vårt omdømme som en profesjonell praksiskommune, samt sikre fremtidig rekruttering av til helse- og velferdstjenestene. I den forbindelse vil vi opprette et eget praksiskontor med to stillinger som praksiskoordinator. Disse skal fungere som et bindeledd mellom praksisstedene og utdanningsinstitusjonene samt sikr…

Pedagogisk leder

Stavanger Kommune

Emmaus barnehagene er en kommunal virksomhet i Stavanger som hører til i Storhaug kommunedel. Barnehagen består av tre bygg i Emmaus og et bygg i Strømvig, og vi har totalt 20 avdelinger med til sammen 290 barn og over 80 ansatte. Byggene våre ligger sentrumsnært og i et område som har blitt kåret til Stavangers fineste turområde. Emmaus barnehagene har som…